new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1765747
dnes :: 99     online :: 1
za posledný
týždeň :: 944     mesiac :: 3616
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Nedeľa 14. Júla 2024 :: Meniny má Kamil
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Oznamy
[späť]

Vykroč! /katechéza/

Publikované :: 2016-03-24 11:37:39
V Roku milosrdenstva 2.4.2016 sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch uskutočnilo Diecézne stretnutie mladých Spišskej diecézy. Ponúkame katechézu na tému stretnutia mladých, ktorá je obohatená prvkami Lectio divina.

Téma: Obrátenie, zmena života
Cieľová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, 1. - 2. ročník SŠ 
Ciele katechézy:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu o Zachejovi (Lk 19, 1-10). Stručne vyjadriť význam a dôležitosť odpovedať na Božie milosrdenstvo a pozvanie k novému životu. 
Afektívny: S radosťou odpovedať na Božie pozvanie a vykročiť v ústrety Ježišovi.
Obsahový model: Kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, papier, perá

    ÚVOD

    Privítanie, krátka modlitba.

    Vo Veľkonočnom bodobí si viac uvedomujeme potrebu obnovy nášho života. Sme postavený pred Ježišovu obetu, utrpenie a smrť ktorej ovocím je nový život. Tak ako Kristus povstal k novému životu, rovnaká výzva je adresovaná každému nás. V prečítanom úryvku budeme svedkami zmeny starého - hriešneho života na nový. 

    1. Čítanie evanjeliového textu o Zachejovi (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho). Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text - Lk 19, 1-10.              

    Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo  Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ 
                                                                                                                                                          
    Práca s textom:

    Katechéta rozdelí prítomných do väčších skupín. Po prečítaní napíše kľúčový pojem na veľký papier, alebo tabuľu (vykroč, kroky viery, obrátenie, zmena života..), ktorý každá skupina napíše jeden - rovnaký do stredu plagátu. Úlohou mladých je hľadať čo najviac otázok z perspektívy biblického textu a zapísať na plagát. Počas práce prítomní nerozprávajú a nehodnotia. Môžu sa iba navzájom inšpirovať svojimi nápadmi, ktoré mlčky zapisujú. V závere činnosti je úlohou katechétu zaujímavým spôsobom predstaviť výber jednej otázky z plagátu. Napr.: „Máte možnosť vybrať iba jednu otázku za skupinu. Ktorá otázka v skupine vás najviac oslovila? Mladí sa dohodnú na výbere najzaujímavejšej otázky. Nasleduje predstavenie výsledkov práce v pléne. Jeden zo skupiny prečíta všetky otázky a nakoniec najzaujímavejšiu, na ktorej sa dohodli. Každá skupina najzaujímavejšiu otázku napíše na tabuľu, alebo veľký papier.

    2. Meditácia
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie. 

    Čo myslíte, je správne, keď je človek zvedavý? Existujú nejaké hranice, kam by už človek vo zvedavosti nemal zájsť? Práve spomínaná zvedavosť ľudí z príbehu ich doviedla na miesto, kadiaľ práve prechádzal Ježiš. Niektorí z prítomných v ňom videli sľúbeného Mesiáša, iní zázračného liečiteľa a niektorí iba atrakciu, ktorú si predsa nemôžu nechať ujsť. Aká bola skutočná pohnútka Zacheja? To vedel iba Boh. No isté je to, že Zachej chcel vidieť Ježiša. Vykročil.

    Príbeh pokračuje dramatický ďalej. Potom, čo Ježiš zbadá Zacheja na strome, zastavuje sa a prihovára sa mu. Určite tam bolo veľa ľudí, niektorí pravdepodobne boli aj na nejakých vyvýšených miestach, aby lepšie videli Ježiša. No Ježiš sa prihovára práve Zachejovi, ktorý v meste nemal najlepšiu povesť, ba dokonca môžeme povedať, že mal veľmi zlú povesť, bol totiž vyberačom daní – colník. Bola to vo vtedajšej dobe profesia, ktorá bola stelesnením podvodu a okrádania. Zachej bol zaslepený svojou prácou, vyberal nadmerné dane, bol nespravodlivý. My ľudia sa často pozeráme na iných z hľadiska ich viditeľných činov. No Boh sa tak nepozerá. Pozerá na nás cez jeho milosrdné srdce. 

    Ježiš povedal Zachejovi: „Dnes musím zostať v tvojom dome.“ Čo spravil Zachej? Prijal ho s radosťou. Ježiš oslovuje hriešnika Zacheja, aby nám ukázal, pre aké poslanie prichádza na tento svet. Ježišovým oslovením je evidentne zaskočený, toto určite nečakal. Hneď odpovedá na Ježišovu výzvu a pozýva ho do svojho domu, ale to nie je všetko. Zachej prekvapuje tým, že polovicu svojho majetku dá chudobným a keď niekoho oklamal vráti štvornásobne. Toto je najdramatickejší zvrat v celom príbehu o Zachejovi. 

    Zachej vo chvíli stretnutia s Ježišom je rozhodnutý zmeniť svoj život a kráčať po ceste za ním, a to veľmi radikálne. Urobil krok viery.
 
    3. Aplikácia

Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou obrátenia v ich živote.
 
    Aj my sa dnes zamyslíme nad tým, čo nám prekáža v tom, aby sme dosiahli večnú prítomnosť s Bohom - večný život. Mali by sme byť tvárou v tvár s Bohom. Ako? V samote a tichu. V kontemplácii Ježišovej tváre, v Eucharistii. Sme povolaní k premene svojho života. Je potrebné sa zamyslieť, aké kroky máme urobiť, aby sme boli bližšie ku Kristovi. Čo máme ešte viac zdokonaliť vo vzťahu k Bohu a ostatným ľuďom, akým smerom máme vykročiť. A naopak, čoho sa máme radikálne vzdať, čo bráni rozvíjaniu nášho osobného vzťahu s Nebeským Otcom.

    Ježišovo milosrdenstvo má moc nielen odpúšťať naše hriechy, či uzdravovať choré telo, ale odstraňuje aj múr rozdelenia medzi nami a ním. Boh túži, aby nás mohol prijať do svojho náručia. Stretnutie so Zachejom je dôkazom toho, že Ježiš túži odpustiť hriechy nám všetkým preto, aby sme znovu mohli poznať jeho lásku – Lásku, ktorá premieňa naše srdcia a mysle. 

    Aktivita č. 1 
    Na úvod aktivity môže nasledovať vhodná motivácia. Môže to byť video, krátke svedectvo alebo pieseň, kde sa hovorí o obrátení, zmene života. Vytvoríme štyri skupiny. Každej skupine dáme jeden z nasledovných textov a necháme ich, aby ho prečítali a pripravili si pre ostatných vysvetlenie, čo znamená. Poskytneme dostatok času, aby sa porozprávali, čo znamenajú v praktickom živote. 

Mt 5, 23-24 
Mt 18, 21-22 
Lk 6, 37-38 
Mt 7, 12 

    Opýtame sa: Keď urobíme niečo zlé, ako rýchlo by sme sa mali pokúsiť dať to do poriadku? (Tak skoro, ako je to možné.) Ak nám niekto urobí niečo nepríjemné, čo by sme mali robiť? (Odpustiť mu.) Aké ľahké je požiadať o odpustenie? (Je to ťažké.) Ako jednoduché je odpustiť druhým? (Prečo nie je jednoduché odpustiť druhým?) (Niekedy je to veľmi ťažké.) Akým pravidlom by sme sa mali riadiť? (Robte druhým to, čo by ste chceli, aby oni robili vám.) Keď napravíme svoje chyby, urobíme krok k Bohu a druhým - tým svedčíme, ako veľmi máme radi Ježiša.

    Aktivita č. 2
    Prítomným rozdáme papiere. Katechéta dá možnosť napísať list Zachejovi alebo inej osobe z prečítaného úryvku. Vhodné je spontánne písanie listu. Pomáha to zapojiť sa do témy emocionálnejšie, hlbšie porozumieť téme a prepojiť vlastný životný príbeh z príbehom biblickej postavy. Katechéta dá na písanie listu dostatočný čas. V závere aktivity prezentujú svoju prácu prečítaním listu v pléne.

    Aktivita č. 3
    Spoločne si vyrobíme evanjelizačný plagát, ktorý bude hovoriť ľuďom o tom, že Ježiš chce, aby sme boli pri ňom čo najbližšie, aby sme boli súčasťou jeho rodiny - Cirkvi. 
Aktivita môže spontánne prejsť do modlitby.

    4. Modlitba

   V úvode modlitby môžeme schody priniesť k zapálenej sviečke. (Môže znieť pieseň To čo vyspievať túžim - https://www.youtube.com/watch?v=3bTjZfpK_y8&list=RD3bTjZfpK_y8). Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: spása, nový život, Božia láska, obrátenie, odovzdanosť, Božie kráľovstvo, večný život, poďakovanie za dar spoločenstva. (Súčasťou modlitby môže byť aj úryvok Magnifikat – Máriin chválospev Lk 1, 47-55).

   5. Kontemplácia

   Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. strom, biely odev – biele rúcho, symbol nového života..).

    ZÁVER

    Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k odvahe kráčať za Kristom. K prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti. 
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Viac informácií o diecéznom stretnutí mládeže 2016 na www.komisia.sk


Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra: 
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC
Biblia s aplikáciami pre život

pict_2016032214573291l.jpg
Zdroj: Zdroj: Internet
 
Počet zobrazení: 2367x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT