DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
Katechumenát
 
 
Sviatosť krstu
 
 
Sviatosť Eucharistie
 
 
Sviatosť birmovania
 
 
Príprava na sviatosť manželstva
 
 
Liturgická katechéza
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473454
dnes :: 493     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4252     mesiac :: 20354
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Sviatostná katechéza » Sviatosť birmovania
[späť]

Verím v Ducha Svätého /katechéza/

Publikované :: 2014-12-22 09:48:02
V rámci prípravy na sviatosť birmovania vám ponúkame katechézu, ktorej cieľom je spoznať Ducha Svätého ako toho, ktorý buduje, oživuje a vedie Cirkev. Taktiež, vo svojom živote prijímať posilu a moc Ducha Svätého, ktorú potrebujeme, aby sme boli schopní žiť kresťanský život.

Model: Kerygamtický
Pomôcky: Sväté písmo, papiere, perá, svieca.

Privítanie, krátka modlitba

      Úvod:

      Jedna legenda hovorí o sedliakovi, ktorý kritizoval Pána Boha, že zle riadi počasie. Boh ho teda nechal, aby si ho on určoval sám. Sedliak zasial obilie, nechal výdatne pršať, potom zase svietiť slnko. Obilie rýchlo rástlo, dozrievalo, všetko svedčilo tomu, že úroda bude výdatná, ako nikdy predtým. Potom prišla žatva a s ňou trpké sklamanie. Klasy pod kosou neobyčajne podskakovali. Boli na pohľad síce veľké, ale vo vnútri prázdne. Sedliak totiž zabudol na vietor, na to neviditeľné vanutie, ktoré roznáša po kraji mraky zúrodňujúceho peľu, bez ktorého nemôže a nie je skutočná úroda.

      Ak pozorujeme svet okolo seba, spoznávame, že sa v ňom deje čosi podobné, s tým rozdielom, že nejde o rozprávku či legendu, ale o skutočnú realitu. Človek chce budovať, stavať, plánovať, riadiť všetko sám. Ježiš nám však pri svojom odchode k Otcovi prisľúbil Ducha Svätého, pomocníka. Kto je tento Duch Svätý?

      Hlavná časť:

      Duch Svätý ako prvý prebúdza našu vieru (viera je Boží dar) a tým nám udeľuje nový život ktorý spočíva v poznaní Otca a toho, ktorého Otec poslal na svet, Ježiša Krista. Duch Svätý je jedna z osôb Najsvätejšej Trojice, jednej podstaty z Otcom a Synom. Veriť v Ducha Svätého preto znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi a Synovi. Duch Svätý prichádza do nášho srdca, aby sme ako Božie deti poznali svojho nebeského Otca a jeho záujem a starostlivosť o nás a tento svet.

      Ježiš ešte pred svojou smrťou sľúbil učeníkom, že im pošle „iného Tešiteľa“ (porov. Jan 14,16), keď už nebude s nimi. Keď bol potom na učeníkov prvotnej Cirkvi vyliaty Duch Svätý, až vtedy spoznali, čo mal vlastne Ježiš na mysli. Prežili hlbokú istotu a radosť vo viere a dostali rôzne charizmy*, takže mohli prorokovať, uzdravovať a konať zázraky. V Cirkvi stále existujú ľudia, ktorí sú obdarení týmito darmi a prežívajú rovnaké skúsenosti.

      * Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché, sú milosti Ducha Svätého, ktoré sú priamo alebo nepriamo užitočné Cirkvi, lebo sú zamerané na jej budovanie, na dobro ľudí a na potreby sveta. V spoločenstve Cirkvi Duch Svätý „rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov osobitné milosti“. „Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1Kor 12,7).

      Duch Svätý je neviditeľný, ale my ho poznávame prostredníctvom jeho činnosti, keď nám zjavuje Slovo a pôsobí v Cirkvi. Existencia Božieho Ducha je v Starom Zákone veľmi slabo vykreslená, no hovoril ústami a pôsobil v životoch prorokov Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a ďalších. Ako tretiu božskú osobu nám Ducha Svätého predstavuje až Ježiš Kristus.

      Duch Svätý v živote Ježiša Krista

      Ježišovi nedokážeme porozumieť bez Ducha Svätého. V Ježišovom živote sa tak ako nikde inde neprejavovala prítomnosť Božieho Ducha, ktorého nazývame Duchom Svätým. Duch Svätý povolal Ježiša k životu pod srdcom Panny Márie (porov. Mt 1,18). Duch Svätý potvrdil, že Ježiš je milovaný Syn Boží (porov. Lk 4,16-19), Duch Svätý ho viedol (porov. Mk 1,12) a dával mu životnú silu až do konca (porov. Jn 19, 30). Na kríži Ježiš vydýchol svojho Ducha. Po zmŕtvychvstaní daroval učeníkom Ducha Svätého (porov. Jn 20,20) Tak prešiel Ježišov Duch aj do jeho Cirkvi: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21).

      Na Ježiša zostupuje Duch Svätý v podobe holubice. Prví kresťania zakúsili Ducha Svätého ako pomazanie, ako živú vodu, ako víchricu alebo blčiaci oheň. Sám Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o Učiteľovi, Tešiteľovi, Zástancovi a Duchu pravdy. Vo sviatostiach Cirkvi sa Duch Svätý udeľuje vkladaním rúk a pomazaním oleja.

      Aplikácia pre život:

      Duch Svätý účinkuje v ľudských dušiach tak, že ich posilňuje - milosťou pomáhajúcou a posväcuje - milosťou posväcujúcou.

      Duch Svätý buduje Cirkev, oživuje a vedie. Ako Duch lásky vracia pokrsteným Božiu podobu, stratenú hriechom a dáva nám účasť na živote Najsvätejšej Trojice. Posiela nás svedčiť o Kristovej pravde jeho láske a dávam nám príležitosť prinášať ovocie Ducha a byť soľou a svetlom sveta. Duch Svätý nám dávam moc, ktorú potrebujeme, aby sme boli schopní žiť kresťanský život.

      Duch Svätý nás otvára Bohu. Učí nás modliť sa a pomáha nám slúžiť ostatným. Ak chceme v sebe vnímať Ducha Svätého, mali by sme sa stíšiť. Často v nás a s nami hovorí veľmi tichým hlasom, napríklad hlasom nášho svedomia alebo inými vnútornými a vonkajšími podnetmi. Byť „chrámom Ducha Svätého“ znamená byť telom i dušou k dispozícii tomuto hosťovi, Bohu v nás. Naše telo je do istej miery miestom Božieho prebývania. Čím viac sa otvoríme Duchu Svätému, tým viac môže byť učiteľom nášho života a tým skôr nás zahrnie darmi a charizmami na budovanie Cirkvi. A tak v nás bude rásť ovocie Ducha Svätého na miesto „skutkov nášho tela“.

      Aktivita:

      Ak chceme aby v našom živote bolo prítomné ovocie Ducha Svätého, mali by sme uznať, že tieto charakterové vlastnosti nájdeme v Kristovi. Jediná cesta, ako si tieto vlastnosti vypestovať, je spojiť svoj život s Ježišom, čo v praxi znamená poznať ho, milovať, pamätať na neho, a učiť sa od neho. Aby sa náš život mohol rozvíjať vo svetle evanjelia, mali by sme poznať ovocie Ducha Svätého pre náš život.

      V Svätom písme nájdeme ovocie Ducha Svätého (Gal 5,22). Katechéta rozdá mladým čisté papiere. Úlohou prítomných je z prečítaného textu vypísať ovocie Ducha Svätého. Katechéta aktivitu rozvíja nasledovnými otázkami: Ktoré z týchto vlastností vo svojom živote potrebujem postaviť do popredia, aby som sa čo najviac priblížil k Bohu a ľuďom? Nechávame sa formovať Duchom Svätým? Kto je Duch Svätý pre mňa? Komunikujem s ním rovnako ako s Nebeským Otcom a Pánom Ježišom? Verím, že Duch Svätý môže zmeniť moje srdce?

(Ovocie Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, skromnosť, čistota, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vernosť, zdržanlivosť, vľúdnosť)

      Modlitba:

Duchu Svätý, dýchaj vo mne, aby som sväto myslel.
Sprevádzaj ma Duchu Svätý, aby som sväto konal.
Okúzli ma Duchu Svätý, aby som sväto miloval.
Pomáhaj mi Duchu Svätý, aby som svätosť chránil.
Chráň ma Duchu Svätý, aby som svätosť nikdy, nikdy nestratil. (Sv. Augustín)

      Záver:

      Na záver stretnutia sa pomodlíme modlitbu Verím v Boha a spoločné vďaky a prosby vyplývajúce z potrieb a okolností nášho života.
(Pieseň)

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, Biblia s aplikáciami pre život, YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých,
Verím – Malý katolícky katechizmus

      Príloha ku katechéze:

Dary Ducha Svätého privádzajú do ľudskej duše milosť, ktorá ovplyvňuje ľudské konanie ku konaniu dobra.
- dar múdrosti
- dar rozumu
- dar rady
- dar sily
- dar poznania
- dar nábožnosti
- dar bázne Božej

Ktoré sú hriechy proti DS?
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si.
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

Súvisiace katechézy: Verím v Boha - 14 katechéz na vyznanie viery
pict_20141222095009wml.jpg
Zdroj: eioba.pl
 
Počet zobrazení: 1524x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT