new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1579605
dnes :: 199     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1534     mesiac :: 5138
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Nedeľa 9. Mája 2021 :: Meniny má Roland
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 5. rok
[späť]

15. Zvestovanie Pána

Publikované :: 2016-12-20 09:45:09
Slovo pre animátora: Máme krásny Mariánsky sviatok, Zvestovanie Pána. Tak si ho v duchu našich ročných plánov: „Prebrať Mariánsky liturgický rok“, predstavíme. Avšak hneď pripomínam, že tento sviatok sa dosť mýli so slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Dnes slávime inú vec. Anjel Gabriel zvestoval Panne Márií správu o počatí Božieho Syna a ona počala z Ducha Svätého. Dnes je deväť mesiacov od narodenia Pána Ježiša, ktoré slávime 25. 12. Slávnosť predstavíme tak, aby chlapci odkryli jej tajomstvo a vedeli aj miništrovať. Téma sa prebrať aj ako duchovná obnova.

Metodika: Anjel Pána zvestoval Panne Márií.
Materiál: Perá, zápisníky, Sväté písmo, misál, lekcionár, modlitby veriacich.

    Aktivita s Božím Slovom:
Predstavíme si túto udalosť cez evanjelium (Lk 1, 26-38).

    Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

    Voľne prerozprávaj alebo prečítaj: Galilea, krajina na severe Palestíny dostala nelichotivú charakteristiku: pohanská. Nazaret ležal v tejto časti a ničím nevynikal. Aj Natanael utrúsil ironickú poznámku: Môže byť niečo dobré z Nazareta? Veru, išlo o mesto s pochybnou povesťou. Boli tu všelijaké kriminálne živly a veľká chudoba. Nuž a ak sa v meste našlo aj zopár agresívnych jedincov, tak takí dokážu vrhnúť nepekné svetlo na celé mesto. A predsa tu žil klenot ľudstva, nádherné dievča, Panna Mária. Jej situácia však nebola jednoduchá.
    Bola žena a to vtedy neznamenalo veľa, lebo žena nemala žiadne spoločenské postavenie! Ak berieme do úvahy jej mladý vek, tak si len pohoršila. V antickej spoločnosti si vážili starších ľudí! Bola chudobná a to jej tiež nepridalo na sláve. Nemala manžela, teda nikoho, kto by ju chránil. Nemala dieťa, čo žene v tom čase dávalo dôstojnosť a úctu. Ak to dáme dokopy, môžeme povedať, že u Márie bol stav núdze.
    Avšak na Márii to až tak nebolo vidieť. Bola krásna, pokorná, čistá, radostná, stála v citoch,... Išlo o správne dievča. Najkrajšie dievča na zemi. Prečistá Panna nemala dedičný ani iný hriech. Išlo o dievčinu zachovalú, v nádhernom stave. Takáto krása doslova priťahuje Boha. A Mária dokonca vie s ním komunikovať. V dôvere prepája svoje srdce na jeho vznešenosť, vinie sa k nemu, ľúbi ho, je pre ňu všetkým... Dáva mu všetko a Boh sa v darovaní nikdy nedá zahanbiť! Aj On jej dáva všetko, čo má: Syna. V duchu hesla: „Všetko za všetko.“ Udialo sa to mimoriadne, nečakane, tajomne, prekvapujúco, cez návštevu anjela.
    Ak by sme udalosť v jednoduchosti prerozprávali, vyznelo by to takto. Archanjel Gabriel ju pozdravil zvláštnym spôsobom a potom pridal: Mária, Boh má s tebou takýto plán, prijímaš ho? A čo na to Mária? Pýta sa: Ako sa to stane? Žijem čisto a tu je požiadavka na dieťa. A keď sa to vyjasní, keď sa dozvie, že to bude Božou mocou, radostne súhlasí: Nech sa mi stane tvoja vôľa. Božia vôľa je vždy najlepšie riešenie na každú situáciu. Lebo len Boh pozná najkvalitnejšie riešenia. My môžeme rozumovať, ale východisko a cesta vpred vedie cez Božiu vôľu. A Mária to pochopila. A ako to len musela prežívať! Iste sa stále a stále vracala k tomu, ako ju anjel oslovil, ako ju Boh vyvolil, aký zázrak sa  stal... Čím viac vchádzala do Božích tajomstiev, tým viac ju napĺňali vznešené city a jej duša začína jasať.
    V čom je dnešný človek iný ako kedysi? Dnes človek uteká z prežívania krásnych vecí. Nenechá ich na seba dlho blahodarne pôsobiť, ale chce čosi nové a nové. Koná unáhlene! V dávnych časoch sa snažil krásu, dobro, čo najdlhšie prežívať. Dlhšie sa modlil, dlhšie bol v tichu, dlhšie sa radoval... A z tajomstva vychádzal ako nový, krásou a láskou očistený človek. Miništrant je povolaný práve k takémuto prežívaniu vecí, ticha, udalostí... A potom má preniesť tieto dôležité veci druhým, lebo kamaráti už ani nevedia o čo ide.

    Myšlienky na zamyslenie: Áno - nie. Dve slová, na ktorých sa láme ľudská budúcnosť. Čo by sa bolo stalo, keby Panna Mária nebola súhlasila s návrhom Pána Boha? Asi by si Pán pripravil iné dievča... Ponechal by jej dary, ale výnimočné poslanie by mala iná. Ale nestalo sa tak, lebo Panna Mária pochopila veľkosť toho „áno“ ktoré vyslovila. A stal sa zázrak.
            Ak sa pozrieme na svoj život, vidíme, ako dôležité je povedať Bohu „áno“. Vlastne naše šťastie závisí práve od týchto „áno“. Ako hovoria kňazi, že keby nepovedali Bohu „áno“ a diablovi „nie“, keď ich ten lákal na hriech, boli by stroskotali a nikdy sa nestali kňazmi. Na to jednoduché „áno“ treba mať silu. „Áno“, keď treba ísť na svätú omšu. „Áno“, keď treba niekomu pomôcť. „Áno“, keď sa treba pripraviť do školy. Áno, keď treba poupratovať po mladších miništrantoch... To sú vlastne stupienky na rebríku do neba. Ak však človek povie Bohu „nie“, akoby všetky stupienky polámal a padá a padá do priepasti. Až tvrdo dopadne, musí opäť nájsť silu a tichučko povedal „áno“ na prvú Božiu ponuku. 

    Liturgické prežívanie sviatku: V liturgii dnes máme pred očami dve ženy: Evu a Máriu. Porovnáme ich. K obidvom hovorí Boh, ale k Eve aj zlý a čo je zlé, počúva ho! Obidve počuli pozvanie od Pána, ale výsledok je opačný. Eva priniesla kliatbu, Mária požehnanie. Eva túžbu po veľkosti, Mária pokoru. Eva chce obdiv, nech jej tlieskajú... Mária slúži Pánovi a pomáha iným. Eve je blízke velikášstvo, chce byť ako Boh. Mária túži po skromnosti.
    Mária je teda nová Eva, Matka všetkých žijúcich, lebo napravila starú krivdu a chcela slúžiť. Eva prijala ponuku diabla, Mária ponuku Boha. Obidvom sa zapálili srdcia. Eve pre seba, pre rozkoš a obdiv. Mária mala zapálené srdce pre iných. Prvá buduje seba, druhá Božie kráľovstvo. Túžba rozhodla, vízie rozhodli. Láska rozhodla. A aj na dnešné dievčatá sa dá pozerať z týchto uhlov. Múdry mladík si vyberie také, ktoré má Máriinho ducha.
    Na Východe sa sviatok Zvestovanie Pána slávil už od 4. storočia, na Západe je to od 7. storočia. Celá liturgia je v bielom. Na slávnosti sa modlí glória, krédo, sú vlastné liturgické čítania (prvé a druhé!), modlitby veriacich sú špecifické a je aj vlastná prefácia... Hoci by bolo pôstne obdobie, všetko zo slávnosti treba dodržať!

    Aktivita na stretnutie: Téma sa môže prebrať aj ako duchovná obnova. Text si môžete rozmnožiť. Následne sa ešte venujte konkrétnemu životu. To znamená, že chlapcom poukážete, že to, čo sa dialo s Pannou Máriou pri počatí Božieho Syna, má určitú obdobu aj v našom živote. Dobre to vystihuje modlitba Anjel Pána.
1. Anjel zvestoval Panne Márii, čo sa stane. Takým poslom pre nás môže byť dobrá myšlienka, inšpirácia, stať zo Svätého písma... Príde do nášho vnútra, zamyslíme sa nad ňou.
2. Mária povedala: „Hľa služobnica Pána...“ a počala Ježiša. Boh, Duch sa stal človekom.
Keď povieme „áno“ na inšpiráciu, počneme dobrý skutok. Pripravujeme ho pre svet!
3. V Písme sa píše, že: „Slovo sa telom stalo...“ Ak sa myšlienka z nás zrealizuje do konkrétneho života, prinesieme na svet dobrý skutok.
4. Ak sme Božiu inšpiráciu nezrealizovali, môžeme pokračovať v modlitbe: „Oroduj za nás svätá Božia rodička...“
Touto modlitbou si veľmi pomôžeme byť aktívnymi v Božích veciach. Po jej vysvetlení si doprajte ticho. Môže byť aj polhodinka. Potom sa miništranti môžu aj vyspovedať (ak to máte dohodnuté s duchovným otcom.) Nezabudnite si dať predsavzatie a na záver si urobiť poklonu pred bohostánkom. A večer pôjdete na omšu. A je to! Obnova je za vami.

    Ďalšie aktivity na stretnutie:
1. Prejdite si texty dnešného sviatku vo všetkých liturgických knihách. 2. Skúste sa pomodliť Anjel Pána. Možno ho chlapci neovládajú. A čo tak zvládnuť ho po latinsky? Skúste modlitbu Anjel Pána pútavým spôsobom znázorniť a potom vyvesiť na miništrantskú nástenku. 3. Vysvetlite si pojmy „vtelenie“ a „vchlebenie“. Slovo „vchlebenie“ je novotvar. Čo asi vyjadruje? Ktorý zázrak? („Vtelenie“ znamená, že Ježiš si zobral telo z Panny Márie. Teda Druhá Božská osoba „vošla“ do tela. Vchlebenie znamená, že Ježiš „vošiel“ do chleba. V Eucharistií.) 4. Premyslite si, za ktoré „áno“ Pánu Bohu ste dostali najviac požehnania, radosti, pokoja... A za ktoré „áno“ zlému ste dostali najviac bolestí, poníženia, nepokoja... Ak chcete, môžete sa o tom aj porozprávať.

    Predsavzatie: Začať sa pravidelne modliť Anjel Pána.

    Príbeh: Vlak si odfukoval a svojim monotónnym hlasom hltal kilometre. Spolucestujúci podriemkavali, aby zahnali únavu z cestovania. Kdesi v diaľke sa ozvali sprievodcove štikacie kliešte. „Pristupovali, prosím?
„Áno, ja, zdvihol sa mladík a začal vyberať cestovný lístok.“ Ale ako to už býva, lístok sa kdesi ukryl a nie a nie ho nájsť. „Chvíľku to potrvá“, usmial sa pokojne mladík a pokračoval v hľadaní. Prítomní mladíka povzbudzovali úsmevom a starček v kúte kupé podotkol:
„Pozrite sa do vrecka na košeli.“
Mladík poslúchol a pozrel sa, lístok bol tam. Sprievodca pozrel na lístok a povedal:
„V poriadku.“
„Niečo Vám vypadlo“ ozvala sa slečinka pri okne.
„Kde?“ otočil sa mladík.
„Tu na zemi.“
Mladíkov pohľad padol na podlahu a tam ležal obrázok Panny Márie, ktorý stále nosil pri sebe, pretože mal rád Pannu Máriu. Všetky pohľady sa upreli na neho, čo urobí. Ten sa usmial a povedal: „Ďakujem za upozornenie. Je to podobizeň mojej mamy. Nerád by som ju stratil.“ A potom si sadol. Prítomní sa pozreli na seba hlbokým pohľadom. Mladík zanechal dobrý dojem.

    A čo nosíš ty so sebou? Čo máš vo svojich kapsách a čo vo svojom srdci? Nemáš tam niekoho, či niečo, čo sa vôbec nezhoduje s miništrantským životom? A nehanbíš sa za svoju Matku Pannu Máriu? Zober si ju za svoju sprievodkyňu a uvidíš, že život bude krajší. Pretože Matku treba zakúšať. Ako na to? Buduj vzťahy, ako so svojou pokrvnou matkou, alebo najkrajšou a najlepšou osôbkou, ktorú si v živote stretol.
pict_201612200948265z6.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 1855x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2021   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT