DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469978
dnes :: 350     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3412     mesiac :: 20194
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 6. rok
[späť]

15. Sviatosť zmierenia - otázky na voľný čas

Publikované :: 2016-12-21 15:03:28
Slovo pre animátora: Zvykli sme si zosumarizovať poznanie o prebratej sviatosti aj cez test. Urobíme to aj teraz, pri sviatosti zmierenia. Otázok je dosť veľa, takže ho môžete použiť na viacerých stretnutiach. Sú trochu humorné i prefíkané, aby vás donútili rozmýšľať. Odpovede sú až v závere témy.

Metodika: Boh bohatý na milosrdenstvo.
Materiál: Perá, papiere, test.

Aktivita s Božím Slovom: Prečítajte si časť z listu svätého apoštola Efezanom. (Ef 2, 4-7). 

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:
Božie milosrdenstvo je to, čo sa vola aj láska. Tou Boh hovorí, tou aj stále tvorí. To je jeho spôsob konania. Boh nás chcel mať a preto nás z lásky stvoril. Keď prví ľudia zhrešili, opäť to bola Jeho láska, milosrdenstvo a zachraňuje nás. Až tak, že poslal k nám svojho Syna na záchrannú výpravu, misiu. On ju zvládol a priviedol tých, ktorí chcú, naspäť do neba. Na ceste ustanovil „pomocné stupienky“, prostriedky. Jednou z nich je spoveď. Slúži na očistenie duše, na odľahčenie človeka, na získanie radosti, na vyhnanie zlého z duše. Je zadarmo a je prejav jeho milosrdenstva na každú situáciu, ktorou by nás zlý chcel odlúčiť od Krista a od cesty do neba. Nebojme sa ju používať. Ba miništrant by mal byť apoštolom tejto sviatosti. Pretože on sa má podieľať na záchrane iných. Spolu so svojím Pánom, s Ježišom!

    Myšlienky na zamyslenie:
Svätá spoveď má rôzne názvy. A to aj preto, aby sa vyjadrilo jej bohatstvo a šírka toho, čo spôsobuje. Skúsme si niektoré pripomenúť a povedzme si, čo znamenajú... Napríklad: Sviatosť zmierenia - vyjadruje, že sa cez túto sviatosť zmierujeme s Bohom i s ľuďmi. Sviatosť pokánia – vyjadruje to, že sa cez túto sviatosť chceme zmeniť a napraviť. Svätá spoveď – nám pripomína, že ideme niečo vyznať, povedať a odhodiť, aby sme začali nanovo dobre žiť. Sviatosť milosrdenstva – znamená, že Boh nám cez túto sviatosť prejavuje nesmiernu lásku. Skús si doplniť, ako sa táto sviatosť ešte nazýva. Aby si si vychutnal lásku, ktorá z nej prúdi. Táto sviatosť je totiž ustanovená na sväté milovanie.

    Aktivita na stretnutie:
Aby nám niečo dôležité zo spovede neuniklo, ponúkame otázky o tejto sviatosti dobroty. Sú rozdelené podľa častí, z ktorých sa skladá.

Hriech a milosť posväcujúca

1. Milosť posväcujúca je: a) Boží dar, ktorým získavame Boží život, b) fluidum, c) anjelská identita.
2. Sviatosť zmierenia bola ustanovená: a) vo Večeradle, pri poslednej večeri, b) pri Ježišovej pamätnej reči na hore Blahoslavenstiev, c) vo Večeradle po Ježišovom vzkriesení.
3. O sviatosti zmierenia sa hovorí, že je to sviatosť: a) najvznešenejšia b) najpotrebnejšia,  c) bežná.
4. Spoveď sa má chápať najmä ako: a) jednorazová akcia, b) vyhrotená situácia, c) súčasť pokánia.
5. Sviatosťou zmierenia sa zmierujem s: a) pohnevanými ľuďmi, b) Bohom i ľuďmi, c) sám so sebou.
6. V spovedi ide najmä o:  a) hanbu z hriechov, b) spravodlivý trest, c) prejav Božieho milosrdenstva.
7. Kto sa môže spovedať? a) kto má hriech a je pokrstený, b) kto nemá ťažký hriech, c) hocikto.
8. Môže sa človek spovedať pred krstom? a) áno, ak má dišpenz, b) nie, c) áno, ale stačí len krátko.
9. Môže byť spoveď v smrteľnom hriechu? a) áno, keď je pred smrťou, b) áno, c) v žiadnom prípade.
10. Spoveďou sa obnovuje: a) rodinný vzťah, b) dôvera medzi farárom a človekom, c) krstná zmluva.
11. Smrteľný hriech spôsobuje v človekovi: a) smrť večného života, b) depresiu, c) definitívnu smrť.
12. Smrteľný hriech je: a) to, čo svedomie vyčíta človekovi, b) konanie proti svedomiu človeka, ale už sa to tak nesleduje, c) úplne vedomé a dobrovoľné prestúpenie príkazu Božieho vo vážnej veci.
13. Zraňujúci hriech v človekovi: a) zraňuje večný život, b) spôsobuje disharmóniu, c) zraňuje city.
14. Hriech proti Duchu Svätému je: a) urážka svätosti, b) zatvrdlivosť a neľutovanie hriechu, c) nie je. 
15. Môže Boh odpustiť každý hriech? a) ešte to by chýbalo, b) ako kedy, c) áno, ak ho hriešnik ľutuje.

Príprava na sviatosť zmierenia a vyznanie hriechov
16. Hlavné časti sviatosti zmierenia sú: a) spytovanie svedomia, vyznanie hriechov, ľútosť, úkon kajúcnosti, predsavzatie; b) modlitba, rozhrešenie, polepšenie sa, c) spytovanie svedomia a ľútosť.
17. Svätokrádež pri sviatosti zmierenia vzniká vtedy, ak človek: a) urobí niečo také, čo spôsobí, že sa necíti dobre, b) ak ukradne svätosť, c) ak vedome a dobrovoľne vykoná niektorý vážny úkon zle.
18. Človekovi sa hriech neodpustí, ak: a) ho neľutuje, b) zabudne ho povedať, c) nikdy sa to nestane.
19. V príprave na svätú spoveď sa človek: a) uzavrie v izbe a ticho medituje, b) prosí Ducha Svätého o objasnenie stavu duše, c) postaví pred sviečku, pripraví svätenú vodu a poradí sa s niekým v rodine.
20. Vo vyznaní hriechov je potrebné: a) porozprávať sa o stave spriaznenej duše, b) povedať všetky ťažké hriechy, ich počet, prípadne priťažujúce okolnosti, c) postačí sa vyznať len tak, všeobecne.
21. Svätokrádež pri spovedí môže vzniknúť, ak sa: a) zamlčí čo i len jeden druh smrteľného hriechu, b) zamlčia aj všedné hriechy, c) zabudne povedať, kedy bol kajúcnik na poslednej svätej spovedi.
22. Je svätokrádež, ak sa vedome zamlčí počet smrteľných hriechov? a) nie, b) áno, c) áno aj nie.
23. Urobí sa svätokrádež, ak človek napr. vedome šušle a nechce aby mu bolo rozumieť pri vyznaní hriechov? a) šušlanie nie je hriech, b) je to skôr nehoda než ťažký hriech, c) áno, ide o svätokrádež.
24. Ak kajúcnik zabudne povedať niektorý smrteľný hriech: a) má ho povedať v nasledujúcej spovedi, b) nemusí ho povedať, minulá spoveď už bola skončená, c) môže ho povedať, ale nebýva to zvykom.
25. Ak si kajúcnik po spovedi spomenie na smrteľný hriech: a) musí ihneď utekať naspäť do spovednice, b) nemusí utekať, ale má ho povedať v najbližšej spovedi, c) stačí to predýchať a nič viac.

Ľútosť
26. Ľútosť je: a) prejavená slabosť nad životom, b) zlosť nad zlom, c) plač duše nad svojimi hriechmi.
27. Ľútosť sa delí na: a) prirodzenú a nadprirodzenú, tá nadprirodzená ešte na dokonalú a  nedokonalú. b) generálnu a všeobecnú, c) zásadnú, dramaturgickú, nadprirodzenú a odľahčenú. 
28. Prirodzená ľútosť je: a) z ľudskej prirodzenosti, b) nesmeruje k Bohu, c) závislá od prírody.
29. Nadprirodzená ľútosť je: a) chvenie duše, b) nad sily človeka, c) ide do nadprirodzena, k Bohu.
30. Nadprirodzená nedokonalá ľútosť vyviera napr.: a) zo strachu v peklo, b) z poézie, c) z nevery.
31. Nadprirodzená dokonalá ľútosť vyviera: a) z hlbokej pravdy, b) z lásky k Bohu, c) z dokonalosti.
32. Ľutovať treba: a) všetky hriechy, b) stačí len ten najťažší, c) najmä zlyhanie pred sebou samým.
33. Hriechy, na ktoré sa hriešnik nepamätá, ľutovať: a) nemusí, b) musí, c) nepamätá si na ne ani Pán.
34. Svätokrádež v spojení s ľútosťou je, ak: a) nie je, pri ľútosti sa nedá nič pokaziť, b) ak sa spovedajúci človek čuduje, čo sa tu všetko robí, c) ak sa neľutuje čo len jeden hriech.
35. Slová rozhrešenia znejú: a) A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. b) Pán ťa rozhrešuje od tvojich hriechov v mene..., c) Meno, rozhrešujem ťa v mene...
36. Ako to, že kňaz, človek odpúšťa hriechy? a) kňaz nič nerieši, b) lebo kam chodil Ježiš, chodili aj apoštoli a videli ako sa to robí, c) lebo túto moc dostali od Krista apoštoli a od nich vysvätení kňazi.
37. Slová kňaza „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ znamenajú, že: a) existuje Najsvätejšia Trojica a kontroluje to, b) že má poverenie od Boha vykonať tento úkon, c) že sa Trojica na to díva.
38. Čo je milosť pomáhajúca? a) Božia podpora mojich záujmov, b) súhrn okolnosti, ktoré ma opäť dostanú na požadovanú úroveň, c) pomoc Božia, ktorá mi pomáha získať milosť posväcujúcu.
39. Môže sa spovedať aj v cudzine, u kňaza, ktorý človeka nerozumie?: a) nikdy, b) môže, Boh vyznaniu rozumie, c) áno, ale hriechy má zopakovať ešte raz a to kňazovi, ktorý ho bude rozumieť.
40. Spoveď je predovšetkým: a) láskavé stretnutie sa s milosrdným Bohom Otcom, b) dosť nepríjemná situácia vzhľadom na moje hriechy, c) povinnosť človeka očistiť sa, zbaviť sa hriechov a vín. 

Úkon kajúcnosti (ÚK) a predsavzatie
41. ÚK je to, čo dá kňaz kajúcnikovi: a) vykonať, b) už to, že išiel na spoveď, c) príkaz k plaču.
42. ÚK je „dobrý“ na odpustenie: a) hriechov, b) trestov, c) všetkého a aj veľmi veľkého hriechu.
43. Môže kajúcnik niečo poznamenať k úkonu kajúcnosti? a) lepšie je nevedieť o čo ide, lebo sa úkon môže navýšiť, b) nie, nemá sa do tak vážnej veci miešať, c) áno, napríklad dať si vysvetliť o čo ide.
44. Ak sa ÚK vedome a dobrovoľne nesplní, ide o: a) zábudlivosť, b) smrteľný hriech, c) ľahký hriech
45. Vykonať úkon kajúcnosti na „sto percent“ znamená: a) každému v okolí sa priznať, čo sa musí urobiť, b) vykonať ho s najväčšou možnou láskou, c) nezabudnúť byť precízny a tvrdý na seba.
46. Ak sa zabudne vykonať ÚK, tak treba: a) urobiť približnú náhradu a v najbližšej spovedi sa vyznať, čo sa stalo, b) nechať to už úplne tak, c) začať sa pýtať, čo asi dáva tento kňaz iným ako ÚK.
47. Ak kajúcnik zabudne, aký úkon kajúcnosti mal vykonať, tak po spovedi: a) môže ísť na prijímanie, b) v žiadnom prípade nesmie ísť na prijímanie, c) keďže nevie čo robiť, tak nech mlčí.
48. Môže sa urobiť úkon kajúcnosti aj po prijímaní? a) nie, b) áno, c) úkon kajúcnosti sa má stále robiť
49. Poďakovanie za spoveď: a) nie je predpísaná, b) Pán si na to nepotrpí, c) patrí sa poďakovať.
50. Predsavzatie je dôležité, lebo: a) cez predsavzatie pokračuje pokánie, b) ľahko vyprchá, lebo zabúdame a Pán o tom vie, preto si ho netreba ani dávať, c) sú dôležitejšie veci, ako predsavzatie.
51. Predsavzatie nech je: a) dynamické, b) rozkošné, c) proti najčastejšiemu a najväčšiemu hriechu.
52. Svätokrádež sa dá napraviť: a) generálnou spoveďou, v ktorej treba vyznať všetky smrteľné hriechy od poslednej platnej spovede, b) nedá sa napraviť, c) ide to, kajúcou púťou do Jeruzalema.
53. Ak sa vo svätokrádežnom stave pristupovalo k spovedi a prijímaniam, treba to v generálnej spovedi povedať? a) samozrejme, i počet, b) Boh to už vie, c) nemusí sa, spoveď by bola príliš dlhá.
54. Ak človek prijal nejaké sviatosti v stave smrteľného hriechu, ako napríklad sobáš, kňazstvo, birmovanie..., má ich: a) opakovať, b) nemusí ich opakovať, oživnú po platnej svätej spovedí, so získaním milosti posväcujúcej, c) v spovedi má mlčať ako hrob, lebo si urobí veľkú nepríjemnosť.
55. Ak si už človek nepamätá počty smrteľných hriechov, tak: a) netrápi sa, lebo Pán prikázal ustavične sa radovať, b) previnilo pokrčí ramenami, c) povie aspoň ich približný počet.

Správne odpovede:
1.a, 2.c, 3.b, 4.c, 5.b, 6.c, 7.a, 8.b, 9.b, 10.c, 11.a, 12.c, 13.a, 14.b, 15.c, 16.a, 17.c, 18.a, 19.b, 20.b, 21.a, 22.b, 23.c, 24.a, 25.b, 26.c, 27.a, 28.b, 29.c, 30.a, 31.b, 32.a, 33.b, 34.c, 35.a, 36.c, 37.b, 38.c, 39.c, 40.a, 41.a, 42.b, 43.c, 44.b, 45.b, 46.a, 47.a, 48.b, 49.c, 50.a, 51.c, 52.a, 53.a, 54.b, 55.c.

Predsavzatie: Skús si prejsť test a zisti, ako si chápal spoveď. Čo by si mal napraviť? 

Príbeh: V kraji zúrila divoká snehová búrka. A k tomu sa pridali kruté mrazy. Ľudia trpeli, no najviac indiáni, ktorí žili v odľahlej osade. Ich zásoby sa pomaly míňali a ak chceli prežiť, nutne sa museli dostať do mesta. Tam bol aj kňaz, ktorý k nim chodil a vysluhoval im sviatosti. Náčelník kmeňa preto zavelil: „Pobaľte najnutnejšie veci, o dve hodiny vyrážame! Hádam ešte nie je neskoro!“ V stanovenom čase všetci stali nastúpení a náčelník vydal povel: „Vpred!“ Najsilnejší chlapi kráčali v čele sprievodu, za nimi išli ostatní. No búrka neprestávala, ba mocnela. Indiáni sa do mesta nedostali. Našli ich lovci kožušín, ktorí tadiaľ prechádzali po utíšení búrky. No ako boli v mestečku prekvapení, keď v rukách každého našli akési papieriky. „Čo to je?“ Pýtali sa jeden druhého. Kňaz pozrel na jeden lístok a prekvapene skríkol: „To sú hriechy...“ Pozrel na ďalší a ďalší, a bolo to podobné. Kňaz zdvihol hlavu a povedal: „Títo statoční ľudia sa chceli pred smrťou vyspovedať! Ach aký príklad kresťanstva. Pán im isto odpustil ich previnenia!“ Pozbieral lístočky a všetky spálil.

    Akú veľkú túžbu po čistom srdci mali títo ľudia. A akou výzvou sú pre nás! My totiž máme to šťastie, že žijeme v oblasti, kde je kňazov dostatok. Ponuka k spovedi je neustále. No využívame to? Myslíme na večnosť? Na to, čo príde po smrti? Nechcem strašiť, ale i toto si môžeme veľmi vyčítať pri osobnom súde: Bol si miništrant, mal si možnosť sa vyspovedať, prečo si nešiel?
pict_20150109144607t8j.jpg
 
Počet zobrazení: 1009x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT