DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473448
dnes :: 487     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4246     mesiac :: 20348
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Prehlbenie úcty k Božiemu milosrdenstvu nie iba na Advent

Publikované :: 2015-11-27 10:57:15
V druhom týždni tohtoročného Adventného obdobia, presnejšie 8. decembra na slávnosť  Nepoškvrneného počatia Panny Márie začne mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý Bulou Misericordiae vultus vyhlásil Svätý Otec František. Podľa neho „má byť pre Cirkev blahodarným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo mocnejším a účinnejším“.
     Jubilejným rokom milosrdenstva pápež František kladie do stredu pozornosti milosrdného Boha, ktorý pozýva všetkých, aby sa vrátili k nemu. Milosrdenstvo je vo Svätom písme kľúčovým slovom, ktoré označuje konanie Boha voči nám. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). Je to životný program, ktorý je veľmi náročný, no aj plný radosti a pokoja. Ako je on milosrdný, tak sme aj my povolaní byť jedni voči druhým milosrdní.
     Túto úlohu - byť milosrdní, môžeme začať realizovať už v nadchádzajúcom Advente. Počas neho je potrebné lepšie si uvedomiť, čo Boh od nás žiada (Mt 9,13 „Milosrdenstvo chcem  a nie obetu.“) a uskutočňovať to vo svojom živote. Obdobie Adventu môžeme využiť na lepšie spoznanie a prehĺbenie úcty k Božiemu milosrdenstvu.
     O Božom milosrdenstve sme sa viac dozvedeli od sv. sestry Faustíny Kowalskej z Kongregácie sestier našej Panej Milosrdenstva. V tridsiatich rokoch dostala od Boha milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu. Vo svojom Denníčku píše o týchto podmienkach:

     Dôvera
     „Milosti z môjho milosrdenstva“ - hovorí Pán Ježiš sv. Faustíne - „načerpávajú sa z jednej nádoby, a tou je dôvera.“
Žiakov povzbudíme, aby sa učili dôverovať Bohu, že dôvera je predpokladom Božích milostí.

     Úloha pre žiakov

a) Na ozdobný papier pekne prepísať tento citát a dať ho na viditeľné miesto v izbe. Zapamätať si tento citát.
b) Počas dňa a zvlášť vtedy, keď prežívam niečo, čomu nerozumiem alebo keď mám urobiť niečo, čo sa mi prieči, uvedomiť si, že v dôvere v Božie milosrdenstvo to dokážem.
c) Počas dňa sa pomodlím strelnú modlitbu: Ježišu dôverujem ti.

     Obraz  milosrdenstva
     „Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti!
Prvou formou úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám odovzdala sv. Faustína, je uctievanie obrazu Božieho milosrdenstva.
Ježiš vyjadril želanie, aby bol obraz Božieho milosrdenstva verejne vystavený v Druhú veľkonočnú nedeľu. Podľa Ježiša, obraz má byť „nástrojom“ na čerpanie milostí z prameňov milosrdenstva.

     Úloha pre žiakov
a) Prepísať pekne citát, zapamätať si ho.
b) Zabezpečiť si obrázok Božieho milosrdenstva, ktorý budem mať pri sebe (v taške, peračníku a pod.)
c) Počas dňa sa pomodliť strelnú modlitbu: Ježišu dôverujem ti.
d) Poprosiť rodičov, aby kúpili obraz Božieho milosrdenstva, pri ktorom sa bude rodina stretávať počas celého roka pri modlitbe.

     Sviatok Božieho milosrdenstva

     „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem“ - hovorí Pán Ježiš - „aby obraz ... bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je Sviatkom milosrdenstva.“
„Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočiskom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva.  Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a k sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“

     Úloha pre žiakov

a) Prepísať hrubo vyznačený citát a zapamätať si ho.
b) Zapamätať si, že sviatok Božieho milosrdenstva si prial sám Ježiš.
c) Sviatok Božieho milosrdenstva slávime na Druhú veľkonočnú nedeľu.

     Na sviatok Božieho milosrdenstva zúčastniť sa svätej omše, ak je to možné, aj v chráme Božieho milosrdenstva (celodiecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi, sídlisko Západ)

     Ruženec k Božiemu milosrdenstvu (KORUNKA)

     Pán Ježiš sv. Faustíne povedal: „Povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo budú prosiť, ak to bude zhodné s mojou vôľou.“
Počas zjavenia sv. Faustíne 13. a 14. septembra 1935 Ježiš obohacuje kult k Božiemu milosrdenstvu o nový, veľmi dôležitý prvok, o korunku k Božiemu milosrdenstvu. Je určená na utíšenie Božieho hnevu. Má hodnotu pre všetkých a je určená všetkým.

     Úloha pre žiakov
a) Naučiť sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva. Korunka sa modlí na obyčajnom ruženci: Na začiatku Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha. Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát). Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát). Na zakončenie: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).
b) Povzbudíme žiakov, aby aj v Advente využívali túto formu modlitby doma v rodine, aby pozvali ostatných členov rodiny a modlili sa ju spolu.
c) Na vyučovaní sa môžeme korunku pomodliť spolu so žiakmi a tak prepojiť prípravu na Narodenie Pána s Rokom milosrdenstva.

     Hodina milosrdenstva

     Pán Ježiš odporučil uctiť si hodinu svojej smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu.“
Žiakom vysvetlíme, že kvôli tejto hodine (smrti) Ježiš prišiel, narodil sa v Betleheme, aby nás vykúpil na kríži a daroval nám život. Môžeme prepojiť symbol drevo kríža a drevo jaslí.

    Úloha pre žiakov
a) Prepísať si  a zapamätať si citát.
b) Uvedomiť si, že tretia hodina popoludní je hodinou smrti Pána Ježiša.
c) Počas Adventu sa môžeme všetci duchovne spojiť práve o tretej hodine: poďakovať Ježišovi za jeho obetu kríža a krátko sa pomodliť jeden za druhého. Môžeme to uskutočniť v rámci rodiny, alebo aj v spoločenstve spolužiakov.

     Konanie skutkov milosrdenstva

     Pán Ježiš povedal sv. Faustíne: „Žiadam skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani vyhovárať. Podávam tri spôsoby uskutočňovania milosrdenstva blížnym: prvý - skutok; druhý - slovo; tretí - modlitba. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva.“
Žiakom poukážeme na to, že požiadavky mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva sú v zhode s tým, čo žiadal Ježiš od sestry Faustíny a cez ňu aj od nás dnes. Sú to nasledujúce požiadavky:  dôverovať Bohu a milosrdenstvo prejaviť slovom, skutkom a modlitbou tým, ktorí to potrebujú.

     Úloha pre žiakov
a) Prepísať si a zapamätať citát.
b) V adventnom období všímať si chorých a trpiacich v našom okolí podľa vzoru Ježiša, ktorý sa ujímal najbiednejších. Zaujímať sa viac o spolužiakov, ktorí sú slabší, chudobnejší, chorí, ktorým sa nedarí v škole, pomôcť im, pomodliť sa za nich a byť im priateľmi.
c) Vykonať s láskou konkrétny skutok milosrdenstva.
d) V rôznych „skutkovníkoch“, ktoré mladší žiaci v čase Adventu radi vytvárajú a zaznačujú dobré skutky, orientujme ich pozornosť tak, aby dali prednosť  konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva a modlitbe korunky.

     Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu

     „Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Spasiteľom.“

     Úloha pre žiakov

a) Zapísať si a zapamätať citát Pána Ježiša.
b) Lepšie spoznať život sv. Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva.
c) Využiť aspoň jednu príležitosť porozprávať niekomu (kamarátovi, spolužiakovi, chorému) o Božom milosrdenstve.
d) Nájsť si čas prečítať si niektoré svedectvá o Božom milosrdenstve vyjadrené v časopise Apoštol Božieho milosrdenstva.

     Dňa 23. marca 1993 poľskí biskupi poslali pápežovi Jánovi Pavlovi II. prosbu o ustanovenie sviatku Božieho milosrdenstva. Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, bola kanonizácia sestry Faustíny, apoštolky Božieho Milosrdenstva. Pápež v homílii povedal: „Skrze tento akt túžim dnes odovzdať posolstvo milosrdenstva novému tisícročiu. Je dôležitou vecou, aby sme úplne prijali posolstvo, ktoré vyplýva z Božieho Slova Druhej veľkonočnej nedele, ktorá sa od dnes v celej Cirkvi bude volať Nedeľou Božieho Milosrdenstva.“
     Pomôžme žiakov objaviť milosrdného Boha, že milosrdenstvo je Božou vlastnosťou ale i samou podstatou. Nech spoznajú, že je nám nablízku a stará sa o nás. Vyjadruje to i žalm 103, v ktorom vzývame Boha, ktorý odpúšťa všetky neprávosti, lieči všetky naše neduhy, vykupuje náš život zo záhuby, väzňov vykupuje, otvára oči slepým, dvíha skľúčených, ujíma sa siroty a vdovy, obväzuje ich rany, miluje spravodlivých, ochraňuje cudzincov.


Spracovala: Božena Nemčíková

pict_20151127105946jbc.jpg
 
Počet zobrazení: 1813x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT