DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473399
dnes :: 438     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4197     mesiac :: 20299
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Kniha kníh - prameň poznania prichádzajúceho Krista - katechéza s aktivitou

Publikované :: 2018-12-07 09:15:53
Cieľ:
- kognitívny 
- spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša, nášho Spasiteľa; 
- definovať pojem Biblia, rozdelenie Svätého písma a autora Svätého písma; 
- pomenovať najdôležitejšie knihy – Evanjeliá a evanjelistov; 
- afektívny; 
- uvedomiť si dôležitosť a hodnotu Svätého písma pre náš život; 
- prejaviť záujem o hlbšie poznanie Boha-Spasiteľa cez Sväté písmo – zvlášť Evanjeliá
- počas Adventnej doby vytvoriť návyk pravidelného čítania Svätého písma;
- psychomotorický;
- vytvoriť plagát s názvom knihy Svätého písma; 
- nájsť úryvky biblických textov podľa súradníc;
- urobiť rozbor biblických textov Izaiáša a Lukáša.
 
Metódy: práca s obrazom, práca v skupinách, vyhľadávanie textov, 
priraďovanie textov, práca so Svätým písmom, práca s Youcatom, tvorba plagátu, čítanie, rozprávanie príbehu, výklad. 

Pomôcky: Sväté písmo, obrazový materiál – Kumránske zvitky, Youcat,  svieca, mapa, drevený rám bez obrazu, obraz Stretnutie, kartičky so súradnicami biblických textov, písacie potreby, plagát: veľký baliaci papier, modrý pás – SZ, žltý pás – NZ, 26 zelených pásikov, 28 oranžových, 19 červených, holubica – symbol Ducha Svätého.  

Stratégia: kombinovaná.

ÚVOD

1. Motivačný príbeh - list
Po privítaní a modlitbe pri adventnom venci učiteľ porozpráva nasledujúci motivačný príbeh.
Rodina dostala list od otca, ktorý dlhú dobu pracoval v zahraničí. Deti každý deň pozerali schránku, očakávali otcovu správu, lebo vedeli, že jeho príchod je ešte ďaleko. Keď jedného dňa objavili v schránke list, každé z detí chcelo ako prvé list otvoriť a potom prečítať ostatným. List bol v tom čase  jediný spôsob, ako sa mohli o otcovi niečo dozvedieť. Čítali ho nahlas, potom si ho ešte každé dieťa zobralo do rúk a znovu si ho ešte niekoľkokrát čítali. Uvedomovali si, že autorom je ich ocko, sú to jeho slová, myšlienky a prejavy jeho lásky ku všetkým doma. 

2. Prepojenie, rozhovor a oznámenie témy  
Židovský národ očakával príchod Spasiteľa, ktorého prisľúbil Boh po páde Adama a Evy v raji. Počas dejín to pripomínali proroci a zároveň predpovedali, že Spasiteľ príde na tento svet. Vieme, že sa tak stalo a že táto chvíľa prišla a nie každý uveril, že Ježiš je Spasiteľ. My ako Božie deti to vieme, že Spasiteľ prišiel. Spoznávame postupne celý jeho životný príbeh. Každý rok v Adventnom období prežívame očakávanie Ježišovho príchodu na našu zem, vyhľadávame správy od prorokov a na Vianoce si pripomíname jeho vzácny príchod medzi nás. 
Odkiaľ sa dozvedáme o nebeskom Otcovi, o jeho Synovi a pláne, ktorý mal a má Boh s ľudstvom? Čo myslíte, máme aj my, Božie deti, nejaký „list“ od svojho nebeského Otca?  „List“ plný lásky, kde nám nebeský Otec hovorí ako nás všetkých miluje? Máme. Učiteľ vyberie Sväté písmo, ukáže všetkým a položí s úctou k adventnému vencu na stôl. Vyzve jedného žiaka, aby na tabuľu pripevnil nápis. 

Sväté písmo – Biblia – Kniha kníh (názvy pre tú istú knihu), je Boží list svojim deťom. 
Biblia je Boží ľúbostný list, ktorého adresátom je každý z nás.
(S. Kierkegaard, dánsky filozof) 

Učiteľ začne rozhovor nasledujúcimi otázkami:    
- Určite aj vy máte doma veľa kníh. Ktoré knihy čítate najradšej a prečo? 
- Čo sa z nich dozviete?
- Ktorá kniha by nemala chýbať v každej  kresťanskej rodine? 
- Máte aj vy doma Knihu kníh, tento ľúbostný Boží list?
- Prečo by nemala chýbať v žiadnej kresťanskej rodine? 

Zhrnutie urobí učiteľ, žiaci si to môžu zapísať do zošitov: Sväté písmo je najvzácnejšia kniha, pretože z nej sa dozvieme, že Boh je láska, že Boh nás miluje a hľadá, že nám ide v ústrety. Boh chce, aby sme ho poznali. Vo Svätom písme je všetko potrebné pre našu spásu. Tu sa dozvieme, čo všetko urobil Boh pre človeka, že poslal svojho Syna, aby nás zachránil, vykúpil z otroctva hriechu a priviedol k Otcovi. V tomto Adventom období ho chceme lepšie spoznať. 

HLAVNÁ ČASŤ

1. Skutočný príbeh – Kumránske zvitky 
Učiteľ prerozpráva príbeh žiakom s použitím obrazového materiálu. 
V roku 1947 sa neďaleko mestečka Jericho (dnešný Izrael – Svätá Zem, ukážeme na mape alebo v knihe) odohrala nasledujúca udalosť. Blízko od pobrežia Mŕtveho mora boli jaskyne a tam arabský pastier Adh Dhib pásol kozy. Zrazu zistil, že sa mu jedna stratila. Ako dobrý pastier rozhodol sa ju hľadať. Pri hľadaní objavil jaskyňu, kde našiel nielen svoju stratenú kozu, ale aj veľa nádob z pálenej hliny. Archeológovia zistili, že v týchto hlinených nádobách sa skrýva vzácny poklad, starý už viac ako 2000 rokov. Najstaršie zvitky  – rukopisy Starého zákona – Svätého písma.

2. Sväté písmo je napísané Božie slovo – výklad
Všetko, čo Boh hovoril ľuďom, sa spočiatku šírilo ústnym podaním z generácie na generáciu. Ľudia sa biblické príbehy učili naspamäť. Otcovia ich hovorili svojím deťom, oni zasa svojim. Krátke texty písali na malé doštičky z hliny alebo vysekávali do kameňa. Potom objavili papyrusovú rastlinu, ktorá rástla v Egypte, z neho si vyrobili materiál na písanie – papyrus a napísané texty rolovali do zvitkov. Neskôr Božie slovo písali aj na pergamen. Bola to jemne spracovaná koža zvierat, ktorá stvrdla a ploché pergamenové listy sa spájali do kníh, ktoré nazývame kódexy. Božie slovo bolo pre ľudí vzácne, chránili ho ako poklad, ozdobovali ho ornamentmi a obrázkami. (Učiteľ môže využiť obrazový materiál č. 4, 5,6 – Metodická príručka pre 5. roč.) 
Pisateľov Božieho slova si vybral Pán Boh sám. Duch Svätý ich pri písaní viedol, inšpiroval, aby napísali to, ako Boh pôsobil v životoch ľudí a ako sa im cez rôzne situácie prihováral. Preto o Svätom písme hovoríme, že je napísané Božie slovo, že je to Božie zjavenie. Preto právom hovoríme, že naše náboženstvo je zjaveným, bez Božieho zjavenia by sme nepoznali Boha. Ako sa zjavil, to máme zaznamenané v knihách Svätého písma. Svätopisci ich písali v rôznych dobách, v rôznych kultúrach a rôznym jazykom. Sväté písmo vznikalo postupne a to v priebehu až 2000 rokov. Prvotným autorom je Boh a druhotným svätopisec. Našou túžbou má byť vedieť objaviť ako aj dnes môžeme spoznať, že Boh sa k nám môže a chce prihovárať. 

Rozdelenie kníh Svätého písma 
Žiaci majú Sväté písmo, postupne menujú knihy Starého a Nového zákona. To, čo chcel Boh zjaviť človeku, nezjavil naraz, ale postupne, v priebehu niekoľko sto rokov. Jednotlivé knihy tvoria zbierku kníh – Bibliu. 

A: Podľa času vzniku môžeme Sväté písmo rozdeliť:
- Knihy Starého zákona (46), ktoré boli napísané do narodenia Pána Ježiša. Ich cieľom bolo pripraviť ľudí na príchod Božieho Syna Ježiša Krista.
- Knihy Nového zákona (27), ktoré boli napísané po narodení Pána Ježiša. Hovoria o jeho živote a o prvej Cirkvi. 

B: Podľa obsahu (o čom hovoria), rozdeľujeme Sväté písmo na knihy:
- historické – dejiny Izraelského národa, ich skúsenosť s Bohom; 
- poučné – potrebné rady, listy, ponaučenia;
- prorocké – posolstvá, predpovede Boha.

3. Práca s Youcatom
Čo nájdeme o Svätom písme v Youcate?
Žiakov rozdelíme do štyroch skupín, čítajú jednotlivé body Youcatu, uvažujú nad nimi a na záver predstavia celému spoločenstvu, čo sa dozvedeli.
1. skupina: Youcat 8 – Ako sa Boh zjavuje v Starom zákone? 
2. skupina: Youcat 9 – Čo zjavil Boh o sebe v Ježišovi Kristovi? 
3. skupina: Hebr 1, 1-2 – Ako Boh hovoril v minulosti? (s. 18, citát na ľavom okraji strany) 
4. skupina: Dei Verbum – Čo sa Boh rozhodol zjaviť a čo to pre nás znamená? (s. 19, citát na pravom okraji strany) 

4. Prehlbujúca aktivita – tvorba plagátu
Tvorba plagátu (návrh je v prílohe) s názvom: Sväté písmo – prameň poznania Boha.
Cieľom tejto aktivity je upevnenie a zopakovanie poznatkov o vzniku Svätého písma, pomôcky sú uvedené v úvode.

Každá skupina dostane úlohu:
1. skupina – vyrobí zvitok SZ, NZ a holubicu - postupne prilepí na plagát;
2. skupina – napíše podľa Youcat 16 názvy kníh Starého zákona podľa farieb; 
3. skupina – napíše podľa Youcat 16 názvy kníh Nového zákona podľa farieb;
4. skupina – postupne prilepuje jednotlivé knihy na plagát;
Plagát môžu vytvoriť aj sami žiaci, spôsobom, ktorí si zvolia, písaním prípadne i kreslením. 

Po vytvorení plagátu vysvetlíme:   
Evanjelium – je dobrá zvesť, posolstvo vyvolávajúce radosť, dobrá správa.
V Novom zákone – nachádzame zvesť o blízkosti a príchode Božieho kráľovstva, posolstvo o narodení Ježiša Krista, splnenie prisľúbení Mesiáša, večnú spásu, poslanie a učenie Ježiša Krista.
V 2. storočísa pod pojmom Evanjelium označoval spis, ktorý rozpráva o živote a účinkovaní Ježiša Krista. 
Rozlišujeme 4 autentické (kánonické) evanjeliá – posolstva spásy. 

5. Práca v skupinách s jedným Evanjeliom
Aby si žiaci dobre zapamätali, že evanjeliá opisujú toho istého Krista, môžeme im to potvrdiť na obraze Martina Georga Oscity s názvom Stretnutie, ktorého súčasťou sú všetky štyri symboly, teda v istom zmysel i pohľady na Ježiša. Obraz necháme chvíľu pozorovať a potom nasledujú ďalšie činnosti: žiaci vymenujú, čo vidia, upozorníme ich na symboly štyroch evanjelistov a vysvetlíme ich zmysel. 
Žiaci postupne dopisujú alebo inou vhodnou metódou dopĺňajú nasledujúce informácie: meno evanjelistu, skratka, symbol, čím začína svoje evanjelium, vyhľadať súradnice na kartičkách a dopísať hlavnú myšlienku textu, prepojiť starozákonný text s príchodom Ježiša Krista.
   
MATÚŠ  (Mt) - Symbol človeka
Začína rodokmeňom Ježiša Krista - 1,1-17

MAREK (Mk) - Symbol leva
Začína kázaním Jána Krstiteľa - 1,1-12

LUKÁŠ  (Lk) - Symbol býka
Začína Zachariášovou obetou - 1,5-25

JÁN  (Jn) - Symbol orla
Začína prológom, vzletne, vznáša sa nad Božími tajomstvami - 1,1-18

6.  Formácia – Sväté písmo ako okno
Vezmeme rám obrazu a pozrieme sa cezeň. Žiaci to môžu urobiť tiež a povedať, čo vidia – na čo „zaostrili“ svoj zrak prostredníctvom rámu. Keď otvoríme Sväté písmo, tiež je potrebné „zaostriť“ svoj zrak na niečo, zamerať sa na niečo. Nemôžeme všetko naraz prečítať. Božie slovo nám dáva príležitosť vždy sa zamerať na niečo iné, objavovať Boží plán s ľudstvom, objavovať možnosti ako sa Boh prihováral ľuďom, spoznávať príbehy biblických postáv, históriu židovského národa, život Pána Ježiša, ktorého proroci ohlasovali  a ľudia očakávali. My vieme, že Ježiš prišiel, že je to Boží syn, náš Spasiteľ. My sme za to vďační a nasledujeme ho svojím životom.     

7. Zhrnutie – druhá časť zápisu do zošita
Autorom Svätého písma je sám Boh, druhotným autorom sú svätopisci. Najvzácnejšie knihy sú Evanjeliá (Mt, Mk, Lk, Jn), lebo z Evanjelií spoznáme svojho Záchrancu, v nich sú opísané tri roky Ježišovho účinkovania, učenia, zázraky a dielo vykúpenia. Slovo Evanjelium znamená radostná zvesť, posolstvo. Zameriame sa na poznávanie Ježiša a jeho vykupiteľského diela, ktorým nás vykúpil. 
 
ZÁVER

Modlitba
Zapálime sviecu na adventnom venci, vedľa neho máme Sväté písmo a plagát, ktorý sme vytvorili. Zhromaždime sa okolo  a vyjadrime Bohu svoje poďakovanie za to, že sa nám dáva poznať, za dar Ježiša Krista, za Božie slovo, za spoločne prežitý čas, za nové poznanie, za obsiahnuté milosti, ale i za spoločenstvo, ktoré skrze neho vytvárame.

Spracovala: Božena Nemčíková

Počet súborov na stiahnutie: 3
icon_picture.png
.jpg [197 kB]  Počet stiahnutí: 129x
icon_picture.png
.jpg [195 kB]  Počet stiahnutí: 115x
icon_picture.png
.jpg [81 kB]  Počet stiahnutí: 119x
 
pict_2018120709142799p.jpg
 
Počet zobrazení: 701x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT