new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1765754
dnes :: 106     online :: 1
za posledný
týždeň :: 951     mesiac :: 3623
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Nedeľa 14. Júla 2024 :: Meniny má Kamil
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
pict_20160128153120bha.jpg Chráňme si rodinný stôl čerpaním z Eucharistie
Publikované :: 2016-01-28 15:32:13
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes sa budeme zamýšľať nad vlastnosťou charakteristickou pre život rodiny, ktorú si osvojujeme už od prvých rokov života: radostné spolužitie, čiže schopnosť vzájomne sa deliť o dobrá života a mať z toho radosť. Zdieľať a vedieť sa podeliť je vzácnou cnosťou! Jej symbolom, „ikonou“, je rodina zídená doma okolo stola. Zdieľanie jedla – a takto nielen pokrmu, ale aj citov, príbehov, udalostí – je skúsenosťou zásadného významu. Keď niečo oslavujeme – narodeniny, výročie – obyčajne sa zídeme pri stole. V niektorých kultúrach je zvykom tak robiť i v čase smútku s úmyslom byť tak nablízku tomu, kto prežíva bolesť zo straty niekoho z rodiny. [zobraziť viac]
pict_20160128152244gxt.jpg Rodina je cvičiskom vzájomného odpúšťania
Publikované :: 2016-01-28 15:22:59
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Zhromaždenie synody biskupov, ktoré sa skončilo len prednedávnom, hĺbkovo uvažovalo nad povolaním a misiou rodiny v živote Cirkvi a súčasnej spoločnosti. Bola to milostivá udalosť. V závere mi synodálni otcovia odovzdali text svojich uzáverov. Chcel som, aby bol tento text publikovaný, aby mali všetci účasť na práci, ktorá nás spoločne zamestnávala počas dvoch rokov. Toto nie je chvíľa na preverovanie tých uzáverov, nad ktorými musím ja sám meditovať. [zobraziť viac]
pict_201601281515450rf.jpg Prinavráťme česť vernosti v láske
Publikované :: 2016-01-28 15:16:30
Drahí bratia a sestry, dobré ráno! V predchádzajúcom zamyslení sme rozmýšľali o dôležitých prísľuboch, ktoré dávajú rodičia deťom už odkedy sa deti zrodia v láske a spočinú v matkinom lone. Môžeme dodať, že keď si správne všimneme, celá rodinná skutočnosť sa zakladá na prísľube. Dobre nad tým popremýšľajme: totožnosť rodiny je založená na prísľube. Môžeme povedať, že rodina žije z prísľubu lásky a vernosti, ktorý si muž a žena vzájomne dávajú. Obsahuje záväzok prijať a vychovávať deti, no taktiež sa prejavuje v starostlivosti o rodičov, v ochrane najslabších členov rodiny, ako aj v pomoci vzhľadom na vlastné možnosti i obmedzenia. A manželský prísľub sa rozrastá k zdieľaniu radostí a útrap všetkých otcov, matiek i detí, s veľkodušnou otvorenosťou pre ľudské spolunažívanie a spoločné dobro. Rodina, ktorá sa uzatvára do seba, je ako protirečenie, umŕtvenie prísľubu, z ktorého vzišla, a ktorý ju živí. Nikdy nezabudnime: identitou rodiny je vždy prísľub, ktorý sa rozrastá na celú rodinu a aj na celé ľudstvo. [zobraziť viac]
pict_20160128150800hha.jpg Sľuby, ktoré dávame deťom
Publikované :: 2016-01-28 15:08:32
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, nakoľko predpoveď počasia bola trochu nebezpečná a bol očakávaný dážď, sa táto audiencia koná na dvoch miestach. My tu na námestí a 700 chorých v Aule Pavla VI., ktorí sledujú audienciu na veľkoplošných obrazovkách. Všetci sme zjednotení a zdravíme ich potleskom. [zobraziť viac]
pict_20160128145942lsr.jpg Rodinný duch je „ústavou“ Cirkvi
Publikované :: 2016-01-28 14:59:57
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Pred niekoľkými dňami sa začala biskupská synoda na tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“. Rodina, ktorá kráča po ceste Pána je zásadným svedectvom o Božej láske, a preto si zaslúži všetku pozornosť, ktorej je Cirkev schopná. Synoda je pozvaná, aby interpretovala túto horlivosť a túto starostlivosť Cirkvi pre súčasnosť. Sprevádzajme celý synodálny proces predovšetkým našou modlitbou a pozornosťou. V tomto období budú mať katechézy charakter úvah, inšpirovaných niektorými aspektmi vzťahu – ktorý právom môžeme nazvať nerozlučiteľným! – medzi Cirkvou a rodinou, s pohľadom otvoreným na dobro celého ľudského spoločenstva. [zobraziť viac]
pict_201601281435545yy.jpg Spojenectvo rodiny a kresťanského spoločenstva je kľúčové
Publikované :: 2016-01-28 14:37:28
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes chcem, aby sme sa zastavili nad prepojením medzi rodinou a kresťanským spoločenstvom. Ide o tzv. „prirodzené“ spojenie, pretože Cirkev je duchovnou rodinou a rodina zas predstavuje malú cirkev (porov. Lumen gentium, 9). [zobraziť viac]
pict_20160128142657hmn.jpg Láska v rodine dokáže zvíťaziť nad premenou miest na púšť
Publikované :: 2016-01-28 14:28:54
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V tomto poslednom úseku našej cesty katechéz o rodine upriamime zrak na spôsob, ako rodina žije svoju zodpovednosť komunikovať vieru, odovzdávať vieru tak vo svojom vnútri, ako aj navonok. [zobraziť viac]
pict_20151008152023bop.jpg Katechéza Svätého Otca z generálnej audiencie: Rodinný duch
Publikované :: 2015-10-08 15:18:33
V stredu 7. októbra 2015 na Námestí sv. Petra predniesol Svätý Otec František katechézu, ktorú v súvislosti s prebiehajúcou synodou o rodine venoval téme „rodinného ducha“, ktorý je prameňom života pre Cirkev i spoločnosť.Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Pred niekoľkými... [zobraziť viac]
pict_20150903142539sjm.jpg Pápež František: Láska v rodine dokáže zvíťaziť nad premenou miest na púšť
Publikované :: 2015-09-03 14:37:36
V rámci generálnej audiencie na Námestí sv. Petra pápež František pokračoval v cykle katechéz o rodine. Osobitne upriamil pozornosť na to, ako rodina žije svoju zodpovednosť komunikovať vieru, či už svojom vnútri, alebo i navonok, ako evanjelizuje. Svätý Otec vyšiel paradoxne zo slov z 10. kapitoly Matúšovho evanjelia «Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden». Na prvý pohľad sa z tohto textu zdá, „akoby si rodinné zväzky a nasledovanie Ježiša vzájomne odporovali“, poznamenal Svätý Otec a pokračoval biblickými citáciami, ktoré sú uistením, že Ježiš týmto rozhodne nechce rušiť štvrté prikázanie. Následne sa zameral na otázku vzťahov. Opäť vyšiel z naoko konfrontačnej otázky „Kto je moja matka a moji bratia?” (Mk 3,34). Cez odpoveď - «... kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka» (Mk 3,35) - vyzdvihol múdru „gramatiku“ vzťahov, ktorej sa učíme v rodine: [zobraziť viac]
pict_20150819140416u38.jpeg Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
Publikované :: 2015-08-19 14:03:13
Počas generálnej audiencie vo Vatikáne pápež František pokračoval v cykle katechéz o rodine. Témou „sviatku v rodine“ Svätý Otec otvoril svoju reflexiu o troch osobitných rozmeroch rytmu rodinného života, ktorými sú: sviatok, práca a modlitba. [zobraziť viac]
pict_20150819140152ud7.jpg Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
Publikované :: 2015-08-19 14:00:55
Svätý Otec František pri slávení Eucharistie 6. júla 2015 na svojej misijnej ceste v Ekvádore predniesol homíliu, ktorú adresoval rodinám. [zobraziť viac]
pict_20150819114743lvo.jpg Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
Publikované :: 2015-08-19 11:48:08
Pri generálnej audiencii Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o rodine, pričom sa sústredil na zranenia, ktoré na duši dieťaťa zanechávajú pokrivené a zlyhávajúce vzťahy rodičov. Upozornil, ako často sa trestuhodne zabúda na dušu dieťaťa. Harmonický vývoj detí má byť pre manželov motívom pre zodpovedné skvalitňovanie vzájomného vzťahu, zdôraznil Svätý Otec. Hovoril aj o odôvodnenosti separácie v závažných prípadoch, s cieľom uchrániť slabších a ohrozených členov pred násilím a inými formami zla. [zobraziť viac]
pict_201508191145132r8.jpg Pápež František rodinám: Ste povolaní milovať sa a veriť v krásu lásky
Publikované :: 2015-08-19 11:44:13
Rozdiely medzi mužmi a ženami napomáhajú výchove detí. Kiežby rodiny reagovali na ideologickú kolonizáciu. Toto bol jeden z akcentov pápeža Františka pri otvorení Cirkevného stretnutia Rímskej diecézy na Námestí sv. Petra. [zobraziť viac]
pict_201508191142092kv.jpg Pápež Františk: Rodina s chorým členom je školou solidarity
Publikované :: 2015-08-19 11:41:08
„Rodina a choroba“ – to bola téma katechézy pápeža Františka počas generálnej audiencie 10. júna 2015. na slnkom rozpálenom Námestí sv. Petra. Svätý Otec pokračujúc v cykle o rodine poukázal na utrpenie rodiny v situácii, keď niektorého z jej členov zastihne choroba. Zároveň na príklade evanjeliového úryvku o Ježišovi uzdravujúcom chorých pripomenul úlohu Cirkvi „pomáhať chorým, potešovať ich, pozdvihovať, byť im nablízku“. [zobraziť viac]
pict_20150819113816kje.jpg Generálna audiencia pápeža Františka: Ako vychovávať deti?
Publikované :: 2015-08-19 11:37:12
Ako vychovávať deti? Tejto otázke venoval Svätý Otec pozornosť v katechéze generálnej audiencie po tom, ako na úvod osobitne pozdravil rodiny, ktoré boli početne zastúpené na Námestí sv. Petra. Pokračujúc v úvahách o rodine pápež František pripomenul, že „prirodzené povolanie vychovávať deti, aby rástli v zodpovednosti za seba a za druhých, je základnou charakteristikou rodiny.“ [zobraziť viac]
pict_20150819113348lqw.jpg Pápež František: „Budovať rodinu si vyžaduje odvahu!“
Publikované :: 2015-08-19 11:32:35
Svätý Otec František sa pri pastoračnej návšteve Assisi stretol s mladými na námestí pred Bazilikou Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Nasleduje plné znenie príhovoru Svätého Otca, v ktorom odpovedal na štyri otázky, ktoré mu vopred zaslali. [zobraziť viac]
pict_201508191128565l2.jpg „Komunikovať rodinu“: Posolstvo Svätého Otca Františka
Publikované :: 2015-08-19 11:26:43
„Komunikovať rodinu: privilegované miesto stretnutia v nezištnosti lásky.“ Toto bola téma posolstva Svätého Otca Františka pre 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Cirkev ho tradične slávi v siedmu veľkonočnú nedeľu. [zobraziť viac]
pict_20150819112324yko.jpg František Pápežskej rade pre rodinu: „Rodina je motor sveta“
Publikované :: 2015-08-19 11:22:13
Na záver 21. plenárneho zasadania Pápežskej rady pre rodinu pápež František prijal jeho 150 účastníkov v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Nasleduje plné znenie jeho príhovoru. [zobraziť viac]
pict_20150819111853d96.jpg Homília pápeža Františka pri otvorení synody: Boh sníva o svojom ľude
Publikované :: 2015-08-19 11:17:48
Svätý Otec František pri príležitosti otvorenia II. mimoriadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody predniesol v Bazilike sv. Petra nasledovnú homíliu. [zobraziť viac]
pict_20150819111341fn3.jpg Príhovor pápeža Františka pri modlitbovej vigílii v predvečer synody
Publikované :: 2015-08-19 11:11:41
Ponúkame vám príhovor Svätého Otca Františka, ktorý predniesol pri modlitbovej vigílii, v predvečer otvorenia III. mimoriadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody venovaného problematike rodiny. [zobraziť viac]
pict_201508191047081lb.jpg Príhovor Svätého Otca rodinám: „Prosím, ďakujem, prepáč!“
Publikované :: 2015-08-19 10:45:41
Sprostredkujeme vám plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka účastníkom Púte rodín v prvý večer stretnutia na námestí sv. Petra. [zobraziť viac]
pict_20150819104247xsa.jpg Katechéza Svätého Otca o zásnubách: Neexistuje manželstvo «expres»
Publikované :: 2015-08-19 10:39:28
Zásnuby a význam spoločnej cesty prípravy na manželstvo - na túto tému hovoril pápež František v ďalšom pokračovaní svojho cyklu katechéz o rodine. Ako povedal, „neexistuje manželstvo «expres», je potrebné pracovať na láske, je potrebné kráčať.“Zdôraznil, že „manželstvo je predovšetkým objav Božieho povolania“ a čas zasnúbenia je preto obdobím vzájomného učenia sa, práce na vzájomnej láske. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 8431x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT