DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1475010
dnes :: 526     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4687     mesiac :: 20508
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 24. Februára 2020 :: Meniny má Matej
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Aká bola Zdenka? Čo o nej povedali iní?

Publikované :: 2016-11-03 14:42:17
Rehoľná spolusestra Elena Hrabková povedala:
- „Sestra Zdenka mala charizmu rehoľnej ošetrovateľky, ten vzácny dar, ktorý sa hocikomu nedostáva.“
- „Skutky milosrdenstva a celú charitatívno-ošetrovateľskú činnosť vykonávala so zbožnou obetavosťou a láskou ku všetkým ľuďom bez rozdielu. K pacientom sa približovala s potrebným prívetivým úsmevom, tak veľmi dôležitým vo vzťahu k tým, čo trpeli. Aj to bol jej osobný príspevok k terapii pacientov.“
Na základe textu pomenuj vlastnosti, ktoré charakterizujú bl. s. Zdenku a popremýšľaj, ktoré z týchto vlastností charakterizujú i teba.

Sestra Terézia Rapavá hovorí:
- „Mala skôr vyššiu a štíhlu postavu. Chodievala vzpriamene so zdvihnutou hlavou, ale s pokorným, láskavým výrazom v tvári, a tak ako by sa takmer nadnášala nad zemou. Jej chôdzu zvýrazňovala prirodzená elegancia, pohyby jej rúk boli jemné a lahodné. Pri stretnutiach na chodbe alebo na iných miestach spolupracovníčky a známe osoby predstihla pozdravom, pričom nechýbal ani jemný úklon hlavou a prívetivý pohľad sprevádzaný nenúteným úsmevom.“
- „Sestra Zdenka  hovorievala málo a skôr ticho a polohlasne. Pacienti si ju všimli aj vtedy, keď sa s nimi bezprostredne nerozprávala. Istotne aj preto, že z jej očí a celej tváre vyžarovalo čosi nesmierne príjemné a tajomné, čo sa nedalo nevšímať. Pri nej nikto necítil strach. Jej spôsoby, všetky prejavy a správanie sa vzbudzovali dôveru.“
Charakterizuj bl. sestru Zdenku svojimi slovami.

Sestra Viridiána poznamenáva:
- „Sestra Zdenka v nemocnici nemala páru. Ku každému bola taká milá, že hneď padla ľuďom do oka. Vždy bola ochotná prijať každú obeť. Jednostaj pobehúvala okolo pacientov ako srniatko, drobčila po chodbe, ale sa aj zaraz obrátila, keď na ňu niekto zavolal.“
Akú vlastnosť charakterizuje tento text?

MUDr. Eugen Vilček hovorí krátko:
- Na otázku, aká bola sestra Zdenka, odpovedal: „Anjel v ľudskom tele...“
Čo znamená, keď o niekom povieme, že je „anjel“?

Profesor Karol Virsík, riaditeľ a primár Ústavu tuberkulózy v Podunajských Biskupiciach hovorí:

- „Sestra Zdenka bola vzornou sestrou, osobne veľmi krásneho charakteru. Mala rada ľudí a bola ochotná pomáhať dokonca aj takým, čo iným robili príkorie. A všetkým odpúšťala. Aj tým, čo iným ktorí ju prenasledovali. V práci bola veľmi pedantná a dochvíľna. Vyznačovala sa dôslednosťou v plnení každodenných povinností.“
Ako ty vnímaš ľudí okolo seba, dokážeš ochotne odpúšťať?
Ako vykonávaš svoju prácu?

- Byť človekom, ktorý vníma Božiu vôľu, rozhoduje sa a koná podľa Božích plánov, je milosť a  nadprirodzený dar. Sestra Zdenka si túto milosť ustavične vyprosovala u Pána. Všetko čo dosahovala, bolo s Božou pomocou, prostredníctvom častých a vrúcnych modlitieb. Úmysel dôsledne plniť svoje profesionálne poslanie bolo jej denným programom.
Ako ty využívaš Božiu milosť, modlitbu a dary, ktoré si dostal vo svojom živote?
O  čo prosíš Boha v modlitbe?

- Sestra Zdenka tým, že vstúpila do rehole, zasvätila svoj život Bohu.  Druhýkrát sa rozhodla svoj život obetovať Bohu, keď sa rozhodla zachrániť kňaza, ktorý mal byť zavlečený na Sibír – na smrť. Kľakla si pod kríž a prosila Pána Ježiša: „Pane, Bože, za jeho život obetujem svoj jediný. Pomôž mu ostať nažive a dostať sa do bezpečia.“
Porozmýšľaj, či si bol niekedy v situácii, keď si sa mal rozhodnúť pre obetu za niekoho alebo za niečo. Uvažuj, či by si v takýchto chvíľach dokázal odvážne pomáhať Cirkvi, kňazom, bratom a sestrám.

Program jej dňa   
- „Od  Pánovho  oltára idem k oltáru svojej práce... všade musím vedieť pokračovať v obete oltára... a nebáť sa začať ju radostne pre Boha.

Krédo jej života
- „Bez prestania spievať Glória, ohlasovať Kristovo slovo skôr príkladom ako slovami. Vyznávať Krista svojim životom.“
- V rozlúčkovej modlitbe Pán Ježiš povedal: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Jn 15, 8) Učeníkmi vzájomnej lásky, ktorá v ochote milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba, neváha – ak treba – aj život položiť za svojich bratov. Od niektorých z nich sa vyžaduje svedectvo hrdinskej obety. To platilo i o bl. sestre Zdenke Schellingovej.
 
Čo o nej povieš ty?

Tvojou úlohou je odpovedať na otázku, aká bola bl. sestra Zdenka
- formou listu kamarátke
- formou diskusie o živote bl. sestry Zdenky s poukázaním na možnosť, ako ju nasledovať vo svojom živote.


Podľa knihy: Boli soľou i svetlom, SSV, 2001
Spracovala: Božena Nemčíková

Počet súborov na stiahnutie: 2
icon_document.png
.pdf [316 kB]  Počet stiahnutí: 481x
icon_document.png
.pdf [308 kB]  Počet stiahnutí: 446x
pict_20161103144357wk2.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 1177x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT