new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1760223
dnes :: 180     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1978     mesiac :: 5887
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Štvrtok 30. Mája 2024 :: Meniny má Ferdinand
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 5. rok
pict_20161221112645fmf.jpg 1. Panna Mária, Matka miništrantov
Publikované :: 2016-12-21 11:28:06
Slovo pre animátora: Dnešné stretnutie je „po prázdninové“, úvodné v novom školskom roku. Doprajte si na seba dostatok času, pretože chlapci majú istotne plno zážitkov z prázdnin. Nechajte ich vyhovoriť sa. A potom pozvoľna prejdite do duchovnej obnovy. Jej myšlienky môžu vyvierať z nasledujúceho textu o Panne Márii. Je veľmi dobré, ak sa chlapci aj vyspovedajú. Ak je to možné, tak hneď na duchovnej obnove. (Preto všetko treba robiť po porade s duchovným otcom.) Na záver obnovy môže byť pripravené malé agapé - občerstvenie spojené s plánovaním, ako bude vyzerať váš miništrantský rok. Viac je predstavené v aktivitách. [zobraziť viac]
pict_2016122111103159b.jpg 2. Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
Publikované :: 2016-12-21 11:08:17
Slovo pre animátora: Aj náš národ má deň „vďakyvzdania“ a je to deň Sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Áno, tento deň je vhodný na ďakovanie Nebeskému Otcovi i Panne Márii za všetko čo pre náš národ urobili. Ak chceme pochopiť tento sviatok, jeho súvis so Slovenskom, musíme aspoň trochu pochopiť kto je Panna Mária a kto je náš národ - aké sú jeho dejiny a dať ich do súvisu. A k tomu vám ponúkame dnešnú tému na stretnutie. Skúste to predložiť tak, aby chlapci híkli nad tajomstvami, ktoré spájajú náš národ s Pannou Máriou. A hlavne, aby sa jej s láskou odovzdali. [zobraziť viac]
pict_20161221105248brj.jpg 3. Liturgická skupina
Publikované :: 2016-12-21 10:50:39
Slovo pre animátora: Doposiaľ sme predstavovali miništrantov takým spôsobom, že sme si všímali ich službu, úkony, aktivity, povinnosti... Ale robili sme to viac so zameraním na jednotlivca. Keďže miništranti „pracujú v tíme“, musíme sa venovať aj ich spoločnej činnosti. Dnes ich teda dáme do tímu, do „orchestra“ a skúsime ich naladiť. Súhra a spolupráca medzi nimi je nesmierne dôležitá. V úvode si predstavíme zloženie základnej liturgickej skupiny. Ako zdroj nám slúžia Všeobecné smernice Rímskeho misála alebo rubriky Rímskeho misála (Ordo Missae). [zobraziť viac]
pict_2016122110405713h.jpg 4. Sviatok Ružencovej Panny Márie
Publikované :: 2016-12-21 10:36:03
Slovo pre animátora: Miništrant by mal vedieť poslúžiť pri rôznych pobožnostiach. Ale nielen to. Mal by ich vedieť prežívať tak, aby mu to prinieslo duchovný osoh. Lebo dobre sa slúži, ak sa vec prežíva v hĺbke. Medzi dôležité kresťanské pobožnosti patrí aj modlitba ruženca. A v kostole sa ho často pred modlievajú práve miništranti. Október je mesiac, ktorý je venovaný ružencu a máme v ňom aj sviatok Ružencovej Panne Márie. Preto si dnes povieme aký je pôvod svätého ruženca, ako sa ho modliť i ako vznikol spomínaný sviatok. Téma bude spojená s jedným veľkým príbehom, prečítajte si ho vopred. [zobraziť viac]
pict_20161220153246up2.jpg 5. Procesia
Publikované :: 2016-12-20 15:33:30
Slovo pre animátora: Chlapcov sme nedávno „umiestnili“ do základnej miništrantskej skupiny, ale potrebujeme ich aj „oživiť“, stmeliť v činnosti. Preto ich dnes dáme do pohybu. Predstavíme si, čo je liturgická procesia, k čomu slúži a kto akú úlohu má v nej. Keďže procesia sa v liturgii používa často, treba ju dobre zvládnuť! Pri jej zostavovaní budeme vychádzať zo základnej miništrantskej dvanástky. Ak by bolo miništrantov viacej, dáme im v sprievode správnu pozíciu. A ak ich bude menej, úloh budú mať prítomní viac! [zobraziť viac]
pict_20161220145525zy5.jpg 6. Kruciferárius – nosič kríža a lásky
Publikované :: 2016-12-20 14:55:47
Slovo pre animátora: Len pripomínam, že v tohto ročných témach sledujeme sviatky Panny Márie a keď ich momentálne niet, tak si rozoberáme všetko čo patrí k ich oslavám. Teda chceme zvládnuť slávnostný sprievod i činnosť základnej miništrantskej skupiny. Po predstavení liturgickej procesie, jej významu i priebehu si dnes rozoberieme akú úlohu v nej má kruciferárius. To je miništrant, ktorý nesie kríž. Nuž a tak ako vždy, nepôjde nám len o suché konštatovanie ale aj o to, aby téma bola „duchovnou potravou“ pre miništrantov. [zobraziť viac]
pict_20161220144338dlw.jpg 7. Nosiči svetla
Publikované :: 2016-12-20 14:38:48
Slovo pre animátora: Dnes si predstavíme ďalšie „postavy“ z veľkej miništrantskej dvanástky. Sú to dvaja nosiči svetla. Pri procesiách alebo iných liturgických úkonoch nosia dve zapálené sviece, prípadne dve fakle. (Ide o mimoriadne situácie, napríklad ak je liturgický sprievod vo tme a vonku.) Ale nepôjde nám len o ich pohyb a správanie. Ich úlohu si rozoberieme v širšom kontexte a predstavíme si aj miesto svetla a sviec v liturgii. Odhalíme ich duchovnú symboliku. [zobraziť viac]
pict_20161220140613bgv.jpg 8. Turiferárius
Publikované :: 2016-12-20 13:59:37
Slovo pre animátora: Pokračujeme s oboznamovaním miništrantov s úlohami, ktoré vyplývajú zo slávnostnej liturgickej zostavy, tak zvanej dvanástky. Ide o službu, ktorá nastupuje na sviatky alebo pri iných slávnostných liturgický príležitostiach. Každý v nej má svoju úlohu a tú má robiť zbožne, precízne a dokonale. Dnes si predstavíme službu miništranta, ktorý nesie a „obsluhuje“ kadidlo. Má svoje „dvojča“, teda veľmi spolupracuje s miništrantom, ktorý nesie tymian, ale o jeho službe bude reč niekedy nabudúce. [zobraziť viac]
pict_20161220135348l7v.jpg 9. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Publikované :: 2016-12-20 13:50:03
Slovo pre animátora: Tento sviatok patrí medzi najväčšie mariánske sviatky. Slávime v ňom obrovské tajomstvo: Dobrotivý Boh povoláva na tento svet jedno nádherné dievča, Pannu Máriu. A uchránil ju od akéhokoľvek hriechu, aj toho dedičného. Takže niet škvrny na jej živote. Je dobré, ak miništranti začnú vnímať tento sviatok ako obrovský Boží dar pre ľudstvo a ak si nájdu láskavý vzťah k Panne Márii. Na stretnutí si vysvetlíme podstatu sviatku i ako sa dá naň pripraviť. Sledujeme aj spôsob, ako sa zasvätiť Panne Márii. [zobraziť viac]
pict_20161220111716t00.jpg 10. Navikulárius
Publikované :: 2016-12-20 11:12:00
Slovo pre animátora: Dnes si rozoberieme miništrantskú službu navikulára („N“). Trochu nadnesene môžeme povedať, že ide o „dvojičku“ turiferára („T“). „Dvojičkami“ sme ich nazvali preto, lebo jeden nesie kadidelnicu a druhý nádobku (lodičku), v ktorej je tymian. Títo dvaja musia chodiť spolu, pretože kadidlo bez voňavých bylín by nám neposlúžilo a ani voňavé byliny bez ohňa by nevydali svoju vôňu. Takže miništranti v týchto funkciách musia spolupracovať a byť si nablízku. Stretnutie môže prebiehať podľa našej zabehanej štruktúry. [zobraziť viac]
pict_20161220105657n1t.jpg 11. Slávnosť Bohorodičky
Publikované :: 2016-12-20 10:55:06
Slovo pre animátora: Aj dnes zostávame verní nášmu predsavzatiu, že v tomto formačnom roku budeme striedavo sledovať službu miništrantov v liturgickej skupine a mariánske sviatky. Najväčším zo všetkých titulov, ktoré Panna Mária obsiahla počas svojho života je titul Bohorodičky. Sviatok má pevný termín, slávime ho prvého januára. Všetko ešte dýcha Vianocami a aj tento sviatok podporuje vianočného ducha. Pozeráme naň z uhla, ako dobrotivý Boh vyznamenal jedno statočné, prečisté dievča - Pannu Máriu. [zobraziť viac]
pict_20161220104103phv.jpg 12. Miništranti oltára I. a II. /MO/
Publikované :: 2016-12-20 10:39:34
Slovo pre animátora: Predstavujeme službu jednotlivých miništrantov z takzvanej slávnostnej dvanástky. (Zatiaľ stále nie slávnej! :). Dnes bude reč o činnosti miništrantov oltára. Oni sú totiž dvaja, existujú ako „liturgické dvojčatá“ MO I. a MO II. Keďže sú počas omše v náročnej činnosti, tak im venujeme viac tém. Dnes predstavíme ich činnosť asi do polovice liturgie svätej omše. Keďže ich činnosť sa točí okolo oltára, využijeme príležitosť a pripomenieme si na čo slúži tento výnimočne dôležitý liturgický predmet. Ako vždy ide nám o to, aby chlapci vošli aj do inej dimenzie miništrovania. Nejde len o horúčkovitú činnosť! [zobraziť viac]
pict_201612201028159cr.jpg 13. Miništranti oltára I a II. /MO/
Publikované :: 2016-12-20 10:23:10
Slovo pre animátora: Na stretnutí si priblížime, ako majú Miništranti oltára I. a II. (MO I. a II.) zvládnuť svoju službu počas svätej omše. Minule sme ich sledovali od úvodu liturgie a zanechali sme ich v okamihu, kedy na oltár priniesli kalich a obetné dary. No ich úloha tým nekončí a čakajú ich ďalšie povinnosti. Dnes pokračujeme v ich opise. Aby sme MO však len nevideli ako „zúfalo“ pobehujúcich mladíkov v presbytériu, v zamyslení si predstavíme oltár ako obetný stôl. Miništranti majú reprezentatívnu úlohu: obsluhovať pri ňom. [zobraziť viac]
pict_20161220101005bl5.jpg 14. Miništrant oltára III.
Publikované :: 2016-12-20 09:56:14
Slovo pre animátora: Služba miništrantov oltára (MO) je náročná a jej zvládnutie veľmi prispieva ku kráse liturgie. Rozdelili sme si ich činnosť, aby sme tematiku zvládli dôkladne. Zostali nám ešte zvonenia, narábanie s paténou a činnosť MO po skončení svätej omše. Tieto úlohy však môžeme zveriť aj iným miništrantom, než MO. Je to aj preto, že ak ich je viac, každý sa teší na nejakú činnosť. A ak budú všetko robiť tí dvaja, nadšenie a „pocit“ užitočnosti u mnohých opadne. Akokoľvek, dnes si priblížime zvonenie, jeho význam a techniku práce. [zobraziť viac]
pict_201612200948265z6.jpg 15. Zvestovanie Pána
Publikované :: 2016-12-20 09:45:09
Slovo pre animátora: Máme krásny Mariánsky sviatok, Zvestovanie Pána. Tak si ho v duchu našich ročných plánov: „Prebrať Mariánsky liturgický rok“, predstavíme. Avšak hneď pripomínam, že tento sviatok sa dosť mýli so slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Dnes slávime inú vec. Anjel Gabriel zvestoval Panne Márií správu o počatí Božieho Syna a ona počala z Ducha Svätého. Dnes je deväť mesiacov od narodenia Pána Ježiša, ktoré slávime 25. 12. Slávnosť predstavíme tak, aby chlapci odkryli jej tajomstvo a vedeli aj miništrovať. Téma sa prebrať aj ako duchovná obnova. [zobraziť viac]
pict_201612191454439zx.jpg 16. Matka Milosrdenstva
Publikované :: 2016-12-19 14:52:32
Slovo pre animátora: Opäť predstavujeme Pannu Máriu, ale dnes zhrnieme jej postoje v najdôležitejších chvíľach Ježišovho života, okolo Veľkej noci. Panna Mária síce nemá v súvislosti s Veľkou nocou špeciálny sviatok, ale celý čas ju môžeme pri udalostiach veľmi dobre pozorovať. Kráča s Ježišom na jeho krížovej ceste, je pod krížom a spolu s apoštolmi víta aj Ducha Svätého. Preto sa jej venujme a všimnime si ju ako Matku Milosrdenstva i Božej Milosti. A je dobré ak sa miništranti oboznámia so sviatkom Božieho Milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20161219143157lhy.jpg 17. Miništranti oltára IV. /MO/
Publikované :: 2016-12-19 14:25:04
Slovo pre animátora: Činnosti okolo oltára je počas svätej omše najviac. Dôvod je jasný, na oltári sa sprítomňuje obeta Ježiša Krista. Oltár je v centre pozornosti, činí sa okolo neho kňaz aj miništranti. Ani nemusíme zvýrazňovať, že to má byť správanie vzorné. Preto sa už niekoľko tém venujeme činnosti miništrantov oltára. Dnes pokračujeme pohľadom na ich činnosť pri držaní patén. Ale môžu to robiť aj iní miništranti. Dôvod? Aby sa rozdelila činnosť a aby aj ďalší miništranti mali podiel na službe pri oltári. [zobraziť viac]
pict_201612191406086b9.jpg 18. Mária, Pomocnica kresťanov
Publikované :: 2016-12-19 14:04:38
Panna Mária má veľa vznešených titulov. Ľudia ju ozdobili tými najkrajšími prívlastkami, no jeden jej titul znie tak trochu pracovne: Pomocnica kresťanov. Ozaj, Mária je jedinečná a je prepojená s našim svetom. Je pri nás a môžeme ju prosiť, aby nám pomáhala. Ako? To je jej tajomstvo. Ale istotne nám môže vyprosiť ochranu, vnuknúť pekné myšlienky, nastaviť veci tak, aby išli dobre... Je naša Pomocnica, Matka ustavičnej pomoci. Miništranti veľmi potrebujú pre svoju službu jej pomoc. Lebo Bohu slúžia nielen pri oltári, ale aj v zápase o dobro v bežnom živote. Dnes si všimneme Pannu Máriu ako Pomocnicu kresťanov (sviatok je 24. mája), alebo tiež ako Madonu pre ťažké časy. [zobraziť viac]
pict_201612191358396ua.jpg 19. Miništranti oltára V.
Publikované :: 2016-12-19 13:56:55
Slovo pre animátora: Na dnešnom stretnutí si rozoberieme úlohy miništrantov oltára (MO) pri purifikovaní (čistení) liturgických predmetov. Deje sa to po svätom prijímaní, v závere svätej omše. Tému si rozoberieme klasicky, po „našom“. Najprv ponúkame vhodný biblický text, ktorý prepojí život Pána Ježiša na aktuálne myšlienky súvisiace s miništrantskou službou. Vhod príde aj krátky text na zamyslenie i nasledujúce aktivity. Čistenie nádob veľmi súvisí s čistotou človeka a preto na to sa zameriame. A všimneme si aj rady, ako sa udržať čistým. [zobraziť viac]
pict_20161219122203j64.jpg 20. Miništranti oltára VI. /MO/
Publikované :: 2016-12-19 11:04:19
Slovo pre animátora: Dnes dokončíme liturgickú službu miništrantov oltára. Venovali sme sa im už v piatich témach, ale je to dôležité, pretože najmä toto má miništrant zvládnuť a tu je najpotrebnejší. Oltár je obetný stôl, kríž okolo ktorého posluhuje. Našou snahou je, aby to nebolo povrchne, bez „ducha“. A o čom bude teda dnes reč? Čo nám ešte zostalo? Povieme si o závere svätej omše a čo ešte majú miništranti oltára urobiť, skôr než opustia kostol. Nuž a bude vhodné, keď si ich činnosť v krátkosti aj zosumarizujeme. [zobraziť viac]
pict_20161219105826q5t.jpg 21. Navštívenie Panny Márie u Alžbety
Publikované :: 2016-12-19 10:56:00
Slovo pre animátora: Udržujeme našu tradíciu a sledujeme sviatky Panny Márie počas liturgického roka. Keďže sviatok Navštívenie Panny Márie u Alžbety sa u nás slávi začiatkom prázdnin, vhod príde aj pár rád ako by mohol miništrant dobre prežiť prázdniny. Nezabudneme ani na jednu z najväčších púti na svete - púť do Levoče. Možno sa raz na ňu vyberiete, tak vám príde vhod pár inštrukcií, ako ju zvládnuť. Inakšie sa stále držíme našej odskúšanej metodiky. Začíname úvahou nad Svätým písmom - miestom, kde je priblížená udalosť, ktorú slávime. [zobraziť viac]
pict_201612191041518vy.jpg 22. Miništrant knihy
Publikované :: 2016-12-19 10:47:40
Slovo pre animátora: V predstavovaní miništrantov z veľkej dvanástky nám ešte niečo zostalo. Dnes predstavíme toho, ktorý listuje v liturgických knihách - miništranta knihy. Jeho úloha je veľmi náročná, preto ju môže zastávať len skúsený miništrant. Ak takého niet, kňaz sa radšej o obracanie stránok postará sám. Aby nebol zmätok! Služba miništranta knihy úzko súvisí s témou, ktorú sme brali vo IV. ročníku formácie - s témou o príprave liturgických kníh pred svätou omšou. Takže na stretnutí bude dobre zopakovať si aj toto. My si tu povieme to podstatné! [zobraziť viac]
pict_20161219105002l31.jpg 23. Služba ceremoniára
Publikované :: 2016-12-19 10:39:21
Slovo pre animátora: Poznáte ten výkrik: „Nerob ceremóniu!“ A myslí sa tým na neprimerané reakcie či scény. V liturgickom slávení ale predsa niekto musí byť, kto to všetko riadi a ešte pred tým zorganizuje. Duchovný otec? Môže byť, ale ten má aj iné starosti a úlohy. Cirkev chce dať aj iným priestor a preto ustanovila službu ceremoniára. U nás sa preň často používa názov “hlavný miništrant“. Má ísť o skúseného „človeka“, ktorý pozná liturgiu a dbá na jej dôstojný priebeh. V dnešnej téme predstavíme aké by mal mať vlastnosti i to, čo o ceremoniárovi hovoria liturgické predpisy a liturgická potreba. [zobraziť viac]
pict_20161219093600gao.jpg 24. Nanebovzatá Panna Mária
Publikované :: 2016-12-19 09:34:20
V našich témach sa Liturgický rok Panny Márie pomaly uzatvára. Ostáva nám ešte prebrať si slávnosť Nanebovzatie Panny Márie (sviatok pripadá na 15. augusta) a všetko sa ukončí spomienkou na Pannu Máriu, Kráľovnú neba i zeme (22. augusta). Slávnosť Nanebovzatej Panny Márie je prikázaný sviatok. Oslavujeme ním Pána Boha za to, že Pannu Máriu zobral s telom i dušou do neba. Keďže na túto slávnosť pripadá v mnohých farnostiach odpust, preberieme si ako sviatok vznikol i jeho najdôležitejší odkaz. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 3112x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT