DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
[späť]

2. Druhá objavná cesta miništranta - Božie stopy v prírode

Publikované :: 2016-07-07 08:50:36
    Slovo pre animátora: Kujeme v chlapcoch úžas nad Božím stvorením. Objavujeme krásu stvorenia, rozširujeme ich srdce, aby ju videli, aby ju dali do súvisu s Bohom, aby chápali do čoho sú v živote vtiahnutí. Teraz sa odpútame od vesmíru a predstavíme krásu zeme. Chceme ich priviesť k postoju, že miništrant je povolaný spolupracovať s Bohom. Zároveň sa sleduje druhá línia. O dejinách spásy sa nedá hovoriť, ak sa nepredstavia rozhodujúce medzníky, okamihy, ktoré pôsobili na vývoj ľudstva. Takže Vesmír, Zem, človek, prvý hriech, následky hriechu, záchrana človeka, príchod Záchrancu - Mesiáša, jeho spásny čin... To je tá línia, z ktorej nesmieme vypadnúť, ak chceme prísť ku Svätej omši a obete Ježiša Krista.

    Cieľ stretnutia: Objaviť krásu našej zeme a vidieť v prírode stopu nášho Bohu. Uvedomiť si, že miništrovaním spolupracujem s Bohom na zveľadení spoločného domova - našej Zeme.

    Metodika: Božie stopy v prírode.
    Materiál: Sväté Písmo, počítač, papiere formátu A4, perá, stiahnuté veci z internetu, alebo pár power pointov, ktoré hovoria o kráse Zeme.

    Aktivita s Božím Slovom.
Chlapcom prečítame text o stvorení tvorstva na našej Zemi (Gn 20-21.)

Tu Boh povedal: „ Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!“ A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!“ A nastal večer, a nastalo ráno, deň piaty.
Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
Komentár k textu: Chlapci, dnes obrátime pozornosť na našu planétu Zem. Voda, zem, oheň, vzduch...Všimli ste si? Vo všetkom vládnu Božie zákony - fyzikálne, chemické, matematické... Nadväzujú jeden na druhý. Nič tu nie je zbytočné, nič viac, ani menej. Na našej Zemi je všetko akurát. Je to nastavené tak, len aby mohol vzniknúť život. K nemu smerujú všetky „výslednice“, sily, zákony. Predstavte si vtáčie hniezdo so slamovou konštrukciou, s blatom, s vtáčatami... Už? A teraz si predstavte našu zem... Básnicky ich môžeme prirovnať. Zákony v hmote, v prírode skutočne akoby vytvárali „oceľovú výstuž“, „nosnú konštrukciu“, do ktorej ako do hniezda Boh usadil život. Zem je vlastne kolíska, ktorú Boh pripravil pre nás ľudí. A dal nám aj plno hračiek. Vysadil nám tu „záhradu“ a naplnil ju zvieratami, rastlinami. Nižšie formy života pracujú pre vyššie. Všetko je tu pre človeka. Ale človek pre Boha. Vo vzťahu, ktorý sa nazýva láska. Láska, to je základný zákon, ktorý vo všetkom udržuje rovnováhu. Len u človeka to môže „prasknúť“, lebo človek môže aj neľúbiť. Boh dal človekovi rozum a slobodnú vôľu, dar, určený pre konanie dobra. Ale človek ho môže slobodne zneužiť, použiť i proti večným zákonom, proti Láske. Ak človek zblbne, vnesie do vecí chaos.

    Aktivita na stretnutie: Miništrantom priblížme trochu bližšie tú trblietajúcu sa modrú planétu, na ktorej žijeme. Astronauti, ktorí mali možnosť pozerať sa na ň u z diaľky tvrdia, že vo vesmíre žiari nádherným modrým odtieňom. Je krehká, ale vznešená ako krištáľová guľôčka. A koľko nádhery sa na nej skrýva. Sú tu očarujúce tajomstvá, šperky, ktoré vytvoril sám život. Súťažnou formou zverejníme o nej zopár údajov. Papiere máte prichystané? Áno? Tak ideme na to. Otázky znejú:

1. Polomer rovníka Zeme, čiže vzdialenosť od stredu zeme na jej povrch je:
a) 6 378 km,
b) 3 145 km,
c) 12 43 km.

2. Vieme koľko máme obvod pása. A obvod našej zeme je:
a) 48 765 km,
b) 88 478 km,
c) 40 075 km.

3. Povrch Zeme je:

a) 345 678 487 km2,
b) 510 083 000 km2,
c) 658 980 000 km2

4. Z celkového povrchu zeme je:

a) pevnina tvorí 25,2 % a more 74,8 %,
b) pevnina tvorí 29,2 % a more 70,8 %,
c) pevnina tvorí 39,2 % a more 60,8 %.

5. Najvyššia prílivová vlna sa vytvára vo Fundijskom zálive a je vysoká:

a) takmer 10 metrov,
b) takmer 30 metrov,
c) takmer 20 metrov.

6. Najväčšia hĺbka v mori je Mariánska priekopa v Tichom oceáne a dosahuje:

a) 11 037 m,
b) 8 848 m,
c) 9 988 m.

7. Najvyšší štít má 8 848 m nad morom a volá sa:

a) Mount Everest,
b) Mount Reset,
c) Mount Restever.

8. Najdlhšia rieka Amazonka s prítokmi brázdi pevninu až:

a) 8 025 km,
b) 7 025 km,
c) 6 025 km.

9. Vo Venezuele zase padá voda z výšky 979 m a vytvára uchvacujúci:

a) Anielov vodopád,
b) Archanjelov vodopád,
c) Angelov vodopád.

10. Najnižšie položené miesto na súši je preliačina Mŕtve more. V týchto miestach pôsobil Boží Syn, Ježiš Kristus. Akoby ho tu zem chcela privítať a znížiť sa, pokoriť sa pred Pánom Bohom, ktorý to všetko tak krásne stvoril. Mŕtve more je asi:
a) 420 metrov pod úrovňou svetového mora,
b) 394 metrov pod úrovňou svetového mora,
c) 364 metrov pod úrovňou svetového mora.

Správne odpovede: 1.A, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C, 6.A, 7.A, 8.B, 9.C, 10.A.

    Ako ste obstáli? Poznáte aspoň trochu rekordy našej Zeme? A všimli ste si? Rozdiel medzi najvyšším a najnižším miestom na našej Zemi je takmer 20 000 metrov. Nuž a ešte pár údajov bez súťaže: Najnižšia teplota na našej zemi bola nameraná v Antarktíde a dosahovala – 89,4° C, najvyššia teplota bola nameraná v meste El Azizia (v Líbyi) a bolo to + 57, 8° C. Rozdiel teplôt je teda až 147, 2° C. Úžasné, úžasné. Najrýchlejšie vetrisko 372 km/h, bolo na kopci Mt. Washington v USA. Keby to zafučalo na Slovensku, máme hádam po miništrantoch. Odfúklo by ich.
    Niektoré veci sa zmerať dajú, iné nie. Krása sa dá vidieť. A tej je na tejto zemi neúrekom. Rieky a jazerá preplietajú zem ako cievy a vytvárajú nádherné prírodné zázraky. A koľko živých perál sa nachádza na lúkach... Koľko zázrakov sa tají v mori - čudesné ryby, morské obludy... Koľko Božích stvorení brázdi vzduch – orly, kolibríky, papagáje... A nakoniec to najdôležitejšie – akí krásni ľudia žijú na našej Zemi. Naozaj toto všetko je Božie dielo. Božia fantázia, Božia stvoriteľská sila. Dobre si to Bože urobil. Si hoden chvály a služby. Si múdry, krásny a dobrý. Si náš Otec, si náš Boh.
    Ďalšie aktivity na stretnutie:1. Diskutujte o tom, aké prírodné zákony poznáte. Kto ich vymenuje viac a aj ich vysvetlí, dostáva bod. (Nijaký zákon vás nenapáda? Tak napríklad, gravitačný zákon. Ako by sa žilo, keby ho nebolo? A vôbec, dalo by sa žiť? Potom je tu zákon zachovania energie, Archimedov zákon...) Kam sa len pohneš, narazíš na zákon. Potom môžete diskutovať aj o zákonoch, ktorým nerozumiete. 2. Porozprávať sa o „rekordoch“ našej Zeme. Čo na nej najviac obdivuješ? 3. Urobte si súťaž o „najkrajšiu fotografiu z prírody.“ Použijeme k tomu fotoaparáty, alebo mobily. Rozídeme sa na pár minút a úlohou chlapcov je urobiť najkrajšiu fotografiu z okolitej prírody. Vedúci stanovuje poradie a víťaza môže odmeniť. 4. Porozprávajte sa o tom, akoby sa mal miništrant postaviť k prírode a ku stvoreným veciam.

    Predsavzatie: Čo tak sadnúť si na kopec, alebo aspoň vyjsť na balkón a rozmýšľať, nad kopcami a prírodou naokolo? Ako sa prejavila Božia sila okolo vás? Nuž a poďakovaním za život môžete ukončiť toto stretnutie s Pánom a jeho dielom.

    Príbeh: Rozhovor o soli a mori.
Bohoslovec Peťo je na skúške z filozofie. Skúšajúci profesor bol skúsený muž a veľký
pozorovateľ života. Pokojne sa usadil a opýtal sa klerika: „Tak čo, učil si sa?“
„Áno, prešiel som si všetky definície, poučky, kategórie, názory veľkých filozofov...“
odpovedal hrdo mladík.
„Aha.“ Pousmial sa skúšajúci. „Tak mi povedz, prečo je voda slaná.“
Peťom to až tak trhlo. Č akal, že otázka bude odbornejšia, že skúšajúci bude chcieť nejakú
definíciu... a tu takáto čudná prečudná otázka. „Nuž nad tým som ešte nikdy nerozmýšľal...“
zajakal sa mladík. Pomôžte mi.“
Profesor sa huncútsky usmial a povedal: „Nuž ja si myslím, že preto, lebo keby bolo more
sladké, tak by tu na tej zemi riadne smrdelo.“
„Smrdelo?“
„Áno, vytvorila by sa na povrchu mora pleseň, všetka hniloba by sa kvasila, dezinfekcia by
nefungovala.... Smrdelo by tu,“ zdôraznil svoj názor profesor.
„Och, áno, máte pravdu,“ pritakal Peťo.
Profesor sa opäť nadýchol a položil druhú otázku: „A prečo máme vietor? Myslíš si, že je
významný v súvise s morom?“
Bohoslovec zalapal po dychu a čosi zamrmlal popod nos. Keď sa však nezmohol na riadne
slovo, profesor mu pomohol: „Nuž predstav si, že keby bolo more aj slané, a neboli by v ňom
vlny, prúdy... to všetko, čo spôsobuje vietor, soľ v mori by klesla ku dnu a more by bolo na
povrchu opäť sladké. Vďaka vetru sa premiešava a je slané. A preto nesmrdí.“
„Tak, tak...“ vyšlo z Petra a už sa mu zdalo, že vyletel zo skúšky. Avšak ďalšie otázky už boli
také „normálne“, ktoré boli v múdrych knihách a na ktoré už vedel odpovedať. Takže tú
skúšku urobil. Nakoniec mu však nedalo a opýtal sa. „Pán profesor, ako súviseli tie otázky
o mori a vetre s filozofiou?“
„Nuž chcel som ti ukázať, že tu na zemi má všetko zmysel, že všetko do seba zapadá, že je to
dielo veľkého majstra – Pána Boha. A patrí sa mu slúžiť.“

    My k tomu dodáme, že ak sa miništrant nudí, príroda je obrovská kniha, v ktorej sa dá veľmi veľa dočítať o dobrote Pána Boha. Kde je to napísané? Pomedzi kopce a rieky. Ja som hrdý, na Nebeského Otca. Teší ma, že naokolo objavujem stopy Pána Boha. A vy? Čo robíte vy, Jeho miništranti a služobníci?
pict_20160707085341lld.jpg
 
Počet zobrazení: 1079x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT