DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1474967
dnes :: 483     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4644     mesiac :: 20465
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 24. Februára 2020 :: Meniny má Matej
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Oznamy
[späť]

Život s Kristom za každej okolnosti /katechéza/

Publikované :: 2017-07-04 09:26:49
Cieľ katechézy
Kognitívny:
- formulovať posolstvo biblického textu: Vinič a ratolesti Jn 15, 1-8,
- zdôvodniť potrebu prinášať ovocie dobrých skutkov.
Afektívny:
- oceniť hodnotu živej viery a konania skutkov lásky.
Obsahová línia: kerygmatická
Pomôcky: obrázky viniča, vinice, ľudí pracujúcich vo vinici, Sväté písmo, obraz Chiary Badano, svieca.
Metódy: práca s obrazom, brainstorming, výklad.
Stratégia: kombinovaná
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ, stredné školy

ÚVOD
1. Motivácia pomocou obrázkov  

    Žiaci sedia v kruhu. Po úvodnej modlitbe učiteľ položí do stredu obrázky, na ktorých sú znázornené vinice, vinič, rôzna práca vinohradníka, strapec hrozna. Žiaci chvíľu pozorujú obrazy. Potom ich učiteľ vyzve, aby v prípade, že ich niektorý obraz zvlášť zaujal, alebo im niečo konkrétne pripomína, vybrali. Dostanú priestor k tomu, aby o udalosti porozprávali. Žiaci potom položia obrázky späť.

Učiteľ ukončí činnosť otázkami tak, aby mohol oznámiť tému:
- Vedeli by sme obrázky rozdeliť do niekoľkých skupín?
- Ako by sme nazvali jednotlivé skupiny obrázkov? (rast viniča, práca na vinici a pod.)
- Čo majú spoločné všetky obrazy?
- Na aké povolanie sú koncentrované všetky obrazy?

HLAVNÁ ČASŤ
1. Práca s biblickým textom

Ježiš poznal prácu vinohradníka. V Božom slove nájdeme text, v ktorom sa spomínajú slová: vinič, vinohradník. Žiaci dostanú text Jn 15, 1-8 a v skupinách po 3-4 si ho prečítajú.
 
    Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“     

    Na rozdaný evanjeliový text každý účastník sám zvýrazní alebo podčiarkne tri slová alebo vety, ktoré ho zaujali a s ktorými by sa vedel podeliť s inými ľuďmi. V skupinke sa môžu o tom porozprávať, zdôvodniť a navzájom sa povzbudiť.

2. Výklad

    Cirkev je ako Božia vinica. Ježiš v podobenstve o vinici hovorí, že náš Otec je ako vinohradník. Neustále sa stará o vinicu. Boh chce, aby sme prinášali plody pre tento svet – plody lásky, dobroty, služby a vernosti Cirkvi.  
    Ježiš nás v podobenstve o vinici a ratolestiach (Jn 15, 1 – 10) uisťuje, že nás chce živiť Božím životom. Hovorí nám, aby sme v ňom ostali, tak mohli prijímať jeho život, lásku a milosť. Zdôrazňuje nám to, aby sme mali život a mali ho v hojnosti.
Toto je naše povolanie – a dosť náročné. Vieme však, že Ježiš je vždy s nami, živí nás a pomáha nám naplniť ho. Pravý vinič je Kristus: on dáva život a pravú miazgu ratolestiam, čiže nám, ktorí prostredníctvom Cirkvi ostávame v ňom.

3. Aplikácia

    Mnohí ľudia sa usilujú konať dobro, byť čestní a robiť, čo je správne. Ježiš však hovorí, že skutočne dobrý život môžeme žiť iba vtedy, ak zostaneme v jeho blízkosti ako ratolesť spojená s viničom. Bez Krista naše úsilie neprinesie veľký úžitok.
Je potrebné rozhodnúť sa pre život s Kristom. Obraz viniča je zároveň znakom nádeje a dôvery. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal: „Pri vtelení sám Kristus prišiel na tento svet, aby sa stal naším základom. V každej núdzi a suchu je on prameňom, ktorý dáva vodu života, ktorá nás živí a posilňuje. On sám vzal na seba každý hriech, strach a utrpenie a nakoniec nás očisťuje a pretvára na dobré víno. V týchto okamihoch potreby sa niekedy cítime rovnako ako strapce hrozna pod lisom, ktoré sú úplne odšťavené. Ale vieme, že – spojení s Kristom – sa stávame zrelým vínom.“
    Príkladom takého života je blahoslavená Chiara Luce Badanová, ktorá napriek svojej bolestnej  rakovine a krátkemu životu, bola zdravou ratolesťou pre svoje  okolie. Jej  stály  úsmev a oči  plné  radosti boli nezabudnuteľné. Jej domovom bolo nebo. Hovorila: „Teraz vnímam, že som súčasťou nádherného Božieho plánu, ktorý sa mi kúsok po kúsku odkrýva. Za všetko vďačím Bohu... Ja  nemôžem behať, ale chcela by som mladým priniesť fakľu ako na olympiáde, pretože život máme len jeden a oplatí sa ho žiť dobre.“
    Len spojení s Kristom dokážeme vydávať svedectvo dobrého života. Úlohou kresťana je prinášať ovocie Ducha Svätého pre tento svet. Boh nás k tomu pozýva. Začnime už dnes.

4. Formovanie postojov

    Žiaci vyhľadajú v Svätom písme ovocie Ducha Svätého a vlastnosti kresťana, ktoré si zapíšu do zošitov. (Gal 5, 22-23 a 2 Pt 1, 5-8)

ZÁVER

    Žiaci dostanú za úlohu prečítať si životopis bl. Chiary Luce Badanovej. Povzbudíme ich k odvahe byť napojení na Krista, byť dobrým ovocím – kresťanmi, ktorí prinášajú dobrú úrodu.

    „Blahoslavená Chiara, ty, ktorá si svojím úsmevom a svojimi žiarivými očami dokázala, že smrť je porazená a že existuje len život, ty, ktorá nám rozumieš, pros za nás svojho milého Ženícha, aby sme aj my boli plní života a svetla. Nech žiari z našich sŕdc Kristus a všetkým rozpráva o Bohu, ktorý je láska.“ Amen


Spracoval Marián Majzel

Použitá literatúra:
Homília pápeža Benedikta XVI. počas sv. omše v Berlíne, 2011.
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, Biblia s aplikáciami pre život

Počet súborov na stiahnutie: 1
icon_archive.png
.zip [417 kB]  Počet stiahnutí: 163x
 
pict_20170704092724iz7.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 1022x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT