DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1475328
dnes :: 96     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4382     mesiac :: 20063
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Utorok 25. Februára 2020 :: Meniny má Frederik
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Rok Božieho slova
[späť]

Bibliolog - metodický postup

Publikované :: 2020-01-10 19:02:08
Ponúkame niekoľko impulzov pre uvedenú metódu a konkrétne spracovanie niektorých biblických textov.

Pre bibliolog sú vhodné najmä biblické texty s postavami, nad ktorými chceme premýšľať. Úlohou učiteľa je vopred si pripraviť text a základné informácie, ktorými text uvedie. Zároveň si rozdelí text na menšie celky, ku ktorým pripraví vhodné otázky a bude ich klásť žiakom.

Všeobecný postup:

1. Poskytnutie základných informácií
Žiaci sedia v kruhu. Predstavíme im biblický príbeh. Poskytneme základné informácie o krajine a ľuďoch, ktorí tam žijú a ktoré sú potrebné a stimulujú predstavivosť žiakov v danej téme.

2. Vžívanie sa do rolí
Prečítame prvý celok biblického textu a zastavíme sa. Žiaci by sa teraz mali vcítiť do jednej z postáv, stotožniť sa s ňou a vyjadriť sa z jej pohľadu. Žiaci sa identifikujú s konkrétnymi biblickými postavami podľa mena alebo úlohy, ktorú plnia v biblickom texte. Žiakom kladie zodpovedajúce impulzné otázky, na ktoré odpovedajú. V istej chvíli sa všetci stávajú tou istou biblickou postavou.

Príklad:
Si... (meno osoby, napr. Bartimej).
· Čo prežívaš ty, Bartimej? (– odpovedajú postupne traja až šiesti žiaci)
· Čo myslíš, Bartimej?
· Ako sa cítiš, Bartimej?
· Čo by si chcel, Bartimej?
· Čo by si chcel teraz robiť, ty Bartimej?
· Čo chceš teraz povedať, Bartimej?
     
 
a) „echoing“ – ozvena: Uistime sa, či žiaci odpovedajú v 1. osobe. Iba tak prinášajú vlastné skúsenosti a prístupy. Ak žiaka nebolo rozumieť (hovoril príliš ticho), požiadame ho, aby svoju odpoveď zopakoval. Po ukončení oceníme všetky komentáre žiakov a dáme možnosť sledovať i svoje myšlienky tým, že sa zapojíme do činnosti – t.j. tiež sa identifikujeme s danou osobou a povieme svoju odpoveď.

b) „interviewing“ - prežívanie: Dáme žiakom možnosť opýtať sa. Je to možné vtedy, ak žiak napr. niečo naznačil a nebolo to dokončené. Venujeme tomu pozornosť a trváme na tom, aby sme nezačínali dlhé myšlienkové procesy, ktoré hoci si ich my želáme, neboli vyjadrené žiakmi.
Počas výmeny rolí sú všetky vyhlásenia – odpovede na rovnakom základe. Ak už nečakáme komentáre od žiakov, vrátime sa k textu a čítame ďalší verš, resp. časť textu, nami zvolený celok.

3. Návrat
Po spracovaní celého textu Biblie so žiakmi sa vrátime z prežívania rolí späť do súčasnosti.

Počet súborov na stiahnutie: 1
icon_document.png
.pdf [294 kB]  Počet stiahnutí: 39x
 
pict_202001101855599ih.jpg
 
Počet zobrazení: 121x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT