DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473341
dnes :: 380     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4139     mesiac :: 20241
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 4. rok
[späť]

17. Oslava Zoslania Ducha Svätého

Publikované :: 2016-12-16 14:28:55
Slovo pre animátora: Záver Veľkonočného obdobia sa blíži. Vlastne končí dnešným sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Pred desiatimi dňami sme sledovali ako Pán Ježiš vystúpil na nebesia. Ešte pred tým nám prisľúbil, že nám zošle Ducha Svätého a na židovský sviatok zvaný Turíce sa to skutočne aj stalo. V čítaní zo Svätého písma si priblížime, ako sa to udialo. Na stretnutí sa budeme snažiť pomôcť chlapcom objaviť ako je možné spolupracovať s Duchom Svätým i to, kto to vlastne je.

Cieľom je dobre prežiť Slávnosť Zoslania Ducha Svätého a vedieť poslúžiť pri liturgii.

Metodika: Byť citlivý na Toho, ktorý žije s nami.
Materiál: Sväté písmo, misál, lekcionáre, kniha Modlitby veriacich, Direktórium, fotografie ľudí, fotografie krásnych prírodných scenérii (môžu byť aj v počítači).

    Aktivita s Božím Slovom:
V úvode si prečítame Božie Slovo, časť zo Sk 2, 1-11.
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:
Text nás vovádza na židovský sviatok zvaný Turíce. Počas neho ďakovali izraeliti za dar Zákona, ktorý dostali na hore Sinaj. Zákon bol zapísaný vo Svätom písme a po hebrejský sa nazýva Tóra. Odtiaľ je odvodený názov sviatku - Turíce. Na túto slávnosť sa schádzalo v Jeruzaleme nesmierne veľa ľudí z celého známeho i menej známeho sveta. Aj teraz ich je v Jeruzaleme až až. Všetko ide ako v obvykle, ale len do určitého momentu. Pokojnú sviatočnú atmosféru narušia akísi nadšenci, ktorí sa odkiaľsi vynorili a od radosti vykrikujú, jasajú i výskajú... Ohlasujú neslýchané veci, že Boh je medzi nami, ba že vzkriesil Ježiša, ktorého prednedávnom vodcovia ľudu zabili... Niektorí zo zástupu, keď to videli tvrdili, že títo chlapíci si upili vína. A keď pozreli na slnko, prekvapivo utrúsili, že začali s pijatikou ozaj zavčasu....
    Ale čo sa to vlastne stalo? Odkiaľ sa vzala táto veselá partia? Zdrojom rozruchu boli apoštoli, ktorí akurát vybehli z Večeradla. Boli tam ticho, tichučko, za zamknutými dverami. Mali strach, pretože atmosféra v meste im nepriala. Vodcovia židovského národa boli na nich alergickí. Vývoj udalosti im nehral totiž do karát. Dali zabiť Ježiša z Nazareta a teraz mnohí tvrdili, že vstal z mŕtvych. To rozrušilo celý Jeruzalem a narušovalo pokojný chod mesta. Apoštoli udržiavali tieto myšlienky a spôsobili, že celé mesto bolo na nohách. Farizeji teda na nich číhali, takže apoštoli sa zamkli a vzrušene čakali čo sa bude diať. Ježiš im totiž povedal, že im pošle Tešiteľa. Príde? Nepríde? Kto to bude? A zrazu sa to stalo. Nastal hukot, objavili sa ohnivé jazyky a zostúpil na nich Duch Svätý. To bolo vidieť navonok, ale podstatné sa odohralo v ich vnútri. Tam pocítili, že nie sú sami, že je s nimi Boh a že ich nesmierne ľúbi. To bol taký nesmierne krásny zážitok, že neváhali, vyskočili na nohy a rozhodli sa o túto radosť podeliť! Razom sa zmenili a z ustráchaných človiečikov sa stali odvážni misionári. Plní nadšenia vybehli do ulíc. Ľudia z rôznych končín zeme sa neprestali čudovať, keď počuli, že títo obyčajní rybári hovoria ich jazykmi. Ako je to možné? A predstavte si, to čo hovoria, nie sú len pletky, ale múdre reči, v ktorých ohlasujú ako sa dá večne žiť a že nás chce Boh spasiť!
    Ozaj sa stalo niečo úžasné. Dávno, kedysi dávno v Babylone, sa ľudia pri stavaní veže rozišli. Príčina? Ľudia začali konať podľa svojej pýchy. Vežou chceli ukázať kto sú, čo už dokážu, že nepotrebujú Pána Boha. Ale práve táto pýcha rozdelila ich jednotu a pomiatla im jazyk. Jeden chcel tehlu a ďalší mu odvrkol: „Choď si sám.“ Druhý zasyčal: „Podaj mi maltu!“ a oslovený sa na druha od srdca vyziapal... Tento pyšný, zlostný štýl správania spôsobil, že nie a nie sa dohovoriť... Takže namyslenci buchli o zem náradím a nahnevaní sa rozišli po svete i začali komunikovať rôznymi jazykmi. V pýche sa neporozumieš ani dnes! Ale teraz, v Jeruzaleme si ľudia z rôznych kútov zeme začali rozumieť. Prekvapení prijímajú pravdu a Božia láska ich zjednocuje. V láske sa dohovoríte s inými a to aj v rôznych jazykoch. Láska začne druhého chápať! To všetko sa stalo vďaka daru Ducha Svätého.
    Duch Svätý, kto to je? Tretia Božská osoba, rovná Bohu Otcu i jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. Byť osobou znamená, že takáto bytosť je samostatne rozmýšľajúca a konajúca, teda slobodná. Má teda svoje „ja“. Uvedomuje si svoje „ja“... Jednu vec treba ale správne pochopiť: Keď je teda Duch Svätý osoba, tak potom nie je nejaký neosobný vietor, ani neurčitý oheň... To sú len symboly, znaky tretej Božskej osoby. Duch Svätý je nesmierne milujúca osoba. Ma svoje božské „Ja“, ktoré nás nesmierne ľúbi. Nevidíme ho ale cítime medzi nami. A to vtedy, keď sa máme radi. Pôsobí v nás a dáva nám rôzne dobré vnuknutia. Vzbudzuje v srdci lásku, chuť žiť a mať rád život. Nášmu rozumu dáva poznať správne veci, povzbudzuje našu vôľu k dobrému a rozhojňuje v nás city lásky.
    Duch Svätý dáva život. Jemnučko pretvára tento svet k dobrému, ovplyvňuje všetko ku kráse a k dobru. Vďaka nemu je ešte na tejto zemi život. Áno, môžeme hovoriť o ňom podľa účinkov, ktoré spôsobuje v tých, ktorí mu neodporujú a tam, kde mu nekladú prekážky. Z ľudí robí umelecké diela, prekrásne originály, schopné života v nebi. Pripodobňuje ich Ježišovi Kristovi. Stvárňuje z nich skutočné Božie deti. Povzbudzuje ich, aby pokračovali v diele Ježiša Krista. Duch Svätý udržuje Boží ľud – Cirkev, ktorú založil náš Pán. Duch Svätý uchováva Božie kráľovstvo v našich srdciach. Robí všetko preto, aby tam vládol Boh, aby v tom kráľovstve platil Nový zákon, aby v ňom bolo uplatňované hlavné prikázanie – nadovšetko láska k Bohu a láska k ľuďom ako k sebe samému. Bez Ducha Svätého sme najväčší chudáci. Z Písma sa stane len obyčajná literatúra, z Cirkvi len organizácia ľudí, z rodiny len miesto, kde sa chodí najesť a vyspať, ... Strašné. Bez Ducha sme mŕtvoly a egoisti!

    Myšlienky na zamyslenie: Kristus nám ukázal jedinú únikovú cestu z tejto pozemskej neplechy. Je to cesta dodržiavania jeho prikázaní. Duch Svätý nás upozorňuje ako žiť tieto prikázania v rôznych situáciách. Vzbudzuje v duši jemné výzvy aby sme tieto prikázania dodržiavali. Dáva aj silu, aby sme ich mohli vykonávať. Nenúti, ale jemne čaká na našu odpoveď. Potrebujeme byť preto citliví na jeho vnuknutia, aby sme to všetko zvládli. Božia výzva – naša odpoveď je proces, ktorý zabezpečuje náš duchovný rast. Ak sa proces realizuje, je s nami všetko v poriadku a Boží život v nás rastie. Duch Svätý vzbudzuje v ľudskom srdci volanie slúžiť mu, slúžiť Životu. Toto volanie vzbudzuje v mladých ľuďoch aj dnes. Volá ich k službe. Naša odpoveď by mala byť radostné áno. A nielen keď sme pri oltári, ale v celom našom živote. Áno, Bože, chcem to, čo ty chceš. Som na strane života, dobra, lásky. Chcem ti slúžiť tak ako prorok Samuel: „Hovor, tvoj sluha počúva!“ (porov. 1Sam 2,10). Kto súhlasí s Duchom Svätým a koná podľa jeho vnuknutí, stáva sa aj dnes svedkom Ježiša Krista. Tak vznikajú svätci, ktorí svedčia, že Boh žije a pôsobí medzi nami aj v týchto ťažkých časoch. Nechceš to skúsiť, aby si aj ty patril medzi nich?

    Liturgická príprava na prežívanie slávnosti Zoslania Ducha Svätého: Prežívanie sviatku má radostný a nadšený charakter. Ježišovi Kristovi je zasvätených veľa sviatkov, pamätáme aj na Najsvätejšiu Trojicu, na Pannu Máriu i na rôznych svätcov, ale dnes výnimočne na Ducha Svätého. Jemu patrí skutočne veľká vďaka za všetko, čo pre nás urobil. Zároveň dnes slávi svoje narodeniny Cirkev. Ako sa to myslí? No dnes si pripomíname, to čo sa stalo v Jeruzaleme na Turíce: Vďaka Duchu Svätému sa z ľudí rôznych národností i náboženstiev vytvára spoločenstvo, ktoré vyznáva Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Je to nový Boží ľud, ktorý nazývame Cirkev.
    V dnešný sviatok ďakujeme Pánu Bohu aj za to, že je na zemi život, za krásne myšlienky, ktoré nám Duch Svätý vzbudzuje, za to, že nás Duch Boží mení. Dnes sa s odvahou pozeráme aj do budúcnosti, pretože opäť vďaka Duchu Svätému začína v Cirkvi i vo svete „nová jar“. Ten Duch Boží premení aj unudených ľudí na nadšencov pre Krista a pre nový život... Preto sa nečudujme, že sa okolo tohto sviatku konajú birmovky i prvé sväté prijímania. V týchto ľuďoch Duch Pána pôsobí mimoriadne.
    Liturgická farba je síce červená (symbol ohnivých jazykov, nadšenia...) a k tomu treba pripraviť aj ozdobu oltára (ale nešetrí sa ani bielou výzdobou - znakom čistoty.) Keďže je to slávnosť, liturgia svätej omše obsahuje Glóriu aj Krédo. Texty na svätú omšu sú vlastné. To isté platí aj o liturgických čítaniach a modlitbách veriacich. Končí sa Veľkonočné obdobie a veľkonočná svieca sa po dnešnej liturgii zhasne. S úctou sa bude uchovávať pri krstiteľnici. Pri vysluhovaní krstu sa zažne, aby sa od nej mohli zapáliť sviece pokrstených. Od zajtra sa už modlíme Anjel Pána.

    Aktivita na stretnutie: Hlavnou aktivitou je pripraviť sa dobre na prežívanie slávnosti a takisto pripraviť dobre liturgiu. Pozrieme si preto príslušné liturgické texty. Tí, ktorí budú mať v omši službu lektorov, si texty dopredu prečítajú. Miništrant knihy prejde rubriky v misáli a nájde zodpovedajúce modlitby. To isté platí aj o modlitbách veriacich. Keďže je to veľká slávnosť, slávi sa aj vigília sviatku. Preto si pri príprave čítaní a modlitieb treba dať pozor, aby ste nenalistovali texty z inej liturgie. Treba si uvedomiť, že omšové formuláre slávnosti Zoslania Ducha Svätého nahradzujú omšové formuláre patričnej nedele a podľa toho sa treba v nastávajúcom týždni zariadiť. Okrem misála zoberte do rúk aj Direktórium a prejdite si zodpovedajúce smernice k tomuto sviatku.

    Ďalšie aktivity na stretnutie. 1. Kostoly sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého mimoriadne vyzdobujú. Niekde sa prinesú mladé listnaté stromčeky a označí sa nimi okolie kostola i vnútorný priestor chrámu. Symbolika vyjadruje sviežosť Cirkvi i to, že niečo nové sa v nej opäť rodí. Môžete sa ponúknuť na výpomoc. Ale dajte pozor, aby ste mladé stromčeky šetrili. Zvyknú sa vyrúbať tam, kde je ich príliš veľa, kde je potrebné preriediť les. 2. Je dobré si uvedomiť, čo dobré robí Duch Svätý s našou zemou. Preto si doneste fotografie najkrajších kútov našej planéty. Pokochajte sa nimi, odhaľte na nich krásu a odpovedzte si, ako to všetko udržuje Duch Svätý. 3. Podobnú aktivitu môžete urobiť aj s fotografiami či obrázkami krásnych ľudí. Všimnite si, ako ich Duch Svätý pretvára na Božie deti. A to nielen zvonku, ale hlavne v duši - keď majú dobré vlastnosti, vedia poslúžiť, sú charakterní, čestní, srdeční, nadšení, nádherne ľudskí. Môžete sa porozprávať aj o krásnych ľuďoch z vášho okolia. Foto materiál si môžete pripraviť aj v počítači. 4. Duch Svätý pôsobí aj vo vás, ak ste mu otvorení. Cítite to ako príliv čistej radosti vo vašom vnútri. Je to vtedy, keď odpustíte druhému jeho nespravodlivosť voči vám. Je to vtedy, keď povzbudzujete druhých. Keď neklesáte na mysli, aj keď sa vám nedarí. Keď máte radi ľudí, aj keď sú niekedy otravní. Je to vtedy, keď chcete viac milovať Pána. Keď sa chcete polepšiť a žiť dobre. Keď máte nápady, ako šíriť čistú radosť a rozosmiať druhých. Keď sa viete uskromniť a nechcete len svoj prospech. Áno, práve vtedy pôsobí vo vás Duch Svätý. Ako je to často? Ste na to citliví? Dávate vôbec Duchu Svätému v sebe šancu a priestor?

Predsavzatie: Premeditovať, aké dary ste vďaka Duchu Svätému dostali.

Príbeh: Zdalo by sa, že v dnešných časoch kultúra v národoch natoľko pokročila, že sa pre náboženské vyznanie už ľudia neprenasledujú. Ale nie je to pravda. Aj v súčasnosti zomierajú ľudia pre Krista a to vo veľkom počte. Zvlášť v 20. storočí ich veľmi veľa zomrelo. Títo hrdinovia viery boli prenasledovaní fašistami, komunistami ako aj inými násilníkmi a tyranmi. Koncom druhého tisícročia pápež Ján Pavol II. prikázal, aby sa zozbierali všetky dostupné svedectvá o mučeníkov 20. storočia. Urobil to biskup Michal Hrunyšyn so svojim tímom.
    Z dostupných informácii je známe, že len pri nástupe komunistov v Rusku zomrelo niekoľko miliónov kresťanov. Pravoslávny metropolita z Petrohradu Benjamín, umučený v roku 1922 napísal: „Časy sa zmenili a nadišla príležitosť trpieť z lásky ku Kristovi...“ Vo Španielsku počas občianskej vojny bolo zabitých na tisíce kresťanov a kňazov. Je známe ako počas jednej duchovnej obnovy vtrhli komunistickí revolucionári do saleziánskeho domu a zabili viac ako štyridsať saleziánov. Ale aj pri nástupe fašizmu bolo do koncentračných táborov deportovaných milióny kresťanov. Len v koncentráku v Dachau zomrelo okolo tri tisíc katolíckych kňazov. A koľkí boli umučení v Osvienčime, na Sibíri či v iných miestach našej planéty.
    Ale ani po skončení Druhej svetovej vojny sa s prenasledovaním kresťanov neskončilo. Teror bol v Číne, v rôznych kútoch Afriky, Južnej Ameriky, Ázie i Európy. V Albánsku sa chválili, že sú prvým ateistickým štátom na svete. Po aktívnych kresťanoch doslova poľovali. Je známy prípad, ako mladú katechétku zašili do vreca a hodili k nej dvoch kocúrov. Tak ju nechali niekoľko hodín. Keď ju potom vytiahli, nikto ju skoro nepoznal. Tak veľmi jej zvieratá ublížili. No povedzte, nie je to diabolské? Beda prebeda, ak človek pustí do seba zlého ducha, lebo potom nemá problém konať diabolské činy.
    A istotne poznáte životopisy hrdinov viery na Slovensku. Blahoslavenú Zdenku Shelingovú tak týrali, že keď už bolo mučiteľom jasné, že zomrie, urýchlene ju prepustili na slobodu. Oni akože nič... To isté sa stalo kňazovi Titusovi Zemanovi. Títo už zomreli ale časom prišiel rad aj na ich mučiteľov. Pomaly všetci z tejto generácie už odišli do večnosti... I uvažujme: „Komu je nakoniec lepšie? Kto s čím prichádza do večnosti pred tvár spravodlivého Sudcu, večného Boha? Kto si ide po odmenu a kto pre trest?“

    Ostáva nám však ešte jedna dôležitá otázka... Odkiaľ našli silu títo naši bratia a sestry toto všetko pretrpieť? Duch Svätý je ten, ktorý „kuje“ z obyčajných ľudí hrdinov. Počuli ho vo svedomí a tomuto hlasu sa rozhodli byť verní. Nevedeli si ani predstaviť, akoby žili vo svojom vnútri so zradou voči Bohu. Preto radšej položili svoj život za Krista a Duch Svätý im dal k tomu silu. Teraz sú už v nebi a požívajú úctu Pána i všetkých nebešťanov. A potrvá to večne. A čo tí druhí? Nech je im Pán milosrdný. Chlapci verte mi, oplatí sa triediť, koho vo svojom vnútri počúvam. Oplatí sa realizovať myšlienku svätého Dominika Savia: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť!“

pict_20161213112632aqd.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 978x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT