new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1760222
dnes :: 179     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1977     mesiac :: 5886
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Štvrtok 30. Mája 2024 :: Meniny má Ferdinand
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
pict_20181204103057t98.jpg Čítajme Božie slovo pomocou obrazu – advent v rodine – rok C - aktivita
Publikované :: 2019-02-18 09:11:31
Obrazy aj s touto katechézou nájdete v Katechetických ozvenách 2 - 2018/2019. 1. adventná nedeľa? Lk 21, 25-28.34-36Blíži sa vaše vykúpenie„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu... [zobraziť viac]
pict_20181206113038c9h.jpg Cesta k Dieťaťu - Vianočná hra
Publikované :: 2019-02-18 09:05:08
Vianočná hra od Lene Mayer SkumanzTáto vianočná hra sa môže predviesť v škole, v kostole alebo doma pri vianočnom stromčeku. Nežiada si kulisy: oheň pastierov alebo maštaľ môže nahradiť fantázia detí alebo dospelých. Ak sa hrá na javisku, treba použiť aj rekvizity. Osoby:... [zobraziť viac]
pict_201812071100398cc.jpg Jasličková slávnosť - námet
Publikované :: 2018-12-07 15:05:38
Námet scénky nájdete v prílohe: [zobraziť viac]
pict_2018120709142799p.jpg Kniha kníh - prameň poznania prichádzajúceho Krista - katechéza s aktivitou
Publikované :: 2018-12-07 09:15:53
Cieľ:- kognitívny - spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša, nášho Spasiteľa; - definovať pojem Biblia, rozdelenie Svätého písma a autora Svätého písma; - pomenovať najdôležitejšie knihy – Evanjeliá a evanjelistov; - afektívny; - uvedomiť si dôležitosť a... [zobraziť viac]
pict_20181207083600nya.jpg Práca s biblickým textom o narodení Pána - aktivita
Publikované :: 2018-12-07 08:37:34
Keď žiaci dokážu vnímať, že biblické texty písali viacerí autori, môžeme sa v čase Adventu alebo Vianočného obdobia vo farskej alebo rodinnej katechéze zamerať na uvedomenie si rozdielov, čo sa v jednotlivých evanjeliách píše o narodení Pána Ježiša. Námety na prácu s... [zobraziť viac]
pict_20181204110027dit.jpg Prežívanie Vianoc s vianočnými piesňami JKS - aktivita
Publikované :: 2018-12-06 11:23:48
V slovách vianočných piesní nachádzame tému Božieho synovstva, jeho mesiášske poslanie, uvedomujeme si tajomstvo Bohočloveka a oslavujeme jeho príchod na tento svet. Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, vyhľadávať piesne,... [zobraziť viac]
pict_20181204105015spl.jpg Prežívanie adventu s adventnými piesňami JKS - aktivita
Publikované :: 2018-12-06 11:23:21
V slovách adventných piesní nachádzame tému prvého hriechu, dlhý historický advent očakávania Spasiteľa a tiež predpovede prorokov, že Spasiteľ príde, aby vykúpil svet.Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, vyhľadávať... [zobraziť viac]
pict_201812041105365k3.jpg Meditácia o Ježišovom narodení na časť Adventného obdobia - od 17.- 24. decembra - a na Božie narodenie - aktivita
Publikované :: 2018-12-06 11:22:34
Dieťa Ježiš – O každom inom dieťati, ktoré sa narodí, môžu priatelia povedať, že sa podobá na svoju matku. Tu možno povedať, že matka sa podobá na dieťa. Stretávame sa s nádherným paradoxom Dieťaťa, ktoré vytvorilo svoju matku, a s matkou, ktorá bola iba dieťaťom. Bolo... [zobraziť viac]
pict_20181116113547b9v.jpg ADVENT 2018 - Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť
Publikované :: 2018-11-21 15:43:37
Počas tohtoročného adventu nás budú sprevádzať slová z knihy proroka Izaiáša o výhonku z kmeňa Jesseho (porov Iz 11,1). Výhonok - konáre stromu - budeme zapĺňať postavami zo Svätého písma. Pôjde o postavy (Abrahám, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš...), ktoré boli predchodcami... [zobraziť viac]
pict_20161214113029unw.jpg Vianočná meditácia - Jasle a kríž
Publikované :: 2016-12-14 11:38:03
Ľudský život objímajú dve skutočnosti a zároveň dve veľké tajomstvá: tajomstvo narodenia a tajomstvo smrti. Inými slovami ich môžeme nazvať jasle a kríž. Pod týmto názvom nám autorka obrazu Beate Heinen ponúka zamyslieť sa nad nimi. V popredí upúta našu pozornosť udalosť... [zobraziť viac]
pict_2016112814015071o.jpg Advent - čas očakávania
Publikované :: 2016-11-28 14:03:51
Upravené pre mladších i starších žiakov. [zobraziť viac]
pict_20151204083216ckn.jpg Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu
Publikované :: 2015-12-04 15:12:03
Ponúkame adventnú vyučovaciu hodinu pre 5. ročník ZŠ, ktorej obsah a ciele korelujú s ročníkovou témou 5. ročníka ZŠ. Odporúčame realizovať na záver 2. tematického celku Dialóg Boha a človeka. [zobraziť viac]
pict_20151125183921k69.jpg Strážcovia svetla - Roráty s deťmi 2015
Publikované :: 2015-11-30 09:17:22
Ponúkame materiály k sv. omšiam za účastí detí na Adventné obdobie, ale dajú sa použiť i v katechéze vo farnosti alebo na sv. omšiach za účasti detí mimo Adventného obdobia. V devätnástich príhovoroch sa budú preberať udalosti zo života strážcov svetla. Sú to vybraté biblické postavy a pri každej z nich je vybratá nejaká ich charakteristická vlastnosť, ktorá môže inšpirovať a motivovať aj v súčasnosti. [zobraziť viac]
pict_201511271515371xp.png Milosrdenstvo mení svet /katechetický námet na ADVENT 2015/
Publikované :: 2015-11-27 15:21:01
V priebehu tohtoročného Adventu začneme v Cirkvi sláviť Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. V Advente sa pripravujeme na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista. Boh sa stal človekom, aby nám ukázal milosrdnú Otcovu tvár. „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ (Gal 4, 4-5) [zobraziť viac]
pict_20151127141101apt.jpg Aj pre Zacheja prišli Vianoce /dramatizované čítanie/
Publikované :: 2015-11-27 14:08:23
Text scénky môžeme využiť ako dramatizované čítanie pre žiakov 3. ročníka. Učiteľ môže zostručniť monológy rozprávačov a dialógy jednotlivých postáv rozdeliť na menšie časti. Každý účinkujúci žiak dostane text, v ktorom si zvýrazni text postavy, ktorú bude čítať. Čítanie možno opakovať i dvakrát, pričom uvedenú postavu bude čítať iný žiak. Do činnosti môžeme zapojiť i všetkých žiakov tak, že pomocou jednoduchých perkusií (prsty, pero, zvuky) znázorňujú mestský ruch, šum, ale zároveň na pokyn učiteľa i úplne ticho. [zobraziť viac]
pict_20151127134017kjy.jpg Skôr, než sa narodí
Publikované :: 2015-11-27 13:34:27
Súťažná a zábavná adventná aktivita. [zobraziť viac]
pict_20151127121301zex.jpg Advent nielen v Roku milosrdenstva II.
Publikované :: 2015-11-27 11:31:19
Aktivita spojená s katechézou pre starších žiakov. [zobraziť viac]
pict_20151127111025jd3.jpg Advent nielen v Roku milosrdenstva I.
Publikované :: 2015-11-27 11:07:59
Aktivita spojená s katechézou pre mladších žiakov. [zobraziť viac]
pict_20151127105946jbc.jpg Prehlbenie úcty k Božiemu milosrdenstvu nie iba na Advent
Publikované :: 2015-11-27 10:57:15
V druhom týždni tohtoročného Adventného obdobia, presnejšie 8. decembra na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie začne mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý Bulou Misericordiae vultus vyhlásil Svätý Otec František. Podľa neho „má byť pre Cirkev blahodarným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo mocnejším a účinnejším“. [zobraziť viac]
pict_2015010813585681p.jpg Radostné očakávanie /katechéza/
Publikované :: 2015-01-08 13:57:50
Na Adventné obdobie vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina k téme pripravenosť, očakávanie, bdelosť a vďačnosť. [zobraziť viac]
pict_20150108123036yku.jpg Vianočné sviatky - zázračná truhlica tradícií
Publikované :: 2015-01-08 12:29:24
Uvedená vyučovacia hodina je ponukou na rozšírenie vedomostí žiakov v téme Vianoce. Možno ju aktuálne zaradiť do vyučovania vo vianočnom období. Žiaci už poznajú podstatu kresťanského slávenia Vianoc a okolnosti narodenia Božieho Syna Ježiša. Realizácia tejto prierezovej... [zobraziť viac]
pict_20150108121527zgb.jpg Jasličková slávnosť
Publikované :: 2015-01-08 12:14:08
Postavy: vojak, traja králi, Jozef, Mária, žena v domácnosti, pán domu, pastieri, dvaja pocestní.Jasličková slávnosť je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste. [zobraziť viac]
pict_20150108115721xcr.jpg Hľadanie nocľahu /scénka/
Publikované :: 2015-01-08 11:55:59
Mária s Jozefom hľadajú v súčasnosti miesto ako vtedy v BetlehemeOSOBY:dirigent, Jozef, Mária, žena, Santa Klaus, predavač, riaditeľ, slečna, kňaz, gazdiná, Klára, Gabika, matka, zborScénka je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste. [zobraziť viac]
pict_20150108115335mti.gif Adventná abeceda /spoločenstvo modlitby pre celú rodinu/
Publikované :: 2015-01-08 11:52:19
Spoločná modlitba počas Adventu pri adventnom venci iste znamená i duchovnú prípravu na Vianoce. V každej rodine, ale zvlášť v rodinách s deťmi je vhodné vytvoriť správne modlitebné spoločenstvo, v ktorom sa okrem modlitby dáva priestor na duchovné rozprávanie o tom, čo sú... [zobraziť viac]
pict_20141124094940tio.jpg Sám Boh stačí - info + cenník
Publikované :: 2015-01-08 11:40:01
Ponúkame materiály k sv. omšiam za účastí detí na adventné obdobie, ale dajú sa použiť i v katechéze vo farnosti alebo na sv. omšiach za účasti detí mimo Adventného obdobia. V devätnástich príhovoroch sa budú preberať udalosti zo života sv. Terézie z Avily. Ona je autorkou... [zobraziť viac]
pict_20150108112504shu.jpg Mikulášsky strapec hrozna /dramatizácia/
Publikované :: 2015-01-08 11:23:29
Svätý Mikuláš je veľmi známym a obľúbeným svätcom. Čaro jeho slávenia i hĺbka jeho posolstva je nesmierna. Vypovedanie tohto posolstva však nemusí mať každý rok tú istú podobu. O svätom Mikulášovi máme k dispozícií mnohé legendy a známe príbehy. Skúsme sa pri... [zobraziť viac]
pict_20150108111743vx0.jpg Prežívanie Adventu - tvorivé námety
Publikované :: 2015-01-08 11:12:01
Pre hlbšie prežitie Adventného obdobia vám ponúkame tvorivé námety a metodiku pre prácu s mladšími a staršími deťmi. [zobraziť viac]
pict_20150108111354fpj.jpg Byť pripravený /katechéza/
Publikované :: 2015-01-08 11:09:40
Pred začiatkom Adventu vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina k téme pripravenosť, očakávanie, bdelosť. [zobraziť viac]
pict_201501071515283v0.jpg Narodenie Pána Ježiša – dar Boha ľudom /katechéza/
Publikované :: 2015-01-07 15:14:18
Prehlbujúca podtéma k téme Dar lásky - 1. ročník. [zobraziť viac]
pict_20150107150645nj5.jpg Mária - nádherná žena /katechéza/
Publikované :: 2015-01-07 15:05:25
Rozširujúca podtéma v Adventnom období. Cieľ: Kognitívny: Predstaviť dôležité udalosti zo života Panny Márie. Poukázať a zdôrazniť vlastnosti Panny Márie ako vzor pre dievčatá a ženy. Spoznať modlitby, ktorými pozdravujeme a uctievame Pannu Máriu. Afektívny: Oceniť postoje... [zobraziť viac]
pict_20181130083402h8m.jpg Adventné šírenie radosti /katechéza/
Publikované :: 2015-01-07 15:01:34
ADVENTNÉ ŠÍRENIE RADOSTIV prílohe [zobraziť viac]
pict_20150107145736rx4.jpg Mariánsky charakter Adventu
Publikované :: 2015-01-07 14:54:16
V adventnom období v čase očakávania príchodu Pána a príprav najmilších kresťanských sviatkov Vianoc liturgia nám predkladá sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. decembra). V tomto čase naše myšlienky smerujú k udalostiam súvisiacim s narodením Ježiša v Betleheme,... [zobraziť viac]
pict_20150107144323j2s.jpg Pod hviezdou - adventná ponuka z eRka
Publikované :: 2015-01-07 14:39:33
Hviezda už z diaľky žiarila trom mudrcom z Východu. Tí sa vybrali na ďalekú púť, aby prišli do Betlehema a poklonili sa narodenému Kráľovi kráľov. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko, ponúka možnosť putovať k jasličkám. Dobrým sprievodcom na ceste je publikácia „Pod hviezdou“, kde je možné nájsť adventné a vianočné zamyslenia, kalendáre, hry, scénky a veľa iných podnetných aktivít. [zobraziť viac]
pict_20141222160632q3l.jpg Aktivita na advent: Strom Jesseho
Publikované :: 2014-12-22 16:05:51
Strom Jesseho je adventná aktivita, ktorá smeruje pozornosť k Božím sľubom prostredníctvom určitých symbolov, ktoré sa umiestňujú na vetvách stromu. Jeden symbol je pre každý deň adventného obdobia. [zobraziť viac]
pict_20141222155707z8s.jpg Vianočná koleda - dramatizácia
Publikované :: 2014-12-22 15:55:40
Pre hlbšie prežitie tajomstva narodenia Božieho Syna vám ponúkame divadelne predstavenie pod názvom Vianočná koleda. [zobraziť viac]
pict_20141222154921zmn.jpg Vianočné aktivity
Publikované :: 2014-12-22 15:49:32
Niekoľko námetov pre obohatenie prípravy na vianoce - narodenie Ježiša Krista. [zobraziť viac]
pict_201412221444338d3.jpg Rodinná katechéza na vianočné obdobie
Publikované :: 2014-12-22 14:44:45
Ponúkame vám námet na hlbšie prežitie tajomstva narodenia Božieho Syna Ježiša Krista. [zobraziť viac]
pict_20141222143829f1x.jpg Dramatizácia - Červené čižmičky
Publikované :: 2014-12-22 14:39:02
Pre hlbšie prežitie tajomstva narodenia Božieho Syna vám ponúkame divadelne predstavenie pod názvom Červené čižmičky. Pieseň – Svet sníval 1.dejstvoFarár vychádza zo sakristie spolu s Jakubom a v rukách nesie škatuľu s vianočnými ozdoba-mi, ktoré urobili deti počas adventu. [zobraziť viac]
pict_20141222143339c0k.jpg Modlitba na každý deň v advente
Publikované :: 2014-12-22 14:33:45
Nasledujúce modlitby ponúkame ako návrh modlitieb na adventné obdobie. Úvodná modlitba otca alebo matky Otče a Pane náš, ktorý si poslal svojho Syna Ježiša Krista na svet, pomôž nám pripraviť sa na tieto sviatky. Uštedri nám svoj pokoj, pravú radosť, daj nám silu, aby sme... [zobraziť viac]
pict_201412221431186rq.jpg Advent začína doma
Publikované :: 2014-12-22 14:30:44
Sviatky Vianoc a Veľkej noci predchádzajú liturgické obdobia, ktoré sú zvlášť zamerané na spoločnú modlitbu a duchovnú prípravu všetkých členov rodiny. Kresťanská rodina by si mala uvedomiť, že večerný čas možno tráviť aj ináč ako iba pred televíznou obrazovkou. V... [zobraziť viac]
pict_201412221427035l2.jpg Viera a obrátenie /katechéza/
Publikované :: 2014-12-22 11:54:15
V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na adventné obdobie vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
Katechézy na Advent
Publikované :: 2014-12-22 11:49:01
Ponúkame vám rôzne katechézy a katechetické námety na Advent a Vianoce.
Počet súborov na stiahnutie: 1
icon_document.png
.doc [1.62 MB]  Počet stiahnutí: 3549x
 
 
Počet zobrazení: 10206x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT