DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 01.02.2019 - 03.02.2019
Duchovné cvičenia pre katechétov
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1109451
dnes :: 221     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5780     mesiac :: 21542
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 21. Januára 2019 :: Meniny má Vincent
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Duchovné cvičenia pre katechétov a učiteľov náboženstva
Publikované :: 2019-01-09 16:19:37
Pozývame učiteľov katolíckeho náboženstva ako aj katolíckych učiteľov iných... [zobraziť viac]
Vianoce 2018
Publikované :: 2018-12-21 15:01:53
Drahí priatelia, vyprosujeme vám pokojné a milosťou naplnené Vianoce a... [zobraziť viac]
Kniha kníh - prameň poznania prichádzajúceho Krista - katechéza s aktivitou
Publikované :: 2018-12-07 09:15:53
Cieľ:- kognitívny - spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša,... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
pict_20190109154250y5p.jpg Duchovné cvičenia pre katechétov a učiteľov náboženstva
Publikované :: 2019-01-09 16:19:37
Pozývame učiteľov katolíckeho náboženstva ako aj katolíckych učiteľov iných predmetov a katechétov na duchovné cvičenia, ktoré sú zamerané na zvyšovanie ich osobného spirituálneho rozmeru vo vyučovacom procese. [zobraziť viac]
pict_20181221150121su8.png Vianoce 2018
Publikované :: 2018-12-21 15:01:53
Drahí priatelia, vyprosujeme vám pokojné a milosťou naplnené Vianoce a požehnaný nový rok. [zobraziť viac]
pict_201812071100398cc.jpg Jasličková slávnosť - námet
Publikované :: 2018-12-07 15:05:38
Námet scénky nájdete v prílohe: [zobraziť viac]
pict_2018120709142799p.jpg Kniha kníh - prameň poznania prichádzajúceho Krista - katechéza s aktivitou
Publikované :: 2018-12-07 09:15:53
Cieľ:- kognitívny - spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša, nášho Spasiteľa; - definovať pojem Biblia, rozdelenie Svätého písma a autora Svätého písma; - pomenovať najdôležitejšie knihy – Evanjeliá a evanjelistov; - afektívny; - uvedomiť si dôležitosť a... [zobraziť viac]
pict_20181207083600nya.jpg Práca s biblickým textom o narodení Pána - aktivita
Publikované :: 2018-12-07 08:37:34
Keď žiaci dokážu vnímať, že biblické texty písali viacerí autori, môžeme sa v čase Adventu alebo Vianočného obdobia vo farskej alebo rodinnej katechéze zamerať na uvedomenie si rozdielov, čo sa v jednotlivých evanjeliách píše o narodení Pána Ježiša. Námety na prácu s... [zobraziť viac]
pict_20181206113038c9h.jpg Cesta k Dieťaťu - Vianočná hra
Publikované :: 2018-12-06 11:33:33
Vianočná hra od Lene Mayer SkumanzTáto vianočná hra sa môže predviesť v škole, v kostole alebo doma pri vianočnom stromčeku. Nežiada si kulisy: oheň pastierov alebo maštaľ môže nahradiť fantázia detí alebo dospelých. Ak sa hrá na javisku, treba použiť aj rekvizity. Osoby:... [zobraziť viac]
pict_20181204110027dit.jpg Prežívanie Vianoc s vianočnými piesňami JKS - aktivita
Publikované :: 2018-12-06 11:23:48
V slovách vianočných piesní nachádzame tému Božieho synovstva, jeho mesiášske poslanie, uvedomujeme si tajomstvo Bohočloveka a oslavujeme jeho príchod na tento svet. Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, vyhľadávať piesne,... [zobraziť viac]
pict_20181204105015spl.jpg Prežívanie adventu s adventnými piesňami JKS - aktivita
Publikované :: 2018-12-06 11:23:21
V slovách adventných piesní nachádzame tému prvého hriechu, dlhý historický advent očakávania Spasiteľa a tiež predpovede prorokov, že Spasiteľ príde, aby vykúpil svet.Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, vyhľadávať... [zobraziť viac]
pict_201812041105365k3.jpg Meditácia o Ježišovom narodení na časť Adventného obdobia - od 17.- 24. decembra - a na Božie narodenie - aktivita
Publikované :: 2018-12-06 11:22:34
Dieťa Ježiš – O každom inom dieťati, ktoré sa narodí, môžu priatelia povedať, že sa podobá na svoju matku. Tu možno povedať, že matka sa podobá na dieťa. Stretávame sa s nádherným paradoxom Dieťaťa, ktoré vytvorilo svoju matku, a s matkou, ktorá bola iba dieťaťom. Bolo... [zobraziť viac]
pict_20181204103057t98.jpg Čítajme Božie slovo pomocou obrazu – advent v rodine – rok C - aktivita
Publikované :: 2018-12-06 11:19:33
Obrazy aj s touto katechézou nájdete v Katechetických ozvenách 2 - 2018/2019. 1. adventná nedeľa? Lk 21, 25-28.34-36Blíži sa vaše vykúpenie„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu... [zobraziť viac]
pict_20181129101305dmb.jpg Seminár Biblické knihy 2018
Publikované :: 2018-11-29 10:24:18
Ponúkame vám audio a video nahrávky a PDF súbory s prednáškami Prof. Františka Trstenského o biblických knihách na najbližšiu Biblickú olympiádu... [zobraziť viac]
pict_20181129085705xm4.png Katechetické ozveny 2 - 2018/2019
Publikované :: 2018-11-29 08:58:02
Prinášame vám druhé číslo Katechetických ozvien, ktoré časovo a obsahovo pokrýva liturgické obdobia Adventu a Vianoc. V aktuálnom čísle o. i. nájdete: - informácie o podujatiach, výsledky recitačnej súťaže a iné dôležité oznamy;- pohľad na motív Vianoc vo výtvarnom... [zobraziť viac]
pict_2018112212492881f.jpg Adventné námety na duchovné aktivity
Publikované :: 2018-11-22 13:12:31
Adventný čas nám v liturgii dáva do pozornosti myšlienku čakania a príchodu. Božie slovo reaguje na čakanie a hľadanie človeka a dáva meno túžbam, ktoré sa skrývajú v srdci a mysli ľudí. Zároveň povzbudzuje, aby sme neochabovali a neklesali na duchu. On zaručene príde a... [zobraziť viac]
pict_20181116113547b9v.jpg ADVENT 2018 - Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť
Publikované :: 2018-11-21 15:43:37
Počas tohtoročného adventu nás budú sprevádzať slová z knihy proroka Izaiáša o výhonku z kmeňa Jesseho (porov Iz 11,1). Výhonok - konáre stromu - budeme zapĺňať postavami zo Svätého písma. Pôjde o postavy (Abrahám, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš...), ktoré boli predchodcami... [zobraziť viac]
pict_20181121083351dvh.jpg Metodické dni 2018 - materiály
Publikované :: 2018-11-21 15:43:21
Počas októbra sme sa stretávali na našich tradičných jesenných metodických dňoch s témou Formačný rozmer vyučovania N/Nv. Aj v tomto roku sa realizovali na piatich miestach Spišskej diecézy. Sme vďační za vašu účasť a atmosféru, ktorú sme spoločne vytvorili. Takisto za... [zobraziť viac]
pict_201811141054563vk.jpg Biblické okienko 2018/2019
Publikované :: 2018-11-14 10:55:28
Opäť sme pre vás pripravili a dávame k dispozícii ponuku „Biblické okienko“. Zverejňujeme rôzne typy úloh spracované podľa jednotlivých kníh (Rút, 1. Kniha kráľov, Evanjelium podľa Matúša).Budeme radi, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami s ostatnými a poskytnete svoje... [zobraziť viac]
pict_20181107094635zuj.jpg Kurzy prípravy na manželstvo v Spišskej diecéze 2019
Publikované :: 2018-11-07 09:46:55
Prinášame vám prehľad pripravovaných kurzov pre snúbencov, ktorí sa chcú zodpovedne pripraviť na manželstvo. Prehľad a termíny všetkých kurzov v Spišskej diecéze nájdete tu. všetkých kurzov na Slovensku nájdete na stránke www.domanzelstva.sk. [zobraziť viac]
pict_20181026103531ycq.jpg Kurz Billingsovej ovulačnej metódy v Spišskej diecéze
Publikované :: 2018-10-26 10:41:37
Pozývame vás na Kurz Billingsovej ovulačnej metódy.Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.Kurzu sa... [zobraziť viac]
pict_20181004092933gnj.jpg Propozície výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v školskom roku 2018/2019
Publikované :: 2018-10-04 09:36:10
Predmetom tohtoročnej výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže sú knihy Rút, Prvá kniha kráľov a Matúšovo evanjelium.Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi. [zobraziť viac]
pict_20181004085929i00.jpg Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2018/2019
Publikované :: 2018-10-04 08:57:10
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do Biblickej olympiády. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2018. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú... [zobraziť viac]
pict_20171108200347wti.jpg Boží sluha biskup Ján
Publikované :: 2018-08-27 14:07:56
V príručke kázní sa nachádza osem príhovorov k životu Božieho sluhu a v dvanástich príhovoroch sú spracované skutky milosrdenstva v živote biskupa Jána. Súčasťou týchto materiálov je taktiež pieseň o Božom sluhovi biskupovi Jánovi a obrázky pre deti. Jej nahrávka a notové... [zobraziť viac]
pict_20151125183921k69.jpg Ponuka kázní a katechéz na sv. omše za účasti detí
Publikované :: 2018-08-27 12:41:14
Ponúkame kázne/katechézy k sv. omšiam za účastí detí, ktoré sa dajú sa použiť i v katechéze vo farnosti. Pôvodne boli pripravené ako adventná príprava, ale sú vhodné aj mimo Adventného obdobia. SOM STRÁŽCOM SVETLA 2015 - 19 príhovorov s udalosťami zo života strážcov... [zobraziť viac]
pict_20170908144735dhs.jpg Fatimskí pastierikovia - katechézy/kázne pre deti
Publikované :: 2018-08-27 12:38:39
Počas stého jubilea fatimských zjavení sme spracovali v jednoduchej podobe 22 príhovorov/katechéz, ktoré sú vhodné pre deti mladšieho školského veku. Oboznamujú o udalostiach vo Fatime, ale zároveň inšpirujú a nabádajú k nasledovaniu príkladu troch fatimských pastierikov. Ich... [zobraziť viac]
pict_20180205115220tlc.jpg Informácie ku kánonickým misiám
Publikované :: 2018-07-24 14:41:10
Dni letných mesiacov júl a august sú časom prázdnin, dovoleniek oddychu a relaxu. S prichádzajúcim novým školským rokom prichádzajú i niektoré zmeny, ktoré sa týkajú vyučovania a je potrebné, aby boli včas a presne oznámené. Do vyučovania sa chystajú noví, začínajúci... [zobraziť viac]
pict_201509091507324v6.jpg Inovovaný Rámcový vzdelávací program
Publikované :: 2018-07-24 10:55:18
Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov. [zobraziť viac]
pict_20180615141950qkp.jpg Nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách
Publikované :: 2018-06-15 14:24:27
Prinášame vám nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách, ktorý sa uskutočnil 5. júna v Ružomberku. Videonahrávku nájdete na tomto linku.Pripravili sme pre vás aj zvukovú nahrávku, aby ste si mohli napr. spríjemniť čas cestovania alebo šoférovania auta. Stiahnete ju... [zobraziť viac]
pict_20180515091049c6e.jpg Objednávanie pracovných zošitov na školský rok 2018/2019
Publikované :: 2018-05-15 09:09:06
Pre budúci školský rok vydavateľstvo DON BOSCO z kapacitných dôvodov mení systém objednávania tak, aby boli schopní doručiť všetky objednávky.Pracovné zošity si budete môcť v prvom kole objednať len do 30. 6. 2018, naraz ich budú zasielať najneskôr prvý septembrový... [zobraziť viac]
pict_20180419110057v8x.jpg Upravené katechézy Odvážneho roka
Publikované :: 2018-04-19 11:17:18
Pripravili sme pre vás upravené (skrátené) katechézy Odvážneho roka. Sú upravené vo forme prezentácie (ppt) a poznámok s aktivitami, pričom každá z nich je skrátená na 45 min. Týmto spôsobom sa usilujeme napomôcť katechétom a učiteľom náboženstva využiť tieto témy pri... [zobraziť viac]
pict_20180202112537qv8.jpg ODVÁŽNY ROK - kompletné materiály
Publikované :: 2018-04-05 08:20:24
Projekt ODVÁŽNY ROK je prípravou na národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. „O2H“ (ODVAHA) – kľúčovými osobami v jednotlivých katechézach sú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjelium vody, ktorou je Kristus. Postavy súvisia s vodou a... [zobraziť viac]
pict_201804031321318gm.jpg Veľkonočné katechézy pre mladých a birmovancov
Publikované :: 2018-04-04 08:55:17
Pripravili sme pre vás deväť katechéz s témami inšpirovanými liturgickými čítaniami počas veľkonočného obdobia – 1 katechéza na jeden týždeň (+ samostatná katechéza na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána). Cieľovou skupinou katechéz sú birmovanci a stredoškoláci. Každá... [zobraziť viac]
pict_201802021420559x8.jpg Pôstne obdobie 2018 - ponuka na katechézu, pobožnosti krížových ciest a sv. omše za účasti detí
Publikované :: 2018-02-02 14:34:47
Ježišova i naša krížová cesta (2018)V Pôstnom období ponúkame detskú knižku s textom zastavení krížovej cesty a ilustrovanými obrázkami. Na obrázkoch chýba šesť postáv, o ktorých bude reč v šiestich katechézach počas Pôstneho obdobia. Chýbajúce postavy si deti... [zobraziť viac]
pict_20171110112032ntt.jpg ADVENTNÁ PRÍPRAVA 2017 - Naplnení Duchom Svätým - VYPREDANÉ
Publikované :: 2017-11-08 21:07:08
Celá tohtoročná adventná príprava sa bude niesť v duchu hesla Naplnení Duchom Svätým. Počas pätnástich adventných dní (každý týždeň pondelok - piatok) sa budú deti dozvedať o postavách a udalostiach z Božieho slova daného dňa. Spoznajú chvíle a okolnosti, pri ktorých... [zobraziť viac]
pict_20171030143450evv.jpg KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE - ponuka KPKC
Publikované :: 2017-10-30 17:52:27
Katolícke pedagogické a katechetické centrum so sídlom v Levoči ponúka dva akreditované programy kontinuálneho vzdelávania: 1. Špecifiká prístupu katolíckeho učiteľa v edukácii - inovačné, 15 kreditové, Cieľová skupina: nie je viazaný len pre učiteľov NV/N, ale je... [zobraziť viac]
pict_20170704102956fue.jpg Tweetuj s BOHOM
Publikované :: 2017-10-26 00:00:00
Na tohtoročnom hudobnom festivale Lumen v Trnave, ktorý sa konal na začiatku júna, bola predstavená a uvedená kniha holandského kňaza Michela Remeryho – Tweetuj s Bohom. Vzácnym hosťom tejto príležitosti bol samotný autor knihy. Názov knihy prezrádza, komu je určená: publiku –... [zobraziť viac]
pict_201412171047594y3.jpg Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry
Publikované :: 2017-08-22 13:27:52
Metodické pomôcky a kresťanskú literatúru si môžete objednať na telefónnom čísle: 053 446 25 71, alebo emailovou poštou na adrese: dkuspis@dkuspis.sk [zobraziť viac]
pict_201507131520462at.jpg Pripravy na sviatosť birmovania
Publikované :: 2016-09-27 10:50:32
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok “sviatostí uvádzania do kresťanského života”. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. V Cirkvi rozoznávame dvojakú prípravu na sviatosť birmovania. [zobraziť viac]
pict_20160822104729fyi.jpg Využitie časopisu Rebrík pri vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2016-08-22 10:44:33
Učiteľ náboženstva má snahu poukázať žiakom na pravé a trvalé hodnoty v zhode s Evanjeliom a učiť ich žiť nielen pre seba, ale aj pre druhých. Niekedy však môže zistiť, že nevie, čo a ako použiť a systematicky spôsob práce môže postupne vymeniť za trochu chaotický postup počas hodiny, pri ktorom zabúda na aktualizáciu témy pomocou nových príbehov, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívny vzťah k Bohu, rodine, škole, povinnostiam a svojmu okoliu, učiť sa byť vnímavý na potreby druhých a dokázať sa deliť. [zobraziť viac]
pict_20160509094745f6n.jpg Manuál bioetiky pre mladých
Publikované :: 2016-05-13 13:51:50
Manuál bioetiky pre mladých je určený rodičom, kňazom, katechétom, animátorom birmovancov a pedagógom na cirkevných základných a stredných školách. [zobraziť viac]
pict_20150910085504zo8.jpg Aktuálne usmernenia pre učiteľov náboženskej výchovy
Publikované :: 2015-09-10 11:48:14
Ponúkame prehľad výňatkov z platnej legislatívy, ktorá sa týka problematiky vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy. [zobraziť viac]
pict_201412171047594y3.jpg Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry
Publikované :: 2015-09-03 15:21:54
Dávame vám do pozornosti aktuálnu ponuku najnovších metodických pomôcok a kresťanskej literatúry, ktorá je dostupná v Diecéznom katechetickom úrade. [zobraziť viac]
pict_20150206101839hev.jpg Čistý rok - desať katechéz k príprave na stretnutie P15
Publikované :: 2015-08-05 14:25:30
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 31. 7. - 2. 8. 2015 (P15) ponúka desať katechéz o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_201412181427120hq.jpg Teológia tela v osnovách náboženskej výchovy
Publikované :: 2015-01-22 11:15:28
Tematickým zameraním metodických dní v mesiaci október 2014 bolo využitie Teológie tela Jána Pavla II. v osnovách náboženskej výchovy. V tomto čísle Katechetických ozvien sa chceme vrátiť k danej téme. Našou snahou je poukázať na obsah jednotlivých cyklov katechéz a následne... [zobraziť viac]
pict_20141222094531h1v.jpg Na cestu viery s YOUCAT-om /prezentácie/
Publikované :: 2015-01-12 14:25:14
Vzhľadom na dočasné nefungovanie slovenskej mutácie www.youcat.org, kde boli k dispozícii prezentácie k práci s YouCat-om, ich ponúkame na našej stránke v prílohe. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 106285x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT