DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473427
dnes :: 466     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4225     mesiac :: 20327
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Modlitba na každý deň v advente

Publikované :: 2014-12-22 14:33:45
Nasledujúce modlitby ponúkame ako návrh modlitieb na adventné obdobie.

      Úvodná modlitba otca alebo matky

      Otče a Pane náš, ktorý si poslal svojho Syna Ježiša Krista na svet, pomôž nám pripraviť sa na tieto sviatky. Uštedri nám svoj pokoj, pravú radosť, daj nám silu, aby sme pocítili, že si s nami a že sa o nás staráš. Prenikni nás túžbou kráčať stále s tebou.
      Daj, aby sme si znova uvedomili, že Ježiš Kristus k nám prichádza nenápadne, ako malé dieťa a chce nás premieňať na lepších a štedrejších.

      Záverečná modlitba na každý deň počas rodinnej pobožnosti

      1. týždeň – očakávanie (vedieť čakať – učiť sa trpezlivosti a prežívaniu prítomnej chvíle)

      Nedeľa
      Ďakujeme Ti Kriste, že môžeme prežiť túto adventnú dobu v blízkosti Panny Márie. Vzbuď v nás veľkú túžbu a lásku vkladať Ježišovi do jasličiek malé a skryté skutky lásky prostred-níctvom Panny Márie.

      Pondelok
      Drahý Otče, pomôž nám priznať sa k vine, keď sme niekomu ublížili. Ale tiež nám pomôž povedať: „Nič sa nestalo“, keď nám niekto ublížil. Pomôž nám povedať: „Mám ťa rád“, aj keď viem, že ma niekto nemá rád a dá mi to aj pocítiť. S tvojou pomocou sme to aj dokázali.

      Utorok
      Nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna – jasné svetlo – aby osvietil všetkých bratov a sestry. Prosím Ťa, pomôž nám statočne splniť všetko, čo od nás žiadaš, aby sme náležite privítali Ježiša počas nastávajúcich vianočných sviatkov.

      Streda
      Čo ti dnes, Otče, môžeme dať? Všetko je tvoje. Čo od nás očakávaš? Dávame ti seba samých. Svoje srdcia, myseľ, svoje duše. Prijmi ich, Pane.

      Štvrtok
      Pane a Otče náš, dnes ti odovzdávame svoje správanie k druhým ľuďom. Ďakujeme za to, že nám pomáhaš. Prosíme ťa o silu statočne sa správať k druhým. Nech nikoho neraníme ostrou poznámkou. Pomôž nám nerozprávať o druhých zle. Daj nám vieru, aby sme ti viac dôverova-li. Daruj nám milosť, aby sme pokojne bojovali proti strachu. Drž nás pevne vo svojich ru-kách a pomôž veriť, že si stále s nami.

      Piatok
      Dnes ti, Pane, ďakujeme za krásny svet, ktorý si nám daroval. Za prežitý deň i tento večer, za oblohu so slnkom, mesiacom a hviezdami, za zem so všetkými stromami, rastlinami, kvetmi, za vodu s rôznymi rybami, za všetky druhy živočíchov. Ďakujeme za všetky ročné obdobia – každé so svojou osobitnou krásou, za ľudí, ktorých si nám poslal do svojej blízkosti, aby sme sa mali radi. Nadovšetko ti ďakujeme, že si stvoril nás, aby sme ťa poznali a milovali. Pane, buď s nami vo všetkých okolnostiach života, aby sme ti ostali verní a raz prišli k tebe.

      Sobota
      Pane, prežili sme prvý týždeň prípravy na Vianoce. Chceme ti poďakovať za všetko, čo sme sa dozvedeli, čím si k nám prehovoril.
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom stretnutí počas predchádzajúceho týždňa - Vieme, že advent má štyri týždne. Trvá do Štedrého večera. Preto sú štyri sviečky na našom venci. Vieme, že symbolizujú Ježiša – Svetlo sveta. On je tiež svetlom nášho života. Náš ve-niec je ozdobený zelenými vetvičkami, ktoré ostávajú stále zelené. Ani Božia láska k nám sa nikdy nemení. Zelená farba nám pripomína život a vzrast. Prosíme Boha, aby nás pritúlil k sebe a pomohol žiť a rásť stále vo viere a láske. Uvedomujeme si, že fialová farba na svieč-kach znamená našu ľútosť nad pokleskami, hriechmi, ktorých sme sa dopustili. Vieme, že Boh Otec nás miluje a odpustí nám, ak úprimne ľutujeme. Vieme, že Ježiš prichádza zbaviť nás zlého a chce nám darovať miesto v nebi, ak budeme žiť tak, ako si to želá.
Ďakovali sme mu za krásny svet, ktorý nám daroval, za prírodu, stromy, kvety, sneh, za sl-niečko i za veci, ktoré užívame pre svoje dobro. Aby boli na jeho česť a slávu.
Prosili sme ho, aby sme vedeli so všetkým pekne zaobchádzať a nikdy druhým neublížiť. Pro-sili sme o pomoc milovať aj tých, ktorí nás nemajú radi, aby sme boli prívetiví a správali sa tak, ako to očakávame o druhých, aby nás Pán ochraňoval.)
Na konci tohto týždňa znovu ti to Pane obetujeme. Veríme, že si stále s nami.

      2. týždeň – radosť (učiť sa vnímať radosť i v jednoduchých veciach)

      Nedeľa
      Otče ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme za všetkých, ktorí sú okolo nás. Ďakujeme za radosť (môžeme vymenovať radostné situácie dnešného dňa). Pomôž nám naďalej byť dob-rými, a ochráň nás od mrzutosti a zlého správania. Nedovoľ, aby sme si ubližovali a spôsobo-vali si smútok.

      Pondelok
      Otče, ďakujeme ti za mamičku, otecka, sestričku, bračekov i za priateľov. Pousilujeme sa tento týždeň viac ako inokedy, aby sme si navzájom robili radosť.

      Utorok
      Otče, dnešný deň ťa chceme odprosiť za to, že sme sa nedokázali premôcť, že sme boli ná-klonní k hnevu, trucu, lenivosti. Daj nám silu premáhať akékoľvek pokušenie.

      Streda
      Pane, pomáhal si nám prežiť deň s tebou. Dnes i zajtra si budeme brať za príklad tvoju po-moc, ako si ty prežíval radosť a s akou radosťou si pomáhal svojej matke Márii a svätému Jozefovi. Prosíme ťa, pomáhaj nám byť poslušnými, radostnými, skromnými a štedrými voči tým, ktorí to potrebujú.

      Štvrtok
      Pane, vzbuď v nás záujem o našu vieru, daj, aby sme sa o tebe radi rozprávali a ešte radšej sa rozprávali s tebou – pri modlitbe. Ty nám pomôžeš pochopiť a lepšie porozumieť tomu, že prečo od nás požadujú rodičia to, čo my práve nechceme (tu sa možno s deťmi o tom poroz-právať).
Chceme ťa viac poznávať a milovať. Buď stále s nami a pomôž nám pochopiť to, čo nás trápi. Ďakujeme ti za tých ľudí, ktorí chcú iba naše dobro.

      Piatok
Nebeský Otče, ďakujeme za všetky dary, ktoré sme dostali a ktoré dostaneme. Ďakujeme za dar nášho domova, za dar otecka, ktorý sa láskavo o nás stará, za dar mamičky, ktorá sa pre nás obetuje a svojou každodennou prácou robí náš domov šťastným. Tiež ti ďakujeme za dar súrodencov, ktorí nás obveseľujú a potešujú svojou prítomnosťou a milým úsmevom. Ďaku-jeme za dar priateľov, ktorí sú k nám veľmi dobrí, za starých rodičov, ktorí pre nás vykonali veľa dobrého. Ďakujeme za našich kňazov, učiteľov a katechétov, ktorí nás učia viac ťa spoz-návať.
Najviac ti ďakujeme za to, že ty sám si prišiel medzi nás ako Boží Syn.

      Sobota
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom stretnutí počas predchádzajúceho týždňa)       Ďakujeme Pane, že sme mohli pochopiť, čo je pravá radosť. Radosť je dostávať, ale radosť je aj dávať a vidieť, že iných to poteší. Nie všetko sa dá kúpiť. Ďakujeme ti, že sme sa naučili rozlišovať, čo robí iným radosť a čím ich môžeme kedykoľvek obdarovať, dokonca aj vtedy, keď nemáme peniaze. Ďakujeme ti, Pane.

      3. týždeň – nádej (učiť sa žiť s nádejou a v nádeji neustálej Ježišovej prítomnosti)

      Nedeľa
      Otče, ďakujeme ti za tento požehnaný adventný čas, keď očakávame Ježišove narodeniny. Pomôž nám podobať sa mu vo všetkom, aby ľudia, s ktorými sa stretneme, spoznali cez nás krásu jeho lásky a dobroty.

      Pondelok
      I dnes ťa prosíme, pomôž nám lepšie ťa spoznať, viac ťa milovať a dokonalejšie ťa nasledo-vať. Keď sa rozsvietia svetlá na stromčeku pripomeň nám, že ty si pravé svetlo a že si s nami, aby si nás viedol na ceste.

      Utorok
      Otče náš, sme zaujatí vianočnou dekoráciou, nakupovaním a očakávaním, čo asi dostaneme na Vianoce, že sme si na teba počas dňa len málo spomenuli. Zabúdame, že to všetko je tu vlastne kvôli Ježišovi. Ďakujeme ti za dar Ježiša, ktorého si poslal na túto zem z lásky k nám. Nedovoľ, aby sme v predvianočnom zhone na to zabudli.

      Streda
      Otče, pred príchodom tvojho Syna ľudstvo bolo stratené, osamotené. Ježišov príchod je preja-vom tvojej lásky k nám. Poslal si ho, aby nás svojim životom, umučením a smrťou vykúpil z moci hriechu. Pane daj, nech šírime tvoje meno a zvestujeme tvoju lásku iným ľuďom. Nech je náš život príkladom a povzbudením pre iných. Urob nás nástrojom svojej lásky.

      Štvrtok
      Ďakujeme ti, Pane, za radosť. Uvedomujeme si, že si medzi nami. Daj nám silu, aby sme sa delili o pravú radosť so všetkými ľuďmi, ktorých stretávame počas dňa.

      Piatok
      Drahý Ježišu, vieme, že dostávame mimoriadnu silu, keď sa vyznávame zo svojich hriechov, keď ich ľutujeme, keď ťa prijímame v Eucharistii i keď sa modlíme. Tak ako potrebuje naše telo pokrm, aby rástlo, vyvíjalo sa a bolo zdravé, tak potrebuje naša duša pokrm z neba, živý chlieb – Eucharistiu. Tým sa naša duša učí žiť v milosti, prijíma milosť, odoláva pokušeniam a hriechu. Pane, nauč nás žiť z tejto milosti.

      Sobota
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom stretnutí počas predchádzajúceho týždňa)       Ďakujeme ti, Pane, že sme tento týždeň prežili v nádeji a s nádejou. V nádeji, lebo vieme, že ty, Pane, si plný milosti, že si ochotný nám vždy odpustiť, aj keď si to nezaslúžime. S nádejou, že k nám prídeš a budeš stále s nami. Sme šťastní, že môžeme osláviť pamiatku Ježišovho narodenia s čistým srdcom.

      4. týždeň – prijatie (učiť sa žiť v prijímaní životných situácií a vedieť uprednostniť dôleži-tejšie od menej dôležitého)

      Nedeľa
      Ďakujeme ti, Pane, za našich kňazov, ktorí nás poučujú a vedú k tebe. Pomôž nám byť pozor-nými a plnými záujmu. Chceme ísť po ceste za Ježišom. Chceme žiť tak, ako si nám to ukázal svojim životom.

      Pondelok
      Vianoce sú predo dvermi. Darujeme ti svoje srdcia zabalené do milosti a lásky. Zviazané stu-hou ochoty vždy konať dobre. Pomôž nám, Pane, prežiť dnešný deň a celý týždeň bez zhonu, kriku, plaču, škriepok a napätia. Nech naše správanie vyjadruje našu lásku k tebe. Toto vkla-dáme do jasličiek ako svoj vianočný dar.

      Utorok
      Panna Mária, dnes prosíme teba o tvoj príhovor. Prosíme za tých rodičov, ktorí nemajú čas ani záujem pripraviť svoje domovy na Ježišov príchod. Nebeská Matka, pomáhaj im vzbudiť si túžbu po hlbokom duchovnom živote a pravých kresťanských hodnotách.

      Streda
      Panna Mária, pomôž nám pochopiť, že Vianoce sú i príležitosťou všimnúť si tých, ktorí niko-ho nemajú. Pomôž nám nájsť spôsob, ako prijať tvojho Syna v núdznych, opustených, ako im preukázať lásku a zvestovať im posolstvo Vianoc.

      Štvrtok
      Duchu Svätý, dnes ti zverujeme kňazov. Daj im dary, ktoré najviac potrebujú. Pomôž im, aby boli schopní slúžiť veriacim v láske tvojho Syna, ktorého príchod očakávame.

      Piatok
      Pane Ježišu, posilni svojim Duchom kňazov, katechétov a vychovávateľov. Odmeň ich úsilie byť pre iných príkladom a povzbudením. Ďakujeme ti za ich obetavý prístup a službu, ktorú nám preukazujú.

      Sobota
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom stretnutí počas predchádzajúceho týždňa)       Dnešný deň je jedinečný v celom kalendárnom a liturgickom roku. Je to Štedrý deň. Nebeský Otče, ďakujeme za štedrosť, že si nám poslal svojho Syna. Ježišu, Vykupiteľ náš, prichádzaš k nám, aby si nás svojim životom a smrťou priviedol k svojmu Otcovi.
      Ďakujeme ti za tvoje milosrdenstvo, za tvoju veľkú lásku. Ďakujeme za to, že ti na nás záleží. Do jasiel vkladáme všetko naše úsilie, našu adventnú prípravu. Ježišu, príď do nášho srdca, buď s nami dnes a navždy. Amen.

      Pri prinesení betlehemského svetla do rodiny

      Pane Ježišu, dávaš nám príležitosť, aby sme prostredníctvom plamienka z Betlehema vytvorili žiarivé spojenie s ostatnými krajinami Európy i sveta. Ježišu, Svetlo sveta, prichádzaš ku každému a osvetľuješ srdcia mnohých. Pomôž nám cez tieto vianočné sviatky byť svetlom pre iných. Daj nám silu budovať jednotu a pokoj v našich životoch a v našom okolí.
Spoločné prosby:
- Ježišu, svetlo sveta – veríme v teba.
- Ježišu, prameň života – veríme v teba.
- Ježišu, pokoj našich sŕdc – veríme v teba.
- Ježišu, nádej utrápených – veríme v teba.
- Ježišu, láska milujúcich – veríme v teba.
pict_20141222143339c0k.jpg
 
Počet zobrazení: 1983x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT