DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
Katechumenát
 
 
Sviatosť krstu
 
 
Sviatosť Eucharistie
 
 
Sviatosť birmovania
 
 
Príprava na sviatosť manželstva
 
 
Liturgická katechéza
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473441
dnes :: 480     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4239     mesiac :: 20341
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Sviatostná katechéza » Sviatosť birmovania
[späť]

Spytovanie svedomia pre mladých /katechéza/

Publikované :: 2014-12-22 09:42:56
Ponúkame vám katechézu, ktorá je vhodná aj pri príprave birmovancov na sviatosť birmovania.

      Ciele katechézy:

Kognitívny cieľ: zatriediť jednotlivé prikázania do životných situácií, zatriediť vlastné životné situácie podľa jednotlivých prikázaní, vykonať vlastné spytovanie svedomia
Afektívny: oceniť Boží zákon a Božie milosrdenstvo
Psychomotorický: osvojiť si denné spytovanie svedomia

      Model katechézy: kerygmatický
Metódy: rozhovor, práca s textom, práca s vykladacím materiálom, slávnosť Svätého písma, striedavé recitovanie modlitby, osobné spytovanie svedomia

      Formy: skupinová práca, individuálna práca, frontálna práca

      Pomôcky: pieseň Lucie Bíla, – Desatoro mp3, pieseň Desatoro – text pre žiakov, text piesne zväčšený (veľkosť písma 18-20), hnedý látkový kruh, svieca, zápalky, Sväté písmo, kamene na stvárnenie kamenných tabúl Desatora, papierové pásiky (28 ks 8x2 alebo 7x1,5 cm), text modlitby Confiteor – Vyznávam (Youcat Modlitby str. 110), text spytovania svedomia pre každého žiaka http://mojsvet-myworld.blog.cz/1102/spytovanie-svedomie-pre-mladez, text Žalmu Ž 119,129-144

      ÚVOD

      1. Úvodné zamyslenie:

      Prežívame Rok viery, ktorý nám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad vlastným vzťahom k Bohu, ľuďom a sebe samému. O vzťahoch platí, že ich možno rozvíjať, ale možno ich aj rušiť.
Žiadny zákon mi nemôže prikázať, aby som sa opýtal človeka, či mu treba pomôcť, keď ho vidím utrápeného ... iba láska mi hovorí, čo mám robiť. Láska je viac ako zákon. Ale naše poznanie a náklonnosť k hriechu nás oberá o poznanie a o lásku.
Boh nám preto prichádza na pomoc a dáva nám Desatoro – je to poznanie, nie sila na jeho zachovávanie.
      Desatoro – Boží zákon máme vpísaný do svedomia. Moderná doba prináša so sebou iný druh pokušení, alebo dokonca mnohé hriechy už nenazýva hriechom. Stáva sa, že ľudia vidia hriech iba u iných, keď cítia neprávosť, ale ten istý hriech u seba vedia ospravedlniť. Pre nás nech sú títo ľudia vždy výkričníkom, že zmenu potrebujeme práve my.
Desatoro je „návod na život - je veľmi praktický a platí na vždycky“ – ako o tom spieva Lucie Bíla v rovnomennej piesni Desatoro.

      HLAVNÁ ČASŤ

      1. Vypočutie piesne a rozhovor so žiakmi

      Katechéta pustí pieseň Desatoro, ktorú spieva Lucie Bíla. (http://www.youtube.com/watch?v=jBdFcE4p4x8)
Žiaci si vypočujú pieseň. Po vypočutí reagujú na nasledovné otázky:
- Kto z vás počul túto pieseň?
- Čo ťa v piesni oslovilo v minulosti?
- Čo ťa oslovilo dnes?
- Kto by vedel zopakovať obsah všetkých myšlienok piesne?
- Ako súvisí názov tejto piesne s jej obsahom (veď sme nepočuli presné znenie Desatora ako ho poznáme).
- V piesni sa hovorí „A nemusíš používat slovo hřích“
Ako tomu máme rozumieť? Katechéta vypočuje názory žiakov a vysvetlí, že z textu nie je jasné, ako to textár piesne myslel – mohol opísať obraz tejto doby, z ktorej sa pojem hriech vytráca, mohol tým vyjadriť aj inú skutočnosť, že nemusíme používať pojem hriech, ale to neznamená, že nehrešíme.
- V piesni sa hovorí „A nemusíš stát v kostele“ Ako tomu máme rozumieť? Katechéta vypočuje názory žiakov a vysvetlí, že z textu tiež nie je jasné, ako to textár myslel. Možno sa tiež zameral na obraz doby – mnohí hovoria, že v nedeľu „musia“ ísť do kostola. Boh nám dáva slobodu a nakoniec žiaden zákon nás nenúti „stáť“ v kostole. V úvode sme sa zmienili o tom, že láska je viac ako zákon a že naše poznanie a náklonnosť k hriechu nás oberá o poznanie a o lásku.

      2. Skupinová práca s textom – prepojenie života s prikázaním

      Žiakov rozdelíme do skupiniek po dvoch. Každá skupina dostane celý text piesne Desatoro (príloha č. 1).

      Úlohou žiakov je pozorne prečítať text a rozdeliť ho na jednotlivé časti podľa toho, ktorého prikázania sa uvedená časť textu týka.
Po ukončení práce vo dvojiciach prepojíme dve dvojice a vytvoríme skupiny po štyroch, v ktorých si výsledky práce vo dvojiciach porovnávajú a konfrontujú, prípadne robia korektúru. Katechéta požiada účastníkov, aby jeden člen každej skupiny predstavil výsledky práce.
Na záver katechéta dá ešte zväčšený text piesne (veľkosť písma 18-20) a požiada žiakov, aby ho pozorne rozstrihali na časti, podľa toho, ktorého prikázania sa jednotlivé časti týkajú a upozorní ich, že tento text budú v nasledujúcej činnosti potrebovať.

      3. Práca v pléne – prepojenie prikázania so životom

      možnosť A – práca v kruhu bez vykladacieho materiálu

      1. Žiaci sa posadia do kruhu. Katechéta pripomenie, že Desatoro platí stále a všade na Zemi. Poznať Desatoro môže znamenať posun do inej roviny vzťahu s Bohom. Boh je ten, ktorý mi prichádza na pomoc. Boh je ten, ktorému verím. Boh je ten, ktorý má nekonečne miluje a preto chcem opätovať jeho lásku a slobodne sa rozhodnem žiť podľa Božích prikázaní.

      2. Katechéta má pripravené pracovné listy, na ktorých sú nakreslené kamenné tabule, číslice 1-10 a úlohou žiakov je dopísať ľubovoľné štyri Božie prikázania na príslušné miesto (Predpokladáme, že každý žiak napíše rôzne štyri prikázania). Po ukončení činnosti dá pokyn k tomu, že teraz si zopakujeme Desatoro spoločným recitovaním tak, že jednotlivé prikázania budú recitovať vždy iba tí, ktorí ich majú napísané (Môže sa stať, že niektoré prikázanie zaznie od väčšiny žiakov, iné iba od niekoľkých žiakov a niektoré nebude mať napísané nikto. V tom prípade bude daný Boží príkaz recitovať iba katechéta. Uvedená činnosť slúži na zopakovanie Desatora a zároveň slúži ako spätná väzba. Po ukončení recitovania jeden žiak pozbiera pracovné listy a položí ich do stredu kruhu.

      3. Katechéta má možnosť hľadať dôvod, prečo niektoré prikázania nezazneli, či sú nezrozumiteľné a pod. Tu je možnosť upriamiť pozornosť na vysvetlenie nezrozumiteľných častí podľa KKC.

      4. Katechéta zdôrazni, že život človeka je pestrý a prináša rôzne životné situácie, tak aj nedodržiavanie prikázaní má rôzne podoby. Napr. prikázanie Nezabiješ určite nezahŕňa iba príkaz nezabiť človeka, ale i to, či si dokážem chrániť zdravie a chrániť sa i spoločnosti tých, ktorí svoje zdravie ohrozujú. O tom, čo je až príliš viditeľné – o hriechoch našej doby sme počuli v piesni.
Katechéta vezme rozstrihané časti piesne a dá ľubovoľným žiakom možnosť, aby si jednu časť vytiahli. Texte prečítajú nahlas a priradia k nemu prikázanie podľa Desatora.

      5. Katechéta oznámi: Znovu si vypočujeme pieseň Desatoro a postupne ako budú zaznievať jednotlivé myšlienky, tak tí z vás, ktorí máte v ruke uvedený text, prídete a položíte ho do stredu (okolo pracovných listov).

      6. Po ukončení piesne katechéta bez slova vezme sviecu, zapáli ju, položí do stredu (môže to urobiť i žiak). Vezme Sväté písmo a prečíta nasledovný text (Ex 20,5b.6):
„Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávaj moje príkazy.“
Po prečítaní položí Sväté písmo vedľa sviece.

      možnosť B – práca v kruhu s vykladacím materiálom

      1. Žiaci sa posadia do kruhu. Katechéta dá do stredu kruhovú hnedú šatku. Činnosť môže komentovať alebo urobiť v tichu a potom sa pýtať žiakov, čo im tento kruh pripomína. Žiaci reagujú. Reakcie môžu byť rôzne, ale v závere katechéta povie, že v súvislosti s dnešnou témou bude hnedá šatka pripomínať zem, na ktorej žijeme a kdekoľvek sme, Desatoro platí stále.

      2. Katechéta má v košíku pripravené kamene, ktoré prinesie ku kruhu. Vyzve žiakov, že túto skutočnosť (že Desatoro platí stále a všade na Zemi) teraz znázorníme tak, že z kameňov vytvoríme obraz dvoch kamenných tabúl. Činnosť žiakov vopred usmerníme pokynom, že každý môže položiť iba jeden kameň a keď ho položí, potom prichádza druhý a pokračuje v činnosti (učíme ohľaduplnosti, trpezlivosti, pozornosti, spolupráci – vedieť nadviazať na činnosť pred nami).

      3. Máme pripravené papierové pásiky (28 ks 8x2 alebo 7x1,5 cm). Prinesieme ich ku kruhu. Vyzveme žiakov, aby z týchto pásikov vytvorili do kamenných tabúl rímske číslice tak, že do jednej tabule dajú čísla 1-3 a do druhej 4-10.
Znova usmerníme činnosť žiakov, že ten žiak, ktorý znázorní jednotlivý príkaz Desatora, skôr ako si sadne na svoje miesto ho všetkým oznámi.

      4. Katechéta potom vezme rozstrihané časti piesne uloží ich okolo hnedej šatky zvonku rovnomerne (počet častí textu nebude rovnaký ako je počet žiakov). Vyzve žiakov, aby si text ležiaci pred nimi znova prečítali a nad text dopísali číslicu prikázania, na ktoré sa daný text vzťahuje.

      5. Katechéta oznámi: Znovu si vypočujeme pieseň Desatoro a postupne ako budú zaznievať jednotlivé myšlienky, tak jeden z vás, pred ktorým uvedený text leží na zemi, príde a preloží ho do obrazu – vedľa toho prikázania, ktorého sa týka.

      6. Po ukončení piesne katechéta bez slova vezme sviecu, zapáli ju, položí do stredu – vedľa kamenných tabúl (môže to urobiť i žiak). Vezme Sväté písmo a prečíta nasledovný text (Ex 20,5b.6):

      „Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávaj moje príkazy.“

Po prečítaní položí Sväté písmo do stredu.

      Pozn. Časť katechézy - Práca v pléne – prepojenie prikázania so životom využíva prvky vytvárania a prehĺbenia spoločenstva mladých, učí ohľaduplnosti, trpezlivosti, pozornosti, spolupráci a vychováva k zodpovednosti. Ak na to nemáme dostatok možností pri vyučovaní v škole, o to viac by sme na to mali myslieť vo farskej katechéze. Katechéta si však môže uvedenú časť prepracovať vzhľadom na vlastné možnosti a vlastný prístup, ktorý považuje za vhodnejší.

      ZÁVER

      1. Záverečné zamyslenie

      Desatoro – Boží zákon máme vpísaný do svedomia. Je dôležité spytovať si vlastné svedomie, ľutovať hriech, vyznať ho a urobiť nápravu. Raz to treba začať a tou chvíľou môže byť práve dnešné stretnutie... (Prepojením predchádzajúcich činností: život – prikázanie a prikázanie – život, by mala byť vhodná chvíľa na to, aby si žiaci individuálne spytovali svedomie a prehodnotili svoj vzťah k Bohu, k sebe a k blížnym.)

      2. Individuálna práca – spytovanie svedomia

      Katechéta rozdá žiakom text spytovania svedomia (príloha č. 2) a vedie ich k tomu, že uvedená schéma je pomôckou a pomáha nájsť to, čo v našom živote nie je správne, čo je hriechom.

      Stretnutie môže ukončiť rôzne – podľa toho, či žiaci majú bezprostrednú možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo nie.

      1. katechéta rozdá žiakom text modlitby Confiteor – Vyznávam (Youcat Modlitby str. 110, viď príloha č. 3) a pred spytovaním svedomia sa ju spoločne pomodlia nasledovným spôsobom: Každý žiak má text pred sebou. Tučné časti sa modlia všetci nahlas spoločne a ostatné časti nahlas každý riadok vždy iný žiak (buď zaradom alebo podľa vlastných pokynov katechétu). Po ukončení modlitby katechéta pustí tichú meditatívnu hudbu a žiaci sa pripravujú na sviatosť zmierenia buď v katechetickej miestnosti alebo priamo v kostole a majú možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

      2. katechéta pustí tichú meditatívnu hudbu a úlohou žiakov je pomocou schémy spytovať si svedomie. Po ukončení práce žiaci sa s katechétom môžu pomodliť časť Žalmu 119,129-144 (príloha č. 4).

PRÍLOHY

Príloha č. 1
Lucie Bíla – Desatoro

Ten text má jenom deset vět
Kdo chce, ten může přemejšlet
Však né každýho jeho obsah chytí

Že je to návod praktický
A asi platí na vždycky
Rozhodně má širší využití

Nallelujah Nallelujah Nallelujah
Nallelujah Nallelujah Nallelujah

Těch deset bodů božích vět
By klidně mohlo spasit svět
Jenže pořád někde něco vázlo

Jak umíme se vymlouvat,
Já kdybych moh, tak já bych rád...
Jenže jsme už dávno zvyklí na zlo

nallelujah nallelujah nallelujah
nallelujah nallelujah nallelujah

A nemusíš znát kopce knih
A používat slovo hřích

Ber to jako recept na kulajdu
A nemusíš stát v kostele
A vzývat strážný anděle
I když já tam radši občas zajdu

nallelujah nallelujah nallelujah ...
nallelujah nallelujah nallelujah

Tak předně bysme neměli
Furt lízt do cizích postelí
A lhát a rvát se, i když se to nedá

A udávat svý sousedy
Mít chuť na jejich obědy
Taky je to ostuda, až běda

nallelujah nallelujah nallelujah ...
nallelujah nallelujah nallelujah

A možná si zas vzpomenout
Že moc práce je dušežrout
A že je dobrý sednout si a zpívat
A možná děti naučit
Že slabí mají právo žít
Vždyť už se na to vážně nedá dívat

Nallelujah nallelujah nallelujah
nallelujah nallelujah nallelujah


Príloha č. 2

Text spytovania svedomia:
Vo vzťahu k Bohu

Je Boh stredom môjho života? Pýtam sa Ho, čo očakáva odo mňa?
Verím poverám, horoskopom, talizmanom, šťastným číslam?
Pokúšam sa vyvolávať duchov, čarovať, veštiť?
Robím si vtipy zo svätých, z náboženských úkonov, z Bohu zasvätených osôb?
Modlím sa každé ráno i večer? Robím si večer spytovanie svedomia?
Modlím sa aj za potreby iných, za zosnulých, za Cirkev?
Chodím každú nedeľu a v prikázaný sviatok na sv. omšu? Prichádzam načas? Zúčastňujem sa jej aktívne: počúvam, modlím sa, spievam? Nepostávam vonku pred kostolom?
Ako svätím nedeľu? Nájdem si čas na Boha, na rodinu, na blížnych, oddychujem, prečítam si niečo s náboženskou tematikou?
Hanbím sa za Krista a za to, že som kresťan?
Vyslovujem meno Božie nadarmo?
Verím v Božiu dobrotu? Reptám na svoj život?
Snažím sa byť veselý a šíriť okolo seba nádej?
Vzdelávam sa v oblasti viery?

Vo vzťahu k sebe samému

Využívam dobre dary, ktoré mi dal Boh?
Ako využívam čas?
Neutekám pred mojimi povinnosťami (práca, štúdium, rodina, farnosť)?
Som umiernený v jedení, v obliekaní, v zábave?
Dbám o poriadok v mojom okolí: škola, ulica?
Nepremárnim veľa zbytočného času pri sledovaní TV, PC, internetu a počítačových hier?
Nezaoberám sa príliš sám sebou?
Nepodľahol som depresívnym náladám spojenými so sebavražednými myšlienkami?

Vo vzťahu k ostatným

Ako sa správam v rodine a k ostatným ľuďom? Vytváram dobré vzťahy?
Som vďačný rodičom za ich starostlivosť?
Nachádzam si čas porozprávať sa s rodičmi?
Poslúcham rodičov? Viem prijať aj to, keď mi niečo zakážu, alebo si urobím podľa seba?
Plním si povinnosti v domácnosti: upratovanie, pomoc v kuchyni, starostlivosť o súrodencov?
Prejavujem moju lásku k súrodencom, alebo sa s nimi len bijem a hádam?
Modlím sa za našu rodinu?
Som ochotný pomôcť iným?
Teším sa zo škody iného?
Som vzťahovačný, precitlivelý?
Viem ovládať svoj hnev, zlú náladu egoizmus?
Prechovávam v sebe nenávisť?
Som závistlivý, chamtivý?
Nadávam iným, alebo ich ponižujem slovami, prípadne aj skutkami?
Správam sa úctivo a láskavo ku starým ľuďom?
Trápim zvieratá?
Znášam trpezlivo námahy a utrpenie?
Chránim si zdravie a starám sa oň? Počas choroby som dodržiaval rady lekára, rodičov?
Dodržiavam základné hygienické návyky? Mám dostatok pohybu?
Obliekam sa tak, aby som si nepoškodzoval zdravie?
V piatok vykonám nejaký skutok pokánia: zrieknutie sa mäsa, sladkosti, návšteva chorého, sv. omša, čítanie si zo Svätého Písma?
Vyhýbam sa nečistým myšlienkam, rozhovorom, obrazom a gestám?
Robil som nečisté skutky sám so sebou (sebaukájanie), alebo s inými?
Nepoužívam moje telo, alebo iných, k vyhľadávaniu rozkoše?
Nepoužívam vulgárne slová, alebo slová s dvojitým významom?
Neobliekam sa vyzývavo? Bozkával som sa vášnivo?
Premárnil som peniaze na zbytočné veci?
Kradol som? Vrátil som ukradnutú, alebo nepoctivo získanú vec?
Vážim si jedlo? Nie som preberačný? Nevyhadzujem ho?
Cestujem na čierno?
Neničím cudzí, alebo verejný majetok písaním na stenu, lavicu alebo iným spôsobom?
Želal som niekomu zlo?
Mám pochopenie a ohľad na druhých? Som veľkodušný?
Viem odpustiť a poprosiť o odpustenie? Viem ďakovať?
Som zlomyseľný? Ohováram? Zvaľujem vinu na iných?
Chcem byť vždy centrom pozornosti?
Klamem? Z akého dôvodu: zo strachu, z nenávisti, zo zbabelosti, zo zvyku, aby som lepšie vyzeral?
Obviňujem nespravodlivo iných?
Viem sa zastať druhého?
Uchovám si pre seba zverené tajomstvo?
Odsudzujem iných kvôli ich oblečeniu, pôvodu, nedostatkom?
Viem sa podeliť o moje materiálne a duchovné dobrá s tými, čo ich nemajú?
Som úprimný? Som falošný, pokrytecký alebo sa len vyhováram?
Tvárim sa, že nevidím potrebu pomôcť iným?
http://mojsvet-myworld.blog.cz/1102/spytovanie-svedomie-pre-mladez


Príloha č. 3

Confiteor – vyznávam

Vyznávam všemohúcemu Bohu,
tebe jedinému, ktorý poznáš moje srdce
i moju minulosť,
ktorý jediný odpúšťaš hriechy,
ktorý jediný odnímaš moje bremeno
a ktorý dokážeš opäť napraviť,
čo som pokazil;
i vám bratia a sestry,
voči ktorým som sa prehrešil
a ktorí ste sa prehrešili voči mne,
vám, ktorí ste hriešnici podobne ako ja
a spolu so mnou voláte k Bohu;
že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami,
skutkami a a zanedbávaním dobrého –
že som zanedbával dobro, ktoré si mi chcel dať, Bože,
a ja som ho odmietol,
a že som konal zlo, na ktoré som sa nechal zviesť,
pretože sa zdalo nesmierne lákavé.
Moja vina,
ktorá sa nedá zakryť,
moja vina,
ku ktorej sa priznávam,
moja preveľká vina,
ktorá ma vzďaľuje od teba i od seba samého.
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých
a celú oslávenú Cirkev v nebi,
ktorá sa za nás modlí;
i vás, bratia a sestry,
ktorým už nechcem nič predstierať,
ktorých prosím o odpustenie a trpezlivosť
a s ktorými teraz stojím pred Bohom;
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu,
aby mi dal spoznať svoj pohľad na môj život
i pohľad mojich bratov a sestier,
aby som sa mu mohol vrhnúť do náručia so všetkým,
čo som vykonal a vytrpel,
aby mi odpustil všetko,
čím som sa previnil voči nemu,
voči blížnym a voči vlastnej dušu.
(Youcat Modlitba str. 110)


Príloha č. 4

Ž 119,129-144
Tvoje príkazy sú obdivuhodné,
preto ich zachovávam.
Výklad tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť.
Otváram ústa a dych naberám,
lebo túžim za tvojimi predpismi.
Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou,
ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Chráň ma pred ohováračmi
a budem zachovávať tvoje príkazy.
Vyjasni tvár nad svojím služobníkom
a nauč ma svojim ustanoveniam.
Potoky sĺz ronia moje oči,
že sa nezachováva tvoj zákon.
Pane, ty si spravodlivý
a správne sú tvoje rozsudky.
V spravodlivosti si vyniesol svoje prikázania
a v dokonalej pravdivosti.
Spaľuje ma horlivosť,
lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvoje slová.
Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni
a tvoj sluha ho miluje.
Mladučký som a opovrhovaný,
no nezabúdam na tvoje príkazy.
Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky
a tvoj zákon je číra pravda.
Keď ma postihne úzkosť a súženie,
potešenie nájdem v tvojich príkazoch.
Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky,
daj mi to pochopiť a budem žiť.


Spracovala: Klára Soľanová
pict_20141222094402rm4.jpg
 
Počet zobrazení: 1943x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT