DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
[späť]

11. Nová a večná zmluva /Duchovná obnova pred Veľkou nocou/

Publikované :: 2016-07-06 07:27:08
    Slovo pre animátora: Opäť sme vo večeradle a opäť sledujeme slová Pána Ježiša. Všetky sa dotýkajú prvej Svätej omše. Už sme si mnoho z toho, čo sa vtedy udialo vysvetlili, ale ešte je tu stále veľa tajomstiev. Jedno z nich je vyjadrené slovami o novej a večnej zmluve. O akú zmluvu by to išlo? A prečo je nová a prečo večná? Toto všetko navrhujem prebrať si na stretnutí, ktoré má byť dnes trochu iné ako inokedy. Navrhujem urobiť si duchovnú obnovu miništrantov. Áno, nastal ten čas! (Návod ako na to je uvedený už skôr.)
    Uvedomujem si, že chlapci chcú aj „konať“. Preto odporúčam popri týchto témach spustiť aj praktické nácviky miništrantov v priestore kostola. Stretnutie môže teda vyzerať tak, že sa obnovíte na duchovnej obnove (preto je „teória“ obsažnejšia) a potom (inokedy?) sa ide do kostola. Tu sa urobí dôležitý krok pre zvládnutie miništrovania pri Svätej omši. Dnes vám teda ponúkam precvičiť si nástup na Svätú omšu. Ide o nesmierne dôležitú vec. Veď miništranti sú pri Svätej omši svedkami i aktérmi tejto Novej zmluvy.
   
    Cieľom je upozorniť, že vo Svätej omši sa realizuje zmluva medzi Bohom a ľuďmi. Vysvetlíme si aj iné Bohom ponúknuté zmluvy a najmä Ježišove tvrdenie: Je to nová zmluva. Ako praktický dopad bude „nové“ správanie sa pri Svätej omši, kde sa sprítomňuje táto zmluva.

    Metodika: Zmluvy s Bohom.
    Materiál: Čisté papiere A4, perá, osobné zápisníky, Sväté písmo.
 
    Aktivita s Božím Slovom. Učíme sa narábať so Svätým písmom, preto si prečítame text, ktorý zaznel vo večeradle pri Poslednej večeri, kde sa hovorí o novej zmluve. (Lk 22, 19-20).
Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“

    Tak dôležité tvrdenie, že ide o novú zmluvu, si žiada dôkladný výskum. Prvá základná otázka je: Ak je to nová zmluva, existujú aj nejaké „staré“ zmluvy medzi Bohom a ľuďmi ? A potom sú tu ďalšie bytostné otázky: „Ak tieto zmluvy sú, ide o tak dôležitý fakt a my si tu len tak sedíme? O čo tu ide? Dotýkajú sa ma tieto zmluvy nejakým spôsobom??? A viem to až teraz? No vidíš, vidíš!!! A to si kresťan, ba miništrant.“
    (S chlapcami vchádzame do aktivity. Vysvetlíme im čo je to zmluva. Ale najprv zistíme, čo oni už o tom vedia. Preto ich rozdelíme do dvojíc a vyzveme ich, aby navzájom uzatvorili nejakú zmluvu. O chvíľu nech ju predstavia! Pýtajte sa, čo je obsahom ich zmluvy? Ako ju spečatili, ako ju budú dodržiavať, čo budú robiť ak ju niekto nenaplní?)
    Zakončíme to tvrdením, že zmluva je vlastne dohoda. Môže byť obchodná, mierová, medzinárodná, susedská, poistná, prestupová (vo futbale)... Ba dokonca aj Božia. Zmluva sa v latinčine nazýva testamentum, po grécky diathéke a po hebrejský berít. Je veľa zmlúv, ale tie s Bohom majú svoje zvláštnosti!!! Objavíme ich. Ale postupne. Najprv sa zamyslíme, kto ich uzatváral!!!

    Námet na zamyslenie: (Zmluvné stránky zmluvy.) Je jasné, že zmluvu vždy uzatvárajú aspoň dve stránky. V Božích zmluvách je to Boh a ľudia. Na jednej strane je teda dobrotivý nebeský Otec. Nuž a kto sme my ľudia? Druhá stránka týchto zmlúv? Často slabí, zraniteľní, egoistickí, sebeckí, pyšní, nevďační, arogantní, nečistí, vraždiaci pre pár eur, či tužiaci mať prvé miesto v rade na obed. S túžbou vyhrávať napriek mŕtvolám. Bojujúci medzi sebou o väčší kus mäsa a mastný rohlík. Ale niekedy aj túžiaci po Bohu, robiaci pokánie, ľutujúci svoje slabosti, šíriaci dobro.
    A keďže Boh vidí, akí ľudia môžu byť, ponúka im návrat k sebe do blaženosti. Krok za krokom. Cez zmluvy. Preto obsahom týchto zmlúv je vždy láska a volanie Boha do spoločenstva a priateľstva s ním.

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Chlapci pozorne počúvajte. Odkryjem vám tajomstvo. Výnimočné tajomstvo. Predstavíme si rad radom zmluvy, ktoré predložil Boh ľuďom. Ale aby to nebolo len monotónne, skúste si overiť, čo viete o týchto zmluvách. Sem-tam doplňte do viet slovo. Udrží vás to v bdelosti. Začneme predstavením skoro nepredstaviteľného. Zmlúv s Bohom a najdôležitejších faktov okolo tejto tematiky.

1. Iniciátorom zmlúv medzi Bohom a ľuďmi je vždy... (Boh). Hej, On stanovuje aj obsah zmluvy. Prečo je tomu tak? Z viacerých príčin. Bez dlhých úvah ide o to: Boh nás veľmi dobre pozná. Len On úplne vie ako funguje „tento“ i... (nadprirodzený) svet. Len Boh dokonale pozná: zákonitosti duchovného sveta, tajomstvá zla, poškodenie našej duše, i to kde najviac zlyháva náš charakter. Boh vie ktoré pravidlá nám pomáhajú rozvinúť sa. Len On vie, kde sa celá budúcnosť ľudstva má uberať. Preto navrhol ľudstvu viacero zmlúv. A naše dobro dal do dohôd s nami.
2. Ďalším super tvrdením je, že: Zmluvy sú navzájom... (prepojené) a na seba... (nadväzujú). V histórii ľudstva vidíme, že požiadavky v nich sa stupňujú v závislosti od toho, ako ich dokážeme žiť. Keď sme ako tak dorástli, Boh ponúka niečo nové. Dokonalejšie. Presne tak ako to robí dobrý Otec. Až sa prišlo k večnej zmluve.
3. Niet pochýb o tomto výroku: Každá Božia zmluva má pre ľudstvo obrovský... (význam). Lebo je zdrojom našej istoty, dôvery že sa môžeme o Boha oprieť, že On zmluvu dodrží. Zmluvou nám Boh preukazuje priazeň. Boh sa v nej zaväzuje, že nám bude pomáhať.
4. A je tu ďalšia skutočnosť vyrážajúca dych! Boh sa každou zmluvou nesmierne pokoruje, ponižuje, obmedzuje. Prečo? Skúste hádať! Prišli ste na to? Nuž preto, že sa zmluvou zaväzuje na určité správanie. Predstavte si, On Boh, absolútne slobodný zrazu dá slovo, že bude konať tak a tak! Skoro nemysliteľné. Ale pravdivé.
5. Nakoniec to zaklincujem jasnou správou! Nebeský Otec nám v zmluve vlastne ponúka cestu ako sa po prvom hriechu vrátiť... (naspäť do raja). Druhá stránka zmluvy – človek v nej zastupuje celé pozemské... (tvorstvo). V zmluve sa určuje, aký vzťah bude medzi zmluvnými stránkami. Boh nám ponúka spoločenstvo – „chodenie“ s ním, predkladá nám architektúru spásy. Medzi najdôležitejšie zmluvy patria... (Skús povedať aspoň jednu).

    Aktivita na stretnutie (DO): Prejdeme si jednotlivé zmluvy Boha s ľudstvom. Všetky sú zaznačené vo Svätom Písme. A ako sa hovorí, začneme od Adama a Evy.
(Malá praktická poznámka: Ak by sa vám text zdal náročný, alebo pridlhý, istotne ho dokážete skrátiť, prebrať postupne... Ale je vhodné poriešiť zmluvy v dejinách spásy na jednom mieste. Preto tému rozvíjam tu. Môžete sa k nej hocikedy vrátiť. Pri predstavení tej-ktorej zmluvy je aj úloha, alebo hádanka, ktorú majú chlapci za úlohu vyriešiť. Kvôli názornosti sa dá pripraviť aj vhodný graf s približnými časovými údajmi a s obsahom zmlúv.)

1. Zmluva s Adamom a Evou. Hoci v knihe Genezis - v knihe Pôvodu, nie je zmluva výslovne citovaná, Boh už od začiatku používa k ľuďom jazyk dôvery – jazyk zmluvy. Prejavuje ľuďom lásku a tú dodržiava za každých okolností. I vtedy, keď ho tí zradili. To, že tomu bolo ozaj tak, že zmluva s prvými ľuďmi existovala, o tom sa zmieňuje Sväté Písmo trochu neskôr – v knihe proroka Ozeáša. (Pozri Oz 6, 7). Vašou úlohou je nájsť tento citát.

2. Zmluva s Noemom. Po prvom hriechu Adama a Evy hriech nadobudol také rozmery, že sa dostal do všade. Dnes by sme povedali, že nastal stav núdze! Preto sa Boh rozhodol zem očistiť. Potopou. Zachránil sa len Noe s rodinou. Po záchrane Boh urobil s nim zmluvu, že už viac nebude život na zemi zničený potopou a že im pomôže. (Porov. Gn 9, 9-17). Otázka do našej súťaže: „Znakom tejto zmluvy je?... (dúha.)“ Predstavuje luk, ktorý nemá tetivu. Teda „zbraň“ nie je v „bojovom“ stave. Je odistená a v pokoji, na stene - oblohe. To vyjadruje, že Boh chce pokoj.
    Ale roky utekali a ľudia opäť hrešili. Upadla dokonca viera v jediného Boha. Predstavte si ten strašný stav. Ľudia už ani neverili, že Boh je len jeden. Preto si Boh povoláva... (Abrama), v ktorom chce udržať pravú vieru v pravého Boha – v seba. Druhá otázka znie: „Prečo Boh zmenil meno Abrahámovi?“ Veď najprv sa volal Abram a až potom mu mení meno na Abrahám. Po vašej „dumke“ si overte správnu odpoveď. Je v citáte: „Nové meno – nové... (poslanie.)“

3. Zmluva s Abrahámom. Je doba okolo 1700 rokov pred našim letopočtom. Brontosaury, dinosaury a iné opachy sú už dávno preč. Už nás neohrozujú. Ale je tu iná hrozba. Ako sme už spomenuli, viera v jediného Boha sa spomedzi ľudí stráca. Narobili si toľko bohov, koľko mali chutí. Bol boh múch, boh srandy, boh vína, kašľu, baranov, vína, tmy... A každý nepravý boh je horší ako krvilačná opacha. Náš nebeský Otec preto spúšťa riskantný projekt. Závisí totiž od konkrétneho človeka – Abrama. Vyvolil si ho z Úru Chaldejského, aby mu predostrel svoj plán a správnu vieru. Mal odísť z krajiny svojich otcov a založiť národ, v ktorom by bola viera v jedného Boha udržaná. A nielen to. I žitá! Po mnohých skúškach, v ktorých Abrahám obstál sa Boh rozhodol s ním uzavrieť zmluvu.
    Toto si vypočujte! Stojí to za to. Zmluvy sa v tom čase uzatvárali tak, že sa rozpoltilo zviera a tí, ktorí uzatvárali zmluvu prešli pomedzi neho. Vyjadrovalo sa tým to, že ak sa zmluva nedodrží, nech sa s nim stane to, čo s tým zvieraťom. Teda zmluva mala cenu života. V Písme sa píše, že sám Boh prešiel pomedzi takéto zvieratá. To už bolo niečo! Dnes sa zmluva uzatvára väčšinou podpisom, alebo len podaním ruky. Preto sa zmluvy medzi ľuďmi neberú až tak vážne. Je to ponechané len na „česť“. Nuž a ak ju človek nemá, tak ľahko prestúpi podmienky zmluvy. A akože nič sa nedeje. Ale to je predsa strašné. Je to až do plaču. Miništranti, či už sa česť úplne vytratila spomedzi nás?
    A čo bolo obsahom zmluvy Boha s Abrahámom? Zmluva je rozpísaná na viacerých stránkach Biblie. Pozrite si ich. Ak ľudia dodržia zmluvu a budú Bohu verní, Boh dáva slovo, že z Abraháma bude pochádzať veľký národ (Porov. Gn 12, 2-3), že v Abrahámovi budú požehnané všetky národy (Porov. Gn 18, 18), že dostane do dedičstva Kanaánsku zem, že Boh bude ich Bohom a oni jeho ľudom. Teda že ich bude chrániť. Úžasné, úžasné. Len taká malá poznámočka s obrovským dopadom: „Potomstvom Abraháma sú všetci veriaci.“ Otázka na skúšku: „Viete, ktorý Abrahámov skutok bol Bohom najviac ocenený?“

4. Zmluva s Mojžišom. Táto nesmierne dôležitá zmluva (Pozri Ex 19, 1-25; 20, 1-23) sa nazýva aj Starozákonná zmluva, alebo Starý zákon. Ako k nej došlo? Opäť sme sa posunuli v čase. Sme na Blízkom východe, okolo roku 1250 pred narodením Ježiša Krista. Izraeliti po vyslobodení z Egypta sa nachádzajú vo veľmi zvláštnej situácii. Začínajú budovať svoju novú existenciu, ale ich každodenná realita je zmätočná, bez zákonov. V chaose vládne právo silnejšieho. Kradne sa, smilni sa, zabíja sa, klame sa... Ľudia žijú nečestne a sú ponorení v neresti. Navonok sú už slobodní od faraóna, ale vnútri im vládne iný otrokár – diabol. Boh sa rozhodol oslobodiť ich aj vnútri ich duše. Doťahuje vec. Keď sloboda, tak úplná. Mierou vrchovatou. To je Boží štýl konania. Preto je potrebné „skrotiť“ ich divoké pudy, ktoré im veľmi škodia! Preto im dáva Zákon, Zmluvu. Jej súčasťou je aj Desatoro.
    Boh v zmluve určil pravidlá, čo je spravodlivé a prospešné pre človeka. Určil, ako sa majú rozvíjať vzťahy medzi ľuďmi navzájom, k prírode i k Bohu. Ak sa zmluva zo strany ľudí porušila vznikol hriech. A to bol problém! Narušila sa spravodlivosť, harmónia, láska k Bohu. Tento hriech bolo potrebné napraviť. Zmluva hovorila aj o tom ako na to - čo robiť v takom prípade. Preto do zmluvy patria tresty ale aj obety za hriechy.
    Veľmi fascinujúce sú okolnosti ako sa prijala táto zmluva. Znie to až neuveriteľne, ale stalo sa to takto. Bolo to na vrchu Sinaj. Štít bol zahalený do tajomného oblaku a všade šľahali mohutné blesky. Z kopca bolo počuť nevídaný hukot, rachot i hrmot. Zem sa triasla v základoch. Ľudia boli v bezpečnej vzdialenosti pod vrchom a tiež sa triasli. Od strachu. A bolo to také šokujúce, že nemali ani odvahu stáť pred Bohom a hovoriť s Ním. Preto Židia požiadali Mojžiša, aby ich zastupoval pred Bohom a dotiahol tú vec za nich až dokonca. I stalo sa. Boh im prikázal aj to, ako si majú pripomínať túto zmluvu a oslavovať ho. Tak sa vytvorila Starozákonná liturgia. Tam kdesi majú počiatok starozákonní miništranti!! Táto udalosť bola pre Židov taká ohromujúca, že sa na zmluvu počas dejín neustále odvolávajú.
    Ale aj iné je pravda. Zmluva úžasne posunula vpred celé ľudstvo. Veď konečne mal nastať poriadok. Židia mali nariadenia, ako prosperovať v zasľúbenej zemi. Ba sám Boh začal prebývať medzi nimi – najprv v stánku stretnutia, nad archou zmluvy (konkrétne nad zľutovnicou) a neskôr v Jeruzalemskom chráme. A teraz je rad na vás. Otázka do vašich radov: „Miništranti, čo viete o starozákonných obetách?“

5. Zmluva s Dávidom. O tej sa zmienime len trošku. Keď sa Židia usadili v Palestíne, zvolili si za kráľa Šaula, potom Dávida. Bolo to asi v desiatom storočí pred Kristom. S ním uzavrel Boh krátku, ale nesmierne dôležitú zmluvu. Nutne treba povedať, že najprv bola potvrdená tá s Abrahámom a následne doplnená o sľub Pána Boha, že z Dávidovho potomstva vzíde panovník, ktorému nebude odňatá vladárska berla. (Porov. 2 Sam 7, 16.) Povedané našou modernou rečou: „Bude vládnuť po všetky veky.“ My už vieme, že ide o Ježiša Krista.
    Roky sa posúvali a Židia očakávali prisľúbeného Mesiáša. Už príde? Už? Už? Ešte nie? A dočkali sa! Otázka či ste dávali pozor: „Koľko rokov ubehlo od Dávida k Ježišovi Kristovi?“ Môžete použiť aj mobil. Víťaz si zaslúži odmenu. Pozor, štart...

6. Nová a večná zmluva. Boh uzavrel ešte jednu, mimoriadne dôležitú zmluvu. V plnosti čias na svet prichádza Boží Syn, Ježiš Kristus. On ustanovuje medzi Bohom a ľuďmi Novú a večnú zmluvu. Robí to na kríži svojou krvou. Prečo sa zmluva volá Nová? Nuž preto, lebo všetky „staré“ zmluvy, ktoré boli doposiaľ uzavreté „padajú“. Neplatia a strácajú význam. A prečo sa volá Večná? Bude trvať stále, večne. Inej už nebude! Nijakú inú zmluvu už ľudia nemajú očakávať.
    Zvýrazníme súvis Svätej omše s Novou a večnou zmluvou. My už vieme, že vo Svätej omši sa sprítomňuje obeta Ježiša Krista na Kalvárii. A teda pri premenení sa sprítomňuje tá chvíľa, kedy Ježiš Kristus na kríži zomiera. Keďže Ježiš povedal, že táto nová zmluva je v jeho krvi (Pozri Lk 22, 20), takže v tom okamihu premenenia sa sprítomňuje aj táto zmluva medzi Bohom a ľuďmi. A vy miništranti ste tak často svedkami tejto Novej a večnej zmluvy!
    A čo je obsahom tejto zmluvy? Ježiš, Boh i človek zároveň v novej zmluve ponúkol ľuďom úplne odpustenie hriechov i trestov. Zobral to všetko na seba. Stal sa obetou. A keďže Jeho obeta bola dokonalá, preto vytvorila aj dokonalú zmluvu, ktorá je na odpustenie našich hriechov! Zmluva nám ponúka večný život. Božie milosrdenstvo a láska siaha až tak ďaleko. A keďže je Nová a večná zmluva konečná, je otvorená pre všetkých.
    A čo my, ľudia dávame do tejto zmluvy? Málo, pramálo. Len to, že ju prijmeme, že hriechy ľutujeme, že budeme žiť podľa nej, že budeme veriť Ježišovi. A tak vďaka Ježišovej obeti a našej spolupráci s ním budeme spasení. Vlastne máme sa dať spasiť. Nuž a ozaj už len finále. Krst je moja osobná zmluva, ktorou osobne vstupujem do tejto zmluvy. Krstom sa osobne hlásim k tejto Ježišovej zmluve. A teda sa hlásim k spáse. A stane sa to, ak krstnú zmluvu aj dodržím.

    Ďalšie aktivity na stretnutie: Ponúkam vám precvičenie si nástupu na Svätú omšu. Chlapci miništranti, neviem či si dostatočne uvedomujete, že tým, že miništrujete ste svedkami realizácie tejto Novej a večnej zmluvy. Hej, ste svedkami. Ale! Keď sa pozriete okolo seba počas bohoslužby, možno vidíte, ako si mnohí čosi šuškajú, ako sa iní bavia a myšlienkami zalietajú do cudziny. Akoby nevnímali o čo ide. A tu sa sprítomňuje – potvrdzuje Nová a večná zmluva. Všetci prítomní sú jej svedkami. Ako u notára či na súde. Preto je dobre osvojiť si túto novú spiritualitu: Vždy keď nastupujeme na Svätú omšu ideme svedčiť, oživiť Novú a večnú zmluvu. Podľa toho sa aj správajme! Ako teda urobiť tento nástup? Rozdeľme ho na etapy.

Príprava v sakristii. Aj keď je tam niekedy trma vrma či nutná porada a riešia sa dôležité záležitosti, aspoň niekoľko minút pred začatím omše je dôležité stíchnuť a uvedomiť si, čo sa ide diať. Takže odteraz to skúsme praktizovať.
Kontrola zovňajšku. Pred tým ako urobíme prvý krok, naposledy si skontrolujeme šaty, topánky, účes, tvár, ruky i nechty. Predsa ideme pred tvár Najvyššieho.
Presun pred oltár. Na pokyn zvonca alebo výzvu kňaza či ceremonára ideme do presbytéria. Pohyb je pokojný a nie prískokmi vred. Pred ľudí vstupujeme dôstojne, so zloženými rukami, so vzpriameným telom a vyrovnanou „kostrou“. Hlavu máme vzpriamenú. Nie sme pyšní ani suverénni, ale uzobraní.
Poklona pred Svätostánkom. Pred Bohostánkom sa pokľakne na jedno koleno. Ak je Bohostánok bokom, zvykne sa vzdať úcta oltáru úklonom hlavy. Nástup pred oltár veľmi závisí od miestnych zaužívaných zvykov. Ale tak by to malo byť, ako je napísané.
Rozostúpenie okolo oltára. Nech je symetrické, estetické i praktické pre liturgickú službu. Je vhodné byť blízko liturgických veci, aby miništranti nerobili zbytočné pohyby či dokonca skoky!
Ticho v posvätnom priestore. To je jasné, o tom snáď ani netreba hovoriť. Alebo? Po poslednej Svätej omši som zmenil názor a píšem: Hej, o tom treba veľmi často hovoriť. Ale mimo oltára.

    Výzva k miništrantom: Uvedomme si, že od nástupu na Svätú omšu závisí veľmi veľa! Pesničky, posvätné ticho, do ktorého sú veriaci ponorení zrazu môžu byť narušené nevhodným vstupom liturgickej služby. Bol som svedkom, kedy miništrant mal miništrantskú košeľu zastrčenú v nohaviciach a vyzeralo to akoby práve prišiel z toalety. Chlapci vybuchli v rehot a dievčatá sa k nim pridali. Tetky začali zauškovať pred nimi sediacu mládež, pán farár zdvihol obočie, organista sa vystrašil, hodil falošný akord a chrámom sa ozval zvuk ako keď padá skriňa do skla. Celá slávnostná atmosféra sa pokazila a trvalo dlhú chvíľu, kým sa to všetko napravilo.

    Ešte iné aktivity na stretnutie: 1. Nuž ak je vám ešte málo, a chcete v aktivitách pokračovať, spýtajte sa svojho otca, aké zmluvy má pouzatvárané, ako ich musí plniť, čo mu hrozí, ak ich nesplní, atď. 2. A ešte jeden bláznivý nápad: Skúste spísať zmluvu s kostolníkom o využívaní priestorov sakristie. Ak by to nešlo, tak ju urobte fiktívne – čiže akože. To znamená čo by ste radi v sakristii robili vy, čo sa tam musí robiť, čo sa tam robiť nesmie a čo chcete, aby dodržiaval kostolník. Ale nie, že kvôli tomu prídete do vojnového konfliktu s ním. Berte to humorne.

    Predsavzatie: Byť pozorný pri Svätej omši. Prežiť ju ako svedok Novej a večnej zmluvy.

    Príbeh: Čo poviete na toto? Tyran Dionýz kruto vládol nad svojím národom a vojenskou
silou potláčal akýkoľvek odpor. Našiel sa však akýsi chlapík, ktorý chcel tyranii zabrániť
i uskutočnil na vládcu atentát. Avšak nevyšlo mu to. Bol chytený i odsúdený na smrť. Keď
stál pred Dionýzom, dostal otázku:
„Aká je tvoja posledná vôľa?“
„Chcel by som sa postarať o svoju sestru.“
„Koľko času na to potrebuješ?“
„Tri dni.“
„Dostaneš ich, ak niekto pôjde namiesto teba do žalára. A ak sa na tretí deň po západe slnka
nevrátiš, dotyčný zomrie namiesto teba. Ale kto by už len riskoval krk namiesto teba.“
Mladík si spomenul na svojho priateľa a predostrel mu svoju situáciu i prosbu. Ten súhlasil
a išiel namiesto odsúdenca do väzenia. Prvý chlapík sa rýchlo poponáhľal k sestre, urobil čo
bolo treba a vracal sa späť na šibenicu. No nastali obrovské dažde a cesta späť sa mu sťažila.
Nevzdával sa však a pustil sa prekonávať rozvodnené rieky. Čas ubiehal ale keď už bol pred
mestom, chytili ho zbojníci. Jeho kamarát bol v obrovskom riziku. Slnko o malú chvíľočku
zapadne za obzor. Rozsudok bude vykonaný a nevinný človek bude zabitý. Diktátor Dionýz
utrúsil k nešťastníkovi poznámku:
„Máš ty ale priateľa. Zdúchol a nechal ťa napospas osudu. Kat, konaj svoju povinnosť.“ Ten
neváhal, vykročil k odsúdencovi a chystal sa vykonať popravu. Vtom však v dave zašumelo:
„Ide. Prišiel, skutočne prišiel.“
„Tu som, tu som. Zastavte popravu!“ kričal zďaleka pôvodný odsúdenec. „Meškám, ale na
vine sú zbojníci. Ledva som im utiekol.“ Keď to zbadal tyran, dal pokyn aby popravu
zastavili a celý prekvapený skríkol:
„Tak ty si sa vrátil? Neušiel si? To si ma prekvapil. Tomu sa hovorí priateľstvo. Dodržal si
slovo. Za to si zaslúžite obaja žiť.“ I daroval im život.

    Dojemný príbeh. Skutočný priateľ priateľa nikdy nezradí. Jeden bol plný obety a druhý vernosti i statočnosti. Dodržal slovo a vrátil sa. Chlapci, niečo podobné sa udialo vo všetkých zmluvách, ktoré uzatvoril Boh s ľuďmi. Náš nebeský Otec nikdy nesklamal, vždy dodržal slovo. Aj preto ho žalmy oslavujú titulom „Verný Boh.“ On nás nikdy neopustí . Vďaka ti za to Pane.
pict_20160706081849rve.jpg
 
Počet zobrazení: 1104x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT