new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1624627
dnes :: 14     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1090     mesiac :: 5774
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Nedeľa 28. Novembra 2021 :: Meniny má Henrieta
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Naša dobrá zem /katechéza/

Publikované :: 2015-10-09 10:27:08
    Ponúkame vám katechézu, ktorú je možné použiť v školskej alebo farskej katechéza. Je vhodná na poďakovanie za úrodu alebo pri téme stvorenia sveta.

     Cieľ:
Kognitívny: Vysvetliť dôležitosť zeme a dôvody pre ochranu životného prostredia.
Afektívny: Oceniť hodnotu daru zeme.
Psychomotorický: Automatizovať modlitbu pred a po jedle.
Pomôcky: látkový alebo papierový kruh, výkresy A5 (príloha č. 1), farbičky, obrázky z prírody (stromy, kvety, obilie), obrázok detí, listy z rôznych stromov, zrno, múka, chlieb, obraz zeme v elektronickej verzii (príloha č. 2), text piesne Vďaky ti Pane, ozdobný papier na písanie listu Pánu Bohu, text modlitby pápeža Františka: Modlitba za našu zem.
Metódy: kreslenie, práca s vykladacím materiálom, meditácia s tichým hudobným doprovodom, spev, písanie listu, odriekanie spoločnej modlitby.
Stratégia: demonštračná
Veková kategória: podľa výberu variantov možno použiť pre žiakov rôznych vekových kategórií.

     ÚVOD

     Motivácia
     Učiteľ rozloží na zemi hnedý papierový (látkový) kruh a pýta sa žiakov, čo im to pripomína. Hovoria rôzne asociácie. Ak povedia, že im to pripomína zem, tak učiteľ dodá: naša dobrá zem.
Potom pokračuje nasledujúcou dynamikou, počas ktorej žiaci spolupracujú s učiteľom:
· Čo všetko môže byť na zemi? (stromy, lúky, lesy, potoky, ľudia,...)
· Môžeme to teraz nakresliť? (áno, a na pripravené výkresy A5 – viď príloha č. 1, každý žiak nakresli strom, rastlinu, zeleninu, klasy. Je dôležité, aby bol znázornený i rast koreňov v zemi. Po nakreslení to žiaci poukladajú po obvode zeme).
· Ak nie je priestor na kreslenie, môžu mať deti k dispozícií obrázky stromov, kvetov a obilia, ktoré poukladajú okolo zeme.
· Najsilnejším zážitkom je, ak po ukončení tejto práce učiteľ položí vedľa obrazu zem v peknej nádobe (napr. v priesvitnej mise) a rôzne druhy ovocia a zeleniny.  Svoju činnosť komentuje nasledovne: To, čo sme nakreslili je krásne, ale k čomu by to bolo, ak by sme na zemi neboli my (do obrazu položí obrázok chlapca a dievčaťa). Ak by tu nebol človek, platil by iba zákon džungle. My ľudia vnímame krásu zeme, preto si aj tento obraz dotvoríme listami z rôznych stromov.

     Keď sa teraz pozrieme na obraz, je krásny, ale to by nás nenasýtilo. Pán Boh nám skrze našu zem poskytuje skutočné plody, naša zem nás živí a my ju veľmi potrebujeme. Potrebujeme, aby bola zdravá, pretože i plody zeme, ktoré prijímame, chceme, aby boli zdravé.
     Učiteľ potom položí nádobu so zemou do stredu obrazu, rukou zem trochu pohladí alebo prehrnie. Potom položí na viditeľné miesto nádobu s rôznymi druhmi zeleniny a ovocia, ktoré rastú v našich klimatických podmienkach. Vyzve žiakov, aby po jednom postupne prišli, vybrali jeden druh a položili ho do obrazu tak, ako konkrétny druh rástol (to znamená jablko na vetvu nakresleného stromu, zemiak a mrkvu do zeme a pod.)

     HLAVNÁ ČASŤ

     Meditácia
      Ak je katechéza v rámci sv. omše, kvôli deťom, ktoré nemôžu byť celkom pri vytvorenom obraze, môžeme použiť aj obraz (príloha č. 2), ktorí prostredníctvom dataprojektoru môžu vidieť všetci.  
Počas meditatívnej hudby pomaly hovoríme nasledujúce slová:

     Variant A: Meditačný text pre starších žiakov

     Na našom obraze je znázornená naša ZEM. Je to uzavretý kruh a tak sa nám zdá, že nemá začiatok ani koniec. Zem obklopuje SVETLO. Obopína ju ako plášť. Na zemi je život a všetko na nej dozrieva z plnosti svetla. Svetlo udržuje na zemi ŽIVOT. Zem je OTVORENÁ, pripomína prekrojené zrelé ovocie.
Ukazuje nám, čo je v jej vnútri: semienka, cibuľky, hľuzy, korienky, zvieratá aj kamene. Na obraze vidíme to, čo je v prírode zakryté a neviditeľné.
     My však vieme, že to, čo nám odhaľuje tento obraz,  je len výrez z celku.
A mnoho skutočností nám ostáva skrytých navždy.
O živote zeme môžeme povedať, že je to život ZVONKU DO VNÚTRA. Je otvorená pre to, čo prichádza zvonku.
Je ochotná prijímať svetlo, vodu, dážď, oranie pluhov, prácu roľníka, ktorá na jar vrcholí zasievaním semien a v jeseni zbieraním zrelej úrody. Zem spotrebuje aj to, čo zvädlo. To, čo spadlo na zem (kompost), prijíma a premieňa na nový život.

     Zem však žije aj ZVNÚTRA SMEROM VON.
Sila zeme je vo vnútri. Je to tvorivá sila.
Zem je matkou – životodarnou pôdou pre život.
V jej vnútri sa premieňajú semienka, cibuľky, hľuzy, ktoré rastú do hĺbky ako korienky a do výšky ako stonky a kmene stromov. Sú premenené, aby v nich mohol prúdiť nový život.
Všetko, čo zo zeme vyrastá, musí mať korene v zemi. Len ten, kto má „pevnú pôdu pod nohami“, kto má svoj domov, môže rásť a vydržať všetky sily, ktoré ho ženú do výšky.
Každý život dostane toľko sily, koľko potrebuje pre svoje zakorenenie, pre svoj život a svoje životné poslanie.
Život, ktorý navonok vnímame, je však OBMEDZENÝ. Má svoje HRANICE. Či je to semeno jablka, pšenice, trávy a či človeka.
Zem prináša OVOCIE. Ovocie je obrazom plnosti a sily, ktorá bola v semene.

     Na našom obraze vidíme všetko v stave zrelosti, iba deti nie.
Ale aj oni stoja pevne na zemi. Sú kúskom zeme a kúskom nášho sveta.
Budú rásť, dozrievať, prinášať ovocie a padnú späť do zeme.
Kamkoľvek padnú, nevypadnú zo SVETLA, ktoré všetko obopína, nesie a drží.
V ňom sa všetko premení a stane sa NOVOU ZEMOU A NOVÝM  NEBOM.

     Variant B: Meditačný text pre mladších žiakov

     Vidíme pred sebou obraz zeme. Obraz nám chce niečo povedať. K tomu, aby sme to počuli, musíme byť teraz celkom ticho.

     SLNKO – SVETLO – sa dotýka zeme. Slnko takto hovorí k zemi:
„Som tu pre teba. Ja ťa nosím vo svojom náručí.
Si skrytá vo mne. Dávam ti svoje svetlo. Ono aj teba robí svetlou a viditeľnou.
Dávam ti farby a teplo, prenikám do tvojho vnútra. Ja som svetlom života.“
ZEM cíti, počuje slnko a odpovedá mu:
„Som pripravená a otvorená, vstúp! Potrebujem ťa!
Som ako dom. Mnoho som už do seba prijala a dovolila, aby do mňa vstúpili: voda, pluh, zvieratká.
Som ako MATKA. Žijú vo mne cibuľky, hľuzy, semienka. Dávam im vodu a tvoje svetlo, aby mali silu rásť.“
Cibuľky, semienka, zrnká, hľuzy cítia zem. Z nej pijú životnú silu.
Držia sa v nej pevne. Preto do nej zapúšťajú korienky. Takto sú tesne spojené so zemou a začínajú rásť.
A môžeme počuť slnečnicu, ktorá hovorí:
 „Viete, odkiaľ prichádzam? Vyrástla som z malého čierneho semienka. Vo mne je sila, ktorá mi pomohla rozkvitnúť a byť žiarivou! Som slobodná a cítim, že žijem. Prebúdza sa vo mne nový život, ponúkam vám nové semienka. Všetky vám darujem a je ich veľa!“
Jabloň hovorí:
„Na mne dozreli krásne, šťavnaté, červené jabĺčka. To sú ako moje deti. Už sú zrelé a už ma tak nepotrebujú. Môžete si ich obrať!“
„My ležíme hlboko v zemi. Vyrástli sme z hľúz a čakáme, že nás niekto vyhrabe,“ – hovoria zemiaky.
„Ja musím skloniť svoju hlávku,“ – hovorí obilný klas, „som príliš ťažký a už čakám na to, kedy prídu kombajny. Chcem vám poslúžiť k obžive.“
Hovorí to nám, deťom a my by sme mohli odpovedať: „Áno, čakáme na to, potrebujeme tvoje zrnká, aby sa z nich pomlela múka, aby pekár napiekol dobrý chlieb a mamička voňavé koláče a to zase dá život nám, deťom!“
Takto akoby všetko začína rozprávať. Mnoho ľudí dobre rozumejú tomu, čo sa v zemi deje. Starajú sa o to, aby plody dozreli a potom začína zber.
Na obrázku vidíme aj DETI. Niektoré stoja, iné behajú, tie tu nie sú, lebo by vybehli z obrazu. Aj oni rozumejú zemi a slnku. Hovoria:
„Ty si pre nás DAROM. Ty sa rozdávaš. Odkiaľ máš tú silu? Odkiaľ má slnko svoju silu, teplo a svetlo?“
A všetko spieva: „Za všetko  ĎAKUJEME  BOHU, lebo všetko je od neho!“

     Urobme to i teraz spevom piesne: Vďaky ti Pane, vzdávame vďaky...

Vďaky ti Pane, vzdávame vďaky, tebe čo kraľuješ v nebi na veky.
- za to, že dal si nám život,
- za to, že dávaš nám plody,
- za to, že dávaš nám chleba,
- za to velebíme teba.

     Formácia
     Ak všetko už svojou existenciou ďakuje za to, že je, o čo viac máme ďakovať Pánu Bohu my ľudia za dary zeme. Najlepšie to urobíme i vtedy, keď sa budeme modliť pred jedlom a po jedle, veď jedlo je Božím darom, ktorý dostávame prostredníctvom rodičov. Ak budeme sadať k obedu pri spoločnom stole, začnime modlitbou my, ak na to zabudnú naši rodičia.

     Písanie listu
     Spôsobov na ďakovanie je veľa. Teraz využijeme trochu zvláštny spôsob. Budeme písať Pánu Bohu list, ako poďakovanie za dary zeme.

     Učiteľ vyzve žiakov, aby teraz napísali svoj list Pánu Bohu, ako poďakovanie za dary. Po ukončení práce, každý prečíta svoj list, pod ktorý sa i podpíše a položí ho vedľa obrazu zeme. (Ak je to katechéza v rámci sv. omše, písanie listu možno vynechať). 
Nasledujúci list vďaky po listoch žiakov prečíta učiteľ na záver.

Bože náš, chceme sa ti teraz poďakovať za všetky úžasné dary,
ktoré nám dávaš prostredníctvom zeme a to práve dnes.
Ďakujeme za zem, ktorá nás nosí, živí, udržiava,
na ktorej žijeme a máme svoj domov.

Ďakujeme za ľudí, ktorí sú okolo nás,
ktorí sa o nás starajú a učia nás chrániť život v každej podobe.
Tešíme sa, že môžeme vidieť farebné kvety,
že nás sýtiš tým, čo vyrástlo na zemi: a to sú rôzne plody zeme.

Ďakujeme zvlášť za zrno, (prinesieme v miske zrno)
ako plod zeme a práce ľudských rúk,
ktoré sa melie na múku (prinesieme v miske múku)
a z ktorého sa pripravuje  chlieb náš každodenný.
(prinesieme chlieb, ktorý položíme do stredu zeme vedľa misy so zrnom)
On nás živí a dáva silu pre konanie každodenných povinností.

Do kúska chleba pri sv. omši prichádzaš ty sám, náš dobrý Ježiš,
aby si sa nám dal a živil nás svojim telom.

Ďakujeme ti za všetko a prosíme o silu,
aby sme boli dobrí ako je dobrý chlieb náš každodenný.

     ZÁVER

     Modlitba za našu zem
Terajší Svätý Otec František pred nedávnom vydal encykliku s názvom Laudato si, čo v preklade znamená Buď pochválený. Našu zem v nej nazval veľký dom. Slovami encykliky chce nás všetkých povzbudiť k tomu, aby sme sa starali o našu zem, o náš veľký dom.
Veď Pán Boh stvoril človeka zo zeme a plodmi tejto zeme je človek živý. (porov. Laudato si’, bod 202)
Na záver dokumentu sa pápež modlí za našu zem. K uvedenej modlitbe vyzýva aj nás, pretože všetci, kým žijeme na tejto zemi sme aj jej súčasťou.
Pomodlime sa teraz túto modlitbu aj my (pre žiakov máme pripravenú uvedenú modlitbu).
 
     Modlitba za našu zem
Najvyšší Pane, prítomný v celom vesmíre
i v tom najmenšom z tvojich stvorení,
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ všetko, čo existuje,
vlej do nás silu svojej lásky,
aby sme sa starali o život a krásu.
Zaplav nás pokojom, aby sme žili ako bratia a sestry a nikomu neškodili.
Otec chudobných, pomôž nám vyslobodiť tých,
ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí
a ktorí sú v tvojich očiach tak veľmi vzácni.
Ozdrav náš život, aby sme chránili svet a nepustošili ho,
aby sme rozsievali krásu, a nie znečistenie a skazu.
Dotkni sa sŕdc tých, ktorí hľadajú iba výhody na úkor chudobných a tejto zeme.
Nauč nás objavovať hodnotu každej veci,
kontemplovať s úžasom a uvedomiť si, že na našej ceste
k tvojmu nekonečnému svetlu sme hlboko spojení so všetkými stvoreniami.
Vďaka, že si s nami po všetky dni.
Posilňuj nás, prosíme, v našom boji za spravodlivosť, lásku a pokoj.
Svätý Otec František, encyklika Laudato si, b. 245.

     Povzbudenie a aplikácia

     Pán Boh nás stvoril ako rozumné tvory a do srdca nám vložil iné zrnká, ako sú tie obilné. 
Vložil do nás zrnká vďaky, lásky, dobroty, starostlivosti a ešte mnohé ďalšie. Tie zrnká už vyklíčili a po vyklíčení nasleduje rast. Ľudia však tento rast vidia iba prostredníctvom našich skutkov. Ak máme podmienky na rast, dozrievame aj my ako ľudia a ako kresťania.
Toto je však naša úloha nie iba na jedno vegetačné obdobie ako je to v prírode, ale je to úloha na celý náš život. 
Doprajme našim zrnkám „dážď modlitby“, doprajme našim zrnkám „lúče svetla Božieho slova“ a doprajme našim zrnkám „teplo vďačnosti“. 
Každý žiak si môže na záver zobrať z misky jedno zrnko, ktoré symbolicky predstavuje jeho predsavzatie k modlitbe, čítaniu Božieho slova a vďačnosti. Doma si ho môže zasadiť.


Spracovala: Klára Soľanová
Meditačné texty k obrazu a obraz podľa RPA 1978/1

pict_20151009102905gjh.jpg
Zdroj: Meditačné texty k obrazu a obraz podľa RPA 1978/1
 
Počet zobrazení: 2217x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2021   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT