new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1760225
dnes :: 182     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1980     mesiac :: 5889
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Štvrtok 30. Mája 2024 :: Meniny má Ferdinand
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
pict_2018092808301880u.jpg Tlačivo rozvrh hodín - čisté
Publikované :: 2018-09-28 08:28:31
Tu nájdete tlačivo rozvrhu hodín. [zobraziť viac]
pict_20171031131048fed.jpg Učebnice katolíckeho náboženstva - možnosti objednania
Publikované :: 2017-10-31 13:24:38
Spolok svätého Vojtecha (SSV) prostredníctvom svojho elektronického obchodu ponúka pre jednotlivé DKÚ i jednotlivcov učebnice katolíckeho náboženstva pre 1., 8. a 9. roč. ZŠ. Učebnice pre 2., 3. a 4. ročník nie sú v ponuke a učebnice pre 5., 6. a 7. ročník sú vypredané.Link na... [zobraziť viac]
pict_20170703104156efu.png Ako máme nasledovať Máriu? /katechéza/
Publikované :: 2017-07-03 10:42:08
Cieľ katechézyKognitívny: - vymenovať udalosti z dejín spásy, ktoré sú späté s Pannou Máriou,- na pozadí biblických udalostí vymenovať a zdôvodniť vlastnosti Panny Márie,- zdôvodniť úlohu Panny Márie v Cirkvi a potrebu jej nasledovania.Afektívny: - oceniť úlohu Panny Márie... [zobraziť viac]
pict_20170515140538hlj.jpg Zjavenie vo Fatime /katechetické námety/
Publikované :: 2017-05-15 13:56:23
V katechetických dielňach, ktoré sa konali v 11.5.2017 v Spišskej Novej Vsi boli odprezentované katechetické námety, pracovný list a prezentácie na tému fatimských zjavení. [zobraziť viac]
pict_20160624110900zwk.jpg Posolstvo pápeža Františka katechétom
Publikované :: 2016-12-14 09:48:52
Príhovor Svätého Otca Františka k účastníkom svetového kongresu organizovaného Kongregáciou pre katolícku výchovu (a študijné inštitúty) vo Vatikáne. Otázky pápežovi položili profesori a prednášajúci na katolíckych univerzitách v Európe. [zobraziť viac]
pict_20161103150052lte.jpeg Test o živote bl. Sestry Zdenky
Publikované :: 2016-11-03 15:01:10
Dvojicu výrokov porovnaj a písmenom „P“ označ ten, ktorý je pravdivý. [zobraziť viac]
pict_20161103144357wk2.jpg Aká bola Zdenka? Čo o nej povedali iní?
Publikované :: 2016-11-03 14:42:17
Rehoľná spolusestra Elena Hrabková povedala: - „Sestra Zdenka mala charizmu rehoľnej ošetrovateľky, ten vzácny dar, ktorý sa hocikomu nedostáva.“- „Skutky milosrdenstva a celú charitatívno-ošetrovateľskú činnosť vykonávala so zbožnou obetavosťou a láskou ku všetkým... [zobraziť viac]
pict_20161103143300wh4.jpg Dvanásť zastávok života bl. Zdenky Schellingovej
Publikované :: 2016-11-03 14:26:19
Krátky životopis predstavíme kombináciou rozprávania, dialógu a metód na porozumenie textu. Po prečítaní každého odseku je úlohou žiakov naformulovať prečítanej časti názov, ktorý si potom zapíšu do zošita. Ďalšou úlohou bude zodpovedať na otázky, ktoré je uvedené pod jednotlivými odsekmi. [zobraziť viac]
pict_20161021145815d15.jpg Meditácia obrazu - sv. Martin
Publikované :: 2016-11-03 14:15:45
Pri príležitosti otvorenia Jubilejného roka sv. Martina v Spišskej diecéze odporúčame zaradiť do vyučovacích hodín v nižších ročníkoch životný príbeh sv. Martina a vo vyšších ročníkoch meditáciu obrazu v témach, kde kľúčovými slovami sú: katechumenát, krst,... [zobraziť viac]
pict_2016100313581673b.jpg Pozvánka na Dni kresťanskej kultúry 2016
Publikované :: 2016-10-21 14:40:17
Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi a Diecézny školský úrad v Spišskom Podhradí vás pozývajú na III. ročník Dní kresťanskej kultúry - Malý kurz veľkých dejín... [zobraziť viac]
pict_201609271030054jz.jpg Prehľad podujatí v školskom roku 2016/17
Publikované :: 2016-10-03 14:03:22
Ponúkame rámcový prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov náboženskej výchovy a katechétov Spišskej diecézy v školskom roku 2016/2017. [zobraziť viac]
pict_20160603100725h6n.jpg Pracovné zošity náboženstva pre školský rok 2016/2017
Publikované :: 2016-06-03 10:05:15
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o nefinancovaní pracovných zošitov náboženstva pre školský rok 2016/2017 Vám týmto oznamujeme, že objednávky, ktoré ste realizovali cez Edičný portál Ministerstva školstva sú neplatné. Edičný portál ich zo zákona nemôže posunúť inému subjektu, preto ich treba zadať znova na portáli www.pracovnyzosit.sk. [zobraziť viac]
pict_20160401174926dm7.jpg Námety na realizáciu projektu „Noc čítania Biblie“
Publikované :: 2016-04-01 17:54:07
V Roku milosrdenstva ponúkame námety na prípravu stretnutia v projekte Noc čítania Biblie. Hlavný dôraz sa kladie na čítanie Božieho slova, ktoré sprevádzajú prehlbujúce aktivity. Ich výber záleží od toho, aké bude vekové zloženie účastníkov. [zobraziť viac]
pict_201603231505485p2.jpg Noc čítania Biblie 2016
Publikované :: 2016-03-30 10:04:46
V roku 2016 ponúka KpKC opäť projekt Noc čítania biblie. Uskutoční 8. apríla 2016. Prinášame vám základné informácie o projekte a podnety pre realizáciu. [zobraziť viac]
pict_20160204103515upb.jpg List - motivačná aktivta
Publikované :: 2016-02-04 10:28:26
Ponúkame ešte malý pohľad na súťaž Odhaľ krásu zasväteného života. Prémiovou úlohou bolo napísať list zakladateľovi tej rehole, ktorá konkrétnych žiakov oslovila. Od troch žiakov sme dostali listy, ktoré ponúkame na inšpiráciu a autorom ešte raz ďakujeme. Pri tejto úlohe... [zobraziť viac]
pict_20151127103155w8a.jpg Modlitba a jej miesto vo vyučovacej hodine náboženstva
Publikované :: 2015-11-27 10:32:16
Učiteľ prichádza do triedy k žiakom predovšetkým ako pedagóg a vychovávateľ. Učiteľ náboženstva však prichádza do triedy aj ako katechéta, ako svedok viery. Zamyslime sa, ako pomôcť v rámci hodiny výchove k modlitbe. Uvedomujeme si, že modlitba je najosobnejší prejav vzťahu k Bohu. Najľahšie je naučiť deti formulám. Modlitba však poníma obracať sa s dôverou k Bohu, počúvať ho a odpovedať mu. Táto oblasť vyžaduje predovšetkým vnímavosť učiteľa-katechétu, ktorý má sám skúsenosť modlitby ako vzťahu s Bohom. Modlitba má v každom ročníku svoje miesto. Je súčasťou rozvíjania rozmeru spoločenstva, ktoré je jedným z troch rozmerov v štruktúre osnov každého ročníka. [zobraziť viac]
pict_20151009110909y52.jpg Ctime zem, ktorá je Božím darom /katechéza/
Publikované :: 2015-10-09 11:06:44
Cieľ:Kognitívny: Definovať Božie prikázania, ktorých obsahom je vlastníctvo a ochrana majetku, vzťah k hmotným dobrám a prírode. Zapamätať si ich znenie. Afektívny: Oceniť význam týchto prikázaní. Prijať ich požiadavky a integrovať ich do svojho života ako najlepšie rady a... [zobraziť viac]
pict_20151009102905gjh.jpg Naša dobrá zem /katechéza/
Publikované :: 2015-10-09 10:27:08
Ponúkame vám katechézu, ktorú je možné použiť v školskej alebo farskej katechéza. Je vhodná na poďakovanie za úrodu alebo pri téme stvorenia sveta. [zobraziť viac]
pict_20151008144900it2.jpg Modlitba ruženca /vyučovacia hodina/
Publikované :: 2015-10-08 14:51:02
V októbri, v mesiaci posvätného ruženca vám ponúkame námet vyučovacej hodiny na danú tému. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA – modlitbová reťaz za požehnanie zasvätených osôb
Publikované :: 2015-02-16 09:54:07
V Roku zasväteného života je našou snahou dať viac do popredia účinkovanie reholí, inštitútov zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v diecéze a nájsť formu, ako o ňom obozná-miť katechizovaných žiakov v školách na všetkých stupňoch. V rámci našej diecézy chceme ponúknuť možnosti, cieľom ktorých je, aby sa ich pôsobenie dostalo osobnejšie ku všetkým žiakom našej diecézy navštevujúcich náboženskú výchovu. [zobraziť viac]
pict_20141202113920qw3.jpg Teológia tela v osnovách náboženskej výchovy
Publikované :: 2014-12-18 14:28:13
Tematickým zameraním metodických dní v mesiaci október 2014 bolo využitie Teológie tela Jána Pavla II. v osnovách náboženskej výchovy. V tomto čísle Katechetických ozvien sa chceme vrátiť k danej téme. Našou snahou je poukázať na obsah jednotlivých cyklov katechéz a následne... [zobraziť viac]
pict_20141215140046a95.jpg Nové učebné osnovy predmetu náboženská výchova/náboženstvo
Publikované :: 2014-12-15 14:05:07
Dňa 28.10.2010 Konferencia biskupov Slovenska schválila konečné znenie Kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnáziá, osemročné gymnáziá a pre päťročné stredné školy a dvojročné nadstavbové štúdia (č. KBS/67/28.10.2010). [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 8955x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT