DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473414
dnes :: 453     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4212     mesiac :: 20314
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Advent začína doma

Publikované :: 2014-12-22 14:30:44
Sviatky Vianoc a Veľkej noci predchádzajú liturgické obdobia, ktoré sú zvlášť zamerané na spoločnú modlitbu a duchovnú prípravu všetkých členov rodiny.

      Kresťanská rodina by si mala uvedomiť, že večerný čas možno tráviť aj ináč ako iba pred televíznou obrazovkou. V čase adventu je zvykom mať v rodinách adventný veniec. Aj ten môže byť výzvou, aby nebol iba dekoráciou našich príbytkov, ale miestom, kde sa rodina modlí, zjednocuje medzi sebou a s Bohom.
      Aby modlitba v rodine nebola iba individuálnym memorovaním modlitieb, ale radost-ným prežívaním spoločenstva, ponúkame námety, ktoré možno využiť v rôznych obmenách.
      Dôležité je, aby sme si vytvorili určitý čas na modlitbu, aby to bola modlitba recitovaná ale i osobná (prosby, vďaky), aby bol vytvorený priestor (okolo adventného venca pri zapá-lenej svieci), aby sme využili čítanie Svätého písma alebo Katechizmu katolíckej cirkvi (či vydania Youcat) a dali priestor aj vysvetľovaniu liturgických symbolov (formou kladenia otázok, diskusie, rozhovoru a pod.)

      POSVÄTENIE ADVENTNÉHO VENCA

      Je dobrým zvykom, ak sa vo farnosti v predvečer 1. adventnej nedele donesú adventné vence do kostola a kňaz ich tam posvätí. Po prinesení adventného venca domov sa celá rodina stre-táva pri ňom.
      Ak tento zvyk vo farnostiach nie je, je vhodné, ak otec rodiny požehná tento veniec a toto požehnanie sprevádza krátkou modlitbou, napr. „Bože, v tomto Roku viery ťa prosíme, spre-vádzaj nás svojim požehnaním. Požehnaj aj tento veniec, pri ktorom sa budeme stretávať po-čas tohtoročného adventu. Zapáľ naše srdcia láskou k tebe. Amen“.

      Úvaha o čase prežívania adventu

      Dnešný večer sa môžeme zamyslieť nad tým, ako sa pripravíme na tohtoročné vianočné sviatky. Postupne budeme všetko dôkladne upratovať a čistiť. Začneme aj s duchovnou prí-pravou. Poupratujeme vo svojom vnútri, vo svojej duši. Naše srdcia nech zahoria láskou k Bohu a k sebe navzájom. Pohľad na adventný veniec počas dňa nám pomôže, aby sme na to nezabúdali a aby sme sa približovali k Bohu.
      Adventný čas využijeme tak, aby sme každý deň niečo dobré urobili a aby sme sa každý večer mohli stretnúť pri modlitbe. To nám pomôže prežívať pokoj v rodine ale aj počas dňa na miestach, kde budeme, či už v škole, na ulici alebo v práci.

      Úvaha o advente

      Adventná doba je tu opäť. Vzduch je chladný, dni kratšie. Naše myšlienky sa začínajú zaobe-rať vianočnými sviatkami.
      Advent je doba, v ktorej by sme sa mali hlbšie zamyslieť nad tým, čo príde. Často sa vyhová-rame, že nemáme čas, aby sme sa zahľadeli do svojich sŕdc, či sú pripravené na Ježišov prí-chod – na oslávenie Ježišovho narodenia.

      Zmysel adventu

      Slovo adventus /lat./ znamená príchod, priblíženie. Adventná doba nás vracia do doby pred narodením Krista. Je to doba očakávania Svetla – Života – Krista. Z tejto tmy vekov a proroctiev jemný hlas na púšti volá „prichádzam“. Počas štyroch týždňov tento hlas zosil-nieva a naše očakávanie napĺňa nádejou.
      Ak je naša viera živá, sme ochotní v zjednotení s ním sa vedieť – ak treba – obetovať, praco-vať a vynaložiť všetky svoje sily pre dobro. Potom môžeme očakávať, že Kristus zaseje svoje semeno a ono v Cirkvi zakvitne a rozšíri sa na všetky strany sveta svojím spásonosným posol-stvom. Iba konzumný spôsob života je prekážkou na ceste viery. Našou nádejou a silou má byť duchovné a náboženské prežívanie Adventu a Vianoc. Myšlienka, že očakávame Ema-nuela, zbystrí našu pozornosť a nasmeruje nás na kresťanské prežívanie a čo je dôležité, môže nás oslobodiť od toho, čo zakrýva pravú podstatu Adventu a Vianoc.

      Adventný veniec - symbol

      Svetlo sviec pripomína Krista – Svetlo sveta. Okrúhly tvar vyjadruje nekonečnosť Boha. Zelené ihličie znázorňuje Božiu nemeniteľnosť. Veniec sa môže položiť na stôl, alebo zavesiť na luster. Ako sme ho vyrábali? Okrúhly pevný drôt obtiahneme zelenými /jedľovými, smre-kovými/ vetvičkami. Na veniec pripevníme štyri sviečky. Tri fialové – na znak ľútosti nad našimi hriechmi a štvrtú ružovú - na znak radosti z príchodu Ježiša. Tretia adventná nedeľa sa podľa latinskej tradície nazýva Domenica gaudete, čo by sa v slovenčine mohlo vyjadriť ako nedeľa radosti. Ale presnejší preklad znie: nedeľa v ktorej sa máme radovať! Preto ružovú sviecu zapálime v tretiu adventnú nedeľu. Aj kňaz pri sv. omši má v túto nedeľu ružové rúcho. Nakoniec, farba sviec nie je najdôležitejšia. Dôležité je to, že sme spolu a že sa môžeme a chceme spolu modliť.

      Adventná téma

      V každej rodine sa v nejakom stupni prejavuje sebeckosť, chamtivosť, lakomstvo, malicher-nosť. Tieto nedostatky zvyknú ničiť jednotu rodiny a brzdiť jej rast. Počas adventu sa usilu-jeme tieto vlastnosti zanechať. Advent je doba na tiché, hlboké úvahy, súkromné i spoločné s členmi rodiny.
pict_201412221431186rq.jpg
 
Počet zobrazení: 1585x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT