new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1752614
dnes :: 73     online :: 1
za posledný
týždeň :: 816     mesiac :: 3991
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Streda 17. Apríla 2024 :: Meniny má Rudolf
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Aktuality
pict_20170214105236m0b.jpg V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil už šiesty Kurz prípravy na manželstvo
Publikované :: 2017-02-14 10:48:27
Diecézny katechetický úrad v spolupráci s farnosťou Spišská Nová Ves uplynulý víkend zorganizovali už šiesty Kurz prípravy na manželstvo. Na kurze sa zúčastnilo štrnásť snúbeneckých párov, ktorým v závere kurzu duchovný otec Róbert Neupauer odovzdal certifikáty o absolvovaní kurzu. [zobraziť viac]
pict_201609201415409n1.jpg Diecézna púť rodín /pozvánka/
Publikované :: 2016-09-20 14:36:50
Srdečne vás pozývame na diecéznu púť rodín v mimoriadnom Roku milosrdenstva a na sviatok sv. Jána Pavla II. do Svätyne Božieho milosrdenstva. Púť sa uskutoční 22.10.2016. [zobraziť viac]
pict_20160504095708v8i.jpg Prvé reflexie nad Amoris laetitia
Publikované :: 2016-05-04 10:02:27
Pápež František exhortáciou Amoris laetitia zavŕšil dvojročný synodálny proces. V exortácii poukázal na radostnú Zvesť o rodine v perspektíve milosrdenstva, túžiac stretnúť rodiny v konkrétnosti ich problémov a slabostí, otvoriac tak všetky cesty pre konverziu a rast v láske. [zobraziť viac]
pict_20160128153120bha.jpg Chráňme si rodinný stôl čerpaním z Eucharistie
Publikované :: 2016-01-28 15:33:52
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes sa budeme zamýšľať nad vlastnosťou charakteristickou pre život rodiny, ktorú si osvojujeme už od prvých rokov života: radostné spolužitie, čiže schopnosť vzájomne sa deliť o dobrá života a mať z toho radosť. Zdieľať a vedieť sa podeliť je vzácnou cnosťou! Jej symbolom, „ikonou“, je rodina zídená doma okolo stola. Zdieľanie jedla – a takto nielen pokrmu, ale aj citov, príbehov, udalostí – je skúsenosťou zásadného významu. Keď niečo oslavujeme – narodeniny, výročie – obyčajne sa zídeme pri stole. V niektorých kultúrach je zvykom tak robiť i v čase smútku s úmyslom byť tak nablízku tomu, kto prežíva bolesť zo straty niekoho z rodiny. [zobraziť viac]
pict_20160128152244gxt.jpg Rodina je cvičiskom vzájomného odpúšťania
Publikované :: 2016-01-28 15:26:11
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Zhromaždenie synody biskupov, ktoré sa skončilo len prednedávnom, hĺbkovo uvažovalo nad povolaním a misiou rodiny v živote Cirkvi a súčasnej spoločnosti. Bola to milostivá udalosť. V závere mi synodálni otcovia odovzdali text svojich uzáverov. Chcel som, aby bol tento text publikovaný, aby mali všetci účasť na práci, ktorá nás spoločne zamestnávala počas dvoch rokov. Toto nie je chvíľa na preverovanie tých uzáverov, nad ktorými musím ja sám meditovať. [zobraziť viac]
pict_201601281515450rf.jpg Prinavráťme česť vernosti v láske
Publikované :: 2016-01-28 15:18:13
Drahí bratia a sestry, dobré ráno! V predchádzajúcom zamyslení sme rozmýšľali o dôležitých prísľuboch, ktoré dávajú rodičia deťom už odkedy sa deti zrodia v láske a spočinú v matkinom lone. Môžeme dodať, že keď si správne všimneme, celá rodinná skutočnosť sa... [zobraziť viac]
pict_20160128150800hha.jpg Sľuby, ktoré dávame deťom
Publikované :: 2016-01-28 15:10:24
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, nakoľko predpoveď počasia bola trochu nebezpečná a bol očakávaný dážď, sa táto audiencia koná na dvoch miestach. My tu na námestí a 700 chorých v Aule Pavla VI., ktorí sledujú audienciu na veľkoplošných obrazovkách. Všetci sme zjednotení a zdravíme ich potleskom. [zobraziť viac]
pict_20160128145942lsr.jpg Rodinný duch je „ústavou“ Cirkvi
Publikované :: 2016-01-28 15:01:00
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Pred niekoľkými dňami sa začala biskupská synoda na tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“. Rodina, ktorá kráča po ceste Pána je zásadným svedectvom o Božej láske, a preto si zaslúži všetku pozornosť, ktorej je Cirkev schopná. Synoda je pozvaná, aby interpretovala túto horlivosť a túto starostlivosť Cirkvi pre súčasnosť. Sprevádzajme celý synodálny proces predovšetkým našou modlitbou a pozornosťou. V tomto období budú mať katechézy charakter úvah, inšpirovaných niektorými aspektmi vzťahu – ktorý právom môžeme nazvať nerozlučiteľným! – medzi Cirkvou a rodinou, s pohľadom otvoreným na dobro celého ľudského spoločenstva. [zobraziť viac]
pict_201601281435545yy.jpg Spojenectvo rodiny a kresťanského spoločenstva je kľúčové
Publikované :: 2016-01-28 14:52:40
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes chcem, aby sme sa zastavili nad prepojením medzi rodinou a kresťanským spoločenstvom. Ide o tzv. „prirodzené“ spojenie, pretože Cirkev je duchovnou rodinou a rodina zas predstavuje malú cirkev (porov. Lumen gentium, 9). [zobraziť viac]
pict_20160128142657hmn.jpg Láska v rodine dokáže zvíťaziť nad premenou miest na púšť
Publikované :: 2016-01-28 14:31:12
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V tomto poslednom úseku našej cesty katechéz o rodine upriamime zrak na spôsob, ako rodina žije svoju zodpovednosť komunikovať vieru, odovzdávať vieru tak vo svojom vnútri, ako aj navonok. [zobraziť viac]
pict_201601111428476h2.jpg Originálne manželské rekolekcie /pozvánka/
Publikované :: 2016-01-11 14:29:35
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku pozýva manželov na Originálne manželské rekolekcie, ktoré sa uskutočnia 22.- 24. apríla 2016 vo Svite. [zobraziť viac]
pict_20151104110809r5a.jpg Formačný víkend pre manželov v Smižanoch
Publikované :: 2015-11-04 10:39:54
V dňoch 24. a 25.10.2015 sa uskutočnil v Smižanoch formačný víkend pre manželov, ktorí sa budú podieľať v spolupráci s duchovným otcom Róbertom Neupauerom a kňazmi Spišskej diecézy na príprave snúbencov na sviatosť manželstva. [zobraziť viac]
pict_201510231225140vf.png Nový web teologiatela.sk
Publikované :: 2015-10-23 12:26:00
S radosťou vám dávame do pozornosti novú webovú stránku teologiatela.sk. Na stránke je k dispozícii množstvo katechéz, prednášok, svedectiev, námetov na stretká, ponúk formačných a vzdelávacích kurzov, hodnotnej literatúry, časopisov i metodických materiálov. [zobraziť viac]
pict_20151021111703ot3.jpg Adorácia za manželov a rodiny
Publikované :: 2015-10-21 11:21:52
Ponúkame vám adoráciu za manželov a rodiny, ktorá odznela počas Mariánskej púte na Mariánskej hore Levoči 2015. Autorom adorácie je duchovný otec Róbert Neupauer. [zobraziť viac]
pict_20151021111107x7p.jpg Pravá láska prináša ovocie /katechéza/
Publikované :: 2015-10-21 11:01:04
Ponúkame vám katechézu duchovného otca Róberta Neupauera na Levočskom odpuste v júli 2015. [zobraziť viac]
pict_20150928134947isf.jpg Pochod za život v Bratislave /foto, video/
Publikované :: 2015-09-28 13:53:33
V nedeľu, 20.9.2015 sa Bratislave uskutočnil druhý Národný pochod za život. Prinášame vám video-príhovor diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku účastníkom pochodu v chráme Svätej Rodiny v Petržalke. [zobraziť viac]
pict_20150928134300f48.jpg Pápež Františk na stretnutí rodín: Chráňme rodinu, v hre je budúcnosť
Publikované :: 2015-09-28 13:43:28
Starajme sa o rodinu, bráňme ju, pretože v hre je naša budúcnosť. To je jedna z výziev zo spontánneho príhovoru pápeža Františka počas modlitbovej vigílie na Svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii. Podľa Svätého Otca je rodina továrňou nádeje, života a vzkriesenia, pretože tak ju chcel Boh. Tisíce ľudí vítali pápeža pozdĺž cesty, ktorou prechádzal v sobotu 26. septembra večer, už po polnoci nášho času, zo Seminára sv. Karola Boromejského k veľkému priestranstvu Benjamin Franklin Parkway, kde sa vigília konala. [zobraziť viac]
pict_20150903142539sjm.jpg Pápež František: Láska v rodine dokáže zvíťaziť nad premenou miest na púšť
Publikované :: 2015-09-03 14:21:36
V rámci generálnej audiencie na Námestí sv. Petra pápež František pokračoval v cykle katechéz o rodine. Osobitne upriamil pozornosť na to, ako rodina žije svoju zodpovednosť komunikovať vieru, či už svojom vnútri, alebo i navonok, ako evanjelizuje. Svätý Otec vyšiel paradoxne zo slov z 10. kapitoly Matúšovho evanjelia «Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden». Na prvý pohľad sa z tohto textu zdá, „akoby si rodinné zväzky a nasledovanie Ježiša vzájomne odporovali“, poznamenal Svätý Otec a pokračoval biblickými citáciami, ktoré sú uistením, že Ježiš týmto rozhodne nechce rušiť štvrté prikázanie. Následne sa zameral na otázku vzťahov. Opäť vyšiel z naoko konfrontačnej otázky „Kto je moja matka a moji bratia?” (Mk 3,34). Cez odpoveď - «... kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka» (Mk 3,35) - vyzdvihol múdru „gramatiku“ vzťahov, ktorej sa učíme v rodine: [zobraziť viac]
pict_20150824082037y7h.jpg Relikvia sv. Gianny Beretty Mollovej v Spišskej diecéze
Publikované :: 2015-08-24 09:16:29
V rámci prípravy na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20.9.2015 v Bratislave, zavíta do Spišskej diecézy relikvia sv. Ganny Beretty Mollovej. [zobraziť viac]
pict_201508211449088ll.jpg Relikvia sv. Gianny Beretty Mollovej v Spšiskej diecéze
Publikované :: 2015-08-21 14:59:12
V rámci prípravy na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20.9.2015 v Bratislave, zavíta do Spišskej diecézy relikvia sv. Ganny Beretty Mollovej. [zobraziť viac]
pict_20150813105006khq.jpg Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
Publikované :: 2015-08-13 10:50:17
Svätý Otec František pri slávení Eucharistie 6. júla 2015 na svojej misijnej ceste v Ekvádore predniesol homíliu, ktorú adresoval rodinám. Drahí bratia a sestry, milé rodiny! Evanjeliový úryvok, ktorý sme si vypočuli (Jn 2,1-11), je prvým zázračným znamením, ktoré sa... [zobraziť viac]
pict_20150813102903taw.jpg Adorácia za život a rodiny
Publikované :: 2015-08-13 10:27:54
Ponúkame vám adoráciu za rodinu, cieľom ktoréj je modlitba pred Kristom prítomným vo Sviatosti oltárnej za úctu k životu a požehnanie manželstiev a rodín. Pieseň: Príď Svätý Duch (piesne sú v prílohe) 1. Úvod kňazaV. Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej sviatosti... [zobraziť viac]
pict_201502191519125n3.jpg Ponuka duchovných obnov a manželských rekolekcií
Publikované :: 2015-02-19 14:28:10
Ponúkame vám niekoľko informácií o tom, kde sa konajú duchovné obnovy a manželské rekolekcie. [zobraziť viac]
pict_201502191517200f4.jpg Ponuka kurzov prípravy na manželstvo
Publikované :: 2015-02-19 14:26:07
Ponúkame vám niekoľko informácií o tom, ako a kde sa na manželstvo dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.Termíny snúbeneckých kurzov:27. 3. - 29. 3. 2015 - Ústie nad Priehradou (s ubytovaním)17. 4. - 19. 4. 2015 - Liptovské Revúce (bez ubytovania)1. 5. - 3. 5. 2015 -... [zobraziť viac]
pict_20150218140140oyn.jpg Význam ľudskej sexuality /tretia katechéza/
Publikované :: 2015-02-18 14:07:13
V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame tretiu katechézu „Význam ľudskej sexuality“ i nedeľný príhovor k tejto katechéze. VÝZNAM ĽUDSKEJ SEXUALITY... [zobraziť viac]
pict_20150216093607yyw.jpg Náboženská výchova - výchova k schopnosti veriť
Publikované :: 2015-02-16 09:34:16
Rodina je dôležitá, lebo sa v nej odzrkadľuje celá Cirkev. Tak ako Cirkev, aj rodina by mala byť miestom evanjelizácie, kde sa hlása a rozširuje evanjelium. A práve rodičia sú prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí vo všetkých oblastiach a majú základné kompetencie: sú vychovávateľmi, preto že sú rodičmi. [zobraziť viac]
pict_20150126132036uds.jpg Ohrozenie rodiny „zvonku“
Publikované :: 2015-01-26 13:20:58
Dávame vám do pozornosti nedeľný príhovor duchovného otca povereného pastoráciou rodín v Spišskej diecéze, Róberta Neupauera v Spišských Vlachoch. [zobraziť viac]
pict_201501231041129yf.png Diskusia na tému: neZMYSELné referendum?
Publikované :: 2015-01-26 10:03:13
Verejná diskusia o význame referendových otázok a o zmysle inštitútu referenda. Diskusia sa uskutočnila v pondelok 12. januára 2015 o 17:00 vo Veľkej Dvorane KDAH v Ružomberku.Na diskusiu prijali pozvanie aj odborníci Róbert Neupauer, Renáta Ocilková a Marek Michalčík, ktorí v láske a pravde vysvetlili význam jednotlivých otázok referenda. [zobraziť viac]
pict_20150123113256zvg.jpg Deviatnik k Duchu Svätému pred konaním referenda o rodine
Publikované :: 2015-01-26 09:58:27
Ponúkame vám Deviatnik k Duchu Svätému pred konaním referenda o rodine, ktorý sa môže môžete použiť vo farnostiach. Deviatnik zostavil kňaz - Mgr. Jozef Gužiak, farský administrátor v Šuňave. [zobraziť viac]
pict_20141218133935g66.jpg Povzbudenie k referendu od otcov biskupov
Publikované :: 2015-01-23 15:20:49
Priatelia, vstúpili sme do poslednej fázy príprav pred referendom. Viacerí otcovia biskupi v pastierskych listoch vyzývali ku konkrétnej angažovanosti vo svojom okolí. [zobraziť viac]
pict_20150123131036g3r.jpg MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU
Publikované :: 2015-01-23 15:14:48
Ponúkame vám modlitbu, ktorej imprimatur udelil Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. [zobraziť viac]
pict_201501231043247ug.jpg Letáky a propagačné materiály k referendu za rodinu
Publikované :: 2015-01-23 15:03:20
Ponúkame vám niekoľko letákov, prezentácií a propagačnýc materiálov k mobilizácii k referendu za ochranu rodiny. [zobraziť viac]
pict_201501231041129yf.png Aliancia za rodinu spustila kampaň pred referendom
Publikované :: 2015-01-23 14:58:31
Milí priatelia, v piatok 9. januára 2015 Aliancia za rodinu začala kampaň na podporu referenda o ochrane rodiny. [zobraziť viac]
pict_20150123100153v4p.jpg Čistota - prameň radosti /katechéza/
Publikované :: 2015-01-23 14:51:20
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_2015012309494385j.jpg Stvorení pre lásku /prvá katechéza/
Publikované :: 2015-01-23 14:45:08
Ponúkame vám prvú katechézu „Stvorení pre lásku“ a nedeľný príhovor k tejto katechéze. [zobraziť viac]
pict_20150123112341b06.jpg Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO?
Publikované :: 2015-01-23 14:42:24
Referendum o tom, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti sa uskutoční 7.2.2015. Ponúkame vám niekoľko dovôdov, prečo sa zúčastniť referenda a hlasovať 3 x áno. Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?• Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom... [zobraziť viac]
pict_20150123092644o5l.jpg Teológia tela - stvorení pre lásku /video-katechézy/
Publikované :: 2015-01-23 14:09:42
V Spišskej Novej Vsi sa pravidelne, každú tretiu nedeľu, uskutočňujú katechézy o ľudskej láske, pod názvom „Teológia tela“. Katechézy sú určené pre manželov, snúbencov a mladých, ako aj všetkých tých, ktorí túžia znovuobjaviť pravdu a krásu o ľudskej láske. Tých, ktorí túžia hlbšie spoznať svoje povolanie muža a ženy, manžela a manželky, otca i matky. Ponúkame vám sedem video-katechéz, ktoré odzneli pod vedením vdp. Róberta Neupauera. [zobraziť viac]
pict_20150123100153v4p.jpg Čistota - dar srdca /katechéza/
Publikované :: 2015-01-23 14:04:45
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_20150123094353jom.jpg Láska je naša misia - rodina naplno živá
Publikované :: 2015-01-23 14:01:13
Milovaní bratia a sestry! V roku 1994 OSN vyhlásila Medzinárodný rok rodiny. Aj Cirkev, ktorú v tom čase viedol sv. Ján Pavol II. – pápež rodiny, sa pridala k tejto iniciatíve a slávila tento rok so „zaostrením“ na rodinu. Sv. Ján Pavol II., napísal rodinám špeciálny list, v... [zobraziť viac]
pict_20150123100153v4p.jpg Čistota - vedomie jedinečnosti /katechéza/
Publikované :: 2015-01-23 13:57:15
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_20141202114640abf.jpg Náboženská výchova v rodine
Publikované :: 2015-01-23 13:55:22
Výchova detí je najväčším umením, ale aj najvážnejšou povinnosťou rodičov. Psychológovia označujú prvé roky života jedinca za rozhodujúce pre rast jeho osobnosti. Zodpovednosť za kresťanskú výchovu dieťaťa majú predovšetkým rodičia a to preto, lebo zabezpečujú citové... [zobraziť viac]
pict_20150123100153v4p.jpg Čistota - pocit domova /katechéza/
Publikované :: 2015-01-23 13:52:45
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_20150123112341b06.jpg Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO?
Publikované :: 2015-01-23 11:22:43
Referendum o tom, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti sa uskutoční 7.2.2015. Ponúkame vám niekoľko dovôdov, prečo sa zúčastniť referenda a hlasovať 3 x áno. [zobraziť viac]
pict_20141218141136zax.jpg Telo zjavuje Boha - sprievodca štúdiom Teológie tela Jána Pavla II.
Publikované :: 2015-01-23 09:23:15
Autorka diela Katarína J. Zeno vychádzala z katechéz sv. Jána Pavla II. , ktoré sú známe ako teológia tela. Tak ako viacerí autori, i ona sa pokúsila pretlmočiť učenie pápeža o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 5922x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT