new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1765763
dnes :: 115     online :: 1
za posledný
týždeň :: 960     mesiac :: 3632
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Nedeľa 14. Júla 2024 :: Meniny má Kamil
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Božie milosrdenstvo ako podstata katechizácie

Publikované :: 2016-02-04 09:52:24
Poslanie Cirkvi uskutočňujú všetci, ktorí sú pokrstení. Každý kresťan, či je zasvätený alebo laik, má účasť na poslaní Cirkvi a tým aj na poslaní Krista. Kristus je prítomný v Cirkvi mocou svojho Ducha, preto je Cirkev miestom plnej spolupráce s Božím milosrdenstvom.
    Krstom je začlenený do tajomného Kristovho tela, sviatosťou birmovania prijíma silu Ducha Svätého a tým sa stáva vyvoleným, určeným evanjelizovať, ktorej silou je milosrdná láska. Prijatím sviatostí sa kresťan stáva spolupracovníkom Božieho milosrdenstva. Vo sviatostiach je obsiahnutý prameň daru, dávaný každému kresťanovi. Je to dar spolupráce s Božím milosrdenstvom v diele spásy a posvätenia človeka. Našou odpoveďou na ponúkaný dar by mala byť ochota stávať sa živým a aktívnym údom Kristovho tajomného tela a svedkom jeho vzkriesenia.
    Kresťanské povolanie k evanjelizácii je jediné svojho druhu. Od všetkých ostatných ľudských a náboženských povolaní sa odlišuje tým, že ho charakterizuje účasť na živote a poslaní Krista a jeho Cirkvi. Zdrojom a počiatkom apoštolátu v Cirkvi je Kristus. Preto apoštolská plodnosť kňazov, rehoľníkov, katechétov a laikov závisí od ich životného spojenia s Kristom, čiže od ich svätosti. Svätosť a apoštolát veľmi úzko súvisia. Čím je svätosť daného človeka väčšia, čím je hlbšie zjednotený s Bohom v láske, tým účinnejší je jeho apoštolát, tým väčšmi sa pričiňuje o spásu a posväcovanie blížnych.
    Autentická svätosť – spojenie s Kristom v láske – sa vyjadruje a realizuje v apoštoláte, a účinný apoštolát sa rodí zo svätosti. Jadrom takto chápaného apoštolátu je činná láska k blížnym plynúca z lásky k Bohu, čiže milosrdenstvo. Milosrdenstvo, ktoré ma na zreteli posvätenie blížnych nie je jedným z druhov apoštolátu, ale je jeho podstatou. Slovo sa stalo telom, aby nám bolo vzorom milosrdenstva a svätosti.
    Ak by sme zanedbávali takto chápané milosrdenstvo, zanedbávali by sme svoju vlastnú spásu a posvätenie. Praktizovanie autentického milosrdenstva, ktoré je účasťou na Kristovom milosrdenstve, má na zreteli predovšetkým spásu a posvätenie blížnych. Túto úlohu môžeme splniť len prostredníctvom spolupráce s Božím milosrdenstvom.


Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:
I. Róžycki, Božie Milosrdenstvo. Základné črty úcty. Prešov 2003.
Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1088


pict_20160204095642onc.jpg
Zdroj: tkkbs.sk
 
Počet zobrazení: 1732x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT