DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Aktuality
[späť]

Prinavráťme česť vernosti v láske

Publikované :: 2016-01-28 15:18:13
Drahí bratia a sestry, dobré ráno! V predchádzajúcom zamyslení sme rozmýšľali o dôležitých prísľuboch, ktoré dávajú rodičia deťom už odkedy sa deti zrodia v láske a spočinú v matkinom lone. Môžeme dodať, že keď si správne všimneme, celá rodinná skutočnosť sa zakladá na prísľube. Dobre nad tým popremýšľajme: totožnosť rodiny je založená na prísľube. Môžeme povedať, že rodina žije z prísľubu lásky a vernosti, ktorý si muž a žena vzájomne dávajú. Obsahuje záväzok prijať a vychovávať deti, no taktiež sa prejavuje v starostlivosti o rodičov, v ochrane najslabších členov rodiny, ako aj v pomoci vzhľadom na vlastné možnosti i obmedzenia. A manželský prísľub sa rozrastá k zdieľaniu radostí a útrap všetkých otcov, matiek i detí, s veľkodušnou otvorenosťou pre ľudské spolunažívanie a spoločné dobro. Rodina, ktorá sa uzatvára do seba, je ako protirečenie, umŕtvenie prísľubu, z ktorého vzišla, a ktorý ju živí. Nikdy nezabudnime: identitou rodiny je vždy prísľub, ktorý sa rozrastá na celú rodinu a aj na celé ľudstvo.

    V našich časoch sa úcta voči tejto vernosti prísľubu rodinného života javí ako oslabená. Na jednej strane je to preto, že nesprávne chápané právo hľadať vlastné uspokojenie za každú cenu a v akomkoľvek vzťahu, sa vyzdvihuje ako neodškriepiteľný princíp slobody. Na druhej strane je to preto, že k záväzkom v oblasti života vzťahov a spoločného dobra sa pristupuje výhradne z pohľadu vynútiteľnosti zákonom. Avšak v skutočnosti nikto nechce byť milovaný iba pre svoje dobrá alebo z povinnosti. Láska, ako aj priateľstvo, vďačia za svoju silu a za svoju krásu práve tomuto: že vytvárajú puto bez toho, aby oberali o slobodu. Láska je slobodná, prísľub rodiny je slobodný, a toto je krása! Bez slobody niet priateľstva, bez slobody niet lásky, bez slobody niet manželstva.

    A tak sloboda a vernosť si navzájom neprotirečia, ale naopak sa podporujú, či už v medziosobných alebo v sociálnych vzťahoch. Len pomyslime na škody, ktoré spôsobuje v civilizácii globálnej komunikácie inflácia nedodržaných sľubov v rôznych oblastiach, a takisto beztrestnosť pri nevernosti danému slovu či prijatým záväzkom.

    Áno, drahí bratia a sestry, vernosť je prísľub záväzku, ktorý sa sám potvrdzuje a rastie v slobodnej poslušnosti voči danému slovu. Vernosť, to je dôvera, ktorá chce byť opravdivo zdieľaná, je to nádej, ktorá chce rásť spoločne.

    A hovoriac o vernosti mi prichádza na um to, čo rozprávajú naši starí ľudia, naši starí rodičia: ‚Keď sa za oných čias robila dohoda, stačil stisk ruky, lebo existovala vernosť prísľubom!? A táto spoločenská skutočnosť má pôvod aj v rodine, v stisku ruky muža a ženy, že budú kráčať spoločne, po celý život.

    Vernosť prísľubom je skutočným majstrovským dielom ľudskosti. Ak hľadíme na jej odvážnu krásu, pochytá nás strach, no keď znevážime jej odvážnu húževnatosť, sme stratení. Žiaden vzťah  lásky, žiadne priateľstvo, nijaká forma kamarátstva, nijaká radosť zo spoločného blaha, nedosiahne na úroveň našej túžby a našej nádeje, ak nedospeje k tomu, že sa zhostí tohto zázraku duše. A hovorím o „zázraku“, lebo sila a presvedčivosť vernosti, bez ohľadu na čokoľvek, nás neprestáva napĺňať nadšením a úžasom. Dodržanie daného slova a vernosť prísľubu sa nedajú kúpiť či predať. Nedajú sa vynútiť silou, no ani sa nedajú uchovať bez obety.

    Žiadna iná škola nás nemôže naučiť pravdivosti lásky, ak to neurobí rodina. Žiadny zákon nemôže predpísať krásu a dedičstvo tohto pokladu ľudskej dôstojnosti, ak nie je osobným putom medzi láskou a plodením vpísaný do nášho tela.

    Bratia a sestry, je nevyhnutné prinavrátiť spoločenskú česť vernosti lásky. Prinavrátiť spoločenskú česť vernosti lásky. Je nevyhnutné zbaviť ilegality každodenný zázrak miliónov mužov a žien, ktorí obnovujú svoj rodinný základ, z ktorého žije každá spoločnosť, bez toho, aby bola schopná garantovať ho akýmkoľvek iným spôsobom. Nie náhodou je tento princíp vernosti prísľubu lásky a plodenia vpísaný v Božom stvorení, ako večné požehnanie, ktorému je zverený svet.

    Ak môže svätý Pavol tvrdiť, že v rodinnom pute je tajomne zjavená rozhodujúca pravda aj pre puto medzi Pánom a Cirkvou, znamená to, že samotná Cirkev tu nachádza požehnanie, ktoré treba chrániť a z ktorého sa treba učiť ešte skôr než o ňom vyučovať a udržiavať disciplínu. Naša vernosť prísľubu je aj tak vždy zverená milosti a milosrdenstvu Boha. Láska k ľudskej rodine, v dobrom či zlom, je pre Cirkev otázkou cti! Boh nech nám dopraje byť na výške tohto prísľubu. A modlime sa aj za synodálnych otcov: Pán nech žehná ich prácu, vykonávanú s tvorivou vernosťou, v dôvere, že on ako prvý – Pán ako prvý! – je verný svojim prísľubom. Ďakujem.


Vatikán 21. októbra 2015
Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu
Zdroj: www.sk.radiovaticana.va
pict_201601281515450rf.jpg
 
Počet zobrazení: 1096x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT