new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1760225
dnes :: 182     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1980     mesiac :: 5889
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Štvrtok 30. Mája 2024 :: Meniny má Ferdinand
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 4. rok
pict_201612061140157ex.jpg VI. ročník: Služba Bohu i ľuďom
Publikované :: 2016-12-16 14:31:32
Priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem a chcem vám povedať, že opäť spúšťame témy pre miništrantské stretnutia. V poradí je to už štvrtý ročník projektu Konferencie biskupov Slovenska. Počítame s tým, že vyše 20 tém vás skúsi osloviť a priviesť trochu bližšie k Pánovi. [zobraziť viac]
pict_20161206141918pes.jpg 1. Krása a dobrota Pána Ježiša
Publikované :: 2016-12-16 14:31:21
Slovo pre animátora: V príprave na duchovnú obnovu povedzte miništrantom, nech si donesú fotografie hercov, alebo iných ľudí. Ale pozor! Ide nám o tváre a nie o ich postavy. (Aby sme neskončili v slepej uličke -pri zmyselnosti a obdive tiel.) Ak im to nestihnete povedať, doneste tváre hercov vy. Na obnovu si doprajte dostatok času, nikde sa neponáhľajte. No najprv sa vyrozprávajte, čo ste pekné v poslednom čase prežili... Potom sa si sadnite, uvoľnite sa a dbajte, aby vás nič nevyrušovalo. A obnovu spustite podľa nižšej aktivity. [zobraziť viac]
pict_20161206144550j63.jpg 2. Slávnosť Všetkých svätých
Publikované :: 2016-12-16 14:31:13
Slovo pre animátora: Priatelia, tak ako sme vlani naučili miništrantov pripravovať potrebné veci na svätú omšu, ideme ich tohto roku naučiť pripraviť oslavu najväčších sviatkov počas Liturgického roka. Preto najlepší vstup do tém bude cez pripomenutie si o čo ide v tomto Cirkevnom roku. To urobíme dnes v krátkosti, lebo pozornosť presunieme na najbližší veľký sviatok: Všetkých svätých. Keďže chceme byť zosynchronizovaní zo sviatkami a formácia miništrantov prebieha zhruba od jesene do začiatku leta, pôjdeme postupne od tohto sviatku až k sviatkom, ktoré sú v lete... Témy môžu byť dobrou prípravou pre prežívanie liturgie. Pripomenieme si v nich, čo jednotlivé sviatky prinášajú a tiež aké úlohy z nich vyplývajú pre miništrantov. [zobraziť viac]
pict_2016120615104972s.jpg 3. Slávnosť Krista Kráľa
Publikované :: 2016-12-16 14:31:06
Slovo pre animátora: Len vám pripomíname, že sledujeme Liturgický rok, jeho slávnosti a to, ako sa majú miništranti k týmto sviatkom postaviť. K akej službe ich sviatok „vyzýva“. Dnes bude v centre našej pozornosti Slávnosť Krista Kráľa. Pripravený obsah stretnutia - námet vám ma pomôcť dobre prežiť tento sviatok. Téma sa dá rozobrať z rôznych uhlov: Zavŕšenie Božieho kráľovstva, Druhý Kristov príchod, Posledný súd, Kristus ako Kráľ kráľov a podobne. Nakoľko sú to veľmi rozsiahle témy, musíme si niečo vybrať. Budeme sa držať evanjelia, ktoré je určené na tento sviatok a toho, čo najviac pomôže miništrantom. [zobraziť viac]
pict_20161206151557iw8.jpg 4. Advent
Publikované :: 2016-12-16 14:30:57
Slovo pre animátora: Priatelia, vchádzame do nového Liturgického roku. Naberáme silu, aby sme ho dobre prežili. Je známe, že Liturgický rok začína adventom, ktorý nesie so sebou mnohé radostné aktivity. V nich má miništrant plno konkrétnych príležitosti, aby mohol poslúžiť druhým. Dnes si niektoré z nich pripomenieme. Ale aby to bola služba správne motivovaná, nezabudneme ani na duchovné pozadie tejto činnosti. A hlavne nezabúdame na prebudenie správnych emócií – na radostné očakávanie príchodu nášho Spasiteľa. [zobraziť viac]
pict_20161207092745fgv.jpg 5. Vianoce
Publikované :: 2016-12-16 14:30:47
Slovo pre animátora: Vianočné dni patria medzi najkrajšie sviatky v živote kresťanov i v celej spoločnosti. Texty liturgie ale aj ľudová tradícia nás vovádzajú do radostného vzťahu s Bohom Otcom, s Jeho Synom Ježišom Kristom, s Pannou Máriou, so svätým Jozefom a ďalšími milými postavami, ktoré žili na prelome vekov. Nádherná vianočná liturgia, krásne spevy a výzdoba pôsobia na naše srdcia a chcú v nich vybudiť to najkrajšie – vďaku Bohu Otcovi za najväčší dar, aký nám mohol dať. Ide o dar Jeho Syna. Miništranti majú na Vianoce výnimočnú šancu prežívať vianočné udalosti „ponorením sa“ do centra liturgického diania. No niekedy ich to príliš strhne do povrchných pozlátok. My však, ako zodpovední za ich „rovnováhu“ medzi aktivitami a stíšením, im máme ponúknuť aj príležitosť na stretnutie sa s Bohom. [zobraziť viac]
pict_201612071001462av.jpg 6. Nový rok a slávnosť Bohorodičky
Publikované :: 2016-12-16 14:30:37
Slovo pre animátora: Blíži sa záver roka a vítanie toho nového. Svet sa bude radovať a to často aj šialene. Čo by mal a mohol robiť miništrant? V dnešnej téme ho upriamime na radosť, ale v tom našom, kresťanskom duchu. Je dôležité, aby chlapci pochopili, že radovať sa dá aj z dobrých vecí a že tá pravá radosť plynie z čistého svedomia a zo stretnutia s Pánom Bohom. I keď medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom je krátka časová vzdialenosť, čas na stretnutie by sa mal nájsť. Veď máme prázdniny. Už oddávna je tomu tak, že prvého januára, teda na Nový kalendárny rok prislúcha aj slávnosť Bohorodičky, Panny Márie. Myšlienky sa dajú zladiť, pretože Panna Mária je nová Eva, Matka Ježiša, ktorý nám prináša Nový zákon. Na Nový rok preto máme aj my začať žiť nanovo. Odhodiť staré chyby a dať si nové predsavzatia. [zobraziť viac]
pict_20161207101625m5l.jpg 7. Zjavenie Pána - Traja králi
Publikované :: 2016-12-16 14:30:29
Slovo pre animátora: Sviatok Zjavenia Pána, alebo Slávnosť Troch kráľov je u nás známy i obľúbený. A to hádam aj z toho dôvodu, že jeho obsah je pre ľudí veľmi pochopiteľný: Traja králi z Východu sa idú pokloniť Ježiškovi. No niekedy nám uniká, že ide najmä o zjavenie sa Pána Ježiša. Boh nám predstavuje cez túto udalosť Ježiša ako Mesiáša a svojho Syna, teda ako Pána Boha. A my sa mu máme odovzdať, obetovať. Ľuďom býva ukrytý aj zmysel darov, ktoré mu traja králi prinášajú. Miništrant by o tom všetkom mal dobre vedieť. Aj preto, aby to vedel šíriť medzi svojich kamarátov. Pretože on je určitým spôsobom „štvrtý kráľ“ a má zjavovať druhým, kto je Pán Ježiš. [zobraziť viac]
pict_20161207104400w45.jpg 8. Krst Pána Ježiša
Publikované :: 2016-12-16 14:30:22
Slovo pre animátora: Slávnosť Krstu Pána Ježiša pripadá na nedeľu. Po vianočných udalostiach a skrytom živote Pána Ježiša začína jeho verejné účinkovanie. Pán sa dáva pokrstiť Jánom Krstiteľom a je označený za „Baránka, ktorý sníma hriech sveta.“ Liturgia sleduje... [zobraziť viac]
pict_201612071126126eo.jpg 9. Obdobie cez rok I.
Publikované :: 2016-12-16 14:30:13
Slovo pre animátora: Po Vianočnom období, ktoré zachycuje začiatok života Pána Ježiša na našej zemi, začíname si v liturgii všímať jeho účinkovanie a verejné pôsobenie. Všetko sa to začalo jeho krstom v Jordáne. Potom spolu s evanjelistami sledujeme, ako povoláva prvých apoštolov, ako vytvára okolo seba spoločenstvo a ľuďom prináša nevídanú zvesť o tom, aké vzťahy majú byť medzi Bohom a ľuďmi. Táto verejná etapa života Pána Ježiša sa preniesla aj do liturgie a čas, počas ktorého si to budeme pripomínať sa nazýva Obdobie cez rok I. Označenie I. znamená, že bude nasledovať aj Obdobie cez rok II. Udalosti tohto obdobia však budeme sláviť až po Veľkonočnom období. [zobraziť viac]
pict_20161207151430m5x.jpg 10. Sviatok Obetovania Pána - Hromnice
Publikované :: 2016-12-16 14:29:59
Slovo pre animátora: Počas Liturgického roka slávime sviatky, ktoré sa venujú niektorej udalosti zo života Pána Ježiša, Panny Márie alebo aj iných vzácnych ľudí - svätcov. Druhého februára je sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný aj Hromnice. Dnes sa mu budeme trochu venovať. Na tento sviatok prislúcha aj Deň zasvätených osôb. O koho ide? Sú to ľudia, ktorí sa úplne obetovali Pánu Bohu. Že sú aj takí? Sú! A chlapcom na stretnutí pripomenieme, že sa aj oni majú obetovať Pánu Bohu. Obetovanie môže byť súkromné alebo priamo vo svätej omši. Tam sa to dokonca pri príprave obetných darov žiada. Tak poďme na to a rozbaľme túto nádhernú tému. [zobraziť viac]
pict_201612121133119b0.jpg 11. Pôstne obdobie
Publikované :: 2016-12-16 14:29:51
Slovo pre animátora: V našich témach prichádzame k Pôstnemu obdobiu. Je to čas, ktorý má veľmi bohaté liturgické aktivity. V téme skúsime odhaliť tie najdôležitejšie. A chceme zvýrazniť základnú posvätnú atmosféru, ktorá má sprevádzať kresťanov počas štyridsať dní. [zobraziť viac]
pict_201612121143020ou.jpg 12. Veľký týždeň – Kvetná nedeľa
Publikované :: 2016-12-16 14:29:42
Slovo pre animátora: Priatelia, záver pôstneho obdobia sa nám blíži. Pred sebou máme najväčšie sviatky nášho náboženstva – Veľkú noc. Je nesmierne dôležité, aby sme pochopili, čo sa to vlastne v týchto dňoch udialo. Veď Veľká noc sa určitým spôsobom odohráva v každej... [zobraziť viac]
pict_20161212132123xsp.jpg 13. Zelený štvrtok
Publikované :: 2016-12-16 14:29:34
Slovo pre animátora: Už skoro dve tisícročia si cirkev rok čo rok pripomína mimoriadne udalosti z Ježišovho života. Dotýkajú sa jeho umučenia, smrti ale aj zmŕtvychvstania. Tieto sviatky sa nazývajú aj Veľkonočné, pretože sa udiali na židovskú Veľkú noc. Názov sme si... [zobraziť viac]
pict_20161212133933dyi.jpg 14. Veľký piatok
Publikované :: 2016-12-16 14:29:24
Slovo pre animátora: Tento deň je mimoriadny. Na celom svete sa neslúži ani jedná svätá omša. Prečo? Pretože dnes sa v cirkvi sprítomňuje Ježišova obeta na Golgote iným spôsobom. Všetci katolíci majú robiť prísny pôst. (Samozrejme, ak nie sú vážne chorí.) Miništranti... [zobraziť viac]
pict_201612131029150g0.jpg 15. Oslava Zmŕtvychvstalého Pána
Publikované :: 2016-12-16 14:29:14
Slovo pre animátora: Tieto dni sa snažíme prežiť s Ježišom. Zúčastnili sme sa s ním poslednej večere, bdenia v Getsemanskej záhrade, videli sme, ako ho odsúdili, sprevádzali sme ho na krížovej ceste, boli s ním na Kalvárii i potom u hrobu... Teraz tušíme, že sa ide stať niečo mimoriadne! Dnes, v sobotu po západe slnka, začína podľa židovského chápania už nový deň. A my vieme, že v tomto dni, na úsvite Ježiš premohol smrť a vstal z mŕtvych. U jeho verných nastane výbuch radosti. Ježiš žije! A ak mu budeme verní, aj nás to čaká. Oslavy zmŕtvychvstalého Pána začínajú už v sobotu večer. Obrady budú dlhšie, ale sú popretkávané radosťou. Túto radosť musíme svojim duchom zachytiť. A pomôžeme v tom aj miništrantom. [zobraziť viac]
pict_20161213110124gqu.jpg 16. Veľkonočné obdobie a Nanebovstúpenie Pána
Publikované :: 2016-12-16 14:29:04
Slovo pre animátora: Pôstne obdobie, ktoré bolo poznačené skrúšenosťou a nápravou nášho života trvalo 40 dní. Po ňom sme slávili Veľkonočné udalosti – smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Toto Ježišovo víťazstvo nad smrťou je v centre ďalšej časti Liturgického roka... [zobraziť viac]
pict_20161213112632aqd.jpg 17. Oslava Zoslania Ducha Svätého
Publikované :: 2016-12-16 14:28:55
Slovo pre animátora: Záver Veľkonočného obdobia sa blíži. Vlastne končí dnešným sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Pred desiatimi dňami sme sledovali ako Pán Ježiš vystúpil na nebesia. Ešte pred tým nám prisľúbil, že nám zošle Ducha Svätého a na židovský sviatok zvaný Turíce sa to skutočne aj stalo. V čítaní zo Svätého písma si priblížime, ako sa to udialo. Na stretnutí sa budeme snažiť pomôcť chlapcom objaviť ako je možné spolupracovať s Duchom Svätým i to, kto to vlastne je. [zobraziť viac]
pict_201612140932221sx.jpg 18. Oslava Najsvätejšej Trojice
Publikované :: 2016-12-16 14:28:46
Slovo pre animátora: Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého končí Veľkonočné obdobie a Liturgický rok pokračuje časťou, ktorú nazývame Obdobie Cez rok II. My sa mu budeme venovať trochu neskôr, pretože najbližšiu nedeľu má slávnosť Najsvätejšia Trojica. A to je udalosť, okolo ktorej nemôžeme prejsť len tak! Náš Boh je len jeden, ale... Sú tri Božské osoby. Ťažko pochopiteľné? Samozrejme, ide o najväčšie tajomstvo našej viery. Ľudským rozumom sa do života Najsvätejšej Trojice nedá preniknúť, ale sám Boh nám vyšiel v ústrety a zjavil nám o sebe niektoré pravdy. Keď je tak, potrebujeme si ich všimnúť! [zobraziť viac]
pict_20161215103920vpw.jpg 19. Oslava sviatku Božieho Tela
Publikované :: 2016-12-16 14:28:38
Slovo pre animátora: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaná Slávnosť Božieho Tela, patrí v Cirkvi medzi najradostnejšie. Oslavujeme ním Pána Ježiša, ktorý sa rozhodol prebývať medzi nami pod spôsobom chleba a vína. Nakoľko sa víno ťažšie uskladňuje, v našich kostoloch je Pán vo Sviatostnom chlebe. Ide o nesmierne tajomstvo - veď si len predstavte Boh, Ježiš Kristus našiel spôsob ako prebývať s nami a zdieľať naše osudy. O tom, aj o inom bude na dnešnom stretnutí reč. [zobraziť viac]
pict_20161215145644qiq.jpg 20. Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
Publikované :: 2016-12-16 14:28:30
Slovo pre animátora: V predstavovaní Liturgického roka sme už ďaleko a dnes to bude o slávnosti Božského Srdca Ježišovho. Všimneme si Ježišovo srdce najmä ako zdroj lásky. Ale uvedomíme si, že aj výchova človeka spočíva v tom, že sa vychováva jadro jeho bytosti, čiže jeho... [zobraziť viac]
pict_201612161426462kx.jpg 21. Obdobie cez rok II.
Publikované :: 2016-12-15 15:21:43
Slovo pre animátora: Obdobie cez rok II. sa síce začalo už po Veľkonočnom období, ale nakoľko nasledovali veľké cirkevné sviatky, venovali sme sa im. Dnes si všimneme pokračovanie Obdobia cez rok a povieme si pravidlá, podľa ktorých sa riadi liturgia nasledujúcich mesiacov. Nakoľko vchádzame do prázdnin, miništrantské stretnutia budú poredšie. Nahradia ich rôzne tábory, púte, výlety... Ale ak predsa len budú, môžete sledovať jednotlivé nedele a ich náplň. Chlapcom sa snažíme vysvetliť aj ten fakt, že je dobré zorganizovať si prázdninový čas! Lebo inak ho môžu prežiť divoko. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 3469x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT