DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1520974
dnes :: 311     online :: 1
za posledný
týždeň :: 2410     mesiac :: 9826
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Utorok 14. Júla 2020 :: Meniny má Kamil
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo Katechetických ozvien. [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
Vystupujem k Otcovi - katechéza pre mladých
Publikované :: 2020-05-25 14:41:51
Ponúkame vám katechézu pre mladých s témou Ježišovho nanebovstúpenia. [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Advent nielen v Roku milosrdenstva I.

Publikované :: 2015-11-27 11:07:59
Aktivita spojená s katechézou pre mladších žiakov.

     Cieľ

- vytvárať pravdivý obraz Boha ako Otca
- spoločne objavovať význam  prosieb modlitby „Otče náš“ a myšlienku Božieho milosrdenstva
- naučiť jeden liturgický nápev „Otče náš“

     Pomôcky
- hviezda s nákresom jednotlivých prosieb modlitby Otče náš (príloha č. 1)
- na pevnom papieri skopírovaný iluminát modlitby „Otče náš“ napr. v latinčine (vzor http://www.goldgryph.com/images/illumination/general/pater.jpg)
- modlitba „Otče náš“ v slovenčine
- šatka na vyčlenenie priestoru pre zameranie sa na stred

     Úvod
     Pozveme deti, aby sa posadili do kruhu. V strede máme šatku, na ktorú umiestnime iluminát modlitby „Otče náš“. Deti sa snažia prečítať. Vysvetlime im, že tento jazyk je pre nás nezrozumiteľný, že je to latinčina. V tomto jazyku sa dodnes slávi sv. omša v Ríme.
Máme pripravený i slovenský text napísaný napr. kaligraficky. Otče náš pomaly prečítame. Potom ho môžu prečítať deti tak, že prečítajú jednu časť a podajú ďalšiemu spolužiakovi.

     Kladenie otázok
     Učiteľ kladie otázky:
- Ktoré slová je nezrozumiteľné? – postupne vysvetlí
- Ktoré slovo je z vášho pohľadu veľmi dôležité? – deti hovoria, môžu dane slovo i napísať na pripravený papier a položia ho na šatku vedľa iluminátu latinského textu modlitby. Deti môžu mať aj iné otázky, na ktoré im vhodne odpovieme.
Po ukončení činnosti učiteľ zhrnie to, čo bolo povedané. Potom pokračuje výkladom.
 
     Výklad:
     Predstavte si, že podobné otázky kládli učeníci Pánu Ježišovi. Pýtali sa ho na všeličo. On im rozprával o Nebeskom Otcovi, o Božom kráľovstve, ale naučil ich aj jednu modlitbu. Nepovedal im, že sa musia naučiť modlitbu. Bolo to opačne. Apoštoli videli, že Pán Ježiš často odchádzal do ústrania a hovoril s Bohom. Oni zatúžili hovoriť s Bohom tiež. Preto mu sami od seba povedali: „Pane, nauč nás modliť sa!“  (otvárame Sväté písmo Mt 6,9-10 a čítame):
„Vy sa modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje.
Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“


     Práca s obrazom hviezdy
     Učiteľ prinesie adventný veniec, ktorý položí tiež do stredu a vysvetlí, že začína nové liturgické obdobie. Vysvetlí to, čo je potrebné v konkrétnom ročníku na základe obsahových a výkonových štandardov. Pri vysvetľovaní môže vychádzať z ročníkového symbolu (srdce, svetlo-svieca, strom), ktorý vhodne prepojí na Advent.
     Potom ukáže deťom veľkú zloženú hviezdu. Je dôležité deti zaujať a nechať ich premýšľať, čo to môže byť, čo môže byť vo vnútri a pod.
     Hviezdu položí do stredu a deti postupne prichádzajú a otvárajú jej jednotlivé cípy. Môžu povedať, čo vidia a čo im to pripomína.
Vysvetli im, že jednotlivé kresby znázorňujú jednotlivé časti modlitby Otče náš.
Poukáže na to, že v čase Adventu má hviezda svoje miesto. Ukazovala cestu do Betlehema, kde sa narodil Pán Ježiš. Pre nás bude hviezda znamením, že si spomenieme na príbeh ako apoštoli zatúžili modliť sa a Pán Ježiš ich to naučil.
Ako hviezda ukazovala cestu za Ježišom do Betlehema, tak naša hviezda bude ukazovať cestu za Ježišom a jeho Nebeským Otcom. (rozdáme deťom pracovný list, ktorý si vystrihnú).
     Budeme si túto modlitbu nosiť na vyučovanie náboženstva. Ak cípy hviezdy ohneme dovnútra, bude vyzerať ako zatvorený kvet. Keď sa budeme modliť, kvet sa nám bude akoby postupne otvárať a po ukončení modlitby sa z neho stane žiariaca hviezda.

     Aplikácia
     Nie iba kvet sa bude otvárať, ale predovšetkým sa bude otvárať naše srdce.
Naša modlitba bude prejav vďaky ale i prosby za nás, za rodičov, za..... (pápeža, biskupov, zomrelých atď.)
Je to veľká vec, keď sa vieme modliť za potreby iných ľudí.
Modlitbu Otče náš však dokonca spievame pri každej svätej omši.
Zaspievame ju i teraz a počas spevu budeme otvárať cípy hviezdy.


Spracovala: Klára Soľanová

Počet súborov na stiahnutie: 1
icon_picture.png
.jpg [796 kB]  Počet stiahnutí: 944x
 
pict_20151127111025jd3.jpg
 
Počet zobrazení: 2968x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT