DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469978
dnes :: 350     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3412     mesiac :: 20194
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
[späť]

17. Bohoslužba obety – Premenenie

Publikované :: 2016-07-01 11:03:07
    Slovo pre animátora: Dnes si predstavíme vrchol Svätej omše, jej najdôležitejšiu časť – Premenenie. Koho? Chlieb na Telo a víno na Krv Pána Ježiša Krista. Hm hádam ešte výstižnejšie pravda znie, že pri Premenení ide o sprítomnenie. Čoho? Obety Ježiša Krista na kríži. Vysvetlíme si to v téme. Aj v tejto témy zvolíme osvedčený postup – aby sme pri vysvetľovaní zapojili aj miništrantov do rozmýšľania, použijeme k tomu test. Kto by mal dostatok času, môže tému spracovať do vhodného počítačového programu, kde by chlapci zaznačovali odpoveď a na koniec by im vyšla správna odpoveď i vyhodnotenie. Raz to hádam bude. No teraz je to ešte hudba budúcnosti. Nuž a na dnešnom stretnutí nezabudneme ani na postoje miništrantov cez túto časť Svätej omše.

    Cieľom je predstaviť Premenenie ako vrchol Svätej omše v ktorej sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša Krista nekrvavým spôsobom.
   
    Metodika: Byť svedkom zázraku.
    Materiál: Sväté písmo, perá, papiere.
   
    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:
Chlapci, pripomenieme si, že Boh našiel spôsob, ako prebývať medzi nami. Druhá Božská osoba, sa raz vtelila (prijala telo) od najčistejšej Panny Márie a prebývala medzi nami ako Ježiš Kristus. Po splnení záchrannej misie Ježiš vystúpil na nebesia, ale ešte pred tým urobil ďalší obrovský zázrak. Môžeme povedať, že sa „vchlebil“. On, Boh sa opäť pokoril a premenil chlieb na svoje telo. Podobne urobil s vínom. To premenil na svoju Krv. A tak zostal medzi nami pod spôsobom chleba a vína. A nielen to. Kňazom dal moc, aby vždy po vyslovení slov Premenenia nad nekvaseným chlebom a prirodzeným vínom nastal najväčší zázrak – premenenie chleba na Jeho Telo a vína na Jeho Krv. A ešte všetkým veriacim odkázal, aby to robili na jeho pamiatku.
    Už toľkokrát ste boli chlapci na Svätej omši a predsa vám možno to podstatné uniká. Preto si v mysli predstavte, čo sa deje počas Bohoslužby obety – Premenenia. Budeme sa vás pýtať a vy hľadajte správnu odpoveď. Nuž a veru, nebude to nič asi ľahké. Alebo? Tak hor sa do práce.

1. Celá časť Svätej omše, v ktorej dochádza k Premeneniu sa nazýva:
a) eucharistická modlitba,
b) stretnutie vo svätyni,
c)vzývanie Pána.

2. Eucharistická modlitba má časti. V niektorých komunikuje kňaz s veriacimi. Je to
preto, aby

a) sa vyrovnala účasť laikov na cirkevnom živote,
b) sa striedali hlasy v kostole a pri oltári,
c) aj veriaci boli vtiahnutí do aktívnej účasti na obete Ježiša Krista.

3. Hlavnou myšlienkou, ktorá sa tiahne cez všetky časti Eucharistickej modlitby je:

a) vedomie, aké je ľudstvo hriešne,
b) vďaka a oslava nebeského Otca za záchranu ľudstva skrze obetu jeho Syna,
c) pocit, že život sa míňa ako piesok vo vetre.

4. Cudzie slovo Prefácia označuje jednu časť v Eucharistickej modlitbe a znamená

a) dať niečo pre druhého,
b) pieseň vďaky,
c) povzdych.

5. Pred prefáciou je dialóg medzi kňazom a veriacimi. V tomto dialógu sú aj slová:

a) Hore srdcia,
b) Hore ruky,
c) Hore ducha.

6. Tento dlhší dialóg slúži na to, aby

a) sa ľudia prebudili z driemot,
b) aby ľudia vytvorili jednotu a uvedomili si, čo sa ide konať,
c) aby si ľudia vymenili pár slov s kňazom.

7. Keď kňaz povie: „Hore srdcia“ veriaci odvetia: „Máme ich u Pána.“ Znamená to, že

a) treba zostať v pokoji, nič sa nedeje, ide o rutinné zvolanie,
b) veriaci sú pripravení na ďalšiu činnosť,
c) prítomní už zanechali všetky starosti i prízemnosti sveta a pozdvihli svoje srdcia hore, k Bohu. Už chcú byť len svedkami a účastníkmi Božích vecí.

8. Pri zvolaní „Svätý, svätý, svätý...“ prítomní spájajú svoje hlasy s hlasmi anjelov
a všetkých nebešťanov. Preto sa táto modlitba môže

a) len recitovať,
b) recitovať aj spievať,
c) len spievať.

9. Keď kňaz vystrie ruky nad obetné dary, hovorí pritom slová v ktorých
a) prosí nebeského Otca, aby zoslal Ducha Svätého na premenenie chleba a vína na Telo a Krv Pána Ježiša Krista,
b) nie je nič až tak dôležité,
c) sa nachádzajú myšlienky pre krásny život.

10. Miništrant zvoní na zvonci pred Premenením preto, aby

a) ľudia nezaspali tak dôležitú udalosť,
b) sa veriaci sústredili na adoráciu Ježiša Krista,
c) sa ľudia naladili na správnu tóninu, pretože budú o chvíľu spievať.

11. Zvonenie pred Premenením bolo pri slávení Svätej omše

a) hneď od počiatku,
b) nik nevie odkiaľ sa vzalo, ale pasuje to tam,
c) vzniklo vtedy, keď kňaz premieňal hostie ešte chrbtom k ľudu a veriaci sa zvonením
upozorňovali, že už je tu ten vznešený okamih.

12. Premenenie chleba na Telo Kristovo nastáva pri slovách

a) On v tú noc keď bol zradený,
b) toto je moje Telo, ktoré sa obetuje za vás,
c) vezmite a jedzte z neho všetci.

13. Premenenie vína na Krv Kristovu nastáva pri slovách

a) toto je kalich mojej krvi,
b) toto robte na moju pamiatku,
c) je to nová a večná zmluva.

14. Čo sa asi deje „vnútri“ chleba a „vnútri“ vína? Pri premenení nastáva

a) požehnanie kalicha aj s jeho obsahom,
b) zmiešanie vody a vína v kalichu, ktorý je na oltári,
c) zmena podstaty chleba a vína, na Telo a Krv Pána Ježiša, čo sa volá aj prepodstatnenie.

15. Pri premenení sa „otvoria dejiny“ a sprítomní sa okamih, kedy je Pán Ježiš na kríži
a obetuje sa za nás a my sme teda

a) v jeruzalemskom chráme, keď sa roztrhla opona,
b) pod krížom, na ktorom zomiera Pán Ježiš,
c) na krížovej ceste, na ktorej Pán Ježiš veľmi trpí.

16. Pri premenení máme
a) prežehnať sa a prevracať oči,
b) búchať sa do pŕs a vyznávať viny,
c) povedať Pánu Ježišovi, že ho milujeme, za čo mu ďakujeme, čo nás trápi...,

17. Po premenení kňaz pokľakne. Vyjadruje tým, že
a) nastal čas premeny,
b) vzdáva úctu eucharistickému Kristovi,
c) je potrebné pokoriť sa.

18. Slová „Hľa tajomstvo viery“, znamenajú
a) že viera má veľký význam v našich životoch,
b) že tajomstvo treba uchovať ďalším generáciám,
c) že to, čo sa udialo nemôžeme celkom pochopiť rozumom, je to tajomstvo, ktoré môžeme prijať vierou.

19. Slová veriacich „Smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve“, vyjadrujú, že prítomní sa zaväzujú

a) zvestovať ľuďom, že Ježiš Kristus zomrel,
b) kým len budem žiť, budem všade svedčiť o Ježišovej smrti a vzkriesení,
c) modliť sa modlitbu Verím v Boha.

20. Nasleduje modlitba za živých i mŕtvych a po nej modlitba „Skrze Krista s Kristom
a v Kristovi ...“ Ľud odpovedá „Amen.“ Toto amen je

a) v tejto chvíli nepodstatné, veď už všetko dôležité bolo povedané,
b) akoby bodka na koniec Eucharistickej modlitby,
c) najdôležitejšie amen v celej Svätej omši, lebo uznávam že Boh má najvyššiu moc.

    Vyhodnotenie. Chlapci, tieto výsledky vás ozaj môžu veľmi zaujímať. Povedia vám, ako chápete najdôležitejšiu vec v našom živote - Premenenie. Dobre poznanie skutočností je predpokladom láskavého stretnutia sa s Bohom. Porovnajte si svoje odpovede so správnymi výsledkami. Tu sú: 1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6b, 7c, 8b, 9a, 10b, 11c, 12b, 13a, 14c, 15b, 16c, 17b, 18c, 19b, 20c. Tak ako? Aspoň trochu ste prenikli do tajomstva tejto časti Svätej omše? Ak to nedopadlo najlepšie, vráť sa ešte raz k testu a zamyslí sa nad otázkami a odpoveďami. Ver mi, nie je to strata času.

    Veľmi dôležité slovo na záver. (Môže sa prečítať. Zdá sa, že je toho trochu viac, ale ak sa číta pomaly zvládne sa to.) Chlapci, patrí sa ešte raz zopakovať to najdôležitejšie z najdôležitejšej časti Svätej omše.
    Tak teda po príprave obetných darov sa začína Eucharistická modlitba, čiže modlitba vďaky. (To znamená totiž slovo „eucharistia“ – vďakyvzdanie.) V tejto modlitbe vďaky sú aj slova Pána Ježiša, ktorými premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv. Hovorí ich kňaz, lebo vysviackou dostal moc, aby urobil ten istý zázrak ako Pán Ježiš – Premenenie. Slovo premenenie nám hovorí, že sa niečo premieňa? ČO? Chlieb a víno. Na čo? Čo sa teda vtedy deje vnútri chleba a vína? To je otázka, ktorá teológom nedala spať, pretože „navonok“ vyzerá akoby sa nič nedialo. Chlapci, ale vnútri sa deje zázrak! Pri premenení dochádza k „prepodstatneniu“ – k premeneniu podstaty chleba na Telo Kristovo a podstaty vína na Krv Kristovu. Je to tajomstvo našej viery, ale je to skutočne tak. Opravdivý Kristus je medzi nami.
    Keď sa to stane, kňaz s úctou pokľakne a potom pozdvihne a ukáže všetkým ľuďom Ježišovo Telo v Hostii. Potom Krv v kalichu. (Preto sa to nazýva aj pozdvihovanie.) V týchto okamihoch sa deje niečo úžasné – otvoria sa dejiny (minulé storočia) a sprítomní sa udalosť, kedy je Ježiš Kristus na kríži a obetuje sa za nás. Kristus „prechádza“ dejinami, alebo povedané moderne: „Vytvoril sa časový lievik“ a jeho obeta (ktorá bola okolo roku 33) sa teraz sprítomňuje na oltári. Deje sa to nekrvavým spôsobom. (Opäť povedané súčasným jazykom: „Pred nami netečie krv, ale máme to tajomne zahalené... Chlebom a vínom.“) A tak keď sme na Svätej omši, sme vlastne pod krížom, na ktorom je Pán Ježiš. Ide o niečo fascinujúce, tajomné, úžasné, mimoriadne. Je to plné nekonečnej Ježišovej lásky k nám. Preto sme všetci na kolenách, ticho vzdávame Spasiteľovi úctu a ďakujeme mu za našu spásu.
    Je to také veľké tajomstvo, že kňaz na to poukáže slovami: „Hľa tajomstvo viery“ a veriaci sa zaviažu, že kým budú žiť, budú svedkami tejto udalosti – smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Robia to slovami: „Smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie zvestujeme, kým neprídeš v sláve.“ Kedy príde pre mňa Ježiš v sláve? Je to jasné! Keď zomriem. A teda logicky vyplýva, že dokiaľ budem žiť, budem o tom svedčiť. Hej, je to veľmi vážny záväzok, ktorý tu veriaci dávajú. Avšak na záväzok mnohí v konkrétnom živote nemyslia. Len čo vyjdú z kostola, už sa ponáhľajú k divokej videohre a hltajú samé oplzlosti. Alebo sa mýlim? Je to u vás inak? Vráťme sa však k Svätej omši. Sme po Premenení.
    Kristus je teda medzi nami na oltári a my sa ústami kňaza a našimi srdcami modlíme za Cirkev, za Svätého otca, biskupov, kňazov, diakonov, za živých i mŕtvych... i za seba, aby sme došli do neba – do spoločenstva Svätých, k Panne Márii a k Ježišovi.
    Potom kňaz zdvihne paténu s Telom a kalich s Krvou Pána Ježiša, ukáže ich ľuďom a urobí jedno nesmierne dôležité prehlásenie. Začína slovami „Skrze Krista s Kristom a v Kristovi...“ Ide o to, že Najsvätejšia Trojica má všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Niet inej skutočnej moci vo Vesmíre. Žiadni ufóni nevládnu. Len náš Boh v troch osobách. Za tým nasleduje jedno z najdôležitejších zvolaní ľudu v celej svätej omši: „Amen.“ Áno, veríme, že je to tak. Ale aj žijeme podľa toho?
    Tak skončila ďalšia časť Bohoslužby obety a my sa posúvame k Svätému prijímaniu. O tom však nabudúce. Dnes ešte nesmieme zabudnúť na miništrantov, na ich správanie sa a úlohy v tejto časti Svätej omše.

    Postoje miništrantov počas premenenia.
Miništranti si musia uvedomiť, že ide o najväčšiu chvíľu počas celej Svätej omše. Svojim úctivým vystupovaním majú byť vzorom pre iných. Od nich si mnohí berú príklad, ako sa majú prežiť tieto udalosti. Preto „nešaškujú“, nestrkajú sa, nešepocú, nevyškierajú sa, nekymácajú sa, nezápasia o to, kto bude zvoniť!!! Ak sa im pridelí táto vznešená úloha zvoniť pri pozdvihovaní, robia to v pravom okamihu a dôstojne. Myšlienka mi sú „vnútri“ udalosti, ktorá sa práve odohráva a nie niekde v telenovele, vo videohre či v nejakom bunkri v lese.

    Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Test, ktorý ste práve napísali vám istotne priniesol aj veľa nových otázok: „Čo je čo, prečo je to tak, prečo som to doposiaľ chápal tak a nie inak...?“ Je vynikajúce, ak si ho ešte raz spolu prejdete a prediskutujete si jednotlivé otázky. 2. Počas Eucharistickej modlitby je dôležité, aby sa ľudia navzájom nerušili. Preto je veľmi dobré, aby naraz pokľakli, nešuchorili vecami, nebolí roztržití, nemali zapnuté mobily, utíšili deti, zdržali sa hlučného kašľu... Zodpovedzte si, ako je to u vás. Čo ešte vyrušuje ľudí počas premenenia a čo sa dá ešte u vás urobiť, aby neboli veriaci rušení počas pozdvihovania? 3. Prečo sa zvoní, to sme si už vysvetlili. Ale viete správne zvoniť? Navrhujem, aby ste si to išli precvičiť do kostola. Držte sa myšlienky, nech aj zvonenie (prípadne úder na gong) neodvádza pozornosť od tejto najsvätejšej chvíle, ale práve naopak, nech pomáha adorovať túto presvätú udalosť. 4. Zoberte misál a prejdite si jednotlivé časti Eucharistickej modlitby. A sledujete aj rubriky – poznámky písané červeným písmom. Istotne sa dozviete ďalšie nové veci i to, ako sa správať.

    Predsavzatie. Dnes súvisí s prežívaním Premenenia. Ako si na to sústredený? Ako skúsiš ešte viac milovať Pána Ježiša? Zamyslí sa a polepší sa.

    Príbeh: V dejinách Cirkvi sa udialo všeličo. Aj to, že niektorí ľudia pochybovali, či ozaj pri premenení prichádza k nám pod spôsobom chleba a vína Pán Ježiš. Nuž a preto On sám nám dal o tom niekedy vedieť. A to nezvyčajným spôsobom. Hovoríme tomu že došlo k Eucharistickému zázraku. Počujte, ako sa odohral jeden z nich.
    Sme v ôsmom storočí, v talianskom mestečku Lanciano. Istý mních je na púti do Ríma. Nemal ešte v ten deň Svätú omšu. Zabúchal preto na bránu kláštora a poprosil predstaveného: „Prosím vás, mohol by som u vás slúžiť Eucharistiu?“ Takejto prosbe sa nikdy nesmie odoprieť. Preto odpoveď bola pozitívna: „Nech sa páči, poďte ďalej. Hneď vám všetko pripravím.“ Počas premenenia však mních zapochyboval, či v chlebe a víne ozaj ide o Telo a Krv Pána Ježiša. A vtedy sa pred očami kňaza stalo niečo mimoriadne. Hostia sa premenila na kúsok mäsa a víno sa premenilo na krv. Tá čoskoro zhustla a zrazila sa v päť nepravidelných hrudiek. Keď to mních zbadal, zostal najprv v šoku a potom s krikom zutekal z miestnosti. Dobehol k predstavenému a všetko mu porozprával. Ten zase bleskovo zavolal biskupa a správa sa rozniesla široko ďaleko. Najprv nevedeli čo majú robiť, ale potom mäso a zrazenú krv dali do relikviára a po stáročia mali vo veľkej úcte. Relikviu opatrujú františkáni a v roku 1970 so súhlasom Ríma urobili výskum o čo vlastne ide. A predstavte si, tu sú výsledky medicínskej analýzy:
1. Mäso i krv sú ľudské, skutočne živé a čerstvé.
2. Mäso a krv majú tú istú krvnú skupinu (AB).
3. Mäso pochádza zo svalového srdcového vlákna – myokardu.
4. Diagram skúšanej krvi zodpovedá úplne ľudskej krvi odobratej na skúšku z ľudského tela v tom istom dni.

    Ale ako je možné, že mäso i krv zostali aj po dvanástich storočiach bez rozkladu? Na to nám vedci neodpovedali. To zostalo tajomstvom. Vlastne ide o ďalší zázrak. Ale tie predsa Pán Ježiš konal. A stále aj koná. Veď zázrak sa odohráva v každej Svätej omši. V našom príbehu sa „len“ zviditeľnil. Veriacim môže utvrdiť vieru, neveriaci asi aj tak neuveria. Povedia „manipulácia“, kto vie, čo zase tí kresťania vymysleli. My však veríme aj bez tohto zázraku. A ešte niečo. Asi by nám robilo problém priamo jesť mäso a piť krv. Preto je to všetko nádherne zahalené pod spôsob chleba a vína. Len lásku k tebe nám Ježišu daj. A nech ju vieme prijať. O to by mal prosiť miništrant každý deň.


pict_20160701131741n3y.jpg
 
Počet zobrazení: 1494x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT