new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
Výtvarná súťaž
 
 
Recitačná súťaž
 
 
Biblická súťaž
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1760223
dnes :: 180     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1978     mesiac :: 5887
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Štvrtok 30. Mája 2024 :: Meniny má Ferdinand
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Súťaže » Recitačná súťaž
pict_2019111514272826s.jpg Víťazi Diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy
Publikované :: 2019-12-11 11:57:29
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Ďakujeme tiež a najmä učiteľom, ktorí objavujú v žiakoch talenty, pomáhajú im ich rozvíjať a tak ich učia obohacovať svet tým, čo dostali ako veľký Boží dar. Boli sme veľmi povzbudení z každého jedného... [zobraziť viac]
pict_2019090613142874r.png Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-11-25 11:55:27
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy s témou Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve.Cieľom súťaže je pomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov. Usilujeme sa vytvárať... [zobraziť viac]
pict_20180913084040unr.png Diecézna recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY
Publikované :: 2018-09-13 08:47:33
Aj tento rok sme pre vás pripravili Diecéznu recitačnú súťaž Piráti krásy na tému Mladosť a láska.Cieľom súťaže je pomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov. Usilujeme sa vytvárať priestor a možnosti pre rozvoj... [zobraziť viac]
pict_20170218082810olz.jpg „Blahoslavení chudobní“ - IV. ročník recitačnej súťaže
Publikované :: 2017-10-15 12:13:19
V tomto roku sa uskutočnia oblastné kolá na dvoch miestach. V Námestove vo štvrtok 9. novembra 2017 a v Spišskej Novej Vsi v pondelok 13. novembra. Ďakujeme všetkým prihlásených, že prejavili záujem o takúto formu prezentácie svojho talentu. Tešíme sa na stretnutie s vami na... [zobraziť viac]
pict_20170218085945igd.jpg Projekt: Svätý Martin – vzor kresťanského života
Publikované :: 2017-05-23 10:59:00
V prebiehajúcom Jubilejnom roku sv. Martina v našej diecéze ponúkame projekt o patrónovi našej diecézy. Cieľom je spoznať osobnosť sv. Martina, jeho čnosti a postoje, hľadať a nachádzať príležitosť, ako ho možno nasledovať.Projekt bude prebiehať v mesiacoch marec - máj 2017. [zobraziť viac]
pict_20161126185020ugd.jpg Vyhodnotenie korešpondenčnej súťaže „Aký bol svätý Martin“
Publikované :: 2017-05-15 11:55:42
V Jubilejnom roku sv. Martina sa v mesiacoch marec a apríl 2017 žiaci našej diecézy mali možnosť zapojiť do korešpondenčnej súťaže o sv. Martinovi. Hlavným zámerom súťaž bolo oboznámiť sa so životom patróna našej diecézy, modliť sa k nemu a povzbudení jeho príkladom byť ochotní nasledovať ho v jeho čnostiach. [zobraziť viac]
pict_201703131038342ep.jpg Prebiehajúca korešpondenčná súťaž „Aký bol sv. Martin“
Publikované :: 2017-03-13 10:52:24
Dňa 13. marca 2017 sme odštartovali súťaž „Aký bol sv. Martin“. Zverejnili sme 1. kolo otázok, na ktoré môžete odpovedať až do konca súťaže. Pozývame všetkých žiakov sekundárneho vzdelávania k ich riešeniu i do spoločenstva so sv. Martinom, ktorého Jubilejný rok slávime práve tento rok. [zobraziť viac]
pict_20170218082810olz.jpg Súťaž: AKÝ BOL SVÄTÝ MARTIN
Publikované :: 2017-02-18 08:44:29
V novembri 2016 sme si pripomenuli 1700 rokov od narodenia a tento rok si pripomíname 1620 rokov od smrti sv. Martina z Tours, ktorého má v úcte celý kresťanský svet. V našej Spišskej diecéze prebieha Jubilejný rok sv. Martina (11. XI. 2016 – 11. XI. 2017), v ktorom dávame možnosť... [zobraziť viac]
pict_20161102143141p19.jpg Vyhodnotenie oblastných kôl recitačnej súťaže Milosrdní ako Otec
Publikované :: 2016-11-03 13:31:57
V Roku milosrdenstva prebieha tretí ročník Diecéznej recitačnej súťaže pod názvom Milosrdní ako Otec. Cieľom súťaže je prostredníctvom tvorby autorov poézie a prózy 20. storočia zameranej na tému odpustenia a milosrdenstva priblížiť žiakom (deťom a mládeži) ich duchovné posolstvo a spoznať kresťanské hodnoty v literárnej tvorbe. Cieľom súťaže je rozvíjať komunikačné, osobnostné a existenciálne kompetencie, prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote a viesť k poznávaniu slovenskej katolíckej literatúry. Do súťaže v tomto roku sa prihlásilo 62 súťažiacich. [zobraziť viac]
pict_20160229140329ye4.jpg Vyhodnotenie projektu „Anjelom svojim prikázal o tebe“
Publikované :: 2016-02-29 14:03:44
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.1877- 04.08.1965) sme ponúkli žiakom Spišskej diecézy možnosť lepšie spoznať život človeka, kňaza, biskupa, ktorý bol neúnavný v ohlasovaní Božej pravdy v ťažkých dobách slovenského národa a Cirkvi formou projektu „Anjelom svojim prikázal o tebe“. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Vyhodnotenie súťaže Odhaľ krásu zasväteného života
Publikované :: 2015-12-21 10:45:04
Cieľom súťaže Odhaľ krásu zasväteného života, ktorú sme realizovali v Roku zasväteného života bolo spoznať zameranie a poslanie jednotlivých rehoľných spoločenstiev a inštitútov zasväteného života v našej Spišskej diecéze a ich miesta pôsobenia. [zobraziť viac]
pict_201509110825535hs.jpg Vyhodnotenie súťaže „Poznáš pravdu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi?“
Publikované :: 2015-12-21 10:42:14
Z príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka sme začiatkom šk. roka 2015/2016 vyhlásili súťaž pre žiakov sekundárneho vzdelávania našej diecézy. V mesiacoch október a november 2015 boli zverejnené súťažné otázky postupne v štyroch súťažných kolách v dvojtýždňových intervaloch. Touto súťažnou formou mohli žiaci základných a stredných škôl lepšie spoznať osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg ZAČÍNAME SÚŤAŽ: Odhaľ krásu zasväteného života - 1. kolo
Publikované :: 2015-10-05 00:00:00
Oboznamovaním sa s rehoľami a sekulárnymi inštitútmi, ktoré pôsobia v našej diecéze a modlitbou za zasvätené osoby sa žiaci Spišskej diecézy zapojili do Roka zasväteného života. [zobraziť viac]
pict_201509110825535hs.jpg ZAČÍNAME SÚŤAŽ: „Poznáš pravdu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi?“ - 1. kolo
Publikované :: 2015-10-05 00:00:00
Ak si žiakom 5. – 9. ročníka ZŠ, študentom gymnázia alebo strednej odbornej školy, táto súťaž chce osloviť práve teba. Je novou príležitosťou zmysluplne prežiť svoj voľný čas: zapoj sa, over si svoje vedomosti, porovnaj ich s vedomosťami svojich rovesníkov a získaj ďalšie informácie. [zobraziť viac]
pict_20150911102746gp9.jpg Propozície recitačnej súťaže „Piráti krásy“
Publikované :: 2015-09-11 10:28:15
V prebiehajúcom školskom roku vám ponúkame možnosť zapojiť sa do diecéznej recitačnej súťaže, ktorá je venovaná kňazom a básnikom katolíckej moderny, tzv. Pirátom krásy. Propozície, plagát aj prihláška do súťaže sú k dispozícii na stiahnutie. [zobraziť viac]
pict_20150911084043b3w.jpg Projekt: Anjelom prikázal o tebe
Publikované :: 2015-09-11 08:45:12
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.1877- 04.08.1965) ponúkame žiakom Spišskej diecézy možnosť lepšie spoznať život človeka, kňaza, biskupa, ktorý bol neúnavný v ohlasovaní Božej pravdy v ťažkých dobách slovenského národa a Cirkvi. [zobraziť viac]
pict_201509110825535hs.jpg Súťaž: Poznáš pravdu o biskupovi Vojtaššákovi?
Publikované :: 2015-09-11 08:28:34
Pri príležitosti 50. výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (4. augusta 1965), ktorý zomrel ďaleko od svojho rodiska a milovaného Slovenska, ponúkame žiakom Spišskej diecézy príležitosť, aby zaujímavou formou lepšie spoznali jeho život, životné zastavenia, jeho postoje a rozhodnutia, i to, odkiaľ čerpal silu všetko zvládnuť a ostať verným až do konca. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Súťaž: Odhaľ krásu zasväteného života
Publikované :: 2015-09-11 08:18:24
Súťaž je odozvou na prežívanie Roku zasväteného života a ponukou i pozvaním mladej generácie spoznávať poslanie rehoľného života. Súťažné úlohy budú pripravované z podkladov, ktoré sú na webovej stránke www.dkuspis.sk/rok-zasväteného-života. [zobraziť viac]
pict_20150127131137eo9.jpg Víťazi diecézneho kola recitačnej súťaže „Janko Silan“
Publikované :: 2014-12-16 14:20:48
V Roku kresťanskej kultúry sa v Spišskej diecéze uskutočnila recitačná súťaž pod názvom „Janko Silan, s nádejou hľadiaci.“ Do súťaže sa zapojilo 76 súťažiacich v dvoch kategóriach. Prinášame vám zoznam víťazov diecézneho kola, ktoré sa uskutočnilo 5.11.2014 v Spišskej Kapitule. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 5973x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT