DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469978
dnes :: 350     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3412     mesiac :: 20194
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 4. rok
[späť]

11. Pôstne obdobie

Publikované :: 2016-12-16 14:29:51
    Slovo pre animátora: V našich témach prichádzame k Pôstnemu obdobiu. Je to čas, ktorý má veľmi bohaté liturgické aktivity. V téme skúsime odhaliť tie najdôležitejšie. A chceme zvýrazniť základnú posvätnú atmosféru, ktorá má sprevádzať kresťanov počas štyridsať dní. Jednoznačne podčiarkneme pokánie. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to polepšenie sa. Miništrantov oboznámime aj s praktickými pokynmi, ktoré budú počas pôstu praktizovať. Je to dobré pre ich duchovný život aj službu ľuďom. V téme použijeme náš osvedčený postup. Nuž a ako vždy, materiál je tak bohatý, že vám postačí aj na viacero stretnutí.

Cieľom je pripraviť sa na prežívanie pôstneho obdobia a poukázať na to, čo môže počas neho miništrant robiť.

Metodika: Šľachtený modlitbou, pôstom a láskou.
Materiál: Sväté písmo, papier, perá, misál, lekcionáre, kniha Modlitby veriacich, Direktórium.

    Aktivita s Božím Slovom: V úvode prečítame Božie Slovo. A bude veľmi krátke:
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 14-15).

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ Krátka veta ale s nesmiernym dopadom na vesmír. Ten, ktorý vedel ako sa dá dostať do neba nám to povedal jednou vetou. Kto chce tam prísť, musí toto robiť. O to viac cez pôst. Túto výzvu Pána Ježiša môžeme do slovenčiny preložiť aj takto: „Zmeňte zmýšľanie a verte radostnej správe.“ Ak to rozvedieme ešte obšírnejšie, tak ide o toto: „Zmeňte zmýšľanie, teda odvráťte sa od zlých vecí, ktoré páchate!“ A kam sa máme obrátiť? Ako zmeniť naše zmýšľanie? „Podľa evanjelia.“ V jadre evanjelia je radostná správa, že: „Boh je Otec a čaká nás v nebi.“ Takže ak sa vás niekto spýta: „O čo v pokání ide?“ Odpoveď je jednoduchá: „O návrat do neba.“ Tak niečo preto aj urobme. To dodávam už ja.
    Pokánie je podmienkou, aby sme vošli do Božieho kráľovstva. Môžeme si to názorne predstaviť, akoby doň viedli dvere a pred nimi je človek s rôznymi batohmi a hrboľmi. Chce bránu prekročiť, ale nejde to. Nepomôže ani keby ho niekto ťahal dopredu či praskol zozadu. Sám musí zo seba zhodiť to zlé, čo je s ním zrastené. Ba dokonca musí „prejsť“ aj detektorom, či ani vo vnútri nemá to, čo do Božieho kráľovstva nesmie vojsť: pýchu, lakomstvo, smilstvo, nelásku, závisť, hnev, lenivosť či iný vážny hriech. Ak si pripomenieme, čo sme sa zaviazali krstom – zriekanie sa zlého, tak vlastne pokánie je náš záväzok z krstnej zmluvy. Tá sa s Bohom uzatvára na celý život, preto aj pokánie má trvať tak dlho.
    Myšlienky na zamyslenie: Pokánie je teda životný štýl. Zaviazali sme sa preň krstom. A teraz v pôste ho robíme ešte intenzívnejším. Aby sme mali k tomu silu, tak viac počúvame Božie Slovo, venujeme sa modlitbe, nasledujeme Krista na krížovej ceste, pripomíname si krst, uvažujeme o zmysle nášho života, cítime vďaku za to, čo pre nás Ježiš vykonal a vlastne kráčame s ním na Kalváriu. Chystáme sa na slávenie Veľkonočného tajomstva. Vrcholom nášho pokánia je Sviatosť zmierenia, ktorú by si mal v tomto pôstnom období urobiť každý kresťan katolík.
    Niektorí ľudia nemajú radi pôstnu dobu. Myslia si, že keď je zameraná na odriekanie, seba zápory, modlitbu, či obmedzenie hlučnej zábavy, aj oni sa dostanú do smútku. Ale to nie je pravda. Chlapci, už ste dosť starí na to, aby ste skúsili, že je aj iný druh radosti než tá, ktorá k nám prichádza z pojašených médií, z divokej hudby, sledovania filmu za filmom, či z plytkých radovánok. Cez pôst sa nám ponúka radosť iného druhu. Pramení zo stretnutia s Pánom, z presvedčenia, že náš život má zmysel, že Pán s nami počíta v nebi! Aké slastné je cítiť, že ste jeho. Môžete vo fantázii a aj v realite prežívať, že ste v jeho prítomnosti. V tichu môžete objaviť seba i svoje miesto na zemi... Skúste to, a istotne objavíte čosi nové. Nuž a ak sa preto budete trochu namáhať, vedzte, že pracujete na svojom.

    Liturgická príprava na prežívanie pôstneho obdobia: Toto obdobie trvá štyridsať dní a počas neho používame v liturgii fialovú farbu. Opäť sa nám mení Nedeľný a Feriálny lekcionár. Pôstne obdobie ich má vlastné. Kto sa modlí breviár, tiež má zmeniť texty. Glória je len na sviatky a slávnosti. V nedele nie. Aj radostné zvolanie Aleluja! sa počas celého pôstneho obdobia vynechá. Počujeme ho až na vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania. V tomto období sú zvlášť vhodné pobožnosti Krížovej cesty, kajúce pobožnosti, pôstne kázne, modlitba bolestného ruženca... Všetky spomienky na svätých sa v pôstnom období stávajú ľubovoľné. Kvetná výzdoba oltárov sa zakazuje a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na sprevádzanie spevu. Výnimkou sú nedele, slávnosti a sviatky.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od stanice k stanici a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa pobožnosť koná verejne, stačí ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa nemôžu zúčastniť krížovej cesty, môžu získať úplne odpustky čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša. No nech to trvá aspoň nejaký čas (15 minút).

    Aktivita na stretnutie: Dnes máme veľa vecí na nácvik. Môžeme začať tým, že si prejdeme liturgické knihy. Spolu si preberieme, ako ich nastaviť k slúženiu svätej omše v pôstnom období. Musíme nájsť vhodné lekcionáre (nedeľný a na férie), modlitby veriacich, v misáli nastavíme pôstne obdobie, patričné pôstne prefácie, atd. Nezabudnime si prejsť aj liturgické predmety, ktoré budeme počas pôstneho obdobia používať: pálu, lavabo i korporál s fialovou výšivkou, kalichové vélum, oltárnu plachtu... (Chlapcom môžete pripomenúť, že kvetinová výzdoba oltára sa nekoná.)
    Tiež je dobre, ak sa nacvičí asistencia pri pobožnosti krížovej cesty. Skúste sa slávnostne zoradiť a rozdeľte si úlohy: kto bude nosievať kríž, sviece, mikrofón... Ukážte si ako to bude u vás vyzerať. Zoraďte sa do formácie a presuňte sa okolo niekoľkých zastavení. Zopakujte si, kto si na výzvu kňaza pokľakne, kto sa len ukláňa. Vlastne si prejdite modlitbu krížovej cesty – odpovede, pokľaknutie, chodenie s krížom... Ak je kríž ťažký, nacvičte si, ako bude vyzerať výmena pri jeho nesení. (Nie že niekoho zraní!)

Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Keďže pôstne obdobie sa začína popolcovou stredou, treba si prejsť ako sa robí požehnanie popola a značenie popolom. Požehnanie prebieha buď vo svätej omši, alebo mimo nej – v Bohoslužbe slova. Je to po evanjeliu a homílii. Ak je požehnanie počas svätej omše, úkon kajúcnosti sa v úvode vynecháva, pretože ho nahradzuje práve táto pobožnosť. (Popol sa pripravuje z bahniatok, olivových alebo iných ratolestí, ktoré sa požehnali na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho roku. Tie sa najprv sa vhodnom čase a mieste spália. Potom sa popol pripraví na tácku, mištičku alebo do primeranej nádoby.) Vy nezabudnite pripraviť svätenú vodu, kropáč, mikrofón a príslušnú liturgickú knihu. Text požehnania je v misáli. Ak je kňaz sám, urobí si kríž na čele a nič pri tom nehovorí. Ak je prítomný iný kňaz, alebo diakon, tak mu symbol kríža vtlačí jeden z nich. Pri značení popolom kňaz povie jednu z dvoch formúl: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Alebo: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ Na popolec ide len ten, kto sa ozaj chce zmeniť. To nie je nijaká mágia, ale vonkajší prejav, že to s pokáním myslím úprimne. 2. Chlapcom je dobre vysvetliť zmysel prísneho pôstu. Máme ho dva krát do roka: na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Prísny pôst, ktorý spadá na tieto dni robia všetci katolíci na celom svete. Navonok tak vyjadrujú to, čo sa deje v ich srdci: ľútosť nad hriechmi a ochotu polepšiť sa. V dňoch prísneho pôstu sa neje mäso (od určitého veku) a dospelí sa môžu len raz cez deň dosýta najesť (tiež do určitého veku). Dnes sa nenahradzuje zdržovanie mäsitého sa pokrmu iným skutkom pokánia. No a ešte raz si zvýraznime zmysel tohto pôstu: Všetkým je známe, že aj mnohé herečky či iné persony držia diéty, nejedia kvôli svojej línii... a predsa to nie je pôst, o akom hovoríme. V našom prípade ide o iné. Chceme aspoň trochu umŕtviť svoje telo, lebo ak to zbujnie, bude rozkazovať aj duši! Pri hlade – niečo vo mne zavrčí... to je ako budík. Aha, niečo mám teraz robiť! Čo? Rýchlo obrátiť svoju myseľ k Bohu. Hlad ma teda upozorní na dôležité stretnutie. A nie s hocikým! S Bohom. 3. Ako ďalšiu aktivitu navrhujem pomodliť sa spolu pobožnosť krížovej cesty. Môže to byť v kostole, na kalvárii alebo aj v prírode. Jej sila spočíva v zbožnom rozjímaní o tom, ako sa rodila naša spása. 4. Nuž a ešte si preberte pôstne predsavzatie. Samotné slovo nám hovorí, že si niečo „pred seba“ dáte. Pracujeme na sebe! To je dobrá vec, ale nesmieme zabudnúť, prečo to robíme. Predstavte si, že ste na 40 dňovom sústredení a máte chytiť formu. Na dobrý život. Motivácia sa doslova žiada. A čo je väčšie, než život večný a láska k tomu najdobrotivejšiemu Otcovi a jeho Synovi? Tak s chuťou do toho. Oplatí sa to. Veď ešte nikdy nikto nebanoval, že robil pokánie a pracoval na sebe, aby sa s Božou pomocou zošľachtil. Šľachtený pôstom a dobrom. To je to pravé!

    Predsavzatie: Nuž je dobre dať si na stretnutí aj spoločné predsavzatie. Aby ste sa navzájom povzbudzovali.

    Aké by mohlo byť? Trochu každý deň čítať zo Svätého písma. Ísť častejšie na svätú omšu. Rozdeliť si starkých v dedine a pomôcť im.... Ukladať miništrantské šaty. Istotne nájdete niečo trefné.

    Príbeh: Je dobré, keď má štát, alebo mesto v čele čestného, spravodlivého človeka. Jedným z takýchto bol aj New Yorský starosta Henry La Guardia. Počas svojho funkčného obdobia (1933-1945) dokázal pomôcť tým najchudobnejším, bojoval proti korupcii, nespravodlivosti i násiliu. Keďže bol aj právnik, často ako sudca riešil menšie delikty. Raz mal súdiť starca, ktorý ukradol v obchode peceň chleba. „Prečo si to urobil?“ pýtal sa starosta hriešnika na motív činu. „Bol som veľmi hladný. Už viac dni som nemal nič v ústach.“ odvetil pokorne starec. La Guardia zhodnotil situáciu a vyniesol tento rozsudok: „Ste vinný z krádeže a odsudzujem vás na desať dolárov pokuty.“ V súdnej sieni to len tak zašumelo. Jedni ľutovali starca, druhí reptali, že mu naparil len tak málo. Sudca sa však obrátil k prítomným ľuďom a povedal: „Ešte som neskončil. Každému z vás dávam pokutu 50 centov.“ „A to zase za čo?“ čudovali sa prekvapení ľudia. „Pokutu ste dostali za to, že žijete v meste, kde tento starec bol nútený kradnúť chlieb aby nezomrel hladom a vy ste proti tomu nič neurobili!“ Peňažný trest bol ihneď vykonaný a vyzbieraných 50 dolárov okamžite odovzdali obžalovanému.

    Priatelia, pôstne obdobie nás učí byť citlivými aj na bolesť druhých. Pozýva nás ku konkrétnym skutkom. Bez vynachádzavej lásky to však nepôjde. Pán nám ju chce darovať a to je dobré. Pán nám chce vyšľachtiť srdce modlitbou, pôstom a láskou. Je čas do toho s nadšením vstúpiť.

pict_201612121133119b0.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 1048x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT