new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1752612
dnes :: 71     online :: 2
za posledný
týždeň :: 814     mesiac :: 3989
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Streda 17. Apríla 2024 :: Meniny má Rudolf
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 6. rok
pict_2017011209034914z.jpg 1. Dominik, nezabúdame...
Publikované :: 2017-01-12 08:59:05
Slovo pre animátora: Duchovná obnova nech je vo vhodnom prostredí. Po radostnom zvítaní vyzvite chlapcov k stíšeniu sa. Môžete im dať perá a papiere, nech si zapíšu Božie inšpirácie, prípadne odpovede na otázky, ktoré sú v texte. Text môžete čítať a po odseku im doprajte... [zobraziť viac]
pict_20170111152746vll.jpg 2. Miništrant a sviatosti
Publikované :: 2017-01-11 15:12:51
Slovo pre animátora: Začíname šiesty ročník formácie miništrantov a hoci sme už za polovicou všetkých tém, ešte máme toho pred sebou dosť! V tomto roku budeme hovoriť o sviatostiach. Poukážeme na ich význam pre život kresťana a povieme si aj o službe miništrantov počas ich vysluhovania. Dnes začneme všeobecne, teda priblížime si na čo slúžia, odkiaľ sa vzali... Tak ako po iné roky aj teraz zachováme osvedčenú štruktúru: Prácu so Svätým písmom, vysvetľujúci text, (ktorý môžete miništrantom prečítať), myšlienky na zamyslenie, aktivity, predsavzatie i príbeh. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac, prípadne navrhnúť obohatenie stretnutia o skvelé postrehy, radi to prijmeme a zapracujeme. [zobraziť viac]
pict_20170111145507fge.jpg 3. Miništrant a vysluhovanie sviatosti
Publikované :: 2017-01-11 14:53:37
Slovo pre animátora: Trochu „teórie“ o sviatostiach sme si prebrali minule, dnes to dokončíme a povieme, čo sviatosti spája a aké základné postoje ma mať miništrant, ktorý pri nich posluhuje. Pripravili sme „Super test“, ktorý nám v tom pomôže. Je ťažší, ale dôkladný. Nech chlapci vedia, že to nie je len tak. Sledujeme najmä to, aby miništrant pri posluhovaní rozumel „veciam“ a udalostiam, ktorých je svedkom, ba do ktorých svojou službou vstupuje. Nemá narušiť slávnostný priebeh vysluhovania sviatosti, ale byť zbožným prisluhujúcim. [zobraziť viac]
pict_201701111424247zx.jpg 4. Krst, vštepenie sa do Krista
Publikované :: 2017-01-11 09:13:14
Slovo pre animátora: Postupne začíname preberať jednotlivé sviatosti a úlohy, ktoré majú miništranti pri nich. Samozrejme, že začneme krstom, pretože je to najdôležitejšia sviatosť. Oboznámime sa s tým, o čo v nej ide a aký veľký význam má pre nás. Použijeme na to texty Svätého písma. Ak chcete dobre vysvetliť, čo sa pri krste deje, môžete si zabezpečiť aj pomôcky uvedené v materiáli potrebnom na stretnutie. Je dôležité, aby chlapcom neušlo zo sviatosti krstu to podstatné! Viac sa dozviete z textu. [zobraziť viac]
pict_20170111085251zdw.jpg 5. Krst ako zmluva s Bohom
Publikované :: 2017-01-11 08:45:04
Slovo pre animátora: V poslednej téme sme si predstavili krst ako vštepenie človeka do Krista. Povedali sme si, že vďaka krstu v nás koluje niečo z Ježiša – milosť posväcujúca. Je to Božská dynamika, večný život, množstvo darov, DNA Božieho dieťaťa,... Dnes si pozrieme na krst ako na zmluvu. Zmluvu? Hej, je najdôležitejšia, akú kto kedy uzavrel! Chlapcom to aj patrične zvýrazníme! Okolo témy Zmluvy sa budú točiť aj naše aktivity. Snažíme sa, aby miništranti prijali hlboké povedomie, k čomu sa krstom zaviazali. A v praktickej časti ideme ku krstiteľnici! [zobraziť viac]
pict_20170110115905rq0.jpg 5. Obrad krstu I.
Publikované :: 2017-01-10 11:50:10
Slovo pre animátora: Sme presvedčení, že krst patrí medzi najcennejšie Božie dary. Jeho teologické základy sme si prebrali minule, teraz nastáva čas zoznámiť sa s vysluhovaním sviatosti krstu a s priebehom slávností. Dnes si teda vysvetlíme obrady krstu. Miništrant, ktorý chce posluhovať pri vysluhovaní krstu ich má poznať. Aby nestál ako drúk, nezavadzal, nezmätkoval a nebol na hanbu. Keďže záležitostí na prebratie je dosť, dnes to začneme, nabudúce dokončíme. [zobraziť viac]
pict_20160624090050rc3.png 6. Obrad krstu II.
Publikované :: 2017-01-10 09:20:09
Slovo pre animátora: Kde sme to minule skončili? Aha, pri liturgickom úkone udelenia krstu. Prebrali sme časti ako sú: 1. Privítania dieťaťa. 2. Bohoslužba slova. 3. Slávnosť krstu. Dnes budeme pokračovať ďalšími časťami liturgie krstu a to sú 4. Vysvetľujúce obrady a 5. Záverečné obrady. V krátkosti si povieme aj o ďalších nesmierne dôležitých faktoch okolo krstu: tom, ako nás spája do toho istého „tímu“, do spoločenstva, do Cirkvi. Samozrejme, v zreničke oka sú miništranti a ich služba. Inak pôjdeme v zabehaných stopách. Tak poďme na to. [zobraziť viac]
pict_20170110091723jvm.jpg 8. Obrad krstu III.
Publikované :: 2017-01-10 08:54:32
Slovo pre animátora: Dnes tému krstu uzavrieme. Povieme si o krste dospelých, aj o obnove krstných sľubov. A nezabudneme upozorniť aj na jemné odlišnosti, ktorý má liturgický priebeh krstu vo svätej omši. Zhrnieme si o ňom základné poznatky, preto ponúkneme aj test. Ten si ale môžete rozdeliť aj na niekoľko častí a použiť ho aj v predchádzajúcich stretnutiach. Je trochu humorný, no to nám vôbec nevadí, však? A ak ho rozšírite medzi priateľov, to nás len poteší. Dobrým ovocím rozpravy o krste by bolo, keby si miništranti často súkromne opakovali krstné sľuby a tešili sa na chvíle, kedy budú miništrovať pri obrade krstu. [zobraziť viac]
pict_20161222111426e81.jpg 9. Sviatosť birmovania I.
Publikované :: 2016-12-22 11:11:29
Slovo pre animátora: Predstavujeme sviatosti a miništrantskú službu pri ich vysluhovaní. A pokračujeme sviatosťou birmovania. Aj keď sa táto sviatosť vo farnostiach nevysluhuje často, je dobré aby miništranti o nej vedeli. Veď nakoniec sú aj v takom veku, kedy ju mnohí prijímajú. [zobraziť viac]
pict_20161222104911lp9.jpg 10. Sviatosť birmovania II.
Publikované :: 2016-12-22 10:43:27
Slovo pre animátora: Témy o sviatosti birmovania sme začali už minule a to „predstavením“ Ducha Svätého. Povedali sme, že je to Duch, ktorý udržuje pri živote túto zem a nás krášli. Premieňa nás na Božie dieťa podľa vzoru Pána Ježiša. Aj silu žiť nám dáva. Dnes si predstavíme sviatosť birmovania v súvislosti s pôsobením na človeka. Povieme si, aký má pre neho význam, čo s ním robí. Nezabudneme zvýrazniť, čo v človekovi spôsobuje a iné okolnosti okolo nej. A to všetko bude zo zorného uhla miništranta. [zobraziť viac]
pict_20150114091827dj6.jpg 11. Sviatosť birmovania III.
Publikované :: 2016-12-22 10:40:13
Slovo pre animátora: Biblicko-teologický pohľad na sviatosť birmovania sme si už priblížili. Ba aj to, čo „robí“ táto sviatosť s nami už vieme. Vo sviatosti je Boh, ktorý to všetko uskutočňuje. Učili sme sa byť aj citliví na neho. Dnes pokračujeme ďalej a predstavíme si, ako sa táto sviatosť vysluhuje. Vieme, že pri sviatostiach je vždy dôležité dekódovať symboly, cez ktoré to, čo naznačujú sa aj uskutočňuje. Preto sa im budeme venovať. Nemôžeme si vymýšľať, preto inšpirácie budeme čerpať zo Svätého písma. A opäť to všetko bude zo zorného uhla miništranta. [zobraziť viac]
pict_20161222102323wuh.jpg 12. Sviatosť birmovania IV.
Publikované :: 2016-12-22 10:14:43
Slovo pre animátora: Po vysvetlení symbolov, úkonov a slov, ktoré sviatosť birmovania sprevádzajú, sa posunieme ďalej. Všimneme si, ako prebieha udelenie sviatosti birmovania vo svätej omši. (Ale môže byť udelená aj ako súčasť Bohoslužby slova). Vytvoríme si liturgický kontext, v ktorom miništranti istotne nájdu svoje miesto. V rámci aktivít si môžete na stretnutí prejsť celú slávnosť krok za krokom. A na zopakovanie témy ponúkame zaujímavý test. [zobraziť viac]
pict_20161221152315hdj.jpg 13. Sviatosť birmovania V.
Publikované :: 2016-12-21 15:24:12
Slovo pre animátora. Priatelia, patrí sa nám už len zhrnúť a uzavrieť myšlienky okolo sviatosti birmovania a službe miništrantov počas jej vysluhovania. Tak to dnes urobíme. A dáme ešte úlohy miništrantom. Pripomenieme na čo všetko nemajú zabudnúť! Ale aby to nebolo len technické stretko, dáme ho do kontextu Písma a tiež oslavy dňa, v ktorom je vysluhovaná sviatosť birmovania. [zobraziť viac]
pict_20161221151028y2k.jpg 14. Sviatosť zmierenia (pokánia) II.
Publikované :: 2016-12-21 15:10:49
Slovo pre animátora: Na dnešnom stretnutí si zhrnieme podstatné fakty okolo spovede. Povieme si i to, čo by mal vedieť miništrant, ak sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia so spoločným úvodom alebo kajúcou pobožnosťou. Nuž a na stretnutie vám ponúkame vykonať si aj jeden vedomostný – žartovný test. Poslúži vám na overenie si vašich vedomostí okolo sviatosti zmierenia. A nechýba ani uvažovanie nad Božím slovom. Tak hŕŕ sa do práce. [zobraziť viac]
pict_20150109144607t8j.jpg 15. Sviatosť zmierenia - otázky na voľný čas
Publikované :: 2016-12-21 15:03:28
Slovo pre animátora: Zvykli sme si zosumarizovať poznanie o prebratej sviatosti aj cez test. Urobíme to aj teraz, pri sviatosti zmierenia. Otázok je dosť veľa, takže ho môžete použiť na viacerých stretnutiach. Sú trochu humorné i prefíkané, aby vás donútili rozmýšľať. Odpovede sú až v závere témy. [zobraziť viac]
pict_201612211500513q8.jpg 16. Svätá omša - otázky na voľný čas
Publikované :: 2016-12-21 14:59:29
Slovo pre animátora: V tomto roku rozoberáme ako majú miništranti posluhovať pri vysluhovaní sviatostí. Po prvých troch prišla na rad svätá omša. O nej sme však už písali veľmi veľa. Preto sa jej nebudeme venovať podrobne. Avšak v ponúknutom teste si o svätej omši zopakujeme to podstatné. A ako sme si už zvykli, otázok je dosť veľa, takže ich môžete použiť na viacerých stretnutiach. Sú trochu humorné i prefíkané, aby vás donútili rozmýšľať. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 2690x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT