DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Nasledujúce mesiace
:: 10.03.2017 - 12.03.2017
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 714941
dnes :: 86     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3346     mesiac :: 13252
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Nedeľa 26. Februára 2017 :: Meniny má Viktor
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Katechetické ozveny 3-2016/2017
Publikované :: 2017-02-22 17:31:22
V treťom čísle Katechetických ozvien sme brali do úvahy prebiehajúci Jubilejný rok sv. [zobraziť viac]
Dve percentá zo zaplatenej dane pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy
Publikované :: 2017-01-31 14:13:58
ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste sa rozhodli aj 2% z Vašich zaplatených daní... [zobraziť viac]
Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva a katechétov
Publikované :: 2017-01-31 14:13:40
V Jubilejnom roku sv. Martina pozývame učiteľov náboženstva, katechétov,... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
pict_20170218085945igd.jpg Projekt: Svätý Martin – vzor kresťanského života
Publikované :: 2017-02-18 08:58:56
V prebiehajúcom Jubilejnom roku sv. Martina v našej diecéze ponúkame projekt o patrónovi našej diecézy. Cieľom je spoznať osobnosť sv. Martina, jeho čnosti a postoje, hľadať a nachádzať príležitosť, ako ho možno nasledovať.Projekt bude prebiehať v mesiacoch marec - máj... [zobraziť viac]
pict_20170218082810olz.jpg Súťaž: AKÝ BOL SVÄTÝ MARTIN
Publikované :: 2017-02-18 08:44:29
V novembri 2016 sme si pripomenuli 1700 rokov od narodenia a tento rok si pripomíname 1620 rokov od smrti sv. Martina z Tours, ktorého má v úcte celý kresťanský svet. V našej Spišskej diecéze prebieha Jubilejný rok sv. Martina (11. XI. 2016 – 11. XI. 2017), v ktorom dávame možnosť... [zobraziť viac]
pict_2017020916394109h.jpg Pomôcky na Pôstne obdobie - 3D kríž a texty na krížovú cestu s deťmi
Publikované :: 2017-02-09 00:00:00
Deti, ktoré sa budú zúčastňovať na krížových cestách, budú dostávať farebné výkresy, z ktorých sa po poskladaní a zlepení vytvorí kocka a z nich sa bude postupne skladať trojrozmerný priestorový kríž. Kríž bude mať rozmery 25 cm (výška) x 19 cm (šírka) x 6 cm... [zobraziť viac]
pict_20170119103901d3k.jpg Svätý Martin /interaktívne cvičenia/
Publikované :: 2017-01-31 08:54:31
Z príležitosti Jubilejného roku svätého Martina prinášame interaktívne cvičenia, súčasťou ktorých je kvíz, pexeso, tajničky a iné zaujímavé úlohy približujúce život patróna Spišskej diecézy interaktívnou formou. [zobraziť viac]
pict_201412171047594y3.jpg Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry
Publikované :: 2017-01-19 11:02:53
Metodické pomôcky a kresťanskú literatúru si môžete objednať na telefónnom čísle: 053 446 25 71, alebo emailovou poštou na adrese: dkuspis@dkuspis.sk [zobraziť viac]
pict_20161108120327l4o.png Katechetické námety na Rok svätého Martina
Publikované :: 2017-01-12 09:48:15
Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej diecéze začal 11. novembra 2016 a skončí 11. novembra 2017. Katechetický úrad z tejto príležitosti ponúka niekoľko námetov, ktoré sa budú aktualizovať. Je vytvorená aj samostatná rubrika pod názvom Rok sv. Martina, nachádza sa na ľavej lište. [zobraziť viac]
pict_20161125090030m2p.jpg Permanentná formácia miništrantov /katechézy, video-prednášky a fotografie/
Publikované :: 2017-01-12 09:48:07
Don Jozef Luscoň SBD predstavil na seminári v Spišskej Kapitule, ktorý sa konal 19.11.2016, Projekt permanentnej formácie miništrantov. Katechetický úrad vám sprostredkuje video-prednášky i samotný projekt, ktorý bol prezentovaný na vzdelávaní farských katechétov a animátorov. [zobraziť viac]
pict_2016121210232014o.jpg Ponuka kurzov prípravy na manželstvo v Spišskej diecéze
Publikované :: 2017-01-12 09:47:05
Kurzy prebiehajú od piatku rána do nedele obeda. Podrobný program a ďalšie informácie Vám zašleme pred začiatkom kurzu. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Minimálny počet pre otvorenie kurzu je 5 párov. [zobraziť viac]
pict_20160624110900zwk.jpg Posolstvo pápeža Františka katechétom
Publikované :: 2016-12-14 09:48:52
Príhovor Svätého Otca Františka k účastníkom svetového kongresu organizovaného Kongregáciou pre katolícku výchovu (a študijné inštitúty) vo Vatikáne. Otázky pápežovi položili profesori a prednášajúci na katolíckych univerzitách v Európe. [zobraziť viac]
pict_20161123140751dxj.jpg Diecézne kolo recitačnej súťaže 2016 /celkové umiestnenie, foto, video/
Publikované :: 2016-11-24 10:26:25
Diecézny katechetický úrad zorganizoval tretí ročník recitačnej súťaže pod názvom Milosrdní ako Otec. Do súťaže sa zapojilo 64 žiakov základných a stredných škôl. V mesiaci október 2016 prebiehali regionálne kolá v Spišskej Novej Vsi a Námestove. Víťazi týchto kôl... [zobraziť viac]
pict_201611231148588gg.jpg Biblické knihy k Biblickej olympiáde 2016/2017 /video a prezentácie/
Publikované :: 2016-11-24 10:25:58
V stredu 16.11.2016 sa v Ružomberku uskutočnil seminár pod názvom „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zameraný na starozákonnú Knihu Genezis 1-11, Knihu Sudcov, Knihu proroka Daniela 1-6; 13-14, List Efezanom. Ponúkame vám záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor prof. doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [zobraziť viac]
pict_20141216134332w68.jpg Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2016/2017
Publikované :: 2016-11-24 10:25:06
Aj v školskom roku 2016/2017 vám ponúkame vám možnosť zapojiť sa do Biblickej olympiády. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2016. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže. [zobraziť viac]
pict_20161026114944dsv.jpg Prezentácie a fotografie z metodických dní 2016/2017
Publikované :: 2016-11-23 08:40:20
V októbri sa na viacerých miestach Spišskej diecézy uskutočnili metodické dni. Po duchovno-formačnej prednáške odzneli ďalšie metodické príspevky, v ktorých metodickí pracovníci poukázali na nevyhnutnosť odovzdávania posolstva - kerygmy na každej hodine náboženstva. Zároveň boli predstavené didaktické pomôcky a vhodné knižné publikácie, ktoré si učitelia mohli zakúpiť priamo na podujatí. [zobraziť viac]
pict_20161021145815d15.jpg Katechetické ozveny 1-2016/17
Publikované :: 2016-11-23 08:34:03
V školskom roku 2016/17 vám prinášame prvé číslo Katechetických ozvien, v ktorých rezonujú témy spojené s Milosrdným rokom i sv. Martinom, aktuálne informácie, pozvánky na vzdelávania, katechézy, ale i ponuka zaujímavých knižných titulov.Odborný poradcaKomunikačné... [zobraziť viac]
pict_20161102143141p19.jpg Vyhodnotenie oblastných kôl recitačnej súťaže Milosrdní ako Otec
Publikované :: 2016-11-03 13:31:57
V Roku milosrdenstva prebieha tretí ročník Diecéznej recitačnej súťaže pod názvom Milosrdní ako Otec. Cieľom súťaže je prostredníctvom tvorby autorov poézie a prózy 20. storočia zameranej na tému odpustenia a milosrdenstva priblížiť žiakom (deťom a mládeži) ich duchovné posolstvo a spoznať kresťanské hodnoty v literárnej tvorbe. Cieľom súťaže je rozvíjať komunikačné, osobnostné a existenciálne kompetencie, prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote a viesť k poznávaniu slovenskej katolíckej literatúry. Do súťaže v tomto roku sa prihlásilo 62 súťažiacich. [zobraziť viac]
pict_20161103101146dhj.jpg Komunikačné kompetencie vo vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2016-11-03 10:48:09
Dôležitou súčasťou interakcie človeka s človekom je kvalita komunikačných kompetencií. Postrehy a skúsenosti z praxe nás presviedčajú o tom, že my kresťania, tak dospelí ako i žiaci, sa často nedokážeme vyjadriť k náboženským témam, máme problém hovoriť o svojom náboženstve a o svojej viere. Príkladom toho sú reportáže z náboženských podujatí, po ktorých sú mnohí oslovení ľudia zaskočení otázkou, čo im dalo podujatie, na ktorom sa zúčastnili a pod. Túto skúsenosť máme aj my učitelia, že žiaci a často aj ich rodičia majú s tým problém. Zisťujeme, že žiaci medzi sebou, ale ani doma v rodine nehovoria o viere, alebo hovoria o nej iba veľmi málo a stroho. Čo je dôvodom? Predovšetkým sú to nedostatočné vedomosti a nepraktizovanie spôsobu ako nejakú skutočnosť vyjadriť a ako o tom hovoriť. Dôvodom môže byť aj slabé vnútorné presvedčenie o vďačnosti za dar viery. Je potrebné hľadať spôsoby, ako vychovávať ku komunikačným kompetenciám na náboženskej výchove a náboženstve. [zobraziť viac]
pict_201609271030054jz.jpg Prehľad podujatí v školskom roku 2016/17
Publikované :: 2016-10-03 14:03:22
Ponúkame rámcový prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov náboženskej výchovy a katechétov Spišskej diecézy v školskom roku 2016/2017.Na stiahnutie /online/ [zobraziť viac]
pict_20160927134038e4e.jpg Katechéti slávili v Ríme Jubileum milosrdenstva s pápežom Františkom
Publikované :: 2016-10-03 11:56:57
V nedeľu 25.9.2016 svätou omšou na Námestí sv. Petra, ktorej predsedal pápež František vyvrcholilo v Ríme Jubileum katechétov. Svätý Otec sa katechétom poďakoval za ich úsilie a nasadenie v službe evanjelizácie. V homílii zdôraznil, že centrom katechézy musí byť vždy radostné a svieže ohlasovanie zmŕtvychvstalého Krista, čiže kerygma. [zobraziť viac]
pict_201509091507324v6.jpg Inovovaný Rámcový vzdelávací program
Publikované :: 2016-10-03 11:54:10
Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov. [zobraziť viac]
pict_201507131520462at.jpg Pripravy na sviatosť birmovania
Publikované :: 2016-09-27 10:50:32
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok “sviatostí uvádzania do kresťanského života”. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. V Cirkvi rozoznávame dvojakú prípravu na sviatosť birmovania. [zobraziť viac]
pict_20160913145821987.jpg Svätá Matka Tereza /interaktívny kvíz/
Publikované :: 2016-09-20 14:24:10
Z príležitosti vyhlásenia blahoslavenej Matky Terezy za svätú vám prinášame interaktívny kvíz o jej živote a službe pre chudobných a Božie kráľovstvo. [zobraziť viac]
pict_201609061058026fx.jpg Foto a video z Veni Sancte a Celodiecézneho katechetického dňa v Smižanoch
Publikované :: 2016-09-14 13:43:17
V piatok 2. 9. 2016 sa učitelia náboženskej výchovy a katechéti Spišskej diecézy stretli s otcom biskupom Štefanom vo Svätyni Božieho milosrdenstva, aby prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte. V závere svätej omše odovzdal otec biskup začínajúcim učiteľom i tým,... [zobraziť viac]
pict_20160825112445vfu.jpg Božie milosrdenstvo v dejinách Izraela – Jozef Egyptský /katechéza/
Publikované :: 2016-09-09 10:51:19
V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
pict_20160822144607xlm.jpg O milosrdnom Otcovi /príbeh s aktivitou/
Publikované :: 2016-08-31 11:34:17
Cieľová skupina: Materská škola a 1. stupeň základných škôl. [zobraziť viac]
pict_2016082309350679t.jpg Milosrdní ako Otec /katechetický námet/
Publikované :: 2016-08-23 11:03:13
Cieľom katechetického námetu je pomocou textov Svätého písma spoznať milosrdnú lásku Boha. Na základe prečítaných úryvkov formovať postoje milosrdnej lásky voči blížnym. Vykonať konkrétny skutok milosrdnej lásky voči spolužiakom, rodinným príslušníkom, neznámym ľuďom. [zobraziť viac]
pict_20160823105631gj8.jpg Skutky telesného a duchovné milosrdenstva /meditácia s obrazmi/
Publikované :: 2016-08-23 10:53:15
Služba milosrdenstva spočíva najmä v tom, aby sme dali chlieb tým, ktorí hladujú, aby sme vedeli pomôcť tým, ktorí nemajú kde bývať, nemajú čo obliecť, sú chorí, väznení a osamotení a aby sme dôstojne pochovali tých, ktorí už odišli z tohto sveta. (Mt 25, 31-46). Okrem toho je dôležité pomáhať chudobným (porov. Tob 4,5-11), pretože je to svedectvo bratskej lásky a dielo spravodlivosti voči blížnemu, ktorý má pred Bohom takú cenu ako i my. (porov. Mt 6, 2-4). Služba milosrdenstva však vyžaduje i duchovné dary, ktoré buď preukazujeme iným, alebo sami sa v nich zdokonaľujeme tým, že neodmietame ľudí, ktorí sa k nám nesprávajú tak, ako by mali. [zobraziť viac]
pict_20160822104729fyi.jpg Využitie časopisu Rebrík pri vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2016-08-22 10:44:33
Učiteľ náboženstva má snahu poukázať žiakom na pravé a trvalé hodnoty v zhode s Evanjeliom a učiť ich žiť nielen pre seba, ale aj pre druhých. Niekedy však môže zistiť, že nevie, čo a ako použiť a systematicky spôsob práce môže postupne vymeniť za trochu chaotický postup počas hodiny, pri ktorom zabúda na aktualizáciu témy pomocou nových príbehov, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívny vzťah k Bohu, rodine, škole, povinnostiam a svojmu okoliu, učiť sa byť vnímavý na potreby druhých a dokázať sa deliť. [zobraziť viac]
pict_201608221039144xo.jpg Motívy k uskutočňovaniu milosrdenstva v živote kresťana
Publikované :: 2016-08-22 10:30:27
Prežívame milostivý rok, počas ktorého nielen prijímame Božie milosrdenstvo, ale sa ho aj snažíme žiť. Je to pre nás veľká výzva k horlivej činnosti na roli v Pánovej vinici. K tomu nám účinne pomáhajú blahoslavenstvá, ktoré ukazujú na cestu obrátenia a zmeny života. Blahoslavenstvo, ktoré sa vzťahuje na milosrdných, je v tejto súvislosti zvlášť výrečné. Človek totiž natoľko má prístup k milosrdnej Božej láske, nakoľko sa vnútorne zmení v duchu takejto lásky k blížnym. [zobraziť viac]
pict_20160624110900zwk.jpg Katechéza pápeža Františka: Milosrdenstvo očisťuje srdce
Publikované :: 2016-08-01 10:57:56
V stredu 22. 6. 2016 pápež František predniesol vo Vatikáne katechézu, v ktorej sa nechal inšpirovať príbehom z Evanjelia podľa Lukáša o malomocnom, ktorého Ježiš uzdravil dotykom (Lk 5,12-14). [zobraziť viac]
pict_20160603100725h6n.jpg Pracovné zošity náboženstva pre školský rok 2016/2017
Publikované :: 2016-06-15 10:58:30
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o nefinancovaní pracovných zošitov náboženstva pre školský rok 2016/2017 Vám týmto oznamujeme, že objednávky, ktoré ste realizovali cez Edičný portál Ministerstva školstva sú neplatné. Edičný portál ich zo zákona nemôže... [zobraziť viac]
pict_20160602111149mkr.jpg Video zo seminára „Riešenie sociálnej otázky v Cirkvi a vo svete v 19. a 20. storočí“
Publikované :: 2016-06-15 10:58:11
V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy Diecézny katechetický úrad zorganizoval 31. 5. 2016 seminár pod názvom Riešenie sociálnej otázky v Cirkvi a vo svete v 19. a 20. storočí. Lektor HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., cirkevný historik, vo svojej prednáške predstavil otázku slobody a chudoby v kontexte cirkevných dejín. V ďalšej časti sa zaoberal otázkou, aké je miesto Cirkvi pri starostlivosti o chudobných a poukázal na dôležitosť neustále formovať svoj kresťanský postoj k riešeniu sociálnej otázky i na Slovensku. [zobraziť viac]
pict_20160602102953hdm.png Milosrdne - Evanjelium /deviata katechéza/
Publikované :: 2016-06-14 15:18:58
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila poslednú - deviatu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160603094015bnu.jpg Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2015/16
Publikované :: 2016-06-09 15:35:38
V penzióne Juliana v obci Kamenec (v Košickej eparchii) neďaleko Zemplínskej Šíravy sa v dňoch 17. - 19. mája 2016 uskutočnil jubilejný - pätnásty ročník biblickej olympiády. Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou v kategórii základných škôl a stredných škôl. Prvenstvo v prvej kategórii si odnieslo trojčlenné družstvo žiakov CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci (Trnavská arcidiecéza). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany (Žilinská diecéza). [zobraziť viac]
pict_201605260822489is.jpg Päť chlebov a dve ryby /katechéza/
Publikované :: 2016-05-25 14:26:50
Z príležitosti slávenia sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. Katechézu je možné použiť v rámci farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy. [zobraziť viac]
pict_20160509094745f6n.jpg Manuál bioetiky pre mladých
Publikované :: 2016-05-13 13:51:50
Manuál bioetiky pre mladých je určený rodičom, kňazom, katechétom, animátorom birmovancov a pedagógom na cirkevných základných a stredných školách. [zobraziť viac]
pict_20160504095708v8i.jpg Prvé reflexie nad Amoris laetitia
Publikované :: 2016-05-09 11:05:00
Pápež František exhortáciou Amoris laetitia zavŕšil dvojročný synodálny proces. V exortácii poukázal na radostnú Zvesť o rodine v perspektíve milosrdenstva, túžiac stretnúť rodiny v konkrétnosti ich problémov a slabostí, otvoriac tak všetky cesty pre konverziu a rast v láske. [zobraziť viac]
pict_20160426092114o6s.png Milosrdne - Náklonnosť /ôsma katechéza/
Publikované :: 2016-05-04 10:09:16
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila ôsmu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160428134826kfd.jpg Katechéza pápeža Františka: Odkaz milosrdného Samaritána
Publikované :: 2016-04-28 13:52:03
„Choď a rob aj ty podobne!“ To je Ježišova výzva adresovaná každému ako odkaz Podobenstva o milosrdnom Samaritánovi v Lukášovom evanjeliu. Byť milosrdným, preukázať lásku a spolucítenie si vyžaduje postoj srdca, ktorému sa môžeme naučiť od Ježiša, ktorý sa sklonil nad nami, stal sa naším služobníkom, aby nás zachránil. Nie je to otázka teórie, ale praxe. [zobraziť viac]
pict_2016041913345568n.jpg Víťazi výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ 2015/2016
Publikované :: 2016-04-25 09:23:10
Počas minulého týždňa bola vyhodnotená súťaž „Biblia očami detí a mládeže“, ktorú organizovalo KPKC, n. o. v spolupráci s DKÚ. Do tejto súťaže sa zapojilo 32 škôl našej diecézy a spolu nám poslali 173 výtvarných prác, ktoré boli vyhodnotené odbornou komisiou. [zobraziť viac]
pict_2016032214573291l.jpg Vykroč! /katechéza/
Publikované :: 2016-04-22 10:41:10
V Roku milosrdenstva 2.4.2016 sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch uskutočnilo Diecézne stretnutie mladých Spišskej diecézy. Ponúkame katechézu na tému stretnutia mladých, ktorá je obohatená prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
pict_20160401174926dm7.jpg Námety na realizáciu projektu „Noc čítania Biblie“
Publikované :: 2016-04-01 17:54:07
V Roku milosrdenstva ponúkame námety na prípravu stretnutia v projekte Noc čítania Biblie. Hlavný dôraz sa kladie na čítanie Božieho slova, ktoré sprevádzajú prehlbujúce aktivity. Ich výber záleží od toho, aké bude vekové zloženie účastníkov. [zobraziť viac]
pict_20160401083501ftz.png Milosrdne - Domov /siedma katechéza/
Publikované :: 2016-04-01 08:33:18
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila siedmu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160329110237lz8.jpg Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka
Publikované :: 2016-03-30 10:06:40
Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka, ktoré predniesol z loggie Baziliky sv. Petra sa nieslo v znamení žalmu „Božie milosrdenstvo je večné“. V posolstve pápež zdôraznil, že z duchovnej a morálnej biedy môže ľudstvo zachrániť „len nekonečné milosrdenstvo.“ [zobraziť viac]
pict_201603231505485p2.jpg Noc čítania Biblie 2016
Publikované :: 2016-03-30 10:04:46
V roku 2016 ponúka KpKC opäť projekt Noc čítania biblie. Uskutoční 8. apríla 2016. Prinášame vám základné informácie o projekte a podnety pre realizáciu. [zobraziť viac]
pict_20160311145220ysl.jpg Krížová cesta s pápežom Františkom /podľa jeho príhovorov a myšlienok/
Publikované :: 2016-03-11 14:41:24
Meditácie štrnástich zastavení krížovej cesty sú inšpirované myšlienkami z príhovorov a katechéz pápeža Františka. [zobraziť viac]
pict_20160311111632gsc.jpg Vyhodnotenie projektu „Anjelom svojim prikázal o tebe“
Publikované :: 2016-03-11 11:23:22
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.1877- 04.08.1965) sme ponúkli žiakom Spišskej diecézy možnosť lepšie spoznať život človeka, kňaza, biskupa, ktorý bol neúnavný v ohlasovaní Božej pravdy v ťažkých dobách slovenského národa a Cirkvi formou projektu „Anjelom svojim prikázal o tebe“. [zobraziť viac]
pict_20160301140614ct0.jpg Krížová cesta pre mladých
Publikované :: 2016-03-01 14:05:09
Pane Ježišu, chcem byť chvíľu s tebou. Chcem uvažovať nad tvojim utrpením a premýšľať i rozjímať nad tvojou cestou kríža, ktorá končí víťazstvom. Je pre mňa ponukou kráčať životom tak, aby aj môj život napriek nezdarom, krížom a hriechom bol nakoniec víťazstvom.Prosím ťa, pomôž mi, aby som počas uvažovania nad tvojim utrpením bol zasiahnutý pravdou o tom, s akými zastaveniami krížovej cesty je konfrontovaný môj život. Uvedomujem si, že ak budem svoje životné ťažkosti iba „preklikávať diaľkovým ovládačom“, nevyriešim ich. Milosrdný Ježišu, uč ma vidieť vlastné zlyhania a prosiť o odpustenie. Uč ma byť milosrdným k zlyhaniam iných. Amen. [zobraziť viac]
pict_20160225151449gcn.png Milosrdne - Radosť /šiesta katechéza/
Publikované :: 2016-02-29 14:40:57
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila šiestu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20160205091843nxe.jpg Skutky milosrdenstva vo Svätom písme
Publikované :: 2016-02-26 11:16:33
Vo Svätom písme nájdeme veľa odkazov na Božie milosrdenstvo. Prehľad udalostí a citácií môžeme využiť pri práci so staršími žiakmi ZŠ a stredoškolákmi. Môžu pracovať v skupinách a postupne sa zoznamovať s obsahom jednotlivých skutkov milosrdenstva na pozadí biblických udalostí; môžu vybrať jednu biblickú udalosť, s ktorou pracujú; môžu udalosť aktualizovať na dnešnú dobu; aplikovať do svojho života. Inou možnosťou je využiť texty Svätého písma a otázky v konkrétnych témach jednotlivých ročníkov ZŠ a SŠ a nájsť súvis vzhľadom na Rok milosrdenstva. Otázky možno využiť i pri duchovných obnovách a spytovaní svedomia dospelých. Konkrétne podnety možno využiť pri formulácii predsavzatia. [zobraziť viac]
pict_20160126105601pjj.png Milosrdne - Stôl /piata katechéza/
Publikované :: 2016-02-26 11:15:18
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila piatu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_201509110825535hs.jpg Vyhodnotenie súťaže „Poznáš pravdu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi?“
Publikované :: 2016-02-26 11:14:41
Z príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka sme začiatkom šk. roka 2015/2016 vyhlásili súťaž pre žiakov sekundárneho vzdelávania našej diecézy. V mesiacoch október a november 2015 boli zverejnené súťažné otázky postupne v štyroch súťažných kolách v dvojtýždňových intervaloch. Touto súťažnou formou mohli žiaci základných a stredných škôl lepšie spoznať osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. [zobraziť viac]
pict_20160112104025vky.png Milosrdne - Odpustenie /štvrtá katechéza/
Publikované :: 2016-02-26 11:13:45
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila štvrtú katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20151209085206vua.jpg Video a fotografie zo seminára: „Obrazy života - život v obrazoch“
Publikované :: 2015-12-14 11:48:19
Komunikácia prostredníctvom obrazov sa spolu s ponukou nových počítačových technológií rozširuje stále viac. Je rýchla, jasná a obrazom možno vyjadriť naraz tak príkaz ako i pocit. I napriek tomu je tento typ obrazovej komunikácie jednostranný. Ako ináč pracovať s obrazmi ako symbolmi, ako môžu byť znamením, pomáhať vyjadriť skutočnosť, keď už slová nestačia, to bolo predmetom seminára, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4. decembra 2015 v Spišskej Novej Vsi a 5. decembra 2015 v Dolnom Kubíne. Správne pochopiť a vyjadriť náročné ale možno i menej náročné myšlienkové postupy, kresťanskú tradíciu viery, biblické príbehy nie niekedy náročné. [zobraziť viac]
pict_20151130120957a98.jpg Obchodovanie s ľuďmi a utečenci /video a prezentácie zo seminára/
Publikované :: 2015-12-14 11:44:39
V utorok 24.11.2015 Diecézny katechetický úrad zorganizoval sa v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku seminár s názvom Obchodovanie s ľuďmi a utečenci. Táto tématika sa stále viac dotýka aj Slovenska. Ako na prednáške odznelo, často ani nevieme, čo sa okolo... [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Vyhodnotenie súťaže Odhaľ krásu zasväteného života
Publikované :: 2015-12-09 09:43:13
Cieľom súťaže Odhaľ krásu zasväteného života, ktorú sme realizovali v Roku zasväteného života bolo spoznať zameranie a poslanie jednotlivých rehoľných spoločenstiev a inštitútov zasväteného života v našej Spišskej diecéze a ich miesta pôsobenia. [zobraziť viac]
pict_201511271515371xp.png Milosrdenstvo mení svet /katechetický námet na ADVENT 2015/
Publikované :: 2015-11-27 15:21:01
V priebehu tohtoročného Adventu začneme v Cirkvi sláviť Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. V Advente sa pripravujeme na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista. Boh sa stal človekom, aby nám ukázal milosrdnú Otcovu tvár. „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ (Gal 4, 4-5) [zobraziť viac]
pict_20151126133244d16.png Milosrdne - Liek /tretia katechéza/
Publikované :: 2015-11-26 13:30:53
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila tretiu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20151120151204sde.jpg Diecézne kolo súťaže Piráti krásy 2015 /foto, video/
Publikované :: 2015-11-20 15:18:29
Diecézny katechetický úrad zorganizoval druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom Piráti krásy 2015. Do súťaže sa zapojilo 65 žiakov základných a stredných škôl. V mesiaci október 2015 prebiehali regionálne kolá v Ružomberku, Námestove a Poprade. Víťazi týchto kôl postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutočnilo 19.11.2015 v Spišskej Kapitule. [zobraziť viac]
pict_20151113084948tsr.jpg Biblické knihy k Biblickej olympiáde 2015/2016 /video a prezentácie/
Publikované :: 2015-11-13 08:43:05
V utorok, 10.11.2015 sa v Poprade uskutočnil seminár „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zameraný na starozákonnú PRVÚ KNIHU SAMUELOVU a EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA. Ponúkame vám záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor prof. doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [zobraziť viac]
pict_20151104110809r5a.jpg Formačný víkend pre manželov v Smižanoch
Publikované :: 2015-11-05 11:00:47
V dňoch 24. a 25.10.2015 sa uskutočnil v Smižanoch formačný víkend pre manželov, ktorí sa budú podieľať v spolupráci s duchovným otcom Róbertom Neupauerom a kňazmi Spišskej diecézy na príprave snúbencov na sviatosť manželstva. [zobraziť viac]
pict_20151103132540y76.jpg Víťazi regionálnych kôl recitačnej súťaže „Piráti krásy 2015“
Publikované :: 2015-11-03 13:40:22
V Roku zasväteného života a v päťdesiatom roku úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka organizuje Diecézny katechetický úrad druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom „Piráti krásy“. Máme za sebou tri oblastné kolá a víťazov, ktorí postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutoční 19.11.2015 v Spišskej Kapitule. [zobraziť viac]
pict_20151102152115y7d.png Milosrdne - Ilúzia /druhá katechéza/
Publikované :: 2015-11-02 15:25:42
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila druhú katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_201510231225140vf.png Nový web teologiatela.sk
Publikované :: 2015-10-23 12:35:27
S radosťou vám dávame do pozornosti novú webovú stránku teologiatela.sk. Na stránke je k dispozícii množstvo katechéz, prednášok, svedectiev, námetov na stretká, ponúk formačných a vzdelávacích kurzov, hodnotnej literatúry, časopisov i metodických materiálov. [zobraziť viac]
pict_201510161106224my.jpg Prezentácie z metodických dní 2015/2016
Publikované :: 2015-10-16 11:20:06
Ponúkame vám stručný prierez obsahu metodických dní, ktoré sa konali začiatkom októbra 2015 v jednotlivých regiónoch diecézy. [zobraziť viac]
pict_20151008144900it2.jpg Modlitba ruženca /vyučovacia hodina/
Publikované :: 2015-10-08 14:51:02
V októbri, v mesiaci posvätného ruženca vám ponúkame námet vyučovacej hodiny na danú tému. [zobraziť viac]
pict_2015093011331474y.png Milosrdne - Matka /prvá katechéza/
Publikované :: 2015-09-30 11:33:37
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila prvú katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. [zobraziť viac]
pict_20150206100436j2z.jpg Dni kresťanskej kultúry II. /program/
Publikované :: 2015-09-25 13:21:51
Cieľom dní kresťanskej kultúry je vyvolať u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky známeho talianskeho teológa Romana Guardiniho, na ktorého nadviazal aj slovenský teológ a filozof prof. Ladislav Hanus, ktorý za vrchol kultúrnosti považuje nábožnosť. Základom tejto duchovnosti je objavovanie slovenskej duše cez poznávanie diela slovenských katolíckych osobností. Súčasťou programu sú tiež duchovné aktivity ako spoločná modlitba, svätá omša a možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia. Tento rok zapadá 2. ročník Dní kresťanskej kultúry do kontextu príprav na sviatok Všetkých svätých jednak termínom ako aj tématikou mučeníctva. [zobraziť viac]
pict_20150903093418sgs.jpg Biskup Ján Vojtaššák /interaktívny kvíz/
Publikované :: 2015-09-24 15:12:38
Pri príležitosti 50. výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka vám ponúkeme interaktívny kvíz, ktorého cieľom je spoznať život Božieho sluhu, biskupa Jána. [zobraziť viac]
pict_20150911084043b3w.jpg Projekt: Anjelom prikázal o tebe
Publikované :: 2015-09-11 09:16:46
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.1877- 04.08.1965) ponúkame žiakom Spišskej diecézy možnosť lepšie spoznať život človeka, kňaza, biskupa, ktorý bol neúnavný v ohlasovaní Božej pravdy v ťažkých dobách slovenského národa a Cirkvi. [zobraziť viac]
pict_201509110825535hs.jpg Súťaž: Poznáš pravdu o biskupovi Vojtaššákovi?
Publikované :: 2015-09-11 09:10:45
Pri príležitosti 50. výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (4. augusta 1965), ktorý zomrel ďaleko od svojho rodiska a milovaného Slovenska, ponúkame žiakom Spišskej diecézy príležitosť, aby zaujímavou formou lepšie spoznali jeho život, životné zastavenia, jeho postoje a rozhodnutia, i to, odkiaľ čerpal silu všetko zvládnuť a ostať verným až do konca. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Súťaž: Odhaľ krásu zasväteného života
Publikované :: 2015-09-11 09:03:45
Súťaž je odozvou na prežívanie Roku zasväteného života a ponukou i pozvaním mladej generácie spoznávať poslanie rehoľného života. Súťažné úlohy budú pripravované z podkladov, ktoré sú na webovej stránke www.dkuspis.sk/rok-zasväteného-života. [zobraziť viac]
pict_20150910085504zo8.jpg Aktuálne usmernenia pre učiteľov náboženskej výchovy
Publikované :: 2015-09-10 11:48:14
Ponúkame prehľad výňatkov z platnej legislatívy, ktorá sa týka problematiky vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy. [zobraziť viac]
pict_201509021025027aj.jpg Foto a video z Veni Sancte a Celodiecézneho katechetického dňa v Poprade
Publikované :: 2015-09-04 09:54:31
V piatok, 28.8.2015 učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Andrej. [zobraziť viac]
pict_201508211036450m5.jpg Propozície výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2015/16
Publikované :: 2015-09-04 09:48:22
Aj v novom školskom roku vám dávame do pozornosti výtvarnú súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“ Témou súťaže v uvedenom školskom roku sú motívy z Prvej knihy Samuelovej a Evanjelia podľa Lukáša. [zobraziť viac]
pict_201412171047594y3.jpg Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry
Publikované :: 2015-09-03 15:21:54
Dávame vám do pozornosti aktuálnu ponuku najnovších metodických pomôcok a kresťanskej literatúry, ktorá je dostupná v Diecéznom katechetickom úrade. [zobraziť viac]
pict_201501161338111tw.jpg Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2015/2016
Publikované :: 2015-09-03 11:34:00
Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do Biblickej olympiády aj v školskom roku 2015/2016. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2015. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže. [zobraziť viac]
pict_20150903093418sgs.jpg Osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka /videoprednášky zo seminára/
Publikované :: 2015-09-03 09:39:03
Dňa 26. mája 2015 sa v Ružomberku uskutočnil seminár na vyššie uvedenú tému. Cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. hneď na úvod poznamenal, že mnohí učitelia zápasia s realitou školského prostredia a veku žiakov, keď tak žiaci ako ani študenti stredných škôl nemajú záujem o poznávanie dejín a ani o poznávanie cirkevných dejín. Ako teda predstavovať cirkevné dejiny, aby neboli iba suchopárnymi dátumama faktami? [zobraziť viac]
pict_2015081310383733z.jpg Povolanie ako dar /katechéza/
Publikované :: 2015-08-13 10:37:28
V Roku zasväteného života vám ponúkame katechézu, ktorej témou je Božie povolanie v živote kresťana. [zobraziť viac]
pict_20150206101839hev.jpg Čistota - nebo na zemi /katechéza/
Publikované :: 2015-08-05 14:25:30
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 31. 7. - 2. 8. 2015 (P15) ponúka desať katechéz o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_20150407113159337.jpg Odovzdávanie viery v rodine /videoprednášky zo seminára/
Publikované :: 2015-04-07 11:44:00
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 14.3.2015 vzdelávanie pre učiteľov náboženskej výchovy, katechétov, animátorov, snúbencov a rodičov na tému Odovzdávanie viery a kresťanská výchova v rodine. [zobraziť viac]
pict_20150206103005ied.jpg Prezentácie jednotlivých reholí /aktualizované/
Publikované :: 2015-04-07 11:28:22
Na základe námetov, ktoré sme pripravili k Roku zasväteného života, p. katechétka Janka Poradová pripravuje pre svojich žiakov krátke prezentácie o jednotlivých reholiach, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze a tiež životopisy zakladateľov, alebo významných ľudí, ktorí s tou rehoľou súvisia. Pripravuje to priebežne podľa navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Ponuku jej materiálov budeme postupne dopĺňať. [zobraziť viac]
pict_20150218140140oyn.jpg Význam ľudskej sexuality /tretia katechéza/
Publikované :: 2015-02-18 14:10:26
V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame tretiu katechézu „Význam ľudskej sexuality“ i nedeľný príhovor k tejto katechéze. VÝZNAM ĽUDSKEJ SEXUALITY... [zobraziť viac]
pict_20150206101839hev.jpg Čistota - základ vernosti /katechéza/
Publikované :: 2015-02-06 10:26:42
Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [zobraziť viac]
pict_20141124094940tio.jpg Ponuka nielen na Rok zasväteného života
Publikované :: 2015-01-22 11:58:58
V Roku zasväteného života ponúkame materiály, ktoré boli pripravované na Advent 2013 a 2014, ale dajú sa využiť aj v priebehu roka na katechéze alebo na svätých omšiach za účasti detí.Ide o katechézy/príhovory spolu s plagátom do kostola a z roku 2014 aj s plagátikmi a obrázkami pre deti. [zobraziť viac]
pict_20150115135824ujz.jpg Duchovné cvičenia pre učiteľov NV/N - pozvánka
Publikované :: 2015-01-22 11:49:30
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pozýva učiteľov NV a katechétov na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 19. do 22. februára 2015 v RFC pri kostole Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. [zobraziť viac]
pict_201412181427120hq.jpg Teológia tela v osnovách náboženskej výchovy
Publikované :: 2015-01-22 11:15:28
Tematickým zameraním metodických dní v mesiaci október 2014 bolo využitie Teológie tela Jána Pavla II. v osnovách náboženskej výchovy. V tomto čísle Katechetických ozvien sa chceme vrátiť k danej téme. Našou snahou je poukázať na obsah jednotlivých cyklov katechéz a následne... [zobraziť viac]
pict_20141222094531h1v.jpg Na cestu viery s YOUCAT-om /prezentácie/
Publikované :: 2015-01-12 14:25:14
Vzhľadom na dočasné nefungovanie slovenskej mutácie www.youcat.org, kde boli k dispozícii prezentácie k práci s YouCat-om, ich ponúkame na našej stránke v prílohe. [zobraziť viac]
pict_20141215140046a95.jpg Nové učebné osnovy predmetu náboženská výchova/náboženstvo
Publikované :: 2014-12-15 14:00:58
Dňa 28.10.2010 Konferencia biskupov Slovenska schválila konečné znenie Kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnáziá, osemročné gymnáziá a pre päťročné stredné školy a dvojročné nadstavbové štúdia (č. KBS/67/28.10.2010). [zobraziť viac]
pict_201412111532365dr.jpg Katechéza ako súčasť evanjelizácie
Publikované :: 2014-12-15 12:22:13
„Podmienky spoločnosti nás všetkých nútia prijať metódy a všetkými silami hľadať cesty a spôsoby, ako prinášať ľuďom dnešnej doby kresťanské posolstvo, v ktorom jedinom budú vedieť nájsť odpovede na svoje otázky a čerpať silu na plnenie medziľudských povinností (EN... [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 52322x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2017   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT