DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473434
dnes :: 473     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4232     mesiac :: 20334
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Skôr, než sa narodí

Publikované :: 2015-11-27 13:34:27
Súťažná a zábavná adventná aktivita.

    Prinášame aktivitu, realizáciou ktorej môžeme lepšie spoznať biblické udalosti a prehĺbiť svoje vedomosti spojené a adventným liturgickým obdobím.
    Potrebujeme: Nižšie uvedené otázky rozpísané na rovnakých kartičkách, ktoré stočíme do rolky, previažeme stužkou a vložíme do košíčka, ktorý môže byť položený uprostred adventného venca.

    Návod 1:  V rodine
    Vhodné pre deti a rodičov v rodine a je príjemným spestrením spoločného stretnutia pri adventom venci.  Členovia rodiny súťažia jednotlivo, striedavo si vyberajú rolky a do 30 sekúnd musia odpovedať. Víťazi ten, kto má najviac správnych odpovedí. Víťaz, alebo aj všetci súťažiaci, podľa rozhodnutia rodičov, môžu byť odmenení sladkosťou. Jednotlivé rolky, previazané vianočnou stužkou môžu poslúžiť ako ozdoba na vianočnom stromčeku.

    Návod 2: V škole
    Túto aktivitu môžeme využiť aj v školskej katechéze. Pri príprave roliek môžu poslúžiť starší žiaci mladším. Žiakov v triede rozdelíme do 2 – 3 skupín podľa počtu žiakov. Rolky s otázkami máme v košíčku, členovia skupín si postupne vyberajú vždy iba jednu rolku. Do 30 sekúnd musia odpovedať. Ak nevedia odpovedať, má možnosť odpovedať ďalšia skupina. Zvíťazí tá skupina, ktorá odpovedala správne na viac otázok. Jeden žiak zapisuje správne odpovede jednotlivým skupinám na tabuľu. Víťaznú skupinu môžeme podľa uváženia tiež odmeniť. Na nasledujúcej hodine môžeme venovať pár minút a dať všetkým krátky test, aby sme si overili ako si žiaci zapamätali jednotlivé odpovede.
    Nie je dôležité kto vyhrá, ale aby všetci doma aj v škole spoznali správne odpovede a zažili pekné spoločenstvo.

    Otázky

1. Čo znamená Advent?
2. Čo symbolizujú sviečky na adventnom venci a koľko ich je?
3. Z ktorej knihy Starého zákona najviac počujeme v čítaniach pri adventných omšiach?
4. Ktorý mariánsky sviatok slávime počas Adventu?
5. Ktorý deň slávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie?
6. Akú liturgickú farbu má adventné obdobie a prečo?
7. Ktorú adventnú nedeľu má kňaz ružové rúcho a prečo?
8. Ktoré sviatky v cirkevnom (liturgickom) roku sú najväčšie?
9. Akú adventnú pieseň poznáš? (Môžeme si ju zaspievať.)
10. Čo rozumieš pod pojmami: príchod Krista a druhý príchod Krista?
11. Sviatok ktorého biskupa slávime v Advente (deti ho majú veľmi radi)?
12. V ktorom meste bol sv. Mikuláš biskupom?
13. Na ktorý deň pripadá sviatok biskupa Mikuláša?
14. Prečo pred sviatkami ideme na sv. spoveď?
15. Ako pozdravil anjel Máriu pri zvestovaní?
16. Ktorý anjel  priniesol Márii Božie posolstvo?
17. Kto povedal: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš“?   
18. Prečo modlitba Anjel Pána je zvlášť vhodná v Advente?
19. Ako odpovedala Panna Mária na anjelov pozdrav?
20. Kto bol posledným prorokom Starého zákona,  „ktorý mal pripraviť cestu Pánovi“?
21. K čomu vyzýval prorok Ján Krstiteľ?
22. Prečo posledného proroka Starého zákona voláme Krstiteľ?
23. Kde krstil ľudí Ján Krstiteľ?
24. Komu pripravoval cestu Ján Krstiteľ?
25. Izraeliti čakali na príchod Mesiáša, na koho príchod sa pripravujeme my dnes?
26. Na ktoré sviatky sa pripravujeme v Advente?
27. Kedy slávime sviatok narodenia Ježiša?
28. Ktoré ďalšie sviatky Pána Ježiša poznáš?
29. Akú úlohu má Panna Mária v dejinách spásy?
30. Akú úlohu mal Jozef vo vzťahu k Ježišovi?

Správne odpovede:
1. príchod Pána
2. 4 adventné nedele – 4 sviečky
3. Kniha proroka Izaiáša
4. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
5. sviatok je 8. decembra
6. fialová, ktorá je farbou pokánia
7. v 3. adventnú nedeľu, je to nedeľa „radosti“ – Gaudete
8. Veľkonočné sviatky
9. Anjel z neba v ruchu jasnom...
10. Príchod Krista – keď sa Ježiš narodil v Betleheme, ako dieťa                                                     
 Druhý príchod Krista – príchod na konci sveta, keď príde ako Sudca
11. sv. Mikuláša
12. v Myre (Malá Ázia)
13. Mikuláš - 6. 12.
14. aby sme sa dobre pripravili na Vianoce a do čistého srdca prijali Ježiša
15. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou
16. anjel Gabriel
17. Alžbeta – príbuzná Márie
18. Anjel Pána je modlitba o prísľube Mesiáša
19. Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane, podľa tvojho slova
20. Ján Krstiteľ
21. k pokániu, hlásal blízkosť Božieho kráľovstva
22. lebo krstil ľudí krstom pokánia
23. v rieke Jordán
24. pripravoval ľudí na príchod Ježiša Krista
25. na druhý príchod Krista
26. na Vianoce
27. Narodenie Pána – 25.12.
28. Veľkú Noc, Najsvätejšieho Tela a Krvi, Zjavenie Pána
29. Mária je matkou Pána Ježiša – Božieho Syna
30. Jozef bol pestúnom a vychovávateľom Božieho Syna


Spracovala: Božena Nemčíková
pict_20151127134017kjy.jpg
Zdroj: Internet
 
Počet zobrazení: 2354x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT