DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
[späť]

13. Úvodné obrady Svätej omše

Publikované :: 2016-07-04 11:22:26
    Slovo pre animátora: Pokračujeme v priblížení jednotlivých častí Svätej omše. Budeme sa venovať tomu ako sa na ň u pripraviť a tiež zvýrazníme význam úvodných obradov. Pre chlapcov je dôležité, aby najprv niečo pochopili – to podstatné musí vojsť do ich mysle a potom si potrebujú osvojiť aj správne návyky. Preto nezabudnite si to všetko aj prakticky precvičiť. My už vieme, že Svätá omša má dve veľké základné časti: Bohoslužbu slova (V nej prichádza k nám Pán v Slove) a Bohoslužbu obety (V nej prichádza k nám Pán v Eucharistii). Preto aj držíme túto líniu ale snažíme sa vniesť do „rubrík, predpisov, úkonov“ Ducha Božieho.
    Nepôjde nám teda len o to, čo má robiť telo, aký výkon či symetriu s inými má miništrant (i my) predviesť, ale pôjde práve o to, v akom rozpoložení má byť náš duch. Ako sa dostať na rovnakú „vlnovú dĺžku“ s Pánom, aby služba miništrantov vyvierala z láskavého srdca. Nezabudnite na to.

    Cieľom je zvládnuť prípravu na Svätú omšu a jej úvodnú časť. Pripraviť sa pre prežívanie aspoň niečoho z obrovského tajomstva, ktoré sa uskutočňuje vo Svätej omši.

    Metodika: Vstup do Svätej omše - úvodné obrady.
    Materiál: Papiere, perá, sedem papierikov s nižšie uvedenými otázkami, klobúk alebo čiapka.

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: „Čo mám robiť? Č o mám robiť? A čo ja?“ Istotne poznáte takéto a podobné výkriky v sakristii. Ozývajú sa najmä tesne pred začatím Svätej omše. To, že hlavný miništrant často znervóznie a začne vec riešiť dynamicky, ručne stručne, povelmi v ktorých je určitá dávka hnevu ba i s buchnátmi, býva veľká pravda. Veď bodaj by aj nie. Často sa totiž stáva, že hoci chlapci už miništrujú niekoľko rokov, nie a nie sa naučiť o čo ide vo Svätej omši, ba stále sa nevedia ani dostatočne v nej zorientovať a teda ani pripraviť na liturgickú službu. Už by bolo potrebné urobiť tomu koniec. Raz a navždy. Pretože komu sa kráča dobre pred oltár a ľudí s buchnátom na chrbte a v mysli ako pri vypuknutí tretej svetovej vojny? Nikomu. Pamätajte teda, že je nesmierne dôležité naladiť sa na slávenie svätej omše už v sakristii, pár minút pred jej začatím. Ako na to? Fyzický nástup sme si už prebrali, teraz pôjde o nástup nášho ducha. Odštartujeme ho niekoľkými dôležitými otázkami. (Chlapcom ich položíme a čakáme na odpovede. Sme zvedaví, ako pochopili sväté tajomstvá.)

    Aktivita na stretnutie: Sedem postojov srdca. Do klobúka dáme sedem nižšie uvedených otázok. Každý miništrant si vytiahne jednu, (prípadne dve) a po krátkom zamyslení sa na ňu odpovie. Tak ako vie. Cieľom týchto otázok je prebudenie chlapcov k rozmýšľaniu. Aby si uvedomili to podstatné, na čo tak často zabúdajú v príprave na Svätú omšu.
1. Prečo si treba pred Svätou omšou urobiť ticho v duši?
2. Každý kňaz si vzbudzuje úmysel Svätej omše. Môže to urobiť aj miništrant?
3. Aký význam má spev piesne pred začatím Svätej omše?
4. Čo ideme obetovať vo Svätej omši?
5. Komu to ideme obetovať?
6. Čo ľudia ešte zvyknú osobne obetovať Pánu Bohu vo Svätej omši?
7. Ako sa vstupuje do tajomstva Svätej omše?

Odpovede istotne poznáte. Len ako pomôcku uvádzam.
1. Boh hovorí v tichu. Ak ho chcem počuť, musím stíchnuť.
2. Nielenže môže, ale aj má. Za rodičov, priateľov, seba, za rôzne potreby, za duše v očistci...
3. Úvodná pieseň má naladiť prítomných na lásku. Má vytvoriť s jednotlivcov spoločenstvo.
4. Vo Svätej omši ideme predovšetkým obetovať Ježiša Krista – nevinného Baránka.
5. Obetujeme to Bohu, nášmu Nebeskému Otcovi.
6. Niekto ani nevie o čo ide. Iný obetuje dobré skutky, utrpenie, známky, seba samého!
7. Nuž ak niekto aspoň niečo chce pochopiť z toho, čo sa tu deje, musí oľutovať hriechy, pokoriť si srdce, vzbudiť si lásku a stíšiť sa.

(Nezabudnime miništrantov pochváliť, ak odpovedali múdro. Je dobré si s nimi prerozprávať, ako to aj uskutočniť v praxi. V sakristii, keď sa pripravuje na Svätú omšu. Možno k miništrantskej modlitbe, ktorú istotne máte, by bolo dobré dopísať spomínaných Sedem postojov srdca. Nuž a treba to aj všetko prakticky precvičiť už pri tej najbližšej Svätej omši. V aktivite pokračujeme ďalším rozprávaním.)

    Skúsme si ešte predstaviť, ako čo sa deje v kostole v úvode Svätej omše – aké sú Úvodné obrady. Tak teda: Zvonec zazvoní dva či tri krát a už sme aj dnu. Kantor spustí pesničku a spev ľudí zjednocuje, dá ich do nálady, prebudí im srdcia, vzkriesi v nich požadované emócie. Celý kostol sa naladí na atmosféru lásky. A čo potom? Začína dialóg kňaza s veriacimi, a všetkých s Bohom. Veriaci pritom zaujímajú určitý postoj, ktorým sa má zosilniť, zvýrazniť to, čo sa robí. Otestujte sa, či viete o čo ide. Pozor, ide sa.

1. Po úvodnom speve nasleduje prežehnanie sa. Prežehnanie má úžasnú moc i symboliku.
Kríž je znakom lásky. Začíname teda Svätú omšu v mene Trojjediného Boha, v mene lásky.
Ľudia počas prežehnania:
a) sedia,
b) stoja,
c) kľačia.

2. Výmena pozdravov. Najprv pozdraví kňaz ľudí slovami: „Pán s vami“. Nasleduje
odpoveď veriacich: „I s duchom tvojím.“ Navonok ide o dve krátke vety. Ale uskutočnila sa
úžasná výmena. Došlo k vzájomnému srdečnému prianiu najväčšieho dobra. Kňaz žičí
veriacim, nech je Pán s ľuďmi, medzi nimi i priamo v nich. Veriaci želajú kňazovi to isté:
Nech je Pán i s duchom tvojím. Teda nech je aj v ňom Láska. Nech to cíti v duchu svojom.
Ako jemnú, tichú, láskavú prítomnosť. Veriaci si na znak spolupatričnosti
a) podajú ruky,
b) dajú znak pokoja,
c) zostanú v pokoji na mieste.

3. Krátky príhovor kňaza. Ním uvádza ľudí do liturgie dňa. Pripomenie im niečo veľmi
dôležité, to čo prináša dnešné spoločné slávenie Svätej omše. Veriaci v tejto časti:
a) pokojne počúvajú,
b) súhlasne prikyvujú,
c) zatlieskajú rukami.

4. Výzva kňaza. Ďalšou časťou úvodných obradov je výzva kňaza aby si ľudia
vykonali očistný kúpeľ duše. Hej, môžeme to povedať aj takto básnicky. Ale my vieme, že
ide o ľútosť. Je správne, že je to v úvode Svätej omše. Lebo Pán vidí do úmyslu našich sŕdc.
Vidí, či sú priezračné čisté a či nie. Vždy sa niečo nájde, čo kalí srdce. Preto sa očisťujeme
modlitbou ľútosti. Ak sa modlí modlitba ľútosti: Vyznávam Všemohúcemu Bohu i vám bratia
a sestry..., tak sa v jednom okamihu ľudia trikrát búchajú v prsia. Gesto vyjadruje, aby sa:
a) duša „zobudila“ a konala pokánie,
b) označilo, kto zhrešil,
c) zvýraznilo aký je sused hriešny.

5. Všeobecné rozhrešenie. Po ľútosti prítomných kňaz „rozhrešuje“ slovami: „Nech sa
zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života
večného.“ Nie je to sviatostné rozhrešenie, ale hlboká modlitba, ktorá má úžasnú moc.
Odpoveď veriacich je:
a) vďaka,
b) dobre,
c) amen.

6. Trojité zvolanie. K ľútosti patrí aj zvolanie: „Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Pane zmiluj
sa.“ Je to preto, lebo:
a) sme sa previnili proti Otcovi, Synovi, i Duchu Svätému – a teda vzývame ešte raz každú Božskú osobu, aby nám odpustila.
b) robí sa to už len zo zvyku,
c) pri trojitom zvolaní máme istotu, že nás Pán Boh počuje.

6. Hymnom Sláva Bohu na výsostiach
oslavujeme Boha za všetky dobrá, ktoré nám urobil
Boh a radostne mu spievame na slávu. Táto modlitba je:
a) vždy,
b) v nedeľu (okrem pôstneho a adventného obdobia) a na sviatky i slávnosti,
c) len v nedeľu.

7. Modlitba dňa. Každý deň v liturgickom roku má svoje špecifiká, čo vystihuje Modlitba
dňa. Túto modlitbu prednáša Bohu:
a) kantor,
b) kňaz,
c) veriaci.

Vyhodnotenie: 1.b, 2.c, 3.a, 4.a, 5.c, 6.b, 7.b. Ako to dopadlo? Máte vo všetkom jasno?

    Ďalšie aktivity na stretnutie:
1. Zdá sa, že dnešným ľuďom robí veľký problém ticho. Presnejšie, nevedia stíchnuť. Aj u vás sa prejavuje hlukománia? Asi áno. Preto navrhujem zasúťažiť si o bobríka mlčanlivosti. Istotne to poznáte... Kto nepovie za určitý čas ani slovo, vyhráva. 2. Zaujímavá je aj iná hra – na sochy. V tichu chlapci vytvoria nejakú sochu, ktorá sa však po určitom čase pohne. Ale tak, aby určený strážnik (jeden z chlapcov) nezbadal pohyb. Koho zbadá, že sa hýbe, ten vypadá. Vyhráva ten, ktorý urobí najviac zmien svojho tela bez odhalenia strážnikom. 3. Hra Smejko posilňuje vôľu aj svaly na tvári. Má takýto priebeh: Všetci vystrúhajú nemú, zamračenú tvár. Bez úsmevu. Určí sa jeden Smejko, ktorý celé plénum rozosmieva. Vyhráva ten, kto sa neusmeje a zostane v tichu najdlhšie. Potom Smejka robí on. 4. Nuž a nezabudnite sa chlapcov opýtať, kedy najlepšie prežili a prežívajú Svätú omšu. Nech sa učia obohacovať druhých.

    Predsavzatie: Dobre sa pripraviť na slávenie najbližšej Svätej omše.

    Príbeh: Lietadlo práve pristálo a cestujúci sa ponáhľali k východu. Po kontrole dokladov
opustili letiskovú halu a premiestnili sa na miesto, kde sa vydávala batožina.
„Ach, konečne vidím svoj kufor. Aha a tu je môj. A ja svoj ešte nemám! No na čase!“
Ľudia netrpezlivo vykrikovali a riedili si napätie v duši. Potom schmatli svoju batožinu a
rýchlo sa rozišli svojou stranou. Iba istý postarší Ind sa neponáhľal. Sadol si vedľa svojho
kufra, skrížil nohy a začal hlboko dýchať. Jeho pokoj a výzor tváre bol pre ostatných
vyrušujúci. Ľudia sa začali pri ňom zastavovať. Ba akýsi mladík si dokonca poklepal po čele
a potom ukázal na Inda:
„Prinajmenšom čudák.“
Ale Ind sa nepohol. Keď to trvalo už dlhší čas, pristúpila k nemu ochranka letiska:
„Prosím vás, čo to tu stvárate. Je vám zle?“
Oslovený muž sa pokojne obrátil k rečníkovi a povedal mu:
„Čakám na svoju dušu.“
„Čo?“ nechápavo vykríkol ochrankár. „Už len to nám chýbalo. Či vám nedošla batožina?“
„Nuž viete,“ nedal sa vykoľajiť cestujúci, „pred chvíľou som priletel z vlasti. Moje telo je už
tu, ale duša má meškanie. Ešte celkom nedobehla telo.“ Ind privrel oči a opäť sa ponoril do
svojej meditácie.

    Poviete si, čo to za čudáka nosí naša matička zem? Nie, nebuďme rýchli v súdení. Ind sa aklimatizovával v novom prostredí. Vedel, že ešte nemá v sebe rovnováhu, že ešte je vzrušený z letu. Potreboval ticho v duši. Príbeh môžeme však zužitkovať aj týmto smerom: Ak prídeme pred oltár plní napätia, hoci sme už „telom“ na posvätnom mieste, naša duša ešte behá po sakristii, medzi rôznymi predmetmi a poslednými udalosťami. Ba v hlave sa preháňajú myšlienky, ktoré ju zachvátili počas dňa. Ako sa hovorí, sme mimo. Čas rýchlo zbehne a máme po omši. Duša veľmi potrebovala ticho, ale sa ho nedočkala. A tak Svätú omšu často prežijeme vo švungu, bez harmónie v srdci. Dá sa nám nejak pomôcť? Dá. Utíšme sa v dostatočnom časovom predstihu. Aby nás duša nemusela doháňať, ale aby spolu s telom žila prítomný okamih. V tomto prípade Svätú omšu.
pict_201607041154547fm.jpg
 
Počet zobrazení: 1110x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT