DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Tento mesiac
:: 27.11.2019
Seminár - Interpretácia biblických tém 2019
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1389340
dnes :: 164     online :: 1
za posledný
týždeň :: 6673     mesiac :: 26792
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Streda 13. Novembra 2019 :: Meniny má Stanislav
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Advent 2019 - PRÍĎ, PANE JEŽIŠU!
Publikované :: 2019-11-08 13:03:39
Na začiatok nového liturgického roka a k príprave na sviatky Božieho narodenia 2019... [zobraziť viac]
Seminár Biblické knihy 2019
Publikované :: 2019-11-05 15:06:38
Pozývame Vás na odborno-metodický seminár, ktorý je zameraný na... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 1 - 2019/2020
Publikované :: 2019-10-26 16:13:25
Na konci mariánskeho mesiaca október ponúkame prvé číslo Katechetických... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
pict_20191108123919thp.jpg Advent 2019 - PRÍĎ, PANE JEŽIŠU!
Publikované :: 2019-11-08 13:03:39
Na začiatok nového liturgického roka a k príprave na sviatky Božieho narodenia 2019 ponúkame prípravu s heslom: Príď, Pane Ježišu! Vychádzame z myšlienky Adventného obdobia, ktoré nám pripomína druhý slávny príchod Pána Ježiša, prichádzajúcu slávnosť Božieho narodenia a... [zobraziť viac]
pict_20150130112937xnq.jpg Seminár Biblické knihy 2019
Publikované :: 2019-11-05 15:06:38
Pozývame Vás na odborno-metodický seminár, ktorý je zameraný na zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov náboženskej výchovy/náboženstva vo vyučovacom procese. Obsah seminára bude tematicky zameraný na: EXODUS 1- 24, KNIHU PROROKA JONÁŠA,EVANJELIUM PODĽA JÁNA Lektorom bude... [zobraziť viac]
pict_20150123113256zvg.jpg Duchovná obnova pre katechétov dolnospišských dekanátov
Publikované :: 2019-11-05 09:05:34
DKÚ Spišskej diecézy dáva do pozornosti a pozýva na duchovnú obnovu, ktorú organizuje farnosť Spišská Nová Ves. Duchovná obnova sa uskutoční v piatok 8.11.2019 a je určená pre učiteľov cirkevných škôl, katechétov i katolíckych učiteľov zo štátnych škôl.Začíname o... [zobraziť viac]
pict_201910261604139e7.jpg Katechetické ozveny 1 - 2019/2020
Publikované :: 2019-10-26 16:13:25
Na konci mariánskeho mesiaca október ponúkame prvé číslo Katechetických ozvien. Je to nové číslo v úplnom slova zmysle, keďže má novú podobu. V spolupráci s reklamnou agentúrou Zrno sme pre vás pripravili Katechetické ozveny v novom grafickom šate, s mierne upraveným obsahom a... [zobraziť viac]
pict_201910211058186dr.jpg Katechetické dielne v Starej Ľubovni
Publikované :: 2019-10-21 11:16:06
Pozývame vás na katechetické dielne pre kňazov, katechétov, učiteľov náboženstva do Starej Ľubovne. [zobraziť viac]
pict_20190927141006v3t.png Dni kresťanskej kultúry - VI. ročník
Publikované :: 2019-09-27 14:22:36
Pozývame vás na VI. ročník Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa uskutočnia pod vedením HEDr. Ľuboslava Hromjáka na Spišskej Kapitule:Prvý termín 25. október (piatok doobeda) - pre žiakov 9. ročníka ZŠ, 1-4. ročníka cirkevných gymnázií, stredných škôl, základných... [zobraziť viac]
pict_2019091612184800z.jpg Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020. [zobraziť viac]
pict_20190906143620r9q.jpg Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do Biblickej olympiády. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 2. 12. 2019. Všetky info nájdete na... [zobraziť viac]
pict_2019090613142874r.png Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-09-06 13:17:11
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy s témou Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve.Cieľom súťaže je pomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov. Usilujeme sa vytvárať... [zobraziť viac]
pict_20190905131919bdg.png Ponuka časopisu Rebrík
Publikované :: 2019-09-05 13:19:47
Septembrovým číslom 2019 začína časopis Rebrík už svoj 30. ročník. Jeho vydavateľom je eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.Didaktické metódy sú určené prevažne pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Sú veľmi zaujímavé, objavné, tvorivé a pôsobia výchovne. Možno tu nájsť... [zobraziť viac]
pict_20190905131514aoy.png Ponuka Pápežských misijných diel na október 2019 - Mimoriadny misijný mesiac
Publikované :: 2019-09-05 13:15:26
Misijné diela ponúkajú pre školy pomôcky, ktoré sú vhodné na celý mesiac október a na jeho vyvrcholenie v misijnú nedeľu 20. októbra. Z ponuky, ktorú nájdete na: www.misijnediela.sk/pre-skoly/ vyberáme:misijné ružence (päťfarebné) – malé a veľkémodlitby pápeža Františka... [zobraziť viac]
pict_201412171047594y3.jpg Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry na rok 2019/2020
Publikované :: 2019-09-05 11:55:47
V prílohe vám ponúkame zoznam publikácií, ktoré si môžete zakúpiť prostredníctvom DKÚ: dkuspis@dkuspis.sk, +421 53 446 25 71 [zobraziť viac]
pict_20190902125801v82.jpg Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň - ďakujeme
Publikované :: 2019-09-04 15:07:23
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na slávnosť Veni Sancte a zúčastnili ste sa celodiecézneho katechetického dňa spolu s nami. Všetkým katechétom v Spišskej diecéze v novom školskom roku prajeme a vyprosujeme veľa síl, múdrosti a trpezlivosti, aby evanjelium,... [zobraziť viac]
pict_20141222094531h1v.jpg Na cestu viery s YOUCAT-om - prezentácie
Publikované :: 2019-09-04 14:14:05
Vzhľadom na dočasné nefungovanie slovenskej mutácie www.youcat.org, kde boli k dispozícii prezentácie k práci s YouCat-om, ich ponúkame na našej stránke v prílohe. [zobraziť viac]
pict_201507131520462at.jpg Pripravy na sviatosť birmovania
Publikované :: 2019-09-02 00:00:00
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok “sviatostí uvádzania do kresťanského života”. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. V Cirkvi rozoznávame dvojakú prípravu na sviatosť birmovania. [zobraziť viac]
pict_20180205115220tlc.jpg Informácie ku kánonickým misiám
Publikované :: 2019-08-28 11:04:41
S prichádzajúcim novým školským rokom prichádzajú i niektoré zmeny, ktoré sa týkajú vyučovania a je potrebné, aby boli včas a presne oznámené. Do vyučovania sa chystajú noví, začínajúci učitelia, niektorí končia s vyučovaním N/Nv alebo menia miesto svojho pôsobenia. [zobraziť viac]
pict_20151125183921k69.jpg Ponuka kázní a katechéz na sv. omše za účasti detí
Publikované :: 2019-08-27 00:00:00
Ponúkame kázne/katechézy k sv. omšiam za účastí detí, ktoré sa dajú sa použiť i v katechéze vo farnosti. Pôvodne boli pripravené ako adventná príprava, ale sú vhodné aj mimo Adventného obdobia. SOM STRÁŽCOM SVETLA 2015 - 19 príhovorov s udalosťami zo života strážcov... [zobraziť viac]
pict_20171108200347wti.jpg Boží sluha biskup Ján
Publikované :: 2019-08-26 00:00:00
V príručke kázní sa nachádza osem príhovorov k životu Božieho sluhu a v dvanástich príhovoroch sú spracované skutky milosrdenstva v živote biskupa Jána. Súčasťou týchto materiálov je taktiež pieseň o Božom sluhovi biskupovi Jánovi a obrázky pre deti. Jej nahrávka a notové... [zobraziť viac]
pict_20170908144735dhs.jpg Fatimskí pastierikovia - katechézy/kázne pre deti
Publikované :: 2019-08-25 00:00:00
Počas stého jubilea fatimských zjavení sme spracovali v jednoduchej podobe 22 príhovorov/katechéz, ktoré sú vhodné pre deti mladšieho školského veku. Oboznamujú o udalostiach vo Fatime, ale zároveň inšpirujú a nabádajú k nasledovaniu príkladu troch fatimských pastierikov. Ich... [zobraziť viac]
pict_201509091507324v6.jpg Inovovaný Rámcový vzdelávací program
Publikované :: 2019-08-15 00:00:00
Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov. [zobraziť viac]
pict_20190801102147ys2.jpg Eucharistia - naše posvätenie
Publikované :: 2019-08-01 10:22:58
Prehlbujúce aktivity k téme Eucharistie [zobraziť viac]
pict_20190801101437h1m.jpg Katechéza z Misijnej púte detí na Mariánsku horu v máji 2019 - Z malého zrnka strom
Publikované :: 2019-08-01 10:16:44
Katechéza z Misijnej púte detí na Mariánsku horu v máji 2019 [zobraziť viac]
pict_20190801100825g6r.jpg Katechéza - Kňaz uprostred nás
Publikované :: 2019-08-01 10:09:15
Prinášame vám katechézu na prehlbujúcu hodina pre 2. – 3. ročník ZŠ [zobraziť viac]
pict_20190411112657u9w.jpg Vyhodnotenie diecézneho kola súťaže Biblia očami detí a mládeže 2018/2019
Publikované :: 2019-04-11 11:31:58
V šk. roku 2018/2019 sa do tejto súťaže zapojilo 36 škôl našej diecézy a do súťaže bolo zaradených 192 výtvarných prác. Na diecéznej úrovni boli práce vyhodnotené a prezentované na diecéznom kole Biblickej olympiády v Sp. Podhradí – Sp. Kapitule v dňoch 9. – 10. apríla... [zobraziť viac]
pict_2019041111144083r.png Vyhodnotenie diecézneho kola Biblickej olympiády 2018/2019
Publikované :: 2019-04-11 11:14:59
V Spišskej Kapitule sa 9. a 10. apríla 2019 uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základných a stredných škôl. Tento školský rok je už 18. ročníkom olympiády.V rámci diecézy sa do súťaže sa zapojilo 100 základných a 24 stredných škôl a víťazi... [zobraziť viac]
pict_201903281400465gz.png Námety k témam Slovenských blahoslavených v Katechetických ozvenách a na webe
Publikované :: 2019-03-28 14:01:35
Ponúkame vám prehľad námetov slovenských blahoslavených, ktoré môžete využiť pri vyučovaní náboženstva v škole a vo farskej katechéze. [zobraziť viac]
pict_20190328135440gu4.jpg Výsledky dekanátnych (okresných) kôl Biblickej olympiády v Spišskej diecéze
Publikované :: 2019-03-28 13:57:08
V dňoch 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnili dekanátne kolá Biblickej olympiády. Prehľad nájdete v tabuľkách podľa dekanátov. [zobraziť viac]
pict_20180419110057v8x.jpg Upravené katechézy Odvážneho roka
Publikované :: 2018-04-19 11:17:18
Pripravili sme pre vás upravené (skrátené) katechézy Odvážneho roka. Sú upravené vo forme prezentácie (ppt) a poznámok s aktivitami, pričom každá z nich je skrátená na 45 min. Týmto spôsobom sa usilujeme napomôcť katechétom a učiteľom náboženstva využiť tieto témy pri... [zobraziť viac]
pict_20180202112537qv8.jpg ODVÁŽNY ROK - kompletné materiály
Publikované :: 2018-04-05 08:20:24
Projekt ODVÁŽNY ROK je prípravou na národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. „O2H“ (ODVAHA) – kľúčovými osobami v jednotlivých katechézach sú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjelium vody, ktorou je Kristus. Postavy súvisia s vodou a... [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 130723x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT