new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1765750
dnes :: 102     online :: 1
za posledný
týždeň :: 947     mesiac :: 3619
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Nedeľa 14. Júla 2024 :: Meniny má Kamil
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Rok Božieho slova
pict_20200506141014h37.jpg Duch Svätý a jeho pôsobenie v Cirkvi a v živote každého veriaceho - 5. katechéza
Publikované :: 2020-05-06 14:12:24
V mesiaci máj ponúkame 5. katechézu k Roku Božieho slova. Prežívame Veľkonočné obdobie a pripravujeme sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Jeho prítomnosť v nás prináša svoje ovocie, ale zároveň predpokladá našu otvorenosť a túžbu po jeho daroch. Katechézu možno... [zobraziť viac]
pict_20200427150853d9w.jpg Hry v Roku Božieho slova
Publikované :: 2020-04-27 15:11:02
Ponúkame materiál na skupinové hry pre žiakov zamerané na prehĺbenie vedomostí o Božom slove. [zobraziť viac]
pict_20200427150431d59.jpg Katechézy pre deti k Roku Božieho slova
Publikované :: 2020-04-27 15:06:00
Dávame do ponuky ďalší katechetický materiál. Ide o pokračovanie katechéz o Noemovi a jeho rodine pre najmenších. [zobraziť viac]
pict_20200402130825ogd.png Kristus vstal zmŕtvych, naozaj zmŕtvych vstal - 4. katechéza
Publikované :: 2020-04-02 13:08:46
Prinášame v poradí 4. katechézu k Roku Božieho slova. Cieľom katechézy je prehĺbiť vedomosti o Ježišovom zmŕtvychvstaní, oceniť hodnotu viery vo vzkriesenie a v Ježišove prisľúbenia pre nás. [zobraziť viac]
pict_202003301307131m2.jpg Môžeme sa s Bohom rozprávať - 3. katechéza
Publikované :: 2020-03-30 13:09:18
Prinášame vám 3. katechézu v rámci Roku Božieho slova:- na základe Youcatu prehĺbiť vedomosti o modlitbe; - spoznať Ježišovo učenie o modlitbe na základe textu Mt 6, 6-15;- oceniť modlitbu ako jeden zo spôsobov prehĺbenia vzťahu medzi človekom a Bohom;- uvedomiť si význam a... [zobraziť viac]
pict_20200203141352w6y.jpg NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe - 2. katechéza
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať rôzne typy modlitieb na základe textov Youcatu (b. 484, 485, 486-487, 488, 489) - definovať pojem modlitby a jej druhov – prosebnej, odprosujúcej, chvály, vďaky- vysvetliť význam požehnania, klaňania sa a... [zobraziť viac]
pict_20200114080507cde.jpg Božie listy pre nás - 1. katechéza
Publikované :: 2020-01-14 08:13:02
1. katechéza na Rok Božieho slova: Ciele kognitívny: - prehĺbiť vedomosti o Svätom písme na základe Youcatu (b. 14-19) - zdôvodniť veľkú Božiu lásku k nám na základe vybraných biblických textov afektívny: - prehlbovať túžbu po čítaní Svätého písma- oceniť, že Sväté... [zobraziť viac]
pict_202001131348184yo.jpg Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom slove. Hlavný dôraz je na čítaní Božieho slova, ale aj jeho porozumení formou sprevádzajúcich a prehlbujúcich aktivít. Ich výber záleží od toho, aké bude vekové zloženie účastníkov. [zobraziť viac]
pict_20200113134025a48.jpg Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí, ktoré môžu prehĺbiť vzťah k čítaniu Božieho slova, jeho počúvaniu, porozumeniu a aplikovaniu do vlastného života. Spoločné čítanie v rodinách, školách a farnosti môže byť príležitosťou na spoločné... [zobraziť viac]
pict_20200110142811lx7.png Odporúčaná literatúra na stretnutia s Božím slovom
Publikované :: 2020-01-13 12:23:26
Doplňujúca literatúra na stretnutie s Božím slovomHlavnou a najdôležitejšou knihou je Sväté písmo. A ako doplňujúcu literatúru môžeme použiť aj nasledujúce publikácie, ktoré vám vrelo odporúčame (v prílohe) [zobraziť viac]
pict_202001101855599ih.jpg Bibliolog - metodický postup
Publikované :: 2020-01-10 19:02:08
Ponúkame niekoľko impulzov pre uvedenú metódu a konkrétne spracovanie niektorých biblických textov. Pre bibliolog sú vhodné najmä biblické texty s postavami, nad ktorými chceme premýšľať. Úlohou učiteľa je vopred si pripraviť text a základné informácie, ktorými text uvedie. [zobraziť viac]
pict_202001101918315sn.jpg Bibliolog - Rút a Noemi
Publikované :: 2020-01-09 00:00:00
1. Poskytnutie základných informácií Noemi a jej manžel Elimelech sa vybrali počas hladu z Izraela do Moabska i so svojimi dvomi synmi. Dnešnou rečou by sme povedali, že emigrovali. V Moabsku ľudia neverili v Boha Izraela, ale rôznym bohom. Elimelech zomrel a synovia sa oženili so... [zobraziť viac]
pict_20200110194237lsa.jpg Bibliolog - Ježiš uzdravuje
Publikované :: 2020-01-08 00:00:00
1. Poskytnutie základných informáciíZatvoríme oči a mysľou opustíme túto triedu, cestujeme späť v čase o 2000 rokov dozadu, sprevádzame Ježiša krajinou Izrael. Ježiš prechádza krajinou, ohlasuje ľuďom radostnú zvesť, ohlasuje Božie kráľovstvo, ohlasuje lásku nebeského... [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 2317x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT