DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1475017
dnes :: 533     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4694     mesiac :: 20515
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 24. Februára 2020 :: Meniny má Matej
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 4. rok
[späť]

20. Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

Publikované :: 2016-12-16 14:28:30
    Slovo pre animátora: V predstavovaní Liturgického roka sme už ďaleko a dnes to bude o slávnosti Božského Srdca Ježišovho. Všimneme si Ježišovo srdce najmä ako zdroj lásky. Ale uvedomíme si, že aj výchova človeka spočíva v tom, že sa vychováva jadro jeho bytosti, čiže jeho srdce. V jednom čase sa však musí prejsť od výchovy k sebavýchove. Čaká to aj chlapcov a preto im záležitosť skúsime predložiť tak, aby ju pochopili. Veľmi významná je aj téma deviatich prvých piatkov, ktoré sú zasvätené Božskému Srdcu Ježišovmu. Ak by chlapci prijali, že si ich začnú robiť, najviac pomôžete rozvoju ich srdca.

Cieľom je pripraviť sa na sviatok a poukázať na to, čo môžeme robiť so svojim srdcom.

Metodika: Miesto, kde sa rodí láska.
Materiál: Sväté písmo, papier, perá, misál, lekcionáre, kniha Modlitby veriacich, Direktórium.

    Aktivita s Božím Slovom:
K príprave na sviatok sa vždy patrí prečítať si Božie Slovo z príslušného sviatku. Dnes je to Mt 11, 25-30.

    V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:
Tento úryvok evanjelia je z časti Ježišovej reči, v ktorej hovorí o Božom kráľovstve. Jeho radostnú reč treba však správne pochopiť. Nejde o vytvorenie vonkajšieho štátneho útvaru, ale o dobrými, radostnými vzťahmi vytvorený „životný priestor“. Najprv vo svojom srdci, potom v najbližšom okolí, v rodine, vo farnosti... Raz sa to všetko premení „aj na miesto“ a vznikne Nebeské kráľovstvo. A my budeme v ňom, ak je ono v nás. Nuž a keď teda hovoríme o vzťahoch, rozhodujúce pri ich vytváraní je práve srdce. A to nie hocijaké. Božie kráľovstvo vytvára predovšetkým láskavé, tiché a pokorné srdce.
    Reči o srdci tiež treba správne chápať. Srdce je symbolom lásky. Jeho kresby zdobia prastaré jaskyne, kôry stromov, lavice kostolov, steny zastávok i obaly tabletov... Značkujú sa nim miesta, kde sa stretali zaľúbenci, alebo kde zaľúbenca „zasiahol“ cit lásky! Aj vo Svätom písme sa o srdci hovorí často. V biblickom chápaní je srdce človeka jadrom jeho bytia. Je jeho najhlbšou časťou, miestom kde sa rodia city, ústrojom ktorý hýbe človekom. Je akýmsi ľudským „reaktorom“, „atómovým pohonom“. To čo v ňom vznikne prebúdza jeho vôľu a túžbu! A v tom je sila človeka!
    Dnes nám Pán Ježiš otvára svoje vnútro a prezrádza, čo obieha v jeho srdci: „...som tichý a pokorný srdcom;“ Kto má také srdce, ten je veľmi chápavý, ľudský, prístupný, cítiaci s druhým... V takom človekovi sídli láska. To čo nám Pán prezradil o sebe je vlastne tajomstvo, ako sa dobre vysporiadať so životom... Tento Ježišov liečivý recept je pre nás každú chvíľu dostupný a pomôže nám zvládnuť aj tie najnáročnejšie okolnosti a situácie v živote. Aké krásne je, keď v srdci miništranta sú tieto city. A naopak, je hrozné, keď má miništrant srdce, ktoré produkuje pyšné, naduté, či výbušné emócie. Ľudia sa vtedy právom pýtajú: „Kto je jeho učiteľ? Od koho berie vzor? Na koho je napojený?“ Nuž akokoľvek, predsa sa sem tam môže stať i miništrantovi, že niekedy nezvládne situáciu. Ale mal by vedieť ako upokojiť svoje srdce! Tak ako?
    Najprv je potrebné utíšiť rozbúrené emócie. Zachovať pokoj a ovládať sa. Potom si uvedomiť komu slúžim a o čo vlastne ide v tej situácii i v živote vôbec. Že ja som vlastne Boží muž a takéto správanie je pre mňa nedôstojné... Hneď za tým mám prebudiť k dôveru k Bohu, prijať ho a hľadať jeho pohľad na vec. A výsledok? „... a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ Takto nám to dopovedal Pán Ježiš. A ešte niečo. Človek, ktorý žije v atmosfére tichosti a pokory je nesmierne šťastný. Toto je tvrdenie, o ktorého pravdivosti sa musíte presvedčiť! Ako zase na toto? Skúste si odpovedať či vy vôbec poznáte čo to je tichosť a pokora. Viete o aké stavy srdca ide? A vôbec praktizujete nejaké duchovné cvičenia na svoje srdce? Kultivujete ho, alebo mu dávate divokú nespútanosť a prúdi v ňom voľné zoskupenie egoistických citov? Bŕŕŕŕ´! Ak teda máte v tom nejasno, stíchnite a skúste si navodiť tieto pocity. A hlavne proste Pána, aby vás o ne obohatil.

    Myšlienky na zamyslenie: Ak sa o niekom povie, že má čisté srdce, znamená to, že v takom človeku by sa nenašiel podvod, klamstvo, podraz, ani smilstvo či iná nečistota. Človek s čistým srdcom je priezračný, charakterný, statočný, srdečný, dobrý a ochotný pomôcť. Zo srdca môžu však vyvierať aj iné city. Sám Pán nás na to upozorňuje. (porov. Mt 15, 19). Tu sa môže zrodiť lakomstvo, smilstvo, nenávisť, drzosť, pýcha, namyslenosť, neznášanlivosť, klamstvo... Od čoho teda závisí, že srdce je raz prameňom pokoja, dobroty, lásky a druhý raz nenávisti, neznášanlivosti, hrubosti?
    Srdce človeka je zasiahnuté dedičným hriechom, ale má schopnosť napojiť sa na duchovné zdroje. Má schopnosť nájsť duchovný kontakt s Bohom, alebo so Zlým. A tak ako hniezdo, tak môžu srdce vystlať dobré alebo zlé myšlienky. A do nich sa ako vtáča usadí celé naše bytie. Ešteže máme svedomie, ktoré pomáha triediť to, čo doň vchádza a čo v ňom prúdi. Rozlišovanie je nesmierne záslužná práca, pretože to, čo sa dnu pustí sa časom mení na súčasť človeka. Zakorení sa to v ňom a onedlho prejde aj do jeho správania, postojov i konania. A zrodí sa sup, alebo pelikán... (Ten dokáže /ak treba/ kŕmiť svoje mláďatá i vlastným telom!) Medzi najnebezpečnejšie postoje srdca patrí túžba po majetku, túžba po pôžitku a pýcha života.

    Liturgická príprava na prežívanie sviatku: Má Boh srdce? Takto sa môžeme pýtať i filozofovať. Boh je duch, ale... Druhá Božská osoba, Ježiš sa stal človekom a človek má srdce. Lenže to Ježišove je iné, než to naše. V čom? Nedotkol sa ho nikdy nijaký hriech. Nepoznalo, čo je pomsta, klamstvo, nečistota, podraz... Jeho srdce bolo úplne čisté. Diabol to zistil a preto nesmierne zúril. Pokúšal ho na púšti ba dokonca sa ho rozhodol zlikvidovať. A to až ukrižovaním... Ale Ježiš si svoje srdce a lásku v ňom uchránil. Jeho srdce nikdy nepoznalo nenávisť. Preto ho dnes slávime ako žriedlo lásky.
    Potvrdzuje to už evanjelista Ján. On často poukazuje na Ježišove city a jeho nesmiernu lásku k nám. Po ňom sa témou milosrdného Ježišovho srdca zaoberajú aj také esá ako svätý Augustín, Anselm, Bernard, Albert Veľký, Bonaventúra... V rokoch 1673 až 1675 mala svätá Margita Mária Alacoque sériu zjavení, v ktorých ju Pán Ježiš poveril, aby sa zasadzovala za slávenie sviatku Srdca Ježišovho a aby šírila pobožnosť deviatich prvých piatkov.
    Sviatok pre celú cirkev ustanovil pápež Pius IX. v roku 1856. Ďalší pápež Lev XIII. v roku 1899 zasvätil celý svet Božskému Srdcu Ježišovmu. Aby sme to zhrnuli, na tento sviatok sa uctieva Pán Ježiš pod zorným uhlom jeho lásky k nám, čo je symbolizované jeho srdcom.

    Aktivita na stretnutie: Môžeme začať tým, že si prejdeme liturgické knihy. Spolu si preberieme, ako ich nastaviť k slúženiu svätej omše. Musíme nájsť miesta, na ktorých sú texty pre dnešný sviatok. (Je to v časti Slávnosti Pána v „období cez rok“, po nedeliach v Období cez rok. Keďže je to sviatok pohyblivý, najlepšie je pozrieť do obsahu knihy.) V misáli sú pokope príslušné modlitby na dnešný sviatok, ako aj Pieseň vďaky. Aj čítania a modlitby veriacich treba dopredu nájsť, pretože opäť sú na „netradičnom“ mieste. (Nie tam, kde by ste ich bežne čakali.) Sviatok má titul „slávnosť“, preto sa modlíme Glóriu aj Krédo.
    Liturgická farba „pre lásku“ je červená, takže na dnes treba použiť červené rúcho a v liturgických predmetoch (pála, kalichové vélum, korporál, oltárna plachta...) tiež cítiť prítomnosť tejto farby, prípadne danej symboliky srdca.

    Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Dnes je chlapcom veľmi vhodné rozprávať o aktivite deviatich prvých piatkov. Spočíva v tom, že sa pristúpi k svätej spovedi a na prvý piatok aj k svätému prijímaniu, ktoré je spojené s úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Takto sa to zopakuje bez prerušenia po deväť mesiacov. V nižšie uvedenom príbehu sa dočítate, za akých okolností táto pobožnosť vznikla. Dopĺňame informáciu, že zo zjavení, ktoré mala Margita Alacoque sa spísalo dvanásť prisľúbení. Takže? Ctitelia Božského Srdca dosiahnu:
1. všetky milosti potrebné ich stavu.
2. pokoj v rodinách.
3. potechu v protivenstvách.
4. ochranu v živote a zvlášť v smrti.
5. požehnanie pre všetky ich podujatia.
6. prameň a nekonečný oceán milosrdenstva v Božskom Srdci pre hriešnikov.
7. vlažným dušiam horlivosť.
8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti.
9. požehnanie domov, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca.
10. kňazom milosť pri práci na spáse duší.
11. mená šíriteľov úcty budú zapísané v Ježišovom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
12. tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dá Ježiš milosť kajúcnosti, že nezomrú bez jeho milosti ani bez prijatia sviatostí a jeho Srdce im bude bezpečným útočiskom v hodine smrti.
    Prediskutujte si tieto jednotlivé prisľúbenia a zamyslite sa, či by „ozaj nestálo za to“ zväčšiť úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu. A to aj cez prvé piatky v mesiaci.

2. K oslave Božského Srdca Ježišovho existujú aj litánie. Vznikli tak, že sa ľudia zamysleli a hľadali v Písme i v živote, čo najkrajšie možno o Srdci Ježišovom povedať. Prečítajte si ich pomaly a pri každom zvolaní sa zamyslite a porozprávajte čo sa chce tým výrokom povedať. Ak by to bolo dlhé, tak si vyberte aspoň tie najkrajšie zvolania. Alebo tie, ktorým nerozumiete. 3. Ako ďalšiu aktivitu navrhujeme spolu sa pomodliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Môže to byť aj v kostole pred bohostánkom. (Je dobré, keď sa chlapci modlia aj spoločne. Môžete modlitbu aj za niečo konkrétne obetovať. Napríklad za to, čo cítite, že trápi vašu farnosť.) 4. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu... (Aj preto, lebo veľa zjavení Margity Alacoque bolo v júni.) Pozrite si, akú podobu má pobožnosť na prvý piatok v mesiaci. Viete ju v Modlitebníku nájsť? A viete narábať s kadidlom, tymianom, lodičkou? Viete rozložiť a udržať v kadidle oheň? A kedy treba dať kňazovi na ramená pluviál a kedy zvoniť? Pozrite si to, lebo všetko budete potrebovať už na najbližší prvý piatok. Zistite, za ktorú modlitbu k Božskému Srdcu je možné získať „plno mocné“ odpustky.

    Predsavzatie:
Nájdite si čas a zistite, či je vaše srdce zavírené. A potom naň pustite Ježišov antivírový program: tichosť a pokoru. Vízia šťastného života našepkáva: treba to odskúšať!

    Príbeh: Svätá Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine Lauthecour. Už od malička ľúbila Pána Ježiša a vedela kvôli nemu prinášať rôzne seba zápory a skutky lásky. Keď mala dvadsaťštyri rokov vstúpila do kláštora rehole Navštívenia Panny Márie, v meste Paray-le-Monial. Aj tu sa prejavila ako veľmi schopná, srdečná a láskavá sestra. Dňa 27. decembra 1673 sa jej prihodilo niečo mimoriadne. Keď kľačala pred Sviatosťou Oltárnou, zjavilo sa jej v oslňujúcom lesku Božské Srdce Ježišovo. Srdce bolo ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. Ako sestra neskôr povedala, bola pri tom naplnená nevýslovnou láskou.
    Zjavenie sa zopakovalo v piatok, v oktáve sviatku Božieho tela. Vtedy videla päť Kristových rán. Pritom počula hlas: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal, aby si rozšírila úctu k môjmu milujúcemu Srdcu...“ Potom jej Spasiteľ ukázal svoje Božské Srdce a pokračoval: „...od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božieho tela, bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k svätému prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“
    Po tomto zjavení Margita ťažko ochorela. Nijaký lekár nevedel, čo je to za choroba. Margita oznámila sestrám, čo bolo treba, ale tie jej nechceli uveriť. Mysleli, že si vymýšľa. V nedeľu 16. júna 1675 sa jej zjavil Pán Ježiš tretí krát. Žiadal Margitu, aby pristupovala prvý piatok každého mesiaca k svätému prijímaniu, aby tak naprávala urážky, ktoré postihnú v tom mesiaci Najsvätejšiu Sviatosť. Odvtedy každú noc zo štvrtka na piatok prežívala smrteľnú úzkosť, ktorú mal Ježiš pred svojím umučením v Getsemanskej záhrade.
Jej veľkým pomocníkom bol jezuita Klaudius La Colombiére, ktorý sa tiež stal svätým a tiež pochopil význam šírenia úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V roku 1690 Margita cítila, že jej koniec je blízko. Utiahla sa na 40 dní do samoty a pripravila sa na smrť. V chorobe si často pritisla kríž na prsia a vzývala Boha. Ráno 17. októbra 1690 poprosila o sviatostné zaopatrenie a ešte v ten istý deň zomiera. Mala štyridsaťtri rokov. V roku 1920 bola vyhlásená za svätú.

    Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu si našla veľkú obľubu u veriacich a rýchlo sa rozšírila do celej Cirkvi. Aj dnes sa teší veľkej pozornosti. Možno aj vy počujete výroky priateľov: „Idem dnes na spoveď, blíži sa prvý piatok v mesiaci...“ Je to veľmi správne rozhodnutie. Očistime si dušu a zároveň odprosíme urážky Pána, ktorých je v živote až až... Ozaj a prečo by ste sa aj vy nestali šíriteľom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu? Treba to skúsiť a nevzdávať!

pict_20161215145644qiq.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 969x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT