DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1474951
dnes :: 467     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4628     mesiac :: 20449
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 24. Februára 2020 :: Meniny má Matej
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Dvanásť zastávok života bl. Zdenky Schellingovej

Publikované :: 2016-11-03 14:26:19
Krátky životopis predstavíme kombináciou rozprávania, dialógu a metód na porozumenie textu. 
Po prečítaní každého odseku je úlohou žiakov naformulovať prečítanej časti názov, ktorý si potom zapíšu do zošita. Ďalšou úlohou bude zodpovedať na otázky, ktoré je uvedené pod jednotlivými odsekmi.

1. Narodilo sa dieťa

Sestra Zdenka Schellingová sa narodila 24. 12. 1916 v Krivej na Orave, ako desiate z jedenástich detí. Pokrstená bola 27. 12. 1916 a pri krste dostala meno Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana boli statoční ľudia a dávali svojim deťom vzornú náboženskú výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej práci.
- V čom bolo detstvo Zdenky krásne?
- Čo jej rodičia dali ako najväčšiu výbavu do života?

2. Navštevuje školu

V rokoch 1923 – 1931 navštevovala Cecília ľudovú školu v Krivej. Medzi spolužiakmi bola obľúbená; bola usilovná, poslušná a rada pomáhala iným. V roku 1929 miestny farár Viktor Milan priviedol do Krivej rehoľné sestry z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža, aby mu pomáhali formovať duchovnú tvár obce. Priaznivé rodinné prostredie, horlivé pastoračné účinkovanie miestneho farára a príťažlivý príklad rehoľných sestier, ktoré ju v poslednom ročníku ľudovej školy aj vyučovali, prispeli k rozhodnutiu pre duchovné povolanie, ktoré sa u nej prejavilo veľmi skoro. Taká bola Zdenka.
- Aké vlastnosti mala Zdenka?
- Čo bolo pre Zdenku dôležité pre jej rozhodnutie k duchovnému povolaniu?

3. Vstupuje do rehole
Cecília sa pre rehoľný život rozhodla na základe vlastného uváženia. Ako pätnásťročná nastúpila do materského domu Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, rozhodnutá zasvätiť svoj život láske k Bohu a k blížnemu. Rodičia jej rozhodnutím boli nadšení a súrodenci boli na ňu veľmi hrdí. Po absolvovaní ošetrovateľskej školy sa stala postulantkou a 28. 1. 1936 vstúpila do noviciátu v Podunajských Biskupiciach, dostala rehoľné meno sestra Zdenka. Svoje prvé sľuby zložila 30. januára 1937 a večné 28. januára 1943. Svoje rehoľné povolanie vnímala ako plnenie Božej vôle.
- Aké konkrétne rozhodnutie urobila Zdenka ešte ako mladé dievča?
- Ako vnímala svoje rehoľné povolanie?
 
4. Pracuje v nemocnici
Po zložení prvých sľubov pracovala na internom oddelení na röntgene na klinike v Štátnej nemocnici v Bratislave, a potom od roku 1941 ako ošetrovateľka v krajskej nemocnici v Humennom. V roku 1942 na pozvanie vedenia Štátnej nemocnice v Bratislave prišla tam pracovať ako laborantka a neskôr sa stala asistentkou na röntgenologickom oddelení. Chorým, ktorí boli liečení hlavne na rakovinu, sa venovala s príkladnou obetavosťou, hrejivou láskou a profesionálnou odbornosťou. Pre mnohých bola „vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky“.
- Akými konkrétnymi skutkami plnila svoje rozhodnutie slúžiť blížnym?
- Akými konkrétnymi skutkami plnila svoje rozhodnutie slúžiť Pánu Bohu?

5. Vyjadruje odpor voči nespravodlivému násiliu

Po politickej zmene v roku 1948 Komunistická strana v bývalom Československu začala otvorené prenasledovanie Cirkvi. Mnohí veriaci boli rôznymi spôsobmi diskriminovaní pre svoju vieru, biskupi a kňazi prenasledovaní a väznení, rehoľné kongregácie zlikvidované a ich členovia poslaní na nútené práce. Sestra Zdenka si uvedomovala potrebu brániť Ccirkev. Mala 32 rokov a odhodlala sa k odvážnym skutkom. Podľa svojho poznania, síl a možností vyjadrila svoj odpor voči nespravodlivému násiliu. Jej postoje vyjadrovali vnútornú ochotu priniesť aj veľké obety pre trpiacu Cirkev. Aká ťažko pochopiteľná je niekedy Božia vôľa. 
- Aké boli konkrétne prejavy prenasledovania Cirkvi?
- Aké vnútorné rozhodnutie urobila Zdenka počas obdobia prenasledovania Cirkvi?

6. Pomáha pri úteku kňaza
Dvakrát pomáhala pri príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Prvý pokus bol čiastočne úspešný, keď sa začiatkom roku 1952 spolupodieľala na organizovaní úteku kňaza Štefana Koštiaľa, ktorý sa v Štátnej nemocnici liečil na následky mučenia pri výsluchu. Podarilo sa jej to tak, že strážnikovi namiešala uspávací prostriedok do pohára s čajom. Po kňazovom úteku sa v nemocničnej kaplnke pod krížom takto modlila: „Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive!“ Tohto kňaza však pri úteku chytili a odsúdili na 19 rokov odňatia slobody. Ale obeta sestry Zdenky bola prijatá a po pomerne krátkom čase (po 3 rokoch) neustále ponorená do konania Božej vôle zomrela. Spomínaný kňaz obdobie väznenia prežil a zomrel vo vysokom veku. Bolo to iba päť mesiacov predtým, ako bola sestra Zdenka v roku 2003 vyhlásená za blahoslavenú. 
- Ktorými konkrétnymi skutkami za záchranu nevinných kňazov riskovala svoj život? 
- Ako zneli slová jej modlitby pod krížom?

7. Pomáha pri druhom úteku
Druhý pokus o pomoc kňazom bol neúspešný. Sestra Zdenka Schellingová spolu so sestrou Katarínou Lukačovičovou uverili informácii agenta štátnej bezpečnosti, že troch saleziánskych kňazov a troch seminaristov, ktorí boli na liečení v Štátnej nemocnici (Titus Zeman, Štefan Sandtner, ThDr. Andrej Dermek, ThDr. Viliam Mitošinka, Justín Beňuška a Pavol Pobiecky) odvezú na Sibír a tam ich zastrelia. Uverili možnosti ich záchrany a úteku z Krajskej súdnej väznice v Bratislave. Útek mal umožniť člen väzenskej stráže za finančnú odmenu. Zaobstarali potrebnú sumu peňazí s pomocou Marty Sandtnerovej, sestry väzneného kňaza Štefana Sandtnera. Pripravovaný útek nebol úspešný. Menovaní kňazi boli už 26. 2. 1952 premiestnení do väznice v Ilave. Celá akcia slúžila ako pasca, ktorú pripravila Štátna bezpečnosť.
- Ako sa zachovala Zdenka a iná rehoľná sestra, keď sa dozvedeli, čo hrozí na Sibíri odvezeným prenasledovaným kňazom a seminaristom?
- Aký plán mala Štátna bezpečnosť s uvedenými prenasledovanými kňazmi?

8. Je zatknutá a mučená
Štátna bezpečnosť neváhala a pre realizovanie svojich plánov sestru Zdenku potrebovala zlomiť. Bola zatknutá 29. 2. 1952 a vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. Potápali ju do vody, pokiaľ sa nezačala dusiť, naťahovali ju po strop a pritom ju bili. Vyšetrovatelia sa trýznením snažili prinútiť sestru Zdenku, aby prezradila informácie, ktoré sa vôbec nevzťahovali na skutok, pre ktorý bola zatknutá. Nakoniec bola odsúdená 17. 6. 1952 na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv za údajnú velezradu, čiže za jeden z najťažších prečinov proti štátu. Od roku 1952 do roku 1955 bola sestra Zdenka premiestňovaná z jedného väzenia do druhého. Od svojho zatknutia až do posledných chvíľ svojho pozemského života znášala všetky utrpenia s hrdinskou trpezlivosťou, s vedomou ochotou i zomrieť pre Pána Boha a pre dobro Cirkvi a bez akejkoľvek nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali. Sestra Zdenka zažiarila ako vzor vernosti a odpustenia. Ubitá skoro až k smrti vyriekla: „Odpustenie je najväčšia vec v živote“. Aj takto vnímala plnenie Božej vôle.
- Čo znamenalo v čase prenasledovania Cirkvi byť odsúdený pre vieru?
- Ktoré čnosti vedela sestra Zdenka žiť i vo chvíľach, ktoré sú ľudsky veľmi ťažké, ba pre mnohých ľudí priam neznesiteľné?

9. Na základe amnestie je prepustená
Kvôli zhubnému nádoru jej ostával menej ako rok života a preto bola na základe amnestie dňa 16. 4. 1955 prepustená. Komunisti nechceli, aby zomrela ako mučenica vo väzení. Spoločenská situácia bola veľmi napätá, všade vládol strach, neistota a nedôvera. Nebolo jasné, kto je nasadený ako agent a udavač a kto sa môže stať terčom ďalšieho prenasledovania iba preto, že by sa ujal chorej sestry Zdenky. Pani Apolónia Galisová z Trnavy dokázala službou blížnemu a chorému človeku, ktorým bola sestra Zdenka, zobrať na seba i to riziko. Prijala ju do svojho domu. Vnímala to ako plnenie Božej vôle. Neskôr sa táto pani stala  rehoľnou sestrou a prijala meno Lucia. Určite ten čas, kedy mohla vnímať blízkosť sestry Zdenky, bol pre ňu požehnaním.  
- Kto sa v čase choroby stal milosrdným Samaritánom pre sestru Zdenku?
- Prečo to pani Apolónia dokázala?
- Ako Pán Boh odmeňuje odhodlanie a vernosť v službe blížnemu?

10. Zomiera
Zdenkin zdravotný stav sa po prepustení z väzenia neustále zhoršoval. Posledné dni svojho pozemského života prežívala v nemocnici na onkologickom oddelení v Trnave, kde aj 31. 7. 1955 o 7:45 hod. počas svätej omše zaopatrená sviatosťami zomrela. Takto tridsaťosemročná, odvážna a vždy usmievavá Božia služobnica sestra Zdenka Schellingová, pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, ponorená do Božej vôle, preukázala svojou obetou najvyššie svedectvo lásky. Dňa 2. 8. 1955 boli jej telesné pozostatky uložené na Starom cintoríne v Trnave. 
- Komu bola podobná sestra Zdenka nesením svojho kríža, plnením Božej vôle a najvyšším svedectvom lásky?
- Aký prívlastok dostáva ten, kto vydá svoj život ako obetu svedectva lásky k Bohu a k blížnemu?

11. Je rehabilitovaná
Po pätnástich rokoch od smrti sestry Zdenky bola Krajským súdom v Bratislave oslobodená od žaloby pre trestný čin velezrady a Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok v celom rozsahu. Tým umožnil jej úplnú občiansko-právnu rehabilitáciu. Keď sa v roku 1979 rušil starý cintorín v Trnave, na ktorom bol hrob sestry Zdenky, jej pozostatky spolu s pozostatkami ďalších desiatich sestier Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža boli exhumované a prevezené na cintorín do Podunajských Biskupíc. Tam sa nachádza kláštor i v súčasnosti a v ňom sestra Zdenka začínala svoj noviciát. 
- Aký význam má to, že i keď sa sestra Zdenka nedožila zrušenia rozsudku, bolo tak učinené po jej smrti?
- Kde okrem Podunajských Biskupíc pôsobia v súčasnosti sestry z Kongregácie Svätého kríža? 

12. Je blahorečená
V Jubilejnom roku 2000 bol zahájený proces blahorečenia sestry Zdenky. O tri roky nato bola druhá exhumácia jej pozostatkov. V roku 2003 sv. Ján Pavol II., ktorý bol v tom čase pápežom, potvrdil blahorečenie sestry Zdenky Schelingovej. On sám ju vyhlásil za blahoslavenú a za mučeníčku Katolíckej cirkvi na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. 9. 2003 v Bratislave – Petržalke. Bolo to počas jeho 3. pastoračnej návštevy Slovenska.
Sestra Zdenka je prvou slovenskou blahoslavenou v našich novodobých dejinách.  Liturgická spomienka na bl. sestru Zdenku je 30. júla. V jej rodisku Krivej a na mnohých ďalších miestach si môžeme uctiť jej ostatky, ktoré sú v relikviároch. Môžeme sa k nej utiekať modlitbou, litániami a môžeme prostredníctvom nej prosiť o duchovné a telesné dary tak pre seba, ale i pre tých, ktorí to potrebujú.
- Aké prepojenie vieme nájsť v tom, že sestra Zdenka bola blahorečená práve na sviatok Povýšenia sv. Kríža?
- Aké posolstvo zanecháva v mojom srdci príklad svedectva života sestry Zdenky až po jej mučenícku smrť?
 

Spracovala: Božena Nemčíková, Klára Soľanová
Zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/zdenka-schellingova/

Počet súborov na stiahnutie: 2
icon_document.png
.pdf [316 kB]  Počet stiahnutí: 481x
icon_document.png
.pdf [308 kB]  Počet stiahnutí: 446x
pict_20161103143300wh4.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 1221x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT