DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473446
dnes :: 485     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4244     mesiac :: 20346
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Mariánsky charakter Adventu

Publikované :: 2015-01-07 14:54:16
V adventnom období v čase očakávania príchodu Pána a príprav najmilších kresťanských sviatkov Vianoc liturgia nám predkladá sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. decembra). V tomto čase naše myšlienky smerujú k udalostiam súvisiacim s narodením Ježiša v Betleheme, kde má neodmysliteľné miesto i Panna Mária. Celá adventná doba má mariánsky charakter a preto v jednotlivých týždňoch Adventu sa môžeme zastaviť aj pri živote Panny Márie a za pomoci umeleckých obrazov k jednotlivým etapám jej života hľadať vzor v nasledovaní Ježiša. Zároveň môžeme využiť biblickú mapu a poukázať na miesta jej života.

      1. Sväté písmo o Panne Márii
      Vo Svätom písme nájdeme niekoľko krátkych správ: o zvestovaní v Nazarete (Lk 1, 26-38), o pôrode v Betleheme (Lk 2, 1-20), o úteku do Egypta (Mt 2, 13-14). Potom nasleduje tridsaťročné mlčanie, niekoľko zmienok o Márii, ktorá stojí pri Ježišovi počas jeho verejného účinkovania a vo chvíľach bolestného utrpenia a smrti na kríži (Jn 19, 25-27). Posledná udalosť je Máriina prítomnosť na modlitbách s prvotnou Cirkvou pred zoslaním Ducha Svätého (Sk 1, 12-14). Je pochopiteľné, že v čase vzniku kanonických spisov Nového zákona v centre pozornosti bol Kristus, jeho život, učenie, jeho dar vykúpenia. Až neskôr sa kresťania začali zaujímať o detaily Ježišovho života a jeho matku. Nie všetko čo sa stalo, mohlo byť napísané v Božom slove. Vo Svätom písme máme základnú osnovu života Panny Márie a prijímame ju s istotou viery. O rodičoch, iných predkoch a o jej narodení nevieme nič.

      2. Iné pramene o Panne Márii
      Zdrojom ďalšieho poznania Máriinho života môžu byť:
- apokryfné spisy (grécky výraz apokryfos znamená skrytý, utajovaný, neskorší význam nepravý, falošný spis) napríklad Protoevanjelium sv. Jakuba.
- súkromné zjavenia (napr. bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktorú bl. Ján Pavol II. v roku 2004 zapísal do zoznamu blahoslavených, pretože žila kresťanské čnosti na hrdinskom stupni.)
Spis Dejiny Máriinho narodenia, dnes známy ako Protoevanjelium sv. Jakuba vznikol v druhej polovici 2. storočia a hoci mu Cirkev nikdy nepriznala hodnotu pôvodného apoštolského spisu, vždy malo veľkú vážnosť, zanechalo odozvu v liturgii aj v cirkevnej tradícií. Majme na pamäti, že iné pramene nie sú priamym obsahom našej viery a neprijímame tieto poznatky s nadprirodzenou vierou tak ako obsah Svätého písma.

      Rodičia Panny Márie
      Podľa vyššie uvedeného spisu Máriini rodičia boli Joachim (hebr. Pán pozdvihne) a Anna (hebr. milosť). V liturgii ich uctievame od 10. storočia, vždy 26. júla. Joachim pochádzal z Galilei. Bol pastierom a bol to bohatý, nábožný a veľmi dobrý muž. Zo svojich majetkov rozdeľoval na tri časti – pre chrám, pre chudobných a pre seba. Anna bola dcérou kňaza Matana z Betlehema. Jej príbuznou bola sv. Alžbeta, matka Jána Krstiteľa.

      Narodenie Panny Márie
      Joachim a Anna bývali v Jeruzaleme. V blízkosti Ovčieho rybníka a Ovčej brány bol dom sv. manželov, kde Anna porodila budúcu Božiu matku. Neskôr žili v Nazarete. Ich manželstvo bolo bezdetné, čím obaja veľmi trpeli, ale hrdinsky to znášali. Neplodnosť u Židov znamenala hanbu a znak Božieho trestu. Keď Joachim jedného dňa priniesol do chrámu dary, kňaz Ruben ich neprijal s tým, že nie je hodný. Po tejto udalosti sa Joachim utiahol do hôr, kde sa postil a modlil. I Anna sa s dôverou modlila a Pán ich vypočul. Anjel im oznámil, že Anna porodí dieťa o ktorom sa bude hovoriť po celom svete. Potom Joachim priniesol v chráme obetu. O deväť mesiacov sa im narodila dcéra – Mária, hebr. Miriam. Od troch do dvanástich rokov žila v chráme, kde sa sama zasvätila Bohu v trvalom panenstve. Potom musela odísť. Kňazi rozmýšľali, čo urobia.
Máriina svadba
      Apokryfný spis hovorí, že kňazi na pokyn anjela zhromaždili všetkých vdovcov, aby jej vybrali ženícha. Prišiel aj Jozef a Pán práve na neho ukázal, že je vyvolený byť manželom Márie. Prijal ju za manželku s rozhodnutím nežiť s ňou manželským životom. Spis hovorí aj o tom, že Ježiša počala z Ducha Svätého a viac detí nemala.
      V diele Život Panny Márie vo videní bl. Anny Kataríny Emmerichovej sa píše, že kňazi chcú Márii nájsť manžela, až keď dovŕši 14 rokov. Zvolajú slobodných mužov z Dávidovho rodu, ale keď znamenie neprichádza, skúmajú, či prišli všetci. Na príkaz veľkňaza prichádza Jozef, a Boh v skúške dáva znamenie, že on je ten pravý. Za prítomnosti jej matky Anny ho predstavili Márii, Joachim v tom čase už nežil. Mária sa podriadila Božej vôli a prijala Jozefa za ženícha.

      Ďalší Máriin život
      Mária žila normálnym životom židovskej ženy tej doby - modlievala sa, pracovala, chodila do synagógy. Každý jej skutok bol však žitý v dokonalej jednote s Ježišom v láske, ktorá vyvrcholila na Kalvárii v spoluprežívani utrpenia s bolesťou srdca. Jej život bol neustálym opakovaním úvodného „fiat“.
      Po Kristovom nanebovstúpení Mária žila tri roky na Sione, tri roky v Betánii a deväť rokov v Efeze, kam ju odviedol apoštol Ján. Tu pocítila veľkú túžbu navštíviť Jeruzalem, Peter a Ján ju tam odviedli.

      Po stopách života Panny Márie dnes
      Francúzki lazaristi v Turecku po prečítaní diela bl. Anny Kataríny sa rozhodli zorganizovať archeologický výskum, ktorý potvrdil pravdivosť opisov a tvrdení. Za pomoci miestnych roľníkov našli osamelý polozrúcaný dom, základy Máriinho domu. Štyri tisícky kresťanov, starých Efezanov tu verne zachovávali svoje tradície i pamiatku domčeka Panny Márie. Nazývali ho Kaplnka Celej svätej alebo Dom našej Matky Márie. V jeho blízkosti bola jaskyňa, v ktorej bola Panna Mária pochovaná. Vďaka spisom bl. Anny Kataríny môže aj dnešný pútnik navštíviť tieto miesta. Navštívili ich aj ostatní pápeži: Pavol VI (1967), bl. Ján Pavol II. (1979) a Benedikt XVI. (2006).

      Čo hovoria spisy o smrti Márie?
      Miestom posledných rokov Panny Márie aj jej nanebovzatia bol Efez. Tu si Panna Mária urobila krížovú cestu, ktorú denne prechádzala a chválila Pána za jeho lásku. Vediac o blížiacom sa konci pozemského putovania Bohorodičky boli apoštoli povolaní do Efezu, aby sa poslednýkrát stretli s Ježišovou matkou. Z rúk sv. Jána prijala Mária Ježišovo eucharistické telo a krv. Po smrti jej telo pripravili na pochovanie podľa židovských zvykov s veľkou úctou a láskou. Prišli všetci apoštoli, iba Tomáš meškal, prišiel až o tri dni. Keď ho priviedli na miesto, kam položili Máriino telo, jaskyňa bola naplnená zvláštnou vôňou a bola prázdna. Mária bola vzatá do neba aj so svojim telom. Bl. Anna Katarína vo videní opisuje ako Máriino telo sa spojilo s dušou a spolu s Pánom vystúpilo do neba. Potom sa apoštoli rozišli, aby ohlasovali evanjelium po celom svete, v Efeze zostal iba sv. Ján.

      Tajomný príchod Panny Márie
      Pri našom pátraní po skrytých udalostiach v živote Panny Márie sa zastavíme ešte v Španielskej Zaragoze, ktorej sa prisudzuje primát prvej mariánskej svätyne. Tu sa uctieva tajomný príchod Márie (r. 40), ktorá prišla, nesená anjelmi na stĺpe, aby povzbudila apoštola Jakuba, ktorý bol plný horkosti z nezáujmu ľudí o evanjelium a chcel odísť do Palestíny. Matka Božia ho posilnila, aby ostal a dokončil evanjelizačnú misiu. Zvláštnym spôsobom bol osadený stĺp. Podľa tradície Jakub okolo stĺpu postavil kaplnku. Matka Božia sa tu uctieva ako „Pani zo stĺpu“. Je patrónkou Španielska. Jakub zomrel mučeníckou smrťou a jeho telo je uložené v Compostelle.

      Všetci sme Máriine deti
      Tu naše krátke pátranie motivované úctou a láskou k Panne Márii ukončíme. Chceli sme viac spoznať jej skrytý život, aby sme ju mohli viac milovať. Túto Máriu zveril Ježiš na kríži milovanému učeníkovi. Ján pod krížom zastupoval nás všetkých. Odvtedy jej môžeme vravieť ako jednotlivci „moja matka“ a ako spoločenstvo „naša matka“.
Nie je nič zvláštne, že ako ľudské deti, pýtame sa svojich rodičov na podrobnosti ich života, ako Božie deti nás zaujímajú podrobnosti zo života Márie a sú pre nás vzácne.


Spracovala: Božena Nemčíková
Použitá literatúra:
Peter Mášik: Tajomstvá zo života Panny Márie, Edícia: Viera do vrecka 34.
pict_20150107145736rx4.jpg
 
Počet zobrazení: 1618x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT