new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
Fotogaléria
 
 
Videogaléria
 
Videá zo seminárov
 
 
Videá z metodických dní
 
 
Videá zo súťaží
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1760224
dnes :: 181     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1979     mesiac :: 5888
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Štvrtok 30. Mája 2024 :: Meniny má Ferdinand
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Foto & video » Videogaléria » Videá zo seminárov
pict_20190611124531g0r.jpg Seminár - Aktivizujúce metódy vo vyučovaní a pri práci s Bibliou - nahrávky
Publikované :: 2019-09-04 14:59:19
Minulý týždeň vo štvrtok sme si na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku vypočuli výbornú prednášku o aktivizujúcich metódach pri vyučovaní a práci s Bibliou v podaní Doc. Branislava Kľusku, PhD.Ponúkame vám nahrávky z tohto seminára.VIDEO: www.youtu.be/RbLOTZisSw8AUDIO:... [zobraziť viac]
pict_20190218103119j4j.png Nahrávky z odborno-metodického seminára o osobnostiach slovenských dejín a Cirkvi počas komunizmu
Publikované :: 2019-09-04 14:55:19
Prinášame vám nahrávky z odborno-metodického seminára o osobnostiach slovenských dejín a Cirkvi počas komunizmu, ktorý bol v Poprade 26. 3. 2019.Pridali sme aj možnosť stiahnuť si ich vo formáte MP3 na počúvanie napr. do auta:Audio:... [zobraziť viac]
pict_20180615141950qkp.jpg Nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách
Publikované :: 2019-09-04 14:41:06
Prinášame vám nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách, ktorý sa uskutočnil 5. júna v Ružomberku. Videonahrávku nájdete na tomto linku.Pripravili sme pre vás aj zvukovú nahrávku, aby ste si mohli napr. spríjemniť čas cestovania alebo šoférovania auta. Stiahnete ju... [zobraziť viac]
pict_201706121036002wy.jpg Koncert Kňazskej scholy cantorum /video/
Publikované :: 2017-06-12 10:40:31
Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili slávnostné spievané vešpery a koncert „Kňazskej scholy cantorum“ - kňazov z dekanátu, rodákov zo SNV a hostí z našej diecézy, pod dirigentským vedením prof. Dr. Martina Štrbáka, opáta premonštrátského kláštora v Jasove. [zobraziť viac]
pict_20150206100436j2z.jpg Video-prednášky zo seminára „Sv. Martin a jeho duchovný odkaz“
Publikované :: 2017-06-01 11:08:32
V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy Diecézny katechetický úrad zorganizoval 31. 5. 2017 seminár pod názvom Sv. Martin a jeho duchovný odkaz. Lektor HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., cirkevný historik, svoju prednášku rozdelil do troch častí. V prvej sa venoval... [zobraziť viac]
pict_20160602111149mkr.jpg Video zo seminára „Riešenie sociálnej otázky v Cirkvi a vo svete v 19. a 20. storočí“
Publikované :: 2016-06-20 10:56:04
V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy Diecézny katechetický úrad zorganizoval 31. 5. 2016 seminár pod názvom Riešenie sociálnej otázky v Cirkvi a vo svete v 19. a 20. storočí. Lektor HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., cirkevný historik, vo svojej prednáške predstavil otázku slobody a chudoby v kontexte cirkevných dejín. V ďalšej časti sa zaoberal otázkou, aké je miesto Cirkvi pri starostlivosti o chudobných a poukázal na dôležitosť neustále formovať svoj kresťanský postoj k riešeniu sociálnej otázky i na Slovensku. [zobraziť viac]
pict_20151209085206vua.jpg Video a fotografie zo seminára: „Obrazy života - život v obrazoch“
Publikované :: 2015-12-14 11:48:19
Komunikácia prostredníctvom obrazov sa spolu s ponukou nových počítačových technológií rozširuje stále viac. Je rýchla, jasná a obrazom možno vyjadriť naraz tak príkaz ako i pocit. I napriek tomu je tento typ obrazovej komunikácie jednostranný. Ako ináč pracovať s obrazmi ako symbolmi, ako môžu byť znamením, pomáhať vyjadriť skutočnosť, keď už slová nestačia, to bolo predmetom seminára, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4. decembra 2015 v Spišskej Novej Vsi a 5. decembra 2015 v Dolnom Kubíne. Správne pochopiť a vyjadriť náročné ale možno i menej náročné myšlienkové postupy, kresťanskú tradíciu viery, biblické príbehy nie niekedy náročné. [zobraziť viac]
pict_20151113084948tsr.jpg Biblické knihy k Biblickej olympiáde 2015/2016 /video a prezentácie/
Publikované :: 2015-11-13 09:46:10
V utorok, 10.11.2015 sa v Poprade uskutočnil seminár „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zameraný na starozákonnú PRVÚ KNIHU SAMUELOVU a EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA. Ponúkame vám záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor prof. doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [zobraziť viac]
pict_201509021025027aj.jpg Foto a video z Veni Sancte a Celodiecézneho katechetického dňa v Poprade
Publikované :: 2015-09-04 09:52:47
V piatok, 28.8.2015 učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Andrej. [zobraziť viac]
pict_20150903093418sgs.jpg Osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka /videoprednášky zo seminára/
Publikované :: 2015-08-26 08:43:20
Z príležitosti 50. výročia smrti Božieho sluhu spišského biskupa Jána Vojstaššáka sa 26. mája 2015 v Ružomberku uskutočnil seminár venovaný tejto významnej osobnosti. Cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. hneď na úvod poznamenal, že mnohí učitelia zápasia s realitou školského prostredia a veku žiakov, keď tak žiaci ako ani študenti stredných škôl nemajú záujem o poznávanie dejín a ani o poznávanie cirkevných dejín. Ako teda predstavovať cirkevné dejiny, aby neboli iba suchopárnymi dátumama faktami? [zobraziť viac]
pict_20150407113159337.jpg Odovzdávanie viery v rodine /videoprednášky zo seminára/
Publikované :: 2015-04-07 11:36:34
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 14.3.2015 vzdelávanie pre učiteľov náboženskej výchovy, katechétov, animátorov, snúbencov a rodičov na tému Odovzdávanie viery a kresťanská výchova v rodine. [zobraziť viac]
pict_20150407110339z66.jpg Video-zostrih zo seminára: Využívanie symbolov vo vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2015-04-07 11:05:12
Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval vo štvrtok 5.3.2015 vzdelávanie učiteľov náboženskej výchovy pod názvom „Využívanie symbolov a grafických znakov vo vyučovaní náboženstva“ v špeciálnych školách a na prvom stupni ZŠ. Lektorkou seminára bola PaedDr. Mgr. Darina Petríková, PhD. zo Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove. [zobraziť viac]
pict_20150206100436j2z.jpg Dni kresťanskej kultúry v Spišskej Kapitule 2014 /video-prednášky/
Publikované :: 2015-02-06 10:09:06
Počas dní 6.-7. novembera 2014 sa v Spišskej Kapitule uskutočnili Dni kresťanskej kultúry. Cieľom stretnutia bola formácia v oblasti kresťanskej kultúry a duchovného života pre intelektuálne zameraných mladých ľudí. Tento rok boli dni kresťanskej kultúry zamerané na tému: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska. Podujatie organizačne aj obsahovo zabezpečoval Dr. Ľuboslav Hromják. [zobraziť viac]
pict_20150205140450hgx.jpg Videoprednášky a prezentácie zo seminára „Interpretácia vybraných biblických tém“ v Ružomberku
Publikované :: 2015-02-05 14:05:29
V stredu 12.11.2014 sa v Ružomberku uskutočnil seminár “Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zamerany na starozákonné knihy Jozue (1,1-11,15; 24,1-33), knihu Tobiáš a Skutky apoštolov. Ponúkame záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [zobraziť viac]
pict_201502051400141zz.jpg Totalitné systémy 20. storočia /videoprednášky/
Publikované :: 2015-02-05 14:00:34
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy vám sprostredkuje videoprednášky HEDr. Ľuboslava Hromiaka, PhD., ktoré odzneli na vzdelávaní učiteľov náboženskej výchovy a katechétov 28.5.2014 v Ružomberku. [zobraziť viac]
pict_201412181500231ex.jpg Video a foto z Veni Sancte a katechetického dňa v Ružomberku
Publikované :: 2015-02-05 13:49:41
Učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy dňa 28. augusta 2014 prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Andrej. [zobraziť viac]
pict_20150205133822dnf.jpg Video-prednášky z Te Deum a seminára v Poprade
Publikované :: 2015-02-05 13:39:49
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pripravil pri príležitosti jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie ako aj na záver školského roka slávnostné Te Deum. Konalo sa v sobotu 21. júna v Poprade. V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie svätú omšu celebroval spišský... [zobraziť viac]
pict_20150205132933gpd.jpg Videoprednášky zo seminára o Teológii tela od Jána Pavla II.
Publikované :: 2015-02-05 13:33:18
Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 22.02.2014 vzdelávanie katechétov pod názvom Učiť sa milovať ľudskú lásku. Lektorom seminára bol ThLic. Róbert Neupauer a celkový obsah zameral na vovedenie a oboznámenie s obsahom teológie tela Jána Pavla II. a možnosti zaradenia do vyučovania náboženstva a katechézy. [zobraziť viac]
pict_201502051127448fl.jpg Videoprednášky a prezentácie zo seminára „Interpretácia vybraných biblických tém“ v Poprade
Publikované :: 2015-02-05 11:28:26
V pondelok 4.11.2013 sa v Poprade uskutočnil seminár „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zamerany na starozákonné knihy Exodus, Jonáš a Evanjelium podľa Jána. Ponúkame záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [zobraziť viac]
pict_201502051111285my.jpg Veni Sancte v Poprade: video a fotografie
Publikované :: 2015-02-05 11:14:42
Učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy dňa 30. augusta 2013 prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením sv. omše. [zobraziť viac]
pict_20150205110452pky.jpg Video a prezentácie zo seminára: Kristianizácia Slovenska vzhľadom na cyrilometodskú misiu
Publikované :: 2015-02-05 11:05:03
Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval 28. mája 2013 v Poprade seminár na tému kristianizácie Slovenska. V prvej časti cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják PhD. predstavil vývoj misijných aktivít pred príchodom sv. Cyrila a Metoda ako aj ich misijnú službu a význam v 9. storočí v priebehu celých dejín Cirkvi. [zobraziť viac]
pict_20150203153214vfy.jpg Videoprednášky a prezentácie zo seminára o katechizácii birmovancov /doplnené o Alfa kurz/
Publikované :: 2015-02-03 15:32:31
Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 19.1.2013 a 9.3.2013 vzdelávanie, na ktorom bol predstavený YOUCAT – katechizmus pre mladých a jeho konkrétne použitie v katechéze mladých. [zobraziť viac]
pict_20150130142919o41.jpg Videoprednášky a prezentácie zo seminára „Interpretácia vybraných biblických tém“ v RK
Publikované :: 2015-01-30 14:29:33
V piatok 9.11.2012 zorganizoval DKÚ v Ružomberku seminár zameraný na prácu a štúdium Svätého písma. Obsahom vzdelávania boli starozákonné knihy Rút a Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša. [zobraziť viac]
pict_20150130115756xwx.jpg Zásady používania Svätého písma v rodine
Publikované :: 2015-01-30 12:00:30
Dávame vám do pozornosti videoprednášku doc. ThDr. Františka Trstenského, PhD. na tému: Zásady používania Svätého písma v rodine, ktorá odznela na Deň rodiny v Spišskej Novej Vsi. [zobraziť viac]
pict_20150130115038o9v.jpg Školský časopis /videoprednáška/
Publikované :: 2015-01-30 11:51:03
Dávame vám do pozornosti videoprednášku ThLic. Ľubomíra Balogu, PhD. na tému školský časopis. Prednáška odznela na seminári o farských médiách v Spišskej Novej Vsi. [zobraziť viac]
pict_20150130114601chd.jpg Na tému: Farský časopis /videoprednáška/
Publikované :: 2015-01-30 11:46:19
Videoprednáška Mgr. Moniky Hodnickej na tému farský časopis obsahuje informácie, čo všetko by mal obsahovať farský časopis, o jeho význame a prínose pre farské spoločenstvo. [zobraziť viac]
pict_20150130112937xnq.jpg Sila biblického príbehu - naratívne vyučovanie
Publikované :: 2015-01-30 11:30:37
Témou videoprednášky doc. Františka Trstenského, PhD. je naratívna analýza a metóda biblického textu v rámci vyučovania náboženskej výchovy. [zobraziť viac]
pict_20150130112536173.jpg Na tému: „Katechéza a školské vyučovanie nábožestva“
Publikované :: 2015-01-30 11:25:56
Dávame vám do pozornosti videoprednášku ThDr. Tibora Reimera, PhD. z Teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. [zobraziť viac]
pict_20150130110534xuz.jpg Videoprednášky zo seminára o pastorácii Rómov
Publikované :: 2015-01-30 11:18:23
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval dňa 23.6.2012 vzdelávanie na tému evanjelizácie a katechizácie Rómov. Seminár bol určený pre kňazov, katetechétov a animátorov vo farnosti, ktorí sa venujú duchovnej pastorácii Rómov. [zobraziť viac]
pict_201501301014314ul.jpg Prezentácie a video zo seminára: „Prevencia žiakov od látkových a nelátkových závislostí“ v Poprade
Publikované :: 2015-01-30 10:16:28
V piatok 30. marca 2012 sa v Poprade uskutočnilo vzdelávanie pre učiteľov náboženstva, ktorého zameraním bol edukačný proces v predmete náboženská výchova na jednotlivých vzdelávacích stupňoch. Seminár zorganizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy v pastoračných... [zobraziť viac]
pict_20150130101028f16.jpg Áno pre život
Publikované :: 2015-01-30 10:12:24
Mgr. Anna Verešová o dôležitosti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Prednáška odznela 21.3.2012 v Spišskej Novej Vsi.Súvisiaci článok: 25. marec – Deň počatého dieťaťa [zobraziť viac]
pict_20150130100324k2m.jpg Pravda viery ako okno do nového sveta /videoprednáška/
Publikované :: 2015-01-30 10:05:58
Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD, v rámci uvažovania o obsahu ohlasovania a katechizácie ponúka riešenie ako byť efektívny a ako zaujať pri vyučovaní náboženskej výchovy i v katechéze vo farnosti. [zobraziť viac]
pict_20150130095819x55.jpg Duchovné slovo prof. ThDr. Jozefa Leščinského, PhD. /videozáznam/
Publikované :: 2015-01-30 09:58:53
V nedeľu 11. decembra 2011 popoludní DKÚ v spolupráci s farnosťou Spišská Nová Ves zorganizoval „Adventné popoludnie so Svätým písmom“. Súčasťou programu bolo biblické zamyslenie prof. Jozefa Leščinského na tému: „Moc Božieho slova a hriešnosti človeka.“ Atmosféru nedeľného popoludnia dotvárala katechéza a tvorivé dielne pre deti podľa vekových skupín, ktorých témou bolo aktualizovanie biblických udalostí. [zobraziť viac]
pict_20150130094859xu6.jpg Video-prednášky zo seminára: Farské média a ich využitie
Publikované :: 2015-01-30 09:47:42
V sobotu 3.12.2011 sa v Diecéznom katechetickom úrade v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo vzdelávanie pre katechétov, animátorov, členov pastoračných rád farností a farských redaktorov. Ponúkame vám video-prednášky na tému farský časopis, školský časopis, webová stránka farnosti a mediálny projekt Moja komunita. [zobraziť viac]
pict_201501291044546cr.jpg Video-prednášky: „Interpretácia vybraných biblických tém Genezis 12-50 a evanjelia podľa Marka“
Publikované :: 2015-01-29 11:04:03
V Poprade sa dňa 6.11.2011 uskutočnil seminár na tému interpretácie vybraných biblických tém. Pozvanie prijal doc. ThDr. František Trstenský, PhD., ktorý predstavil účastníkom základné princípy interpretácia biblických textov. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Didaktické prvky vo vyučovaní náboženstva v reformných ročníkoch
Publikované :: 2015-01-29 10:40:32
V dňoch 13.6.-14.6.2011 sa uskutočnili semináre pre učiteľov náboženstva v reformných ročníkoch. Ponúkame vám videozáznam spevu, tanca a prednášok, ktoré odzneli na seminári. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Príprava birmovancov vo farnosti
Publikované :: 2015-01-29 10:27:13
Ponúkame vám videoprednášku a prezentáciu k prednáške sestry Faustíny OSF, v ktorej hovorí o práci s birmovancami vo farnosti Nová Baňa. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí
Publikované :: 2015-01-29 10:16:46
Dávame vám do pozornosti videoprednášku ThDr. Martina Michalíčka, v ktorej hovorí o svojej skúsenosti a potrebe prípravy rodičov prvoprijímajúcich detí na slávnosť prvého sv. prijímania vo farnosti. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Zdôvodnenie rôznych foriem farskej katechézy
Publikované :: 2015-01-27 14:47:54
Ponúkame vám videoprednášku ThDr. Mariána Bublinca, PhD., ktorá odznela na celoslovenskom seminári o farskej katechéze v Badíne. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Význam farskej katechézy na Slovensku
Publikované :: 2015-01-27 14:43:46
Ponúkame vám videozáznam prednášky ThDr. Pavla Bugoša, PhD., o význame a dôležitosti farskej katechézy na Slovensku. Prednáška sa uskutočnila na pôde KU Teologickej fakulty v Košiciach. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Katechéza detí predškolského veku
Publikované :: 2015-01-27 14:39:21
Každá vývinová fáza dieťaťa má určité špecifiká. Dieťa do 3 rokov potrebuje rodiča na to, aby ho naučil chodiť, jesť, rozprávať. Potom nasleduje vývinové obdobie predškolského veku, ktoré má tiež svoje zákonitosti a špecifiká. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg „Interpretácia vybraných biblických tém“ - videozáznam
Publikované :: 2015-01-27 14:35:35
Ponúkame vám videozáznam z prednášok doc. Františka Trstenského zo seminára „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý sa uskutočnil 29.3.2011 v Poprade. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Kerygma, ako základ katechézy
Publikované :: 2015-01-27 14:29:44
Ponúkame vám videozáznam z prednášok Mgr. Branislava Škripeka o kerygme a evanjelizácii. Vzdelávanie sa uskutočnilo 5.3.2011 v Spišskej Novej Vsi. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Komunikácia v spoločenstve
Publikované :: 2015-01-27 14:26:50
Dávame vám k dispozícii videozáznam zo vzdelávanie katechétov, animátorov a členov pastoračných rád farností, ktoré sa uskutočnilo 20.11.2010 v Námestove. [zobraziť viac]
pict_20150126115002h4w.jpg Vybrané knihy Svätého písma „Lk a 1 Sam“
Publikované :: 2015-01-27 14:16:45
Videozáznam prednášky zo seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 10.11.2010 v Ružomberku. Prednášky sú k dispozícii aj vo formáte DVD v DKÚ Spišskej diecézy. Doc. František Trstenský, PhD. (I.- III. časť) [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 5011x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT