new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1760228
dnes :: 3     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1870     mesiac :: 5631
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Piatok 31. Mája 2024 :: Meniny má Petronela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
pict_20160707120121ud9.jpg II. ročník formácie /Úvod/
Publikované :: 2016-07-07 11:56:47
Formačný tím pre miništrantov s radosťou oznamuje všetkým miništrantom a ich priaznivcom, že sa spúšťa II. formačný ročník. Musíme to povedať na „plné ústa“: Prvý rok formácie chlapci zvládli veľmi dobre. Mnohí z nich zložili miništrantské sľuby a stali sa odvážnymi Kristovými rytiermi. [zobraziť viac]
pict_20160707094429sek.jpg 1. Miništrant a Nebeský Otec
Publikované :: 2016-07-07 09:07:36
Slovo pre animátora: Prežívať správne Svätú omšu, uvedomiť si jej nesmierny význam, vyžaduje vidieť ju v súvislosti s Božím plánom ako zachrániť ľudstvo. Chlapcom je nesmierne dôležité predstaviť o čo v dejinách ľudstva ide. Ale nielen to. Je potrebné, aby vedeli o čo... [zobraziť viac]
pict_20160707085341lld.jpg 2. Druhá objavná cesta miništranta - Božie stopy v prírode
Publikované :: 2016-07-07 08:50:36
Slovo pre animátora: Kujeme v chlapcoch úžas nad Božím stvorením. Objavujeme krásu stvorenia, rozširujeme ich srdce, aby ju videli, aby ju dali do súvisu s Bohom, aby chápali do čoho sú v živote vtiahnutí. Teraz sa odpútame od vesmíru a predstavíme krásu zeme. Chceme ich priviesť k postoju, že miništrant je povolaný spolupracovať s Bohom. Zároveň sa sleduje druhá línia. O dejinách spásy sa nedá hovoriť, ak sa nepredstavia rozhodujúce medzníky, okamihy, ktoré pôsobili na vývoj ľudstva. Takže Vesmír, Zem, človek, prvý hriech, následky hriechu, záchrana človeka, príchod Záchrancu - Mesiáša, jeho spásny čin... To je tá línia, z ktorej nesmieme vypadnúť, ak chceme prísť ku Svätej omši a obete Ježiša Krista. [zobraziť viac]
pict_201607070837376d9.jpg 3. Objaviť Boží obraz
Publikované :: 2016-07-07 08:33:14
Slovo pre animátora: Dnes chlapcom ponúkneme ďalšie ohnivko do pochopenia celého stvorenia – pohľad na človeka. Objavíme jeho veľkosť, ale aj jeho slabé miesta. Miništrantom sa snažíme pomôcť objaviť akého krásneho človeka stvoril Boh. Pomôžeme im aj odpovedať na otázky „Kto som?“ „Na čo som tu?“ Budujeme teda základnú spiritualitu, ktorú má mať každý kresťan – ide o spiritualitu Božieho detinstva. [zobraziť viac]
pict_20160706133056i9e.jpg 4. Objaviť míny v okolí
Publikované :: 2016-07-06 13:16:18
Slovo pre animátora: Z prahistórie ľudstva si dnes predstavíme jednu skutočnosť, ktorá nesmierne ovplyvnila celé ľudstvo – prvý hriech. On spustil všetky nešťastia, on je aj našou najväčšou osobnou tragédiou. Miništrant má mať k hriechu jednoznačný postoj – odmietať ho, urobiť mu hrádzu. V tom spočíva aj jeho jedná časť miništrantskej služby. V súčasnosti mnohí hriech banalizujú, ba dokonca tvrdia, že hriechu niet. Ale hriech je. A všetok chaos zapríčinil práve hriech. [zobraziť viac]
pict_201607061312152lt.jpg 5. Záchrana ľudí – Dejiny spásy
Publikované :: 2016-07-06 12:02:57
Slovo pre animátora: Pomaly budeme končiť s prvou kapitolou a prídeme k výkladu Svätej omše. Chýba nám však ešte opísať Dejiny spásy, ako súvisia s liturgickým rokom a vôbec s liturgiou. Dnes ukážeme chlapcom, ako sa situácia vyvíjala po prvom hriechu, že Boh nás nenechal v... [zobraziť viac]
pict_20160706104314krb.jpg 6. Liturgický rok
Publikované :: 2016-07-06 11:14:36
Slovo pre animátora: Dnes si vysvetlíme jednu z podstatných vecí, podľa ktorej sa organizuje činnosť Cirkvi. Ide o Liturgický rok, ktorý sa odvíja sa od Dejín spásy. Teda takto: Všetko, čo bolo a je v Dejinách spásy dôležité sa pripomína v priebehu roka. Liturgický, (alebo tiež „Boha oslavujúci“) rok nie je totožný s kalendárnym rokom. Ale to nám nevadí... Dôležité je to, že miništrant, ktorý nepozná rytmus Liturgického roka sa nemôže naplno angažovať v aktivitách, nevie, čo ma robiť a „chaosí“. Je preto veľmi dôležité, aby sa miništrant v základných pravidlách liturgie vedel orientovať. Lebo liturgický rok určuje aj „charakter“ Svätej omše. [zobraziť viac]
pict_201607061101403ln.jpg 7. A nezabudni na oslavy počas roka
Publikované :: 2016-07-06 10:33:29
Slovo pre animátora: Miništrantom sme už porozprávali o spojitosti medzi Dejinami spásy a Liturgickým rokom, ale ešte sme im bližšie nepredstavili jednotlivé obdobia liturgického roku a ani iné súvislosti, ktoré sa v ňom nachádzajú... Takže to urobíme v tejto téme. Vychádzame zo skutočnosti, že chlapci v tomto veku už dokážu vnímať širšie súvislosti a vedia si vytvoriť aký-taký ucelený pohľad na skutočnosti. Liturgický rok je pre miništrantov tak dôležitý, že si vedomosti o ňom musíme prehĺbiť. [zobraziť viac]
pict_2016070610135527w.jpg II. kapitola – Svätá omša a Veľká noc
Publikované :: 2016-07-06 10:08:20
Slovo pre animátorov: Prechádzame do druhej kapitoly tohto Miništrantského formačného roka a predstavíme si v nej Svätú omšu. Bude to pre nás trochu praktickejšie, pretože s ňou sa chlapci stretávajú najčastejšie. Svätú omšu je možné predstaviť z rôznych uhlov pohľadu. [zobraziť viac]
pict_20160706095230u2v.jpg 9. Vtedy vo Večeradle – Ježišova rozlúčková večera
Publikované :: 2016-07-06 09:46:03
Slovo pre animátora: Dnes si ešte bližšie predstavíme, čo sa udialo vtedy vo Večeradle – ako prebiehala prvá Svätá omša. Veľmi by sme boli radi, keby sme nielen historicky priblížili priebeh večere ale aj vystihli atmosféru, ktorá tam vládla. Je to z dôvodu, aby sme to... [zobraziť viac]
pict_20160706092420nnt.jpg 10. Ježišov závet
Publikované :: 2016-07-06 08:29:59
Slovo pre animátora: Ideme do jadra vecí. Už sme hovorili, ako prebiehala posledná Ježišova večera, čo ju predchádzalo, ako sa na nej apoštoli správali... Atmosféru prvej Svätej omše sme si teda už predstavili. Teraz ideme poukázať čo také veľké sa počas Posledne večere udialo, že si ju stále sprítomňujeme. Prečo hovoríme že, počas nej nám Pán Ježiš zanechal závet? Čo je jeho obsahom? Dnešné stretnutie bude mať nezvyčajný priebeh. Budeme vysvetľovať tému a chlapci budú zároveň robiť to, čo im povieme. Tak teda hneď v úvode im rozdajme papiere a ide sa. [zobraziť viac]
pict_20160706081849rve.jpg 11. Nová a večná zmluva /Duchovná obnova pred Veľkou nocou/
Publikované :: 2016-07-06 07:27:08
Slovo pre animátora: Opäť sme vo večeradle a opäť sledujeme slová Pána Ježiša. Všetky sa dotýkajú prvej Svätej omše. Už sme si mnoho z toho, čo sa vtedy udialo vysvetlili, ale ešte je tu stále veľa tajomstiev. Jedno z nich je vyjadrené slovami o novej a večnej zmluve. O akú zmluvu by to išlo? A prečo je nová a prečo večná? Toto všetko navrhujem prebrať si na stretnutí, ktoré má byť dnes trochu iné ako inokedy. Navrhujem urobiť si duchovnú obnovu miništrantov. Áno, nastal ten čas! (Návod ako na to je uvedený už skôr.) [zobraziť viac]
pict_20160704130758553.jpg 12. Štruktúra Svätej omše
Publikované :: 2016-07-04 13:04:46
Slovo pre animátora: Po trochu „teologických“ úvahách o Svätej omši je čas, aby sme prešli aj na viac praktickejšie témy. Je dobre predstaviť vám, kam budeme v našich ďalších témach kráčať... Na úvod si predstavíme Svätú omšu ako cestu lásky, ktorá sa realizuje cez... [zobraziť viac]
pict_201607041154547fm.jpg 13. Úvodné obrady Svätej omše
Publikované :: 2016-07-04 11:22:26
Slovo pre animátora: Pokračujeme v priblížení jednotlivých častí Svätej omše. Budeme sa venovať tomu ako sa na ň u pripraviť a tiež zvýrazníme význam úvodných obradov. Pre chlapcov je dôležité, aby najprv niečo pochopili – to podstatné musí vojsť do ich mysle a potom si potrebujú osvojiť aj správne návyky. Preto nezabudnite si to všetko aj prakticky precvičiť. My už vieme, že Svätá omša má dve veľké základné časti: Bohoslužbu slova (V nej prichádza k nám Pán v Slove) a Bohoslužbu obety (V nej prichádza k nám Pán v Eucharistii). Preto aj držíme túto líniu ale snažíme sa vniesť do „rubrík, predpisov, úkonov“ Ducha Božieho. [zobraziť viac]
pict_20160704110512x22.jpg 14. Bohoslužba slova
Publikované :: 2016-07-04 10:47:19
Slovo pre animátora: Dnes si priblížime Bohoslužbu slova. Je to časť Svätej omše, v ktorej k nám v Slove prichádza Boh. Urobíme to tak, že si vysvetlíme štruktúru tejto časti, to čo má počas nej robiť miništrant i súvislosť s Dejinami spásy a so Svätým Písmom. Miništrantom zvýrazníme skutočnosť, že v tejto časti Boh k nám hovorí cez svoje Slovo. Prostredníctvom Starého zákona, Evanjelií, Skutkov apoštolov a ich listov Boh formuje náš život. Božie slovo je v tejto časti Svätej omše v centre pozornosti. Tému previažeme s minulou. Upozorníme na potrebu úvodných obradov, ktoré obsahujú ľútosť, očistenie nášho vnútra, aby Božie slovo vstúpilo do pozornej, pripravenej duše. [zobraziť viac]
pict_20160704090421j5q.jpg 15. Bohoslužba obety - príprava obetných darov
Publikované :: 2016-07-04 08:53:38
Slovo pre animátora: Začíname predstavovať druhú veľkú časť Svätej omše – Bohoslužbu obety. Tá má však viacej dôležitých pod tém, preto si ju rozčleníme na menšie časti. V dnešnej kapitole sa budeme venovať príprave obetných darov. Poukážeme si na „históriu“... [zobraziť viac]
pict_2016070407544380m.jpg 16. Bohoslužba obety – Ježišova a moja obeta
Publikované :: 2016-07-04 07:37:56
Slovo pre animátora: Nadviažeme na predchádzajúcu tému a pomôžeme miništrantom vidieť nekonečnú hodnotu Ježišovej obety. Už sme si povedali, že hoci ľudia vyznávajú rôzne náboženstva, akosi podvedome všetci cítia potrebu prinášať svojim bohom obety. Nuž, ale mnohí sú v... [zobraziť viac]
pict_20160701131741n3y.jpg 17. Bohoslužba obety – Premenenie
Publikované :: 2016-07-01 11:03:07
Slovo pre animátora: Dnes si predstavíme vrchol Svätej omše, jej najdôležitejšiu časť – Premenenie. Koho? Chlieb na Telo a víno na Krv Pána Ježiša Krista. Hm hádam ešte výstižnejšie pravda znie, že pri Premenení ide o sprítomnenie. Čoho? Obety Ježiša Krista na kríži. [zobraziť viac]
pict_201607011057003cn.jpg 18. Bohoslužba obety – Obrad prijímania
Publikované :: 2016-07-01 10:34:54
Slovo pre animátora: Tretia časť Bohoslužby obety sa volá Obrad prijímania. Mnohým poskočí srdce, keď sa Svätá omša dostaví až do tohto okamihu. Jedni sa tešia, že už je blízko koniec liturgie a tí svätejší sa zase radujú, že príjmu Pána Ježiša do svojho srdca. Ako... [zobraziť viac]
pict_201607011023044t4.jpg 19. Osobná príprava na Sväté prijímanie
Publikované :: 2016-07-01 09:42:00
Slovo pre animátora: Táto téma bude o tom, ako mať čo najväčší úžitok z prijatia eucharistického Pána Ježiša do svojej duše. Chlapcov povzbudzujme, aby často pristupovali k Svätému prijímaniu. Veď ako to nedobre vyzerá, keď miništrant celý čas posluhuje kňazovi pri... [zobraziť viac]
pict_20160701090832zg7.jpg 20. Dozvuky stretnutia
Publikované :: 2016-07-01 08:58:20
Slovo pre animátora: Dnes sledujeme činnosť kňaza i miništrantov počas Svätej omše, po rozdávaní Svätého prijímania. Zdá sa, že navonok sa už nič podstatné nedeje, ale nie je tomu tak. Kňaz, ale aj miništranti ešte musia službu pri oltári dôstojne zakončiť. Keďže sa tu... [zobraziť viac]
pict_20160630151521gyk.jpg 21. Záverečné obrady
Publikované :: 2016-06-30 15:08:53
Slovo pre animátora: Blíži sa záver Svätej omše, atmosféra v kostole je trochu uvoľnená, ale Kristus ba aj spoločenstvo zostáva s nami. Čo všetko nás ešte čaká, kým sa rozídeme? Má aj tento záver nejaký teologický a liturgický náboj? Má, a ešte aký. Vysvetlíme si to a... [zobraziť viac]
pict_20160630105648uzs.jpg 22. Ako dobre prežiť Svätú omšu?
Publikované :: 2016-06-30 10:41:55
Slovo pre animátora: Blížime sa k záveru nášho druhého ročníka formácie miništrantov. Po rozobratí jednotlivých častí Svätej omše by sme dnes radi dali všetko tak trochu dokopy a priniesli praktický „návod“ ako dobre prežiť Svätú omšu. Hneď prezradíme, že ide o... [zobraziť viac]
pict_20160630103901tfj.jpg 23. Duchovná obnova miništrantov – Učiť sa vidieť Lásku.
Publikované :: 2016-06-30 10:12:46
Slovo pre animátora: Po ukončení tém o Svätej omši chceme chlapcom v tomto formačnom roku ponúknuť ešte duchovnú obnovu. Sledujeme tým zosobnenie, personalizáciu niektorých dôležitých vypovedaných vecí. Ako sme si už napísali v metodike o duchovných obnovách: je veľmi... [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 4232x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT