DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
Podujatia
Nasledujúce mesiace
:: 23.11.2016
Seminár - Biblické knihy 2016
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 664178
dnes :: 279     online :: 3
za posledný
týždeň :: 2748     mesiac :: 11721
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Streda 26. Októbra 2016 :: Meniny má Demeter
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Katechetické ozveny 1-2016/17
Publikované :: 2016-10-21 15:17:12
V školskom roku 2016/17 vám prinášame prvé číslo Katechetických ozvien, v ktorých... [zobraziť viac]
Pozvánka na seminár: „Interpretácia vybraných biblických tém“ v Ružomberku
Publikované :: 2016-10-21 14:32:04
Diecézny katechetický úrad vás srdečne pozýva na seminár, ktorého... [zobraziť viac]
Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí vo farnosti
Publikované :: 2016-09-14 15:04:38
Farská katechéza dospelých tvorí v oblasti katechetiky centrum záujmu... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
pict_20160919141720pmy.jpg Propozície recitačnej súťaže 2016/2017
Publikované :: 2016-10-24 09:03:48
V prebiehajúcom školskom roku i Roku milosrdenstva vás pozývame zapojiť sa do diecéznej recitačnej súťaže, ktorá je venovaná kňazom a básnikom dvadsiateho storočia. Propozície, plagát aj prihláška do súťaže sú k dispozícii na stiahnutie. [zobraziť viac]
pict_201609271030054jz.jpg Prehľad podujatí v školskom roku 2016/17
Publikované :: 2016-10-03 14:03:22
Ponúkame rámcový prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov náboženskej výchovy a katechétov Spišskej diecézy v školskom roku 2016/2017.Na stiahnutie /online/ [zobraziť viac]
pict_20160927134038e4e.jpg Katechéti slávili v Ríme Jubileum milosrdenstva s pápežom Františkom
Publikované :: 2016-10-03 11:56:57
V nedeľu 25.9.2016 svätou omšou na Námestí sv. Petra, ktorej predsedal pápež František vyvrcholilo v Ríme Jubileum katechétov. Svätý Otec sa katechétom poďakoval za ich úsilie a nasadenie v službe evanjelizácie. V homílii zdôraznil, že centrom katechézy musí byť vždy radostné a svieže ohlasovanie zmŕtvychvstalého Krista, čiže kerygma. [zobraziť viac]
pict_201509091507324v6.jpg Inovovaný Rámcový vzdelávací program
Publikované :: 2016-10-03 11:54:10
Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov. [zobraziť viac]
pict_201507131520462at.jpg Pripravy na sviatosť birmovania
Publikované :: 2016-09-27 10:50:32
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok “sviatostí uvádzania do kresťanského života”. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. V Cirkvi rozoznávame dvojakú prípravu na sviatosť birmovania. [zobraziť viac]
pict_20160913145821987.jpg Svätá Matka Tereza /interaktívny kvíz/
Publikované :: 2016-09-20 14:24:10
Z príležitosti vyhlásenia blahoslavenej Matky Terezy za svätú vám prinášame interaktívny kvíz o jej živote a službe pre chudobných a Božie kráľovstvo. [zobraziť viac]
pict_201609131531425lt.jpg Štyridsaťdňový pôst za kňazov
Publikované :: 2016-09-16 14:10:13
Spoločenstvo Modlitby za kňazov aj v tomto Roku milosrdenstva pozýva k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. Všetci tí čo sa zapoja si môžu vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. [zobraziť viac]
pict_201609061058026fx.jpg Foto a video z Veni Sancte a Celodiecézneho katechetického dňa v Smižanoch
Publikované :: 2016-09-14 13:43:17
V piatok 2. 9. 2016 sa učitelia náboženskej výchovy a katechéti Spišskej diecézy stretli s otcom biskupom Štefanom vo Svätyni Božieho milosrdenstva, aby prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte. V závere svätej omše odovzdal otec biskup začínajúcim učiteľom i tým,... [zobraziť viac]
pict_201412171047594y3.jpg Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry
Publikované :: 2016-09-13 15:09:33
Dávame vám do pozornosti aktuálnu ponuku najnovších metodických pomôcok a kresťanskej literatúry, ktorá je dostupná v Diecéznom katechetickom úrade. [zobraziť viac]
pict_20160825112445vfu.jpg Božie milosrdenstvo v dejinách Izraela – Jozef Egyptský /katechéza/
Publikované :: 2016-09-09 10:51:19
V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
pict_20160822144607xlm.jpg O milosrdnom Otcovi /príbeh s aktivitou/
Publikované :: 2016-08-31 11:34:17
Cieľová skupina: Materská škola a 1. stupeň základných škôl. [zobraziť viac]
pict_2016082309350679t.jpg Milosrdní ako Otec /katechetický námet/
Publikované :: 2016-08-23 11:03:13
Cieľom katechetického námetu je pomocou textov Svätého písma spoznať milosrdnú lásku Boha. Na základe prečítaných úryvkov formovať postoje milosrdnej lásky voči blížnym. Vykonať konkrétny skutok milosrdnej lásky voči spolužiakom, rodinným príslušníkom, neznámym ľuďom. [zobraziť viac]
pict_20160823105631gj8.jpg Skutky telesného a duchovné milosrdenstva /meditácia s obrazmi/
Publikované :: 2016-08-23 10:53:15
Služba milosrdenstva spočíva najmä v tom, aby sme dali chlieb tým, ktorí hladujú, aby sme vedeli pomôcť tým, ktorí nemajú kde bývať, nemajú čo obliecť, sú chorí, väznení a osamotení a aby sme dôstojne pochovali tých, ktorí už odišli z tohto sveta. (Mt 25, 31-46). Okrem toho je dôležité pomáhať chudobným (porov. Tob 4,5-11), pretože je to svedectvo bratskej lásky a dielo spravodlivosti voči blížnemu, ktorý má pred Bohom takú cenu ako i my. (porov. Mt 6, 2-4). Služba milosrdenstva však vyžaduje i duchovné dary, ktoré buď preukazujeme iným, alebo sami sa v nich zdokonaľujeme tým, že neodmietame ľudí, ktorí sa k nám nesprávajú tak, ako by mali. [zobraziť viac]
pict_20160822104729fyi.jpg Využitie časopisu Rebrík pri vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2016-08-22 10:44:33
Učiteľ náboženstva má snahu poukázať žiakom na pravé a trvalé hodnoty v zhode s Evanjeliom a učiť ich žiť nielen pre seba, ale aj pre druhých. Niekedy však môže zistiť, že nevie, čo a ako použiť a systematicky spôsob práce môže postupne vymeniť za trochu chaotický postup počas hodiny, pri ktorom zabúda na aktualizáciu témy pomocou nových príbehov, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívny vzťah k Bohu, rodine, škole, povinnostiam a svojmu okoliu, učiť sa byť vnímavý na potreby druhých a dokázať sa deliť. [zobraziť viac]
pict_201608221039144xo.jpg Motívy k uskutočňovaniu milosrdenstva v živote kresťana
Publikované :: 2016-08-22 10:30:27
Prežívame milostivý rok, počas ktorého nielen prijímame Božie milosrdenstvo, ale sa ho aj snažíme žiť. Je to pre nás veľká výzva k horlivej činnosti na roli v Pánovej vinici. K tomu nám účinne pomáhajú blahoslavenstvá, ktoré ukazujú na cestu obrátenia a zmeny života. Blahoslavenstvo, ktoré sa vzťahuje na milosrdných, je v tejto súvislosti zvlášť výrečné. Človek totiž natoľko má prístup k milosrdnej Božej láske, nakoľko sa vnútorne zmení v duchu takejto lásky k blížnym. [zobraziť viac]
pict_20160624110900zwk.jpg Katechéza pápeža Františka: Milosrdenstvo očisťuje srdce
Publikované :: 2016-08-01 10:57:56
V stredu 22. 6. 2016 pápež František predniesol vo Vatikáne katechézu, v ktorej sa nechal inšpirovať príbehom z Evanjelia podľa Lukáša o malomocnom, ktorého Ježiš uzdravil dotykom (Lk 5,12-14). [zobraziť viac]
pict_20160603100725h6n.jpg Pracovné zošity náboženstva pre školský rok 2016/2017
Publikované :: 2016-06-15 10:58:30
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o nefinancovaní pracovných zošitov náboženstva pre školský rok 2016/2017 Vám týmto oznamujeme, že objednávky, ktoré ste realizovali cez Edičný portál Ministerstva školstva sú neplatné. Edičný portál ich zo zákona nemôže... [zobraziť viac]
pict_20160602111149mkr.jpg Video zo seminára „Riešenie sociálnej otázky v Cirkvi a vo svete v 19. a 20. storočí“
Publikované :: 2016-06-15 10:58:11
V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy Diecézny katechetický úrad zorganizoval 31. 5. 2016 seminár pod názvom Riešenie sociálnej otázky v Cirkvi a vo svete v 19. a 20. storočí. Lektor HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., cirkevný historik, vo svojej prednáške predstavil otázku slobody a chudoby v kontexte cirkevných dejín. V ďalšej časti sa zaoberal otázkou, aké je miesto Cirkvi pri starostlivosti o chudobných a poukázal na dôležitosť neustále formovať svoj kresťanský postoj k riešeniu sociálnej otázky i na Slovensku. [zobraziť viac]
pict_20160602102953hdm.png Milosrdne - Evanjelium /deviata katechéza/
Publikované :: 2016-06-14 15:18:58
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila poslednú - deviatu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160603094015bnu.jpg Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2015/16
Publikované :: 2016-06-09 15:35:38
V penzióne Juliana v obci Kamenec (v Košickej eparchii) neďaleko Zemplínskej Šíravy sa v dňoch 17. - 19. mája 2016 uskutočnil jubilejný - pätnásty ročník biblickej olympiády. Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou v kategórii základných škôl a stredných škôl. Prvenstvo v prvej kategórii si odnieslo trojčlenné družstvo žiakov CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci (Trnavská arcidiecéza). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany (Žilinská diecéza). [zobraziť viac]
pict_201605260822489is.jpg Päť chlebov a dve ryby /katechéza/
Publikované :: 2016-05-25 14:26:50
Z príležitosti slávenia sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. Katechézu je možné použiť v rámci farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy. [zobraziť viac]
pict_20160509094745f6n.jpg Manuál bioetiky pre mladých
Publikované :: 2016-05-13 13:51:50
Manuál bioetiky pre mladých je určený rodičom, kňazom, katechétom, animátorom birmovancov a pedagógom na cirkevných základných a stredných školách. [zobraziť viac]
pict_201605090930486jt.jpg Modlitba k Roku milosrdenstva
Publikované :: 2016-05-11 09:26:49
Pre žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov SŠ ponúkame meditačnú formu modlitby pápeža Františka k Roku milosrdenstva. Využitím práce s obrazom, prípadne práce s biblickým textom možno prehĺbiť niektorú časť modlitby prečítaním celého biblického textu, posolstva textu, prípadne prepojiť s obsahom témy konkrétnej vyučovacej hodiny. [zobraziť viac]
pict_20160504095708v8i.jpg Prvé reflexie nad Amoris laetitia
Publikované :: 2016-05-09 11:05:00
Pápež František exhortáciou Amoris laetitia zavŕšil dvojročný synodálny proces. V exortácii poukázal na radostnú Zvesť o rodine v perspektíve milosrdenstva, túžiac stretnúť rodiny v konkrétnosti ich problémov a slabostí, otvoriac tak všetky cesty pre konverziu a rast v láske. [zobraziť viac]
pict_20160426092114o6s.png Milosrdne - Náklonnosť /ôsma katechéza/
Publikované :: 2016-05-04 10:09:16
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila ôsmu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160422095107pm2.jpg Miništrantský tábor Tymián 2016
Publikované :: 2016-05-02 11:50:49
Obľúbený miništrantský tábor Tymian sa uskutoční od 18. do 24. 7. 2016 v RZ Škutovky pri Ružomberku. Jeho cieľom je pomoc pri formácii miništrantov a predstavenie ich formácie schválenej KBS. Táborový program je zameraný na tému Tarzícius - miništrant milosrdenstva. (V službách jeho Milosrdenstva!) Okrem duchovného programu čakajú na miništrantov súťaže, šport, dobrodružné hry a iné super aktivity. [zobraziť viac]
pict_20160428134826kfd.jpg Katechéza pápeža Františka: Odkaz milosrdného Samaritána
Publikované :: 2016-04-28 13:52:03
„Choď a rob aj ty podobne!“ To je Ježišova výzva adresovaná každému ako odkaz Podobenstva o milosrdnom Samaritánovi v Lukášovom evanjeliu. Byť milosrdným, preukázať lásku a spolucítenie si vyžaduje postoj srdca, ktorému sa môžeme naučiť od Ježiša, ktorý sa sklonil nad nami, stal sa naším služobníkom, aby nás zachránil. Nie je to otázka teórie, ale praxe. [zobraziť viac]
pict_20160420102003pyb.jpeg Pozvánka na letný tábor v Ústí nad Priehradou
Publikované :: 2016-04-25 10:19:23
Mládež vo veku od 13. - 16. rokov, sa v lete môže zúčastniť tábora „ORIGINÁL“, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. 7. - 23. 7. 2016 v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou. Tábor je, okrem klasických zážitkov a hier, zameraný na formáciu mladého človeka, jeho identity a povolania a to skrze Teológiu tela sv. Jána Pavla II. [zobraziť viac]
pict_2016041913345568n.jpg Víťazi výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ 2015/2016
Publikované :: 2016-04-25 09:23:10
Počas minulého týždňa bola vyhodnotená súťaž „Biblia očami detí a mládeže“, ktorú organizovalo KPKC, n. o. v spolupráci s DKÚ. Do tejto súťaže sa zapojilo 32 škôl našej diecézy a spolu nám poslali 173 výtvarných prác, ktoré boli vyhodnotené odbornou komisiou. [zobraziť viac]
pict_20160129135157g8f.png Dve percentá zo zaplatenej dane pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy
Publikované :: 2016-04-22 10:41:54
ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste sa rozhodli aj 2% z Vašich zaplatených daní podporiť dielo katechizácie a evanjelizácie v Spišskej diecéze a na Slovensku. [zobraziť viac]
pict_2016032214573291l.jpg Vykroč! /katechéza/
Publikované :: 2016-04-22 10:41:10
V Roku milosrdenstva 2.4.2016 sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch uskutočnilo Diecézne stretnutie mladých Spišskej diecézy. Ponúkame katechézu na tému stretnutia mladých, ktorá je obohatená prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
pict_20160401174926dm7.jpg Námety na realizáciu projektu „Noc čítania Biblie“
Publikované :: 2016-04-01 17:54:07
V Roku milosrdenstva ponúkame námety na prípravu stretnutia v projekte Noc čítania Biblie. Hlavný dôraz sa kladie na čítanie Božieho slova, ktoré sprevádzajú prehlbujúce aktivity. Ich výber záleží od toho, aké bude vekové zloženie účastníkov. [zobraziť viac]
pict_20160401083501ftz.png Milosrdne - Domov /siedma katechéza/
Publikované :: 2016-04-01 08:33:18
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila siedmu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160329110237lz8.jpg Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka
Publikované :: 2016-03-30 10:06:40
Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka, ktoré predniesol z loggie Baziliky sv. Petra sa nieslo v znamení žalmu „Božie milosrdenstvo je večné“. V posolstve pápež zdôraznil, že z duchovnej a morálnej biedy môže ľudstvo zachrániť „len nekonečné milosrdenstvo.“ [zobraziť viac]
pict_201603231505485p2.jpg Noc čítania Biblie 2016
Publikované :: 2016-03-30 10:04:46
V roku 2016 ponúka KpKC opäť projekt Noc čítania biblie. Uskutoční 8. apríla 2016. Prinášame vám základné informácie o projekte a podnety pre realizáciu. [zobraziť viac]
pict_20160311145220ysl.jpg Krížová cesta s pápežom Františkom /podľa jeho príhovorov a myšlienok/
Publikované :: 2016-03-11 14:41:24
Meditácie štrnástich zastavení krížovej cesty sú inšpirované myšlienkami z príhovorov a katechéz pápeža Františka. [zobraziť viac]
pict_20160311111632gsc.jpg Vyhodnotenie projektu „Anjelom svojim prikázal o tebe“
Publikované :: 2016-03-11 11:23:22
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.1877- 04.08.1965) sme ponúkli žiakom Spišskej diecézy možnosť lepšie spoznať život človeka, kňaza, biskupa, ktorý bol neúnavný v ohlasovaní Božej pravdy v ťažkých dobách slovenského národa a Cirkvi formou projektu „Anjelom svojim prikázal o tebe“. [zobraziť viac]
pict_20160301140614ct0.jpg Krížová cesta pre mladých
Publikované :: 2016-03-01 14:05:09
Pane Ježišu, chcem byť chvíľu s tebou. Chcem uvažovať nad tvojim utrpením a premýšľať i rozjímať nad tvojou cestou kríža, ktorá končí víťazstvom. Je pre mňa ponukou kráčať životom tak, aby aj môj život napriek nezdarom, krížom a hriechom bol nakoniec víťazstvom.Prosím ťa, pomôž mi, aby som počas uvažovania nad tvojim utrpením bol zasiahnutý pravdou o tom, s akými zastaveniami krížovej cesty je konfrontovaný môj život. Uvedomujem si, že ak budem svoje životné ťažkosti iba „preklikávať diaľkovým ovládačom“, nevyriešim ich. Milosrdný Ježišu, uč ma vidieť vlastné zlyhania a prosiť o odpustenie. Uč ma byť milosrdným k zlyhaniam iných. Amen. [zobraziť viac]
pict_20160225151449gcn.png Milosrdne - Radosť /šiesta katechéza/
Publikované :: 2016-02-29 14:40:57
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila šiestu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160205091843nxe.jpg Skutky milosrdenstva vo Svätom písme
Publikované :: 2016-02-26 11:16:33
Vo Svätom písme nájdeme veľa odkazov na Božie milosrdenstvo. Prehľad udalostí a citácií môžeme využiť pri práci so staršími žiakmi ZŠ a stredoškolákmi. Môžu pracovať v skupinách a postupne sa zoznamovať s obsahom jednotlivých skutkov milosrdenstva na pozadí biblických udalostí; môžu vybrať jednu biblickú udalosť, s ktorou pracujú; môžu udalosť aktualizovať na dnešnú dobu; aplikovať do svojho života. Inou možnosťou je využiť texty Svätého písma a otázky v konkrétnych témach jednotlivých ročníkov ZŠ a SŠ a nájsť súvis vzhľadom na Rok milosrdenstva. Otázky možno využiť i pri duchovných obnovách a spytovaní svedomia dospelých. Konkrétne podnety možno využiť pri formulácii predsavzatia. [zobraziť viac]
pict_20160126105601pjj.png Milosrdne - Stôl /piata katechéza/
Publikované :: 2016-02-26 11:15:18
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila piatu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_201509110825535hs.jpg Vyhodnotenie súťaže „Poznáš pravdu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi?“
Publikované :: 2016-02-26 11:14:41
Z príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka sme začiatkom šk. roka 2015/2016 vyhlásili súťaž pre žiakov sekundárneho vzdelávania našej diecézy. V mesiacoch október a november 2015 boli zverejnené súťažné otázky postupne v štyroch súťažných kolách v dvojtýždňových intervaloch. Touto súťažnou formou mohli žiaci základných a stredných škôl lepšie spoznať osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. [zobraziť viac]
pict_20160112104025vky.png Milosrdne - Odpustenie /štvrtá katechéza/
Publikované :: 2016-02-26 11:13:45
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila štvrtú katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20151209085206vua.jpg Video a fotografie zo seminára: „Obrazy života - život v obrazoch“
Publikované :: 2015-12-14 11:48:19
Komunikácia prostredníctvom obrazov sa spolu s ponukou nových počítačových technológií rozširuje stále viac. Je rýchla, jasná a obrazom možno vyjadriť naraz tak príkaz ako i pocit. I napriek tomu je tento typ obrazovej komunikácie jednostranný. Ako ináč pracovať s obrazmi ako symbolmi, ako môžu byť znamením, pomáhať vyjadriť skutočnosť, keď už slová nestačia, to bolo predmetom seminára, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4. decembra 2015 v Spišskej Novej Vsi a 5. decembra 2015 v Dolnom Kubíne. Správne pochopiť a vyjadriť náročné ale možno i menej náročné myšlienkové postupy, kresťanskú tradíciu viery, biblické príbehy nie niekedy náročné. [zobraziť viac]
pict_20151130120957a98.jpg Obchodovanie s ľuďmi a utečenci /video a prezentácie zo seminára/
Publikované :: 2015-12-14 11:44:39
V utorok 24.11.2015 Diecézny katechetický úrad zorganizoval sa v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku seminár s názvom Obchodovanie s ľuďmi a utečenci. Táto tématika sa stále viac dotýka aj Slovenska. Ako na prednáške odznelo, často ani nevieme, čo sa okolo... [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Vyhodnotenie súťaže Odhaľ krásu zasväteného života
Publikované :: 2015-12-09 09:43:13
Cieľom súťaže Odhaľ krásu zasväteného života, ktorú sme realizovali v Roku zasväteného života bolo spoznať zameranie a poslanie jednotlivých rehoľných spoločenstiev a inštitútov zasväteného života v našej Spišskej diecéze a ich miesta pôsobenia. [zobraziť viac]
pict_201511271515371xp.png Milosrdenstvo mení svet /katechetický námet na ADVENT 2015/
Publikované :: 2015-11-27 15:21:01
V priebehu tohtoročného Adventu začneme v Cirkvi sláviť Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. V Advente sa pripravujeme na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista. Boh sa stal človekom, aby nám ukázal milosrdnú Otcovu tvár. „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ (Gal 4, 4-5) [zobraziť viac]
pict_20151125183921k69.jpg Strážcovia svetla - Roráty s deťmi 2015
Publikované :: 2015-11-26 14:44:08
Ponúkame materiály k sv. omšiam za účastí detí na Adventné obdobie, ale dajú sa použiť i v katechéze vo farnosti alebo na sv. omšiach za účasti detí mimo Adventného obdobia. V devätnástich príhovoroch sa budú preberať udalosti zo života strážcov svetla. Sú to vybraté... [zobraziť viac]
pict_20151126133244d16.png Milosrdne - Liek /tretia katechéza/
Publikované :: 2015-11-26 13:30:53
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila tretiu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20151120151204sde.jpg Diecézne kolo súťaže Piráti krásy 2015 /foto, video/
Publikované :: 2015-11-20 15:18:29
Diecézny katechetický úrad zorganizoval druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom Piráti krásy 2015. Do súťaže sa zapojilo 65 žiakov základných a stredných škôl. V mesiaci október 2015 prebiehali regionálne kolá v Ružomberku, Námestove a Poprade. Víťazi týchto kôl postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutočnilo 19.11.2015 v Spišskej Kapitule. [zobraziť viac]
pict_20151113084948tsr.jpg Biblické knihy k Biblickej olympiáde 2015/2016 /video a prezentácie/
Publikované :: 2015-11-13 08:43:05
V utorok, 10.11.2015 sa v Poprade uskutočnil seminár „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zameraný na starozákonnú PRVÚ KNIHU SAMUELOVU a EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA. Ponúkame vám záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor prof. doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [zobraziť viac]
pict_20151104110809r5a.jpg Formačný víkend pre manželov v Smižanoch
Publikované :: 2015-11-05 11:00:47
V dňoch 24. a 25.10.2015 sa uskutočnil v Smižanoch formačný víkend pre manželov, ktorí sa budú podieľať v spolupráci s duchovným otcom Róbertom Neupauerom a kňazmi Spišskej diecézy na príprave snúbencov na sviatosť manželstva. [zobraziť viac]
pict_20151103132540y76.jpg Víťazi regionálnych kôl recitačnej súťaže „Piráti krásy 2015“
Publikované :: 2015-11-03 13:40:22
V Roku zasväteného života a v päťdesiatom roku úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka organizuje Diecézny katechetický úrad druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom „Piráti krásy“. Máme za sebou tri oblastné kolá a víťazov, ktorí postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutoční 19.11.2015 v Spišskej Kapitule. [zobraziť viac]
pict_20151102152115y7d.png Milosrdne - Ilúzia /druhá katechéza/
Publikované :: 2015-11-02 15:25:42
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila druhú katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_201510231225140vf.png Nový web teologiatela.sk
Publikované :: 2015-10-23 12:35:27
S radosťou vám dávame do pozornosti novú webovú stránku teologiatela.sk. Na stránke je k dispozícii množstvo katechéz, prednášok, svedectiev, námetov na stretká, ponúk formačných a vzdelávacích kurzov, hodnotnej literatúry, časopisov i metodických materiálov. [zobraziť viac]
pict_201510161106224my.jpg Prezentácie z metodických dní 2015/2016
Publikované :: 2015-10-16 11:20:06
Ponúkame vám stručný prierez obsahu metodických dní, ktoré sa konali začiatkom októbra 2015 v jednotlivých regiónoch diecézy. [zobraziť viac]
pict_20151008144900it2.jpg Modlitba ruženca /vyučovacia hodina/
Publikované :: 2015-10-08 14:51:02
V októbri, v mesiaci posvätného ruženca vám ponúkame námet vyučovacej hodiny na danú tému. [zobraziť viac]
pict_2015093011331474y.png Milosrdne - Matka /prvá katechéza/
Publikované :: 2015-09-30 11:33:37
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila prvú katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20150206100436j2z.jpg Dni kresťanskej kultúry II. /program/
Publikované :: 2015-09-25 13:21:51
Cieľom dní kresťanskej kultúry je vyvolať u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky známeho talianskeho teológa Romana Guardiniho, na ktorého nadviazal aj slovenský teológ a filozof prof. Ladislav Hanus, ktorý za vrchol kultúrnosti považuje nábožnosť. Základom tejto duchovnosti je objavovanie slovenskej duše cez poznávanie diela slovenských katolíckych osobností. Súčasťou programu sú tiež duchovné aktivity ako spoločná modlitba, svätá omša a možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia. Tento rok zapadá 2. ročník Dní kresťanskej kultúry do kontextu príprav na sviatok Všetkých svätých jednak termínom ako aj tématikou mučeníctva. [zobraziť viac]
pict_20150903093418sgs.jpg Biskup Ján Vojtaššák /interaktívny kvíz/
Publikované :: 2015-09-24 15:12:38
Pri príležitosti 50. výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka vám ponúkeme interaktívny kvíz, ktorého cieľom je spoznať život Božieho sluhu, biskupa Jána. [zobraziť viac]
pict_20150911102746gp9.jpg Propozície recitačnej súťaže „Piráti krásy“
Publikované :: 2015-09-11 11:26:03
V prebiehajúcom školskom roku vám ponúkame možnosť zapojiť sa do diecéznej recitačnej súťaže, ktorá je venovaná kňazom a básnikom katolíckej moderny, tzv. Pirátom krásy. Propozície, plagát aj prihláška do súťaže sú k dispozícii na stiahnutie. [zobraziť viac]
pict_20150911084043b3w.jpg Projekt: Anjelom prikázal o tebe
Publikované :: 2015-09-11 09:16:46
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.1877- 04.08.1965) ponúkame žiakom Spišskej diecézy možnosť lepšie spoznať život človeka, kňaza, biskupa, ktorý bol neúnavný v ohlasovaní Božej pravdy v ťažkých dobách slovenského národa a Cirkvi. [zobraziť viac]
pict_201509110825535hs.jpg Súťaž: Poznáš pravdu o biskupovi Vojtaššákovi?
Publikované :: 2015-09-11 09:10:45
Pri príležitosti 50. výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (4. augusta 1965), ktorý zomrel ďaleko od svojho rodiska a milovaného Slovenska, ponúkame žiakom Spišskej diecézy príležitosť, aby zaujímavou formou lepšie spoznali jeho život, životné zastavenia, jeho postoje a rozhodnutia, i to, odkiaľ čerpal silu všetko zvládnuť a ostať verným až do konca. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Súťaž: Odhaľ krásu zasväteného života
Publikované :: 2015-09-11 09:03:45
Súťaž je odozvou na prežívanie Roku zasväteného života a ponukou i pozvaním mladej generácie spoznávať poslanie rehoľného života. Súťažné úlohy budú pripravované z podkladov, ktoré sú na webovej stránke www.dkuspis.sk/rok-zasväteného-života. [zobraziť viac]
pict_20150910085504zo8.jpg Aktuálne usmernenia pre učiteľov náboženskej výchovy
Publikované :: 2015-09-10 11:48:14
Ponúkame prehľad výňatkov z platnej legislatívy, ktorá sa týka problematiky vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy. [zobraziť viac]
pict_201509021025027aj.jpg Foto a video z Veni Sancte a Celodiecézneho katechetického dňa v Poprade
Publikované :: 2015-09-04 09:54:31
V piatok, 28.8.2015 učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Andrej. [zobraziť viac]
pict_201508211036450m5.jpg Propozície výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2015/16
Publikované :: 2015-09-04 09:48:22
Aj v novom školskom roku vám dávame do pozornosti výtvarnú súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“ Témou súťaže v uvedenom školskom roku sú motívy z Prvej knihy Samuelovej a Evanjelia podľa Lukáša. [zobraziť viac]
pict_201412171047594y3.jpg Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry
Publikované :: 2015-09-03 15:21:54
Dávame vám do pozornosti aktuálnu ponuku najnovších metodických pomôcok a kresťanskej literatúry, ktorá je dostupná v Diecéznom katechetickom úrade. [zobraziť viac]
pict_201501161338111tw.jpg Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2015/2016
Publikované :: 2015-09-03 11:34:00
Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do Biblickej olympiády aj v školskom roku 2015/2016. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2015. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže. [zobraziť viac]
pict_20150903093418sgs.jpg Osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka /videoprednášky zo seminára/
Publikované :: 2015-09-03 09:39:03
Dňa 26. mája 2015 sa v Ružomberku uskutočnil seminár na vyššie uvedenú tému. Cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. hneď na úvod poznamenal, že mnohí učitelia zápasia s realitou školského prostredia a veku žiakov, keď tak žiaci ako ani študenti stredných škôl nemajú záujem o poznávanie dejín a ani o poznávanie cirkevných dejín. Ako teda predstavovať cirkevné dejiny, aby neboli iba suchopárnymi dátumama faktami? [zobraziť viac]
pict_20150824082037y7h.jpg Relikvia sv. Gianny Beretty Mollovej v Spišskej diecéze
Publikované :: 2015-08-24 09:16:29
V rámci prípravy na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20.9.2015 v Bratislave, zavíta do Spišskej diecézy relikvia sv. Ganny Beretty Mollovej. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
Publikované :: 2015-08-13 11:09:48
Ďakujeme rehoľným spoločenstvám, ktoré zaslali krátke prezentácie o svojej reholi a zvlášť ďakujeme p. Janke Poradovej, učiteľke v ZŠ s MŠ Š. Náhalku v Liptovskej Tepličke, ktorá priebežne pripravovala krátke prezentácie o jednotlivých reholiach na základe nami navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Na začiatku vyučovacích hodín sa žiaci modlili za zasvätené osoby a budú v tom pokračovať počas celého Roku zasväteného života. [zobraziť viac]
pict_2015081310383733z.jpg Povolanie ako dar /katechéza/
Publikované :: 2015-08-13 10:37:28
V Roku zasväteného života vám ponúkame katechézu, ktorej témou je Božie povolanie v živote kresťana. [zobraziť viac]
pict_20150206101839hev.jpg Čistota - nebo na zemi /katechéza/
Publikované :: 2015-08-05 14:25:30
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 31. 7. - 2. 8. 2015 (P15) ponúka desať katechéz o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_20150407113159337.jpg Odovzdávanie viery v rodine /videoprednášky zo seminára/
Publikované :: 2015-04-07 11:44:00
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 14.3.2015 vzdelávanie pre učiteľov náboženskej výchovy, katechétov, animátorov, snúbencov a rodičov na tému Odovzdávanie viery a kresťanská výchova v rodine. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Prezentácie jednotlivých reholí /aktualizované/
Publikované :: 2015-04-07 11:28:22
Na základe námetov, ktoré sme pripravili k Roku zasväteného života, p. katechétka Janka Poradová pripravuje pre svojich žiakov krátke prezentácie o jednotlivých reholiach, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze a tiež životopisy zakladateľov, alebo významných ľudí, ktorí s tou rehoľou súvisia. Pripravuje to priebežne podľa navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Ponuku jej materiálov budeme postupne dopĺňať. [zobraziť viac]
pict_20150218140140oyn.jpg Význam ľudskej sexuality /tretia katechéza/
Publikované :: 2015-02-18 14:10:26
V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame tretiu katechézu „Význam ľudskej sexuality“ i nedeľný príhovor k tejto katechéze. VÝZNAM ĽUDSKEJ SEXUALITY... [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Modlitbová reťaz v Roku zasväteného života
Publikované :: 2015-02-06 10:32:18
V Roku zasväteného života pozývame všetkých učiteľov náboženstva zapojiť sa do modlitebnej reťaze za rehole, spoločenstva a inštitúty zasväteného života v nasej diecéze. [zobraziť viac]
pict_20150206101839hev.jpg Čistota - základ vernosti /katechéza/
Publikované :: 2015-02-06 10:26:42
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_20141124094940tio.jpg Ponuka na Rok zasväteného života
Publikované :: 2015-01-22 11:58:58
V Roku zasväteného života ponúkame materiály, ktoré boli pripravované na Advent 2013 a 2014, ale dajú sa využiť aj v priebehu roka na katechéze alebo na svätých omšiach za účasti detí.Ide o katechézy/príhovory spolu s plagátom do kostola a z roku 2014 aj s plagátikmi a obrázkami pre deti. [zobraziť viac]
pict_20150115135824ujz.jpg Duchovné cvičenia pre učiteľov NV/N - pozvánka
Publikované :: 2015-01-22 11:49:30
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pozýva učiteľov NV a katechétov na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 19. do 22. februára 2015 v RFC pri kostole Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. [zobraziť viac]
pict_201412181427120hq.jpg Teológia tela v osnovách náboženskej výchovy
Publikované :: 2015-01-22 11:15:28
Tematickým zameraním metodických dní v mesiaci október 2014 bolo využitie Teológie tela Jána Pavla II. v osnovách náboženskej výchovy. V tomto čísle Katechetických ozvien sa chceme vrátiť k danej téme. Našou snahou je poukázať na obsah jednotlivých cyklov katechéz a následne... [zobraziť viac]
pict_20141222094531h1v.jpg Na cestu viery s YOUCAT-om /prezentácie/
Publikované :: 2015-01-12 14:25:14
Vzhľadom na dočasné nefungovanie slovenskej mutácie www.youcat.org, kde boli k dispozícii prezentácie k práci s YouCat-om, ich ponúkame na našej stránke v prílohe. [zobraziť viac]
pict_20141215140046a95.jpg Nové učebné osnovy predmetu náboženská výchova/náboženstvo
Publikované :: 2014-12-15 14:00:58
Dňa 28.10.2010 Konferencia biskupov Slovenska schválila konečné znenie Kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnáziá, osemročné gymnáziá a pre päťročné stredné školy a dvojročné nadstavbové štúdia (č. KBS/67/28.10.2010). [zobraziť viac]
pict_201412111532365dr.jpg Katechéza ako súčasť evanjelizácie
Publikované :: 2014-12-15 12:22:13
„Podmienky spoločnosti nás všetkých nútia prijať metódy a všetkými silami hľadať cesty a spôsoby, ako prinášať ľuďom dnešnej doby kresťanské posolstvo, v ktorom jedinom budú vedieť nájsť odpovede na svoje otázky a čerpať silu na plnenie medziľudských povinností (EN... [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 40468x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2016   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT