DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
[späť]

21. Záverečné obrady

Publikované :: 2016-06-30 15:08:53
    Slovo pre animátora: Blíži sa záver Svätej omše, atmosféra v kostole je trochu uvoľnená, ale Kristus ba aj spoločenstvo zostáva s nami. Čo všetko nás ešte čaká, kým sa rozídeme? Má aj tento záver nejaký teologický a liturgický náboj? Má, a ešte aký. Vysvetlíme si to a chlapcom zvýrazníme, že ešte nič nekončí. Že niečo veľmi dôležité pokračuje aj keď opustia kostol. Začína sa totiž liturgia života – teda oslava Pána Boha svojim životom. Nuž a dáme si záležať aj na nácviku odchodu, odnášania vecí a uložení miništrantských oblekov. Toto je veľmi neobľúbená činnosť, ale nič sa nedá robiť.

    Cieľom je miništrantom odovzdať vedomie, že ich služba Bohu a ľuďom pokračuje aj v bežnom živote.

    Metodika: Pošli dobro ďalej.
    Materiál: Biblia, perá, papiere.

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Po skončení Modlitby po prijímaní zvyčajne nasledujú oznamy. Je však pravda, že niekedy ani nie sú a niekedy je ich až príliš. Ale tak či tak, je to múdro zariadené, že oznamy sú až na konci Svätej omše. Dôvod je ten, aby nás nové informácie nevyrušovali počas celej liturgie. Hej, teraz v závere obradov je ten čas, aby sa informovalo čo budú veriaci robiť v najbližších dňoch, aké služby ponuka farnosť, komu treba pomôcť, atd... Tak ako v rodine, duchovný otec oboznamuje čo, kde a kedy sa bude konať. Veď vo farnosti sa stále niečo deje a je dobré, ak sú veriaci o tom informovaní.
    Oznamy majú byť stručné, výstižné, dobre premyslené, s podstatnými informáciami. V dobe moderných komunikačných technológií sa správy majú zavesiť aj na web stránky či na nástenku. Je však dôležité, aby informácie neboli silnejšie než zážitok zo stretnutia s Pánom Ježišom, aby teda nezastreli posvätný charakter Svätej omše. Nuž a ak oznamy skončili, predsedajúci kňaz pristúpi k rozpusteniu zhromaždenia a záverečnému požehnaniu veriacich.
    Požehnanie. Môže mať krátku alebo slávnostnú formu. Príslušné texty sú v misáli. Pamätáte sa? Svätú omšu sme začali v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a v ich mene ju aj končíme. Kňaz zvolá požehnanie na prítomných a urobí nad nimi veľký znak kríža. Všetci ho berú na seba – prežehnajú sa. Nasleduje zvolanie: „Iďte v mene Božom,“ ktoré má veľký význam. Neznamená: „Utekajte, už je po všetkom“, ale: „Iďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium.“ Spomínate si, že podobne vyslal Pán Ježiš učeníkov na všetky strany sveta? Áno, veriaci i vy miništranti. Načerpali ste veľa milosti, tak ich iďte rozdávať. Choďte hlásať radostnú zvesť, že sa dá zachrániť a žiť večne. Vďaka smrti a zmŕtvychvstaniu Pána Ježiša. Jediného vládcu nad všetkým.
    Poslanie. Vo zvolaní „Iďte v mene Božom,“ je naše poslanie. Posiela nás Ježiš Kristus aby sme všade kam prídeme niesli jeho posolstvo. Rôznym spôsobom. Slovom, skutkom, úsmevom... A vraj že sa nudíš a že tu nemáš nijakú misiu? A toto je čo? Toto je tvoja misia! Máš rozniesť radosť a Kristov pokoj do celého sveta. Máš šíriť Božie kráľovstvo, máš ísť medzi ľudí v mene Božom a s ním.
    Posledné slová. Posledné slová veriacich vo Svätej omši sú slová poďakovania. Ako krásne znie, keď prítomní jedným dychom zvolajú: „Bohu vďaka.“ Áno, Bohu vďaka za všetko, čo sme dostali vo Svätej omši. Bohu vďaka za poverenie ohlasovať ho. Bohu vďaka za život, za všetkých a za všetko. Vďačnosť je práve to, čo by nám po tom všetkom malo zostať v srdci. Hej, ďakujme, veľmi ďakujme.

    Úloha miništrantov: Zdá sa, že miništranti už svoju úlohu dokončili a tiež budú utekať z kostola o zlom krky? Nie, nie. Nasleduje ešte toto.
1. Keď kňaz pobozká oltár, miništranti sa začínajú zoraďovať do disciplinovaného tvaru a podľa miestnych zvyklosti odchádzajú od oltára. Čo to znamená podľa miestnych zvyklostí?
2. Nuž niekde nasleduje len úklon hlavou pred oltárom a inde zase pokľaknutie smerom k svätostánku. Závisí to od umiestnenia bohostánku. Teda od toho, či sa do sakristie ide popred svätostánok, alebo nie. Ak áno, tak všetci naraz pokľaknú na pravé koleno.
3. Aj odchod spred oltára má svoj postup. Najprv zvyknú odchádzať tí najmenší z jednej strany, potom nasledujú tí väčší a nakoniec kňaz. Akokoľvek, ale nech nie je pri tom zmätok!
4. A ešte nie je koniec. Miništranti sa po príchode do sakristie zastavia, obrátia sa ku krížu a poďakujú spoločnou modlitbou za dar miništrovania. A je to? Nie, ešte nie!
5. V správne zohratom tíme sa aj teraz vie, kto čo má robiť. Miništranti sa vrátia do
presbytéria a prinesú do sakristie liturgické predmety a knihy.
6. Chlapci sa až teraz vyzlečú z miništrantských oblekov a pekne ich poukladajú. Zopakujem:
„Pekne ich poukladajú!“

    Aktivita na stretnutie: Dnešná aktivita bude spočívať v nácvikoch i v hre. Nácvik sa dotýka viacerých miništrantských úkonov. Zoradíme si ich pod seba:

1. Vyberanie do zvončeka. V niektorých kostoloch sa vyberanie do zvončeka deje až po skončení Svätej omše. Určení miništranti preto idú počas oznamov po pokladničky a presunú sa ku vchodom do kostola. Je vynikajúce, ak sú pokladničky uzavreté a peniazom nie je zvonku prístup. Treba upozorniť, že nie je najlepšie, ak milodary vyberajú tí najmenší. Všeličo sa môže pri vyberaní odohrať. I keď hneď nemyslíme na lúpežný prepad „zvončekárov“, predsa len pokladničku treba vedieť aj správne držať, odniesť naspäť do sakristie... Skúste si to preskúšať. Samozrejme, že nie ten prepad!
2. Odchod spred oltára. Ak urobí zmätok čo len jeden miništrant, v rade pred oltárom sa to veľmi vidí a prenesie na ostatných. Chaos je na obzore. Preto je dôležité precvičiť si odchod spred oltára. Ako povedal Aristoteles: Krása je v harmónii. Urobte to priamo na mieste.
3. Odnos použitých liturgických predmetov. Po skončení Svätej omše zostali liturgické predmety a knihy na svojich miestach. Treba ich však priniesť do sakristie. S predmetmi v rukách sa pred bohostánkom nekľaká. Postačí úklon hlavou. Buď ich uložia na miesto, alebo to ponechajú na kostolníka. Je to vec dohody.
4. Sfúknutie sviec. A viete ako sfúknuť sviece tak, aby sa vosk nevylial na oltárnu plachtu? Postup je jednoduchý. Rukou urobte za sviecou „zásteru“ , priblížte pery k svieci a sfúknite ju. Svieca sa dá zahasiť aj tak, že si nasliníte prsty a chytíte plameň priamo „pod krk“. Nuž ale ešte jedno dôležité upozornenie. Akékoľvek nácviky so sviecou neprevádzajte v kostole ani v sakristii. Aby ste nepodpálili celý priestor..
5. Uloženie miništrantských odevov. Nakoniec si dožičte aj nácvik skladania oblekov. Niečo pôjde na vešiak, niečo na policu do skrine? Venujte sa tomu dôkladne, aby vaše šaty nevyzerali ako práve vytiahnuté z kravskej papule. V spoločnosti už nie sú sluhovia, ktorí by to robili za „veľkomožných“ pánov. Kostrou musíte pohnúť práve vy.

    Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Preverte si aká je u vás nástenka miništrantov? Sú na nej aktuálne oznamy? Informuje, formuje a povzbudzuje druhých? Čo by sa dalo na nej vylepšiť? Kto si to zoberie na starosť? 2. Prekonzultujte si váš „miništrantský informačný systém“. O čo by išlo? Nuž ako si odovzdávate dôležité informácie? Prečo sa rýchlo nedozviete čo sa chystá? Máte na seba telefónne a mailové kontakty? Kde to viazne? Kto chodí na stretnutia najviac neskoro? A prečo? 3. Ako vy, miništranti realizujete výzvu: „Iďte v mene Božom?“ Viete kto najviac potrebuje pomoc vo vašom okolí? Aký je váš apoštolát? Aká je vaša miništrantská „zostava“? Máte stále tie isté rady, bez prílevu nových chlapcov?

    Predsavzatie: Premyslieť si, akoby sa dalo ohlasovať evanjelium v tvojom okolí.

    Príbeh: Na poštu prišiel list, ktorý nemal odosielateľa a na mieste adresy bolo napísané: „Mojej najväčšej láske.“ Čo robiť s takýmto listom? Poštárka dlho neváhala a otvorila ho. Po prečítaní bola nesmierne prekvapená koľko nehy, dobroty, ľudskosti, lásky i radosti zo života obsahoval tento list. Po prečítaní si vzdychla:
    „Keby bol niekto, kto by ma mal takto rád.“ List dala prečítať kamarátke a aj tá bola jeho obsahom unesená. A tu jej skrsla myšlienka:
„Rozmnožme ho a pošlime ďalej.“ I tak sa stalo. List začal putovať po mestečku. Vysokoškoláčka Eva si pomyslela, že je istotne od Peťa. Oslovila ho a o rok bola svadba. V rodine, kde to už dlho škrípalo list urobil doslova zázrak. Otvorila ho totiž manželka a po prečítaní si musela doslova sadnúť: „Predsa ma len má rád. Nevie to povedať, tak to napísal... Urobím mu dobrú večeru.“ I stalo sa. A manžel po večeri prišiel za svojou polovičkou a tíško jej povedal: „Prepáč, v poslednom čase som si nevšímal tvoju dobrotu. Nepôjdeme v sobotu do divadla?“
    Starký na konci mesta trasľavými rukami otvoril obálku a keď list prečítal, vyšla mu slza z oka. Po chvíli povedal: „Také niečo dokáže len moja starká.“ Išiel za ňou, pohladil ju po vlasoch a ďakoval za všetky obety. A starká od blaženosti vyriekla: „Ach ty moje zlatko.“
List putoval a život v mestečku sa úplne zmenil. Veta: „Mojej najväčšej láske,“ hriala okolo srdca a ľudia chceli prijatú lásku opätovať. A zrazu život nebol až taký drsný a dni boli slnečné a usmiate. Ľudia objavili dar dobrého slova, silu poďakovania, úsmevu, obety, šťastia... Veď sa cítili milovaní a s láskou sa kráča dobre.

    Priatelia, takýto ľúbostný list, prejav lásky dobrotivého Boha dostávame v každej Svätej omši. Veta: „Mojej najväčšej láske,“ patrí tebe. Ale Boh jej má nadostač pre každého. Svätá omša je to miesto, kde sa stretávajú zaľúbení a kde lásku môžeš najviac prijať. Skús to. A nezabudni čo ma potom prísť! Keď vyjdeš z kostola, pošli ju ďalej. A život vo vašej rodine, skupinke, farnosti, sídlisku sa zmení.


pict_20160630151521gyk.jpg
 
Počet zobrazení: 1033x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT