DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1474993
dnes :: 509     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4670     mesiac :: 20491
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 24. Februára 2020 :: Meniny má Matej
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Ako máme nasledovať Máriu? /katechéza/

Publikované :: 2017-07-03 10:42:08
Cieľ katechézy
Kognitívny:
- vymenovať udalosti z dejín spásy, ktoré sú späté s Pannou Máriou,
- na pozadí biblických udalostí vymenovať a zdôvodniť vlastnosti Panny Márie,
- zdôvodniť úlohu Panny Márie v Cirkvi a potrebu jej nasledovania.
Afektívny:
- oceniť úlohu Panny Márie v dejinách spásy.
Psychomotorický:
- podľa vzoru Márie formovať svoj život.
Pomôcky: veľký obraz Panny Márie, pracovný list s vlastnosťami, text o fatimských zjaveniach, modrá kartička, svieca k modlitbe. 
Metódy: rozhovor v skupinách, práca s pracovným listom, čítanie s porozumením, triedenie, porovnávanie, zdôvodňovanie, formulovanie modlitieb.
Stratégia: demonštračná
Veková kategória: žiaci od 3. ročníka  

ÚVOD
Motivácia

    Učiteľ ukáže žiakom veľký obraz Panny Márie, pripevní ho na viditeľné miesto. Úlohou učiteľa je vzbudiť pozornosť a zaujať žiakov, dostatočne ich zmotivovať na aktuálnu tému.
Deti si pozrú obraz a učiteľ po krátkej chvíli povie, že hlavnou postavou dnešného stretnutie bude Mária. Deti môžu zdôvodniť uvedený výber, napr. že prežívame sté výročie fatimských zjavení, že v týždni sa bude sláviť konkrétny sviatok Panny Márie a pod. 
 
HLAVNÁ ČASŤ
    Práca v skupinách
Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch skupín a vyzve ich, aby si spomenuli na všetky biblické udalosti, v ktorých vystupovala Mária a zapísali ich na pripravené kartičky. Na prácu ich môže stanoviť čas 5 – 8 minút. Po ukončení práce žiaci menujú biblické udalosti. Učiteľ uzavrie činnosť vyhodnotením poznatkov o Panne Márii a vyjadrením spokojnosti, ako ju poznajú.

    Práca s pracovným listom
Učiteľ kladie deťom otázku: Aká je Mária? Rozdá deťom pracovný list, na ktorom je uvedených 16 charakteristík Panny Márie. Nechá 4 voľné miesta, do ktorých môžu žiaci vpísať vlastné charakteristiky.
 
Mária je:

1. Dobrá                                                              11. Trpezlivá
2. Mierna                                                            12. Pracovitá
3. Starostlivá                                                       13. Radostná
4. Citlivá                                                             14. Obetavá
5. Pravdivá                                                         15. Spolucítiaca
6. Odpúšťajúca                                                   16. Ochotná každému pomôcť
7. Odvážna                                                          17.
8. Milujúca                                                          18.
8. Vnímavá                                                          19.
10. Vytrvalá                                                         20.     

    Úlohou každého žiaka je vybrať 5 vlastností Panny Márie. Môžu však dopísať i ďalšie vlastnosti, ktoré im chýbajú. Deti pracujú asi 5 minút. Po ukončení práce vytvoria 5-členné skupiny a zo všetkých vybraných vlastností majú vybrať tri vlastnosti, ktoré sa v ich skupine vyskytovali najviac.

Učiteľ si všíma prácu žiakov a vedie ich k tomu, aby počas práce:
- správne charakterizovali jednotlivé vlastnosti,
- diskutovali a zdôvodňovali svoj výber,
- vedeli sa dohodnúť na spoločných vlastnostiach rôznym spôsobom.

    Poslednou časťou práce je napísať vybrané vlastnosti Márie na tabuľu a pod nich priradiť aj konkrétnu biblickú udalosť (Žiaci môžu k vlastnosti Márie priradiť rôzne biblické udalosti, napr. jej starostlivosť môžu vnímať pri narodení Ježiša, ale i na svadbe v Káne a pod.)

Aktualizácia
    Učiteľ prepojí úvodnú motiváciu s uvedenou časťou. Z posolstiev fatimských zjavení má pripravený vhodný text, v ktorom sa v slovách Panny Márie odráža jej starostlivosť o nás ľudí. Text prečíta a úlohou žiakov je z vlastností napísaných na tabuli vybrať tie, ktoré ju charakterizujú vo vzťahu k ľuďom žijúcim tak pred sto rokmi ako i teraz.

ZÁVER
Povzbudenie
Učiteľ vyzve žiakov, aby sa usilovali vo svojom živote nasledovať vlastnosti Panny Márie a prosiť o jej príhovor u Syna Ježiša Krista. 

Modlitba

Žiaci sú vyzvaní k modlitbe. Každý žiak môže poprosiť Pannu Máriu o pomoc pri prehlbovaní niektorej vlastnosti, ktorá nám chýba. Učiteľ dá každému žiakov modrú kartičku, na ktorú si napíše vlastnosť, prípadne celú prosbu o prehlbovanie vybratej vlastnosti.


Spracovala: Klára Soľanová
Preložené a upravené podľa Katechéta 5/2000. Vyd. Poznań
pict_20170703104156efu.png
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 875x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT