DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1488428
dnes :: 60     online :: 1
za posledný
týždeň :: 2061     mesiac :: 8924
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 30. Marca 2020 :: Meniny má Vieroslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Zrušenie okresného kola Biblickej olympiády
Publikované :: 2020-03-11 15:15:17
V súlade s vývojom situácie šírenia nákazy koronavírusom na Slovensku Ústredný... [zobraziť viac]
Metodické dni - marec 2020 - v SNV zrušené
Publikované :: 2020-03-11 15:05:40
V súlade s vývojom situácie šírenia nákazy koronavírusom rešpektujeme... [zobraziť viac]
Katechézy pre mladých na Pôstne obdobie
Publikované :: 2020-03-02 15:53:30
V rámci farskej katechézy nájdete na našej stránke aj katechézy pre... [zobraziť viac]
 
-|- Rok Božieho slova
pict_20200203141352w6y.jpg NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať rôzne typy modlitieb na základe textov Youcatu (b. 484, 485, 486-487, 488, 489) - definovať pojem modlitby a jej druhov – prosebnej, odprosujúcej, chvály, vďaky- vysvetliť význam požehnania, klaňania sa a... [zobraziť viac]
pict_20200114080507cde.jpg Božie listy pre nás
Publikované :: 2020-01-14 08:13:02
1. katechéza na Rok Božieho slova: Ciele kognitívny: - prehĺbiť vedomosti o Svätom písme na základe Youcatu (b. 14-19) - zdôvodniť veľkú Božiu lásku k nám na základe vybraných biblických textov afektívny: - prehlbovať túžbu po čítaní Svätého písma- oceniť, že Sväté... [zobraziť viac]
pict_202001131348184yo.jpg Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom slove. Hlavný dôraz je na čítaní Božieho slova, ale aj jeho porozumení formou sprevádzajúcich a prehlbujúcich aktivít. Ich výber záleží od toho, aké bude vekové zloženie účastníkov. [zobraziť viac]
pict_20200113134025a48.jpg Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí, ktoré môžu prehĺbiť vzťah k čítaniu Božieho slova, jeho počúvaniu, porozumeniu a aplikovaniu do vlastného života. Spoločné čítanie v rodinách, školách a farnosti môže byť príležitosťou na spoločné... [zobraziť viac]
pict_20200110142811lx7.png Odporúčaná literatúra na stretnutia s Božím slovom
Publikované :: 2020-01-13 12:23:26
Doplňujúca literatúra na stretnutie s Božím slovomHlavnou a najdôležitejšou knihou je Sväté písmo. A ako doplňujúcu literatúru môžeme použiť aj nasledujúce publikácie, ktoré vám vrelo odporúčame (v prílohe) [zobraziť viac]
pict_202001101855599ih.jpg Bibliolog - metodický postup
Publikované :: 2020-01-10 19:02:08
Ponúkame niekoľko impulzov pre uvedenú metódu a konkrétne spracovanie niektorých biblických textov. Pre bibliolog sú vhodné najmä biblické texty s postavami, nad ktorými chceme premýšľať. Úlohou učiteľa je vopred si pripraviť text a základné informácie, ktorými text uvedie. [zobraziť viac]
pict_202001101918315sn.jpg Bibliolog - Rút a Noemi
Publikované :: 2020-01-09 00:00:00
1. Poskytnutie základných informácií Noemi a jej manžel Elimelech sa vybrali počas hladu z Izraela do Moabska i so svojimi dvomi synmi. Dnešnou rečou by sme povedali, že emigrovali. V Moabsku ľudia neverili v Boha Izraela, ale rôznym bohom. Elimelech zomrel a synovia sa oženili so... [zobraziť viac]
pict_20200110194237lsa.jpg Bibliolog - Ježiš uzdravuje
Publikované :: 2020-01-08 00:00:00
1. Poskytnutie základných informáciíZatvoríme oči a mysľou opustíme túto triedu, cestujeme späť v čase o 2000 rokov dozadu, sprevádzame Ježiša krajinou Izrael. Ježiš prechádza krajinou, ohlasuje ľuďom radostnú zvesť, ohlasuje Božie kráľovstvo, ohlasuje lásku nebeského... [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 740x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT