DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1474983
dnes :: 499     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4660     mesiac :: 20481
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 24. Februára 2020 :: Meniny má Matej
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Modlitba a jej miesto vo vyučovacej hodine náboženstva

Publikované :: 2015-11-27 10:32:16
Učiteľ prichádza do triedy k žiakom predovšetkým ako pedagóg a vychovávateľ. Učiteľ náboženstva však prichádza do triedy aj ako katechéta, ako svedok viery. Zamyslime sa, ako pomôcť v rámci hodiny výchove k modlitbe. Uvedomujeme si, že modlitba je najosobnejší prejav vzťahu k Bohu. Najľahšie je naučiť deti formulám. Modlitba však poníma obracať sa s dôverou k Bohu, počúvať ho a odpovedať mu. Táto oblasť vyžaduje predovšetkým vnímavosť učiteľa-katechétu, ktorý má sám skúsenosť modlitby ako vzťahu s Bohom. Modlitba má v každom ročníku svoje miesto. Je súčasťou rozvíjania rozmeru spoločenstva, ktoré je jedným z troch rozmerov v štruktúre osnov každého ročníka. 
     Čo učiteľ môže veľmi dôsledne urobiť na vyučovacej hodine je dať správny priestor modlitbe a nájsť správny spôsob, ako do nej žiakov uviesť. Modlitbe na začiatku hodiny má predchádzať vzájomné prijatie učiteľa a žiakov, „zasadenie“ vyučovacej hodiny do konkrétneho tematického celku, liturgického obdobia, konkrétneho času a priestoru a navodenie vnútorného postoja vďačnosti  alebo prosby.

     Modlitba na začiatku hodiny. Autor Didaktiky v službách katechézy A. Kostelanský hovorí, že modlitba na začiatku vyučovania náboženstva upozorňuje, že každú činnosť, prácu, my kresťania, začíname s Bohom. Učitelia náboženstva využívajú predovšetkým recitovanú modlitbu. Zaujímavým spôsobom modlitby je doma pripravená modlitba žiakov, ktorú vedie jeden alebo dvaja žiaci. Žiaci vyslovia úmysel, prednesú prosby a vďaky, ktoré vnímali vo svojej triede, rodine, blízkom okolí počas týždňa. Potom uvedú i recitovanú modlitbu, napr. Otče náš. Je úlohou učiteľov náboženstva - katechétov, aby viedli žiakov pri príprave modlitby. Nech sú to i modlitby za Cirkev, modlitba žalmu, liturgických textov – Sláva Bohu na výsostiach, Božieho slova a v čase Adventu i modlitba Anjel Pána. Uvedený spôsob modlitby má veľký význam pri formovaní vzťahu k nej. Výchova k modlitbe však predpokladá i pripraviť prostredie k modlitbe. Je tiež úlohou učiteľa náboženstva, aby pomohol vytvoriť dôstojné prostredie, ku ktorému patrí kríž, prípadne obraz, Sväté písmo, svieca, kvety a pod. Zameranie na uvedený náboženský predmet mení prostredie triedy. Centrom pozornosti nie sú tí žiaci, ktorí vedú modlitbu, nie je ani učiteľ, ale Ježiš a jeho prítomnosť medzi nami.

     Modlitba na konci hodiny. Stáva sa, že modlitba na konci vyučovacej hodiny je improvizovaná. Keďže ju učiteľ nechce vynechať, sám vlastnými slovami vloží do modlitby poďakovanie. Je vhodné, aby túto modlitbu formulovali hlavne žiaci, aby nadväzovala na obsah, kerygmu a posolstvo, ktoré si žiaci z hodiny odnášajú. Bolo by vhodné viac sa zamyslieť nad touto skutočnosťou a dať modlitbe na záver hodiny hlbší význam, čo neznamená, že modlitba bude dlhá. Má skončiť skôr, ako zazvoní. Modlitba nie je spätnou väzbou. Môže však byť pre nás reflexiou, že ak žiaci nevedia vložiť do modlitby obsah témy, že ich formulácie sú prázdne a chudobné, pravdepodobne i nami pripravený obsah témy bol prázdny a chudobný.

     Modlitba ako slávenie počas hodiny. Modlitba môže mať niekedy i podobu paraliturgického slávenia. Pri nej je dôležité zažiť spoločenstvo. Slávenie predpokladá spoločnú prípravu. Žiaci si rozdelia úlohy, napr. výber textov zo Svätého písma, výber modlitieb (v Advente Anjel Pána), výber obrázkov, výber piesní (môžu sa iba recitovať slová piesne z JKS, v Advente napr. pieseň Roste nebesia s výsosti alebo Príde Kristus, Spasiteľ náš), nesenie určených predmetov na určené miesto (adventný veniec, štyri sviece, obraz Božieho milosrdenstva, ruženec, Sväté písmo) a pod. 


Spracovala: Klára Soľanová


pict_20151127103155w8a.jpg
 
Počet zobrazení: 2020x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT