DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Aktuality
[späť]

Náboženská výchova - výchova k schopnosti veriť

Publikované :: 2015-02-16 09:34:16
Rodina je dôležitá, lebo sa v nej odzrkadľuje celá Cirkev. Tak ako Cirkev, aj rodina by mala byť miestom evanjelizácie, kde sa hlása a rozširuje evanjelium. A práve rodičia sú prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí vo všetkých oblastiach a majú základné kompetencie: sú vychovávateľmi, preto že sú rodičmi.

      Právo a povinnosť rodičov vychovávať deti je ich základným právom, pretože je úzko prepojené s odovzdávaním ľudského života. Základ a začiatok celej kresťanskej výchovy spočíva v tom, že otec a matka darujú svojim deťom prvé skúsenosti a zážitky stretnutia s Bohom svojim bytím a konaním. V prvej etape sa kresťanská výchova uskutočňuje predovšetkým láskyplným vzťahom rodičov navzájom a láskyplným, trpezlivým a chápavým vzťahom rodičov k deťom.
      Kresťanská viera je v plnom slova zmysle slobodné rozhodnutie zrelého človeka povedať áno na Božiu výzvu. Rodičia a vychovávatelia môžu vychovávať k schopnosti veriť, teda pripraviť deťom také detstvo, ktoré im neskôr uľahčí slobodne sa rozhodnúť pre vieru. Pre dieťa je rozhodujúca láska rodičov k nemu a k sebe navzájom – ich vzájomné pochopenie, odpúšťanie, pomoc, podriaďovanie. V prostredí dobrého a láskyplného manželstva sa dieťa učí úcte k ľuďom a veciam, učí sa žasnúť nad tajomstvom skrytým za všetkým dianím. Získava zmysel pre bratstvo a spoločenstvo, zmysel pre vzájomnú zodpovednosť, pre vďačné prijímanie a nezištné dávanie. Učí sa správne používať slobodu a vážiť si autoritu.

Hlavné úlohy kresťanskej výchovy sú:
- sprostredkovanie správnej predstavy o Bohu,
- prvé oboznamovanie so Svätým písmom,
- výchova k modlitbe ako rozhovoru s Bohom,
- výchova k správnemu svedomiu a mravná výchova,
- uvedenie detí do života Cirkvi a prežívanie cirkevného roka,
- vedenie detí k samostatnosti a slobode.

Dve podmienky rodičov pri odovzdávaní viery:

1. Rodičia by mali mať pevný základ, na ktorom stavajú svoje životy a ktorý obstojí v skúškach času – ním je Osoba živého Boha. Jeho najväčším prianím je byť naším Otcom, no nedomáha sa toho násilím. Čaká na nás. Osobný a dôverný vzťah s Bohom je najdôležitejšou vecou v živote. Je to „niečo“, po čom by mali túžiť naše deti: zmysel života; niečo, na čo sa môžu spoľahnúť. Ak nemáme takýto vzťah k Bohu, môžeme hľadať pomoc vo farnosti, ako tento vzťah nadobudnúť alebo prehĺbiť.
2. Bezpodmienečná láska k deťom – deti potrebujú cítiť, že ich rodičia milujú bezpodmienečne. Takouto láskou nás miluje Boh, a preto ak sa takto snažíme milovať svoje deti, môžeme im odovzdať posolstvo o Božej láske. Deti, ktoré necítia, že ich rodičia bezpodmienečne milujú, len veľmi ťažko prijímajú skutočnosť, že ich bezpodmienečne miluje Boh.

      Oblasť náboženskej výchovy je teda jednou z oblastí, kde má rodina nezastupiteľnú úlohu. Rodičia by nemali túto svoju úlohu prenechať niekomu inému. Výchovná úloha rodičov vo vzťahu k Bohu a k viere je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju môžu nahradiť kňazi či učitelia náboženskej vý-chovy. Dieťa sa naučí najviac z postoja rodičov, ich názorov, prežívania viery, ich činnosti, ale aj ne-činnosti. Ťažko možno žiadať od dieťaťa pravidelnú modlitbu či návštevu kostola, ak to tak nevidí u svojich rodičov.


Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra: Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí, KBS, 2000
Kurz prípravy na manželstvo, KBS, 2011.
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV, 1999
pict_20150216093607yyw.jpg
 
Počet zobrazení: 1404x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT