new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1579601
dnes :: 195     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1530     mesiac :: 5134
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Nedeľa 9. Mája 2021 :: Meniny má Roland
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 5. rok
[späť]

24. Nanebovzatá Panna Mária

Publikované :: 2016-12-19 09:34:20
V našich témach sa Liturgický rok Panny Márie pomaly uzatvára. Ostáva nám ešte prebrať si slávnosť Nanebovzatie Panny Márie (sviatok pripadá na 15. augusta) a všetko sa ukončí spomienkou na Pannu Máriu, Kráľovnú neba i zeme (22. augusta). Slávnosť Nanebovzatej Panny Márie je prikázaný sviatok. Oslavujeme ním Pána Boha za to, že Pannu Máriu zobral s telom i dušou do neba. Keďže na túto slávnosť pripadá v mnohých farnostiach odpust, preberieme si ako sviatok vznikol i jeho najdôležitejší odkaz. 

Cieľom je tešiť sa, že Boh oslávil Máriu aj tým, že bola vzatá do neba.

Metodika: Miništrant vie: Má Matku v nebi! 
Materiál: Sväté písmo, liturgické knihy, pero, zápisník. 

Aktivita s Božím Slovom: V evanjeliu si všimneme, ako Panna Mária velebila Boha za všetko čo jej urobil. A to ešte nevedela, ako ju Pán obdaruje v závere jej života. (Lk 1, 46-55).

    Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Tento hymnus na oslavu nebeského Otca zaznel z úst Panny Márie, keď bola na návšteve u Alžbety. Zaznelo tam ešte aj iné, ale tieto slová sú najviac vhodné na poďakovanie za všetko čo jej, jej národu i celému ľudstvu Pán Boh urobil. Mária s radosťou vypočítava zásahy nebeského Otca v prospech chudobných, ponížených, hladných a pokorných. Presvätá Panna veľmi dobre pozná Sväté písmo a vie, že príde Mesiáš, záchranca ľudstva. Veľmi sa teší, že už nastáva ten čas a ona je vyvolená priviesť ho na svet. Situáciu treba vidieť v prirodzenej aj nadprirodzenej rovine. Boh mení ľudský stav, jeho osud, vymaňuje ho z otroctva hriechu. Tento pojem sa zdá málo čitateľný, ale keď si predstavíme, aký nádherný a dokonalý by mohol byť človek a kde ho každý hriech posúva, do akej biedy ho privádza, aké škaredé jazvy a bolesť mu spôsobuje, ihneď viac pochopíme. Boh sa skláňa k biednym, pokorným a povyšuje ich. A naopak. Frajerov, pyšné ľudské „kreatúry“ ponižuje. I keď sa to ihneď nezdá, je to tak! A konečné rozhodnutie o každom z nás sa blíži. V hodine smrti sa uzákoní.
    Nanebovzatie... Aké tajomstvo skrýva táto udalosť? Každý človek podlieha večným zákonom. Po pozemskom živote nastáva smrť... V Máriinom prípade však nehovoríme o smrti, ale o usnutí. A ako tvrdia cirkevní otcovia, je dôstojné, aby jej telo, ktoré nepoznačil hriech pri počatí, nepodľahlo rozkladu ani pri smrti. Preto si ju Boh vzal s telom i dušou do neba. Podľa prastarej tradície bol to opäť „neveriaci“ Tomáš, ktorý sa opäť „kdesi túlal“ a keď mu apoštoli povedali, že Mária zomrela, neveril tomu a veľmi chcel vidieť jej telo. Prišli na miesto, kde malo byť ale to sa nenašlo. Bola vzatá do neba. V nebi teda máme materinské srdce, ktoré pozná záchvevy našich ľudských sŕdc. Pozná naše obavy, smútky i radosti... Skutočne, aj keď Mária odišla do nebies, cítime ju aj medzi nami. Keďže matku ani tak netreba študovať, ako milovať, skúsme si uvedomiť jej odkaz zakódovaný do vyššie uvedeného hymnu: oplatí sa byť pokorným. 

    Myšlienky na zamyslenie: Žasnime ako do seba zapadajú udalosti z Ježišovho a Máriinho života: Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a prebýva v oslávenom tele. Mária usnula, jej telo nepodľahlo porušeniu, bola vzatá do neba. Neporušil ju ani hriech ani smrť. Aká radosť musela byť pri jej príchode do nebies... Aký potlesk dostala od anjelov i ľudí, ktorí sa tam už dostali. Hej, dnešný sviatok je o radosti. Ukazuje čo čaká aj nás, ak budeme žiť ako Mária. Skús snívať, aké bude tvoje prvé stretnutie s nebešťanmi... A aké bude stretnutie s Máriou. Ako sa budeš s ňou prechádzať... O tom všetkom môžeš s radosťou snívať, tešiť sa z toho a jasať, že sa to blíži. Popremýšľaj, čo máš urobiť, aby aj tebe zatlieskali po príchode do nebies. Niektoré duše Pána Boha zvlášť priťahujú. Vieš, aké vlastnosti majú? A porozmýšľaj aj o tom, z čoho máš teraz na zemi radosť. Je to z dobrých vecí? Alebo ide o povrchnú radosť z nejakej hlúposti? A vôbec, vieš sa skutočne tešiť?

    Aktivita na stretnutie: Najprv si vysvetlite čo je dogma. Prečo? Lebo Nanebovzatie Panny Márie je dogma. Vyhlásil ju pápež Pius XII. prvého novembra 1950. Takže čo je to dogma? (V našom náboženstve sú „veci“ ktorým veriaci vždy verili. No po čase sa našli pochybovači, ktorí niektoré záležitosti viery spochybnili. Preto sa tá „vec“ začala skúmať: čo o nej hovorí Písmo, čo o nej učili apoštoli, svätci, cirkevní otcovia, čo v ktorom veku povedali k téme pápeži... Nuž a po dôkladnom preskúmaní sa nakoniec k záležitosti vyjadrí Svätý otec z moci svojho úradu. Toto jeho vyjadrenie je verejné, slávnostné, oficiálne, s úmyslom zaviazať veriacich... V to potom treba veriť, to je dogma. Taká je teda aj dogma o Nanebovzatí Panny Márie.) A aký je rozdiel medzi Nanebovzatím Panny Márie a Nanebovstúpením Ježiša Krista? (Na nebo vstúpil Pán Ježiš svojou mocou. Na nebo vzatie Panny Márie znamená, že jej to urobil Boh. Mária to nedokázala svojou silou, ale dostala to ako dar od Pána.)
   
    Ďalšie aktivity na stretnutie. 1. Prejdite si liturgiu sviatku. Liturgická farba je mariánska - modrá. Slávnosť má vlastné čítanie, Glóriu, Krédo, prosby. Prefácia je tiež vlastná. Ozdoba kostola hýri kvetmi... 2. Môžete si pripomenúť ako tento sviatok oslavovali naši predkovia. Popýtajte sa starých rodičov, prečo nosili do chrámu kvietky, ktoré duchovný otec posvätil. (Aj tým vyjadrovali radosť, že Mária je predobrazom, čo čaká každého úprimného veriaceho. Kvietky sa používali aj v procesii so sochou Panny Márie.) 3. Na mnohých miestach sa v tento deň koná odpust. Zistite kde je najbližšie od vášho bydliska kostol zasvätený Panne Márii Nanebovzatej? A urobte si púť k nebeskej Matke. 4. Na záver formačného ročníka si urobte test, v ktorom si overte, čo viete o živote Panny Márie a o jej úlohe v Dejinách spásy.

1. Nepoškvrnené počatie Panny Márie sa slávi 8. decembra a znamená že:
A, Panna Mária počala Ježiša bez hriechu,
B, Boh už pri počatí uchránil Pannu Máriu od dedičného hriechu,
C, Neviem, o čo tu ide.

2. Oporu tvrdenia o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie nájdeme:
A, Vo Svätom Písme, pri pozdrave anjela Gabriela, v slovách „Zdravas Mária, milosti plná,“
B, V úvahách nepriateľov Cirkvi,
C, V názore rehoľníkov.

3. Narodeniny Panny Márie si pripomíname:

A, 8. augusta,
B, 8. októbra,
C, 8. septembra.

4. Meniny má Mária:

A, 15. augusta,
B, 12. septembra,
C, 7. októbra.

5. Na slávnosť Zvestovania Panne Márii (25. marca) slávime:

A, Návštevu anjela Gabriela u Márie v Nazarete,
B, Počatie Pána Ježiša,
C, Návštevu u príbuznej Alžbety.

6. Najväčší titul, ktorý má Panna Mária je:
A, Kráľovná anjelov,
B, Hviezda ranná,
C, Bohorodička.

7. Každý človek musí zomrieť... V Máriinom prípade však nehovoríme o smrti, ale:

A, O usnutí...,
B, O presune,
C, O zániku.

8. Pod Nanebovzatím Panny Márie sa rozumie:

A, Ukončenie jej pozemskej púte,
B, Tú, ktorú nenarušil hriech, nenarušila ani smrť a bola telom i dušou vzatá do neba,
C, Otvorenie raja.

9. Liturgický rok končí sviatkom Krista Kráľa. Mária bola tiež korunovaná za Kráľovnú. Sviatok je:

A, 15. augusta,
B, 22. augusta,
C, 1. mája.

Správne odpovede: 1B, 2A, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B, 9A. Podľa počtu bodov si zistite, ako Máriu poznáte.

    Predsavzatie: Zaspomínaj si, ako veľmi mal Boh Máriu rád a ako mu ona lásku opätovala. A urob niečo krásne pre Pannu Máriu. Len tak, z lásky.

    Príbeh:
Gereon Goldmann sa chcel stať kňazom, ale musel narukovať na vojnu. Mal za sebou noviciát u františkánov, ale nemecká vojenská mašinéria nemala zľutovanie ani s rehoľníkmi. No Gereona túžba  po kňazstve neopúšťala. A podporovala ho v tom aj istá stará rehoľníčka, ktorá s Bohom uzavrela dohodu: „Bože, ja sa budem za tohto mladíka modliť určitý čas a Ty, po uplynutí tohto času, zabezpeč jeho vysviacku.“ Goldmann cítil Božiu pomoc na každom kroku. Bol na frontovej línii a predsa nebol ani zranený. Mal vo veľkej úcte Pannu Máriu a snažil sa s ňou prežiť každú chvíľu. Dokonca v jeden deň cítil hlas: „Urýchlene zmeň miesto!“ Urobil to a tam, kde ešte pred chvíľou bol dopadol delostrelecký granát. A tento hlas i dopad granátov sa zopakoval vyše desať krát. A on zostal bez škrabanca na tele! Bol si istý, že ho zachránila Panna Mária. Počas dovolenky sa stretol s rehoľnou sestrou a tá mu oznámila, že čas jeho vysviacky sa blíži. „Ale ako sa to môže stať, keď ja idem na východný front a tam o katolíckom biskupovi ani neslýchať. A potom, veď ja nemám ani základné teologické štúdia!“ oponoval mladý františkán. Ale rehoľníčka to nebrala do úvahy: „Mám dohodu s Bohom a On ju istotne dodrží! A Panna Mária nám pomôže!“ A zrazu, keď už bol na stanici,  dostal rozkaz, aby išiel do Talianska. Tam sa zhodou okolnosti stretol s pápežom a vyrozprával mu svoj príbeh. Pápež zistil duchovné kvality vojaka nemeckej armády a na počudovanie všetkých mu dal dišpenz. Bol vysvätený za kňaza. Modlitby i príhovor Panny Márie urobili svoje. Po vojne išiel Gereon do Japonska, kde urobil veľmi veľa dobra.

    Priatelia, skoro neuveriteľné, však? Ale pokornému človekovi nebo pomoc neodoprie. Je tam totiž naša Matka, ktorá ozaj pomáha a oroduje za nás. Presvedčte sa o tom!
pict_20161219093600gao.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 1077x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2021   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT