DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473451
dnes :: 490     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4249     mesiac :: 20351
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Meditácia o Ježišovom narodení na časť Adventného obdobia - od 17.- 24. decembra - a na Božie narodenie - aktivita

Publikované :: 2018-12-06 11:22:34
Dieťa Ježiš – O každom inom dieťati, ktoré sa narodí, môžu priatelia povedať, že sa podobá na svoju matku. Tu možno povedať, že matka sa podobá na dieťa. Stretávame sa s nádherným paradoxom Dieťaťa, ktoré vytvorilo svoju matku, a s matkou, ktorá bola iba dieťaťom. Bolo to prvýkrát v dejinách sveta, keď nebo nebolo „niekde tam hore“; lebo keď sa Mária pozerala na Dieťa vo svojom náručí, pozerala sa „dole“ na nebo. (17.12.)

Hostinec a maštaľ – Hostinec je miesto, kde sa zbieha verejná mienka a nálady, kde sa stretávajú svetáci a mudrlanti, kde medzi sebou súťažia populárni a úspešní. Ale v hostinci nebolo miesta.
V najšpinavšom mieste na svete – v maštali – sa narodila Čistota. On, ktorého neskôr umučili ľudia, správajúci sa ako zvieratá, sa narodil medzi zvieratami. On, ktorý o sebe povedal, že je „živým chlebom, ktorý zostúpil z neba“, bol uložený do jasieľ, do ktorých sa dáva pokrm. Maštaľ je miestom vydedencov, odmietnutých, zabudnutých. Boh je vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva. (18.12.)

Vôl a osol – Pred stáročiami sa Židia klaňali zlatému teľaťu a Gréci oslovi. Ľudia sa pred nimi skláňali ako pred bohmi. Teraz je tu prítomný aj vôl aj osol a skláňajú hlavu pred svojím Bohom, aby vykonali poctivú nápravu. Ťažko by niekomu napadlo, že ten, ktorý káže slnku zohrievať zem, bude raz odkázaný na vola a osla, aby ho zohrievali svojím dychom; že ten, ktorý zaodel zem trávou, bude nahý; že ten, z ktorého rúk vyšli planéty a svety, raz svojimi malými rúčkami nedočiahne mohutné hlavy dobytka; že nohy, ktoré kráčali po večných pahorkoch, raz budú príliš slabé na to, aby urobili krok; že večné Slovo onemie; že Všemohúcnosť sa zaodeje do plienok; že Spása bude odpočívať v jasliach; že vtáča, ktoré si postavilo hniezdo, sa v ňom chytí. Nikto by si nebol pomyslel, že Boh, prichádzajúci na svet, bude taký bezmocný. A práve preto ho mnohí prehliadajú. No Boh je vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva. (19.12.)

Boží Syn – Bol pozvaným, aby ako človek vstúpil do sveta zadným vchodom. Vyhnaný zo zeme, narodil sa pod jej povrchom. Narodil sa v jaskyni, a preto každý, kto ho chce uzrieť, sa musí skloniť. Úklon je znakom pokory. Pyšní sa odmietajú skloniť a preto im uniká Boh. Ale tí, ktorí sklonia svoje ego a vstúpia, zistia, že  nevošli do jaskyne, ale do nového sveta, v ktorom Dieťa sedí v lone svojej matky a v rukách drží svet. (20.12.)

Jasle a kríž – Sú to dva protipóly Spasiteľovho života! Prijal jasle, lebo v hostinci nebolo miesto, a prijal kríž, lebo ľudia vyhlásili: „Tohto nechceme mať za kráľa.“ Nechcený pri príchode na svet, odmietnutý pri odchode z neho, na začiatku vložený do cudzích jasieľ a na konci do cudzieho hrobu. V Betleheme bol pri ňom vôl a osol, na Kalvárii mal po stranách kríža dvoch lotrov. Po narodení ho zavinuli do plienok, do hrobu ho tiež uložili v plátne – odev je symbolom ohraničenosti, ktorou potlačil svoje božstvo, keď na seba zobral podobu človeka. Jediný kríž, ktorý unesie aj dieťa, je kríž chudoby, vyhnanstva a ohraničenosti. (21.12.)

Pastieri a mudrci – Dieťa našli iba dve kategórie ľudí: pastieri a mudrci; prostí a učení; tí čo vedeli, že nevedia nič; a tí, čo vedeli, že nevedia všetko. Nikdy ho nenájde človek, ktorý prečítal iba jednu knihu, a myslí si, že vie všetko. Dokonca ani Boh nemôže povedať pyšnému čokoľvek! Iba pokorní môžu nájsť Boha! (22.12.)

Betlehem – Spojil nebo so zemou. Tu sa stretli Boh a človek a pozreli si do očí. Otec ľudské telo pripravil, Duch Svätý mu dal formu a Syn ho prijal. Ten, ktorý bol od večnosti splodený v lone Otca, bol teraz splodený v čase. Prišiel ten, ktorý sa narodil v Betleheme, aby sa teraz narodil v ľudských srdciach. Malo by to vôbec zmysel, keby sa čo i tisíckrát narodil v Betleheme, keby sa nenarodil aj v človekovi – v tvojom a mojom srdci? (23.12.)

Emanuel – Človek nemôže milovať niečo bez toho, aby to nemohol objať a svet je príliš veľký a rozsiahly na toto objatie a Boh ešte väčší... Ale vtedy, keď sa Boh stal dieťaťom a zavinutý do plienok ležal v jasliach, človek mohol povedať: „Toto je Emanuel, toto je Boh s nami.“ Boh sa znížil k hriešnej ľudskej prirodzenosti a povýšil ju do neporovnateľnej jednoty so sebou, a tým dodal ľudskej prirodzenosti dôstojnosť. (24.12.)

Dieťa Ježiš v jasliach – Už pri svojom narodení sa stotožňuje s chudobnými tohto sveta tým, že sa stáva chudobným. Ľudia ho neprijali, preto je položený na miesto, kam sa dáva krmivo pre dobytok. Vôl a osol mu svoje jasle s krmivom – senom a slamou prenechávajú. Aspoň takto sa ho ujímajú.

Ak sa zahľadíme na titulný obraz, neunikne nám ani to, že jasle sú i krížom, na ktorý je položený malý Ježiš. To je miesto, do ktorého ho položil tento svet pri jeho príchode a to je miesto, na ktorom dokonal, aby nás vykúpil a kam ho pribil tiež tento svet. Svet to robil v čase života Krista a svet to robí i dnes. Aký som ja a čo mi dáva silu, aby som bol iný – lepší. Akí sú ľudia okolo nás a akým som pre nich vzorom, aby boli iní – lepší? (25.12.)

Spracované podľa knihy: Fulton J. Sheen : Život Krista, Dobrá kniha 1998

pict_201812041105365k3.jpg
 
Počet zobrazení: 612x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT