new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1765771
dnes :: 123     online :: 2
za posledný
týždeň :: 968     mesiac :: 3640
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Nedeľa 14. Júla 2024 :: Meniny má Kamil
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Vzdelávacia katechéza
[späť]

Nádej nezahanbuje /katechéza/

Publikované :: 2015-01-13 09:48:32
V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina, ktorej cieľom je charakterizovať potrebu a úlohu nádeje v živote kresťana.

Téma: Nádej (pohľad viery kresťana)
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Obsahová línia /model/: kerygmatický

Metódy: Lectio divina, brainstorming, slávnosť Svätého písma (ak sa rozhodneme pre slávnosť Svätého písma, znamená to, že počas čítania úryvku zo Sv. písma stojíme, ako pri liturgickej slávnosti, mame zapálenú sviecu a ostatné úkony, ktoré s tým súvisia)
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok zmŕtvychvstalého Pán Ježiša alebo prázdneho hrobu

      Úvod

      Privítanie, krátka modlitba.

      1. Čítanie – čítanie biblického textu 1 Pt 1, 3-9. Každý účastník má pred sebou text, najprv si ho prečítajú potichu: Potom katechéta vyzve jedného z prítomných k prečítaniu celého úryvku nahlas. Po krátkej pauze sa čítanie môže prečítať ešte raz.

      Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo.
Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase.
      Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.

      Práca s textom:

      Pri hľadaní podstaty biblického textu je vhodnou metódou búrka otázok. Účastníci katechézy sa môžu zamyslieť nad biblickým textom tak, že kladú otázky, na ktoré zatiaľ nedávajú odpovede. (Katechizovaných môžeme viesť k tomu, že každý biblický text obsahuje výpovede, ktoré v nás môžu vyvolať ďalšie otázky.)
      Katechéta rozdelí mladých do väčších skupín. Po prečítaní biblického textu napíše výpoveď alebo kľúčový pojem (napr. NÁDEJ) na tabuľu, ktorý skupina zapíše do stredu plagátu. Úlohou prítomných je hľadať čo najviac otázok z perspektívy biblického textu a zapísať na plagát. Počas práce sa nerozpráva a nehodnotí. Mladí sa môžu inšpirovať svojimi nápadmi, ktoré mlčky zapisujú. V závere činnosti je úlohou katechétu zaujímavým spôsobom predstaviť výber jednej otázky z plagátu. Napr.: „Máte možnosť vybrať iba jednu otázku za skupinu. Ktorá otázka vás najviac v skupine oslovila?“ Účastníci katechézy sa dohodnú na výbere najzaujímavejšej otázky. Nasleduje predstavenie výsledkov práce v pléne. Jeden zo skupinky prečíta všetky otázky a na koniec najzaujímavejšiu, na ktorej sa dohodli. Každá skupina najzaujímavejšiu otázku napíše na tabuľu. Môže nasledovať diskusia, ktorá rozvíja kritické myslenie žiakov.

      2. Meditácia

      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.
      Keď v kláštore na hore Athos zomrel niektorý z mníchov, bratia sa s ním lúčili podľa starej tradície veľmi dojemným spôsobom. Zišli sa okolo rakvy a opát volal mená všetkých prítomných. Každý odpovedal: „Prítomný!“ Potom zavolal meno zomrelého. Neozvala sa žiadna odpoveď a chvíľka hlbokého ticha, v ktorej dlho zaznieva jeho meno, obsahovala smútok nad stratou jedného z nich. Nakoniec zvolal opát ešte jedno meno: Ježiš Kristus! A všetci jednohlasne odpovedali: „Prítomný!“ Toto meno je nad každé iné meno. V ňom je všetka naša nádej.
      Pápež František v jednej homílii povedal, že nádej je pre kresťanov oveľa viac ako obyčajný optimizmus. Je to neustále očakávanie, je to dar od Ducha Svätého, je to zázrak obnovy, ktorý nás nikdy nesklame. Podľa neho je nádej zázrak, keď všetko robí nové v mojom živote i v našich životoch. Nádej buduje a pretvára, ukončil pápež.
Svätý Otec nám hovorí, že dar nádeje je živý a aktuálny. Vždy rastie a vždy sa prehlbuje. Táto nádej nie je len ľudská túžba. Je to milosť, ktorú nám Boh zadarmo dáva. Ona otvára oči nášho srdca, aby sme videli jeho veľkú lásku voči nám. Nádej je poznanie, že Boh nás chce budovať a pretvárať.
      Pôsobenie tejto milosti môžeme vidieť vo veľkonočných príbehoch o Márii Magdaléne, Tomášovi, Petrovi a Emauzských učeníkoch. Hovoria o tom, že Boh nám veľmi rád ide v ústrety, aby nám otvoril oči a obnovil v nás nádej v neho.

      3. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou pokánia – obrátenia srdca k Bohu v ich živote.
      Do Ježišovho zmŕtvychvstania ľudstvo bolo v bezvýchodiskovej situácii, pretože nemohlo urobiť nič, čím by mohlo získať spásu. Musel prísť Kristus a zachrániť nás! Kristus prišiel nielen v správnom čase dejín, on prišiel presne v čase, ako to chcel Nebeský Otec. Boh Otec mal a má v rukách všetky udalosti dejín a riadil čas a spôsob Ježišovej smrti.
      Dodnes sme nemali možnosť fyzicky sa stretnúť s Ježišom, ako sa s ním mohli stretnúť prví učeníci. To však Ježišovi nebráni vyjsť nám v ústrety a pomôcť nám. Pripomeňme si jeho slová apoštolovi Tomášovi: „Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili“ (Jn 20, 29). Tieto slová nám dávajú veľkú nádej! Kristus nám chce otvoriť oči srdca a každý deň sa nám zjavovať. Chce, aby sme ho našli. Aj keď prežívame ťažké obdobie a máme slabú vieru, on stojí pri nás a je pripravený naplniť nás svojou láskou.
      Odpoveď Márii Magdalény ako aj tých, ktorý sa osobne stretli s Ježišom, bolo pokánie - zmena života. Nádej vo večný život nezahanbuje, preto nech je aj naša odpoveď na Kristovo pozvanie plné ochoty, a radosti vykročiť s ním na cestu spásy. V nádeji, že sme Božie deti a Boh – Otec chce pre nás to najlepšie.

      Aktivita: môže ju predchádzať motivácia, napr. pieseň, video alebo svedectvo z vlastného života: http://www.youtube.com/watch?v=SRb_IA3mAgg&list=RDSRb_IA3mAgg alebo - http://www.youtube.com/watch?v=yUFGUQabl9M
      Katechéta rozdá účastníkom papier. Na pripravený papier napíšu jednu vec, situáciu z ich života, rodiny, ktorá je negatívna a potrebuje byť zmenená. Napr. dlhodobo zlý zdravotný stav príbuzného, závislosť na alkohole, nikotíne, drogách ľudí z nášho okolia a pod. Zároveň sformulujú modlitbu za konkrétnu osobu a situáciu, ktorá potrebuje byť zmenená.
      Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Na záver aktivity by mal katechéta zdôrazniť dôležitosť kresťana mať nádej na zmenu, na nový život, ktorá vyplýva zo zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista.
      Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      V úvode modlitby môžu poskladané papiere priniesť k zapálenej sviečke. Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu a pomodliť sa žalm 27. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: nádej, nový život, obrátenie, Božia milosť, uzdravenie, nový život, večný život, poďakovanie za dar viery, nádeje a lásky...

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. obrázok prázdneho hrobu, Božieho Milosrdenstva).

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k prehĺbeniu viery a nádej vo zmŕtvychvstalého Krista prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:

Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia s aplikáciami pre život, YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých, www.kbs.sk, Slovo na dnes

Príloha:

Ž 27

Nádej nezahanbuje lebo:
- je založená na Božej láske k človeku a svetu
- je darom Duch Svätého našej duši a duchu
- je dielom a zásluhou Pána Ježiša Krista
pict_201501130949224yg.jpg
 
Počet zobrazení: 1739x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT