DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473278
dnes :: 317     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4076     mesiac :: 20178
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Moja modlitba

Publikované :: 2014-12-18 14:24:07
Spracované z nesúťažných odpovedí žiakov na otázku: Aká je tvoja modlitba, podeľ sa o ňu so svojimi rovesníkmi, v piatom kole korešpondenčnej diecéznej súťaže Rok so Sedembolestnou.

      Svedectvá modlitieb žiakov sú ich vyznaním, že Ježiš a Mária kráčajú s nami životom, Boh a modlitba k nemu sú našou istotou a oporou, spolu s nimi prežívame radostné aj bolestné udalosti a v našom kresťanskom živote majú nezastupiteľné miesto.
      Nech sú teda povzbudením k modlitbe pre všetkých, ktorí to budú čítať a nádejou na ceste nasledovania Krista.

- sú ňou slová piesne od Krížika: Buď vôľa Tvoja (Lukáš, 4.B)
- moja obľúbená modlitba: ruženec a k anjelovi strážcovi (Jozef, 4.A)
- Moja modlitba je rozhovor. Hovorím mu o svojich problémoch a on mi pomáha. (Veronika, 1. B)
- Moja modlitba sa vzťahuje najmä na ľútosť a vďaku. Pokúšam sa modliť vlastnými slovami a pochopiť Božiu vôľu. ( Barbora, 6.A)
- Dôverný rozhovor s Bohom ako s Otcom, ktorý vždy vyslyší svoje dieťa, keď prosí o pomoc a silu v utrpení, vždy je tu pre mňa v každej chvíli. (Miriam, 4. A)
- Moja modlitba je prosebná a ďakovná. (Samuel, 5. r.)
- Každý deň sa prihováram k Bohu, či mi je zle alebo dobre, nikdy sa nezabúdam pomodliť. Rád sa modlím: Bože dobrý, Bože milý ... (Erik, 6. r. )
- Moja modlitba je požehnanie pre rodinu a blížnych. (Klaudia, 5. r.)
- Modlím sa za sestry, za rodičov, za kamarátov, za chorých a za kňazov. (Miroslava, 7. C)
- Bože, ďakujem ti za to, že máme strechu nad hlavou a máme čo jesť. Daj, aby deti v Afrike mali oblečenie, jedlo, dom, učebnice. (Patrícia, 6. B)
- Pane Ježišu, ďakujem, že mám pri sebe veľa ľudí, ktorí ma v ťažkých chvíľach podržia a pomôžu mi. Je veľa ľudí, ktorí ešte pomoc potrebujú a tak ťa prosím, pomôž im. Je mi ľúto, keď sa nahnevám a začnem byť ku niektorým ľuďom zlý. Odpusť mi a pomôž mi vytrvať vo viere. (Martin, 8. r.)
- Pane Ježišu, prosím ťa za moju rodinu, aby sme sa mali dobre, nemali žiadne nebezpečenstvo. Ďakujem ti za dnešný deň a všeličo iné. (Patrícia, 6. A)
- Ďakujem ti, Pane Bože, že som mohol stráviť príjemný deň s tebou a s priateľmi, ktorí ma obklopujú. Teším sa na ďalšie chvíle. (Adam, 8. B)
- Večer, keď idem spať tak sa pomodlím za rodinu, že sú zdraví, že ma majú radi a že som prežil tento deň ... (Štefan, 5. C)
- Je to rozhovor s Bohom, cítim sa byť prepojený s Bohom. Keď sa niečoho bojím, tak sa pomodlím a On je za mnou. (Tobiáš, 6. A)
- Modlím sa každý deň. (Karolína, 5. C)
- Najradšej sa modlím Otče náš, lebo ju nás učil Pán. (Mária, 5. C)
- Moja modlitba je prosebná a zároveň vďačebná. (Martin, 7. A)
- V radosti a úspechoch mu ďakujem. V starosti ho prosím. (Ivana, 6. r.)
- Modlitba ruženca, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, ruženec k Sedembolestnej. (Lenka, 8. B)
- Máme prosiť Ježiša o odpustenie hriechov. Povedať mu svoje potreby. Ďakovať mu. (Denisa, 6. A)
- Modlím sa rád. Je to čas, kedy sa môžem úzko porozprávať s Nebeským Ockom. Aj keď nemám dostatok času a modlím sa, on mi to 100-násobne vynahradí. Modlím sa jeden desiatok denne, občas Liturgiu hodín, je to super strávený čas a viem, že mi ho raz Boh splatí alebo splatil. Ďakujem Bohu, že sa môžeme slobodne modliť, nie som prenasledovaný za svoje vierovyznanie, že aj skrze modlitbu môžeme vojsť do neba. (Jozef, tercia)
- Prosím s dôverou o zdravie, pokoj v rodine, dobre známky. (Martina, 8. r.)
- V mojej modlitbe odprosujem nášho Nebeského Otca a prosím o odpustenie hriechov. (Nina, 8. C)
- Modlím sa každý deň, naučila ma to moja mama. (Ján, 5. C)
- Keď som šťastný, chválim ho, keď som smutný prosím, aby som bol šťastný. (Jakub, 6. r.)
- Rada sa modlím sama v súkromí bez rodičov, lebo ma vyrušujú. (Jana, 6. r.)
- Moja modlitba je prosba k Bohu. (Frederika, 9. B)
- Ďakujem za dnešný deň a o zajtrajší prosím. (Patrik, 5. A)
- Modlím sa, keď mi je ťažko, keď sa potrebujem s niekým porozprávať, keď mám pocit viny, keď sa chcem poďakovať. Modlím sa s úctou a dôverou každý deň vo všelijakom čase. (Žofia, 6. B)
- Modlím sa pravidelne, nemodlím sa ruženec, modlím sa k anjelovi strážcovi. (Dominik, 5. A)
- Pane Ježišu, ďakujem za všetky dary, ktoré nám dávaš každý deň. Ďakujem za dar života, pretože život je jedinečný a ja si ho chcem vychutnať naplno s Božou vôľou. (Lucia, 8. r.)
- Snažím sa uvažovať nad Božím slovom. (Patrícia, 7. A)
- Moja modlitba je niekedy spoločná, niekedy osobná, cez sv. omšu alebo prípravu na sv. spoveď. Niekedy sa modlím strelné modlitby, niekedy som nesústredená a niekedy sa zabudnem pomodliť. (Zuzana, 6. B)
- Pane Bože, daj, aby sme všetci boli múdri a šťastní.(Kristína, 8. r.)
- Ježišu, ďakujem ti, že si ma aj dnes ráno nezabudol zobudiť. Daj, aby som počas tohto dnešného dňa urobil aspoň jeden skutok, ktorý bude tebe na chválu a mne na spásu. A ty, Matka Božia, skry ma aj dnes pod svoj plášť. Amen. (Dávid, 5. r.)
- Moja modlitba závisí od toho, čo sa práve deje okolo mňa. (Adrián, 5. C)
- Milý Ježišu, daj, aby sa svet nezakladal len na klamstvách a zradách, ale na láske, porozumení a šťastí. Tento svet si stvoril ty a my sme ho pošpinili hriechmi. Daj, aby sme sa polepšili a naslúchali tebe. Amen. (Veronika, 8. r.)
- To, čo prežívam, mu hovorím najdôvernejšie vtedy, keď prijmem Pána v Eucharistii. Modlím sa a Ježiša vnímam ako priateľa, nemám rada dlhé modlitby, vtedy počúvam. Modlitba mi dáva silu, zbavuje ma strachu. Naučili ma ju rodičia a som im za to vďačná. (Katarína, 5. B)
- Rada čítam Sväté písmo, Evanjeliá, v ktorých spoznávam život Pána Ježiša. (Miriam, 8. B)
- Rozprávam sa s Bohom, prosím: Pane Bože, milujem ťa, nezabudni na mňa. (Martina, 6. B)
- Moja modlitba je rozprávanie sa s najlepším kamarátom alebo písanie tajného denníka. Modlitba mi dáva neustálu pomoc a podporu. V modlitbe si uvedomujem, aký je život krásny a pociťujem nevysvetliteľnú lásku. (Lucia, 7. A)
- Modlím sa za potreby našej rodiny, rada objavujem Krista v Eucharistii. (Janka, 8. B)
- ... v radosti, keď vyhráme futbalový zápas, ďakujem Bohu. Rád sa modlím Otče nás. (Marek, 6. r.)
- Moja modlitba je modlitba žiaka. Kľaknem si k posteli, prežehnám sa a modlím. Večer poďakujem za uplynulý deň, za úspech; ráno prosím o silu, aby som v zdraví a radosti prežila nový deň. (Nikola, 8. B)
- Prosím ťa, drahý Bože, aby náš nový prezident žil vo viere a spravodlivosti. (Andrea, 8. r.)
- Keď sa modlím, potrebujem ticho. Veľmi ťažko sa viem sústrediť, lebo v tej chvíli mi všetko možné chodí po mysli. V modlitbe mi pomáha jedna úžasná kamarátka, ktorá ma povzbudí vždy keď to potrebujem a odkedy som ju spoznala, ľahšie a rada sa modlím. (Mária, 7. A)
- Ďakujem ti, Pane Bože, za všetko, čo mi dávaš. Som šťastná, keď stojíš pri mne. Prosím ťa, daj chudobným jedlo a domov, chorým zdravie. Nech je vždy vo svete mier a šťastie. Amen. (Sarah, 8. r.)
- Modlím sa vlastnými slovami, najlepšie v kostole pred tvárou Pána. (Anna, 7. C)
- Moja modlitba je úprimná, venovaná Bohu, pevná a založená na viere, prosebná. (Tomáš, 7. A)

Ďalšie svedectvá modlitieb žiakov, ktoré môžeme využiť ako svedectvo modlitby v katechéze

- Pane, tvoja služobnica je síce unavená, ale aj tak sa s tebou bude naďalej zhovárať. Ďakujem, že som tento deň mohla prežiť s tebou v láske, aj keď miestami bolo pri mne zlo. Prosím ťa, ochraňuj ma pred všetkým zlom, ktoré je na tomto svete. Ďakujem ti za anjela strážneho – ak som ho už stratila – prosím, aby sa ku mne vrátil. Mám ťa veľmi rada a milujem ťa. Si môj najlepší kamarát. A ešte ťa prosím, aby som sa zajtra zobudila do ďalšieho dňa a prežila ho s tebou. Amen. (Veronika, 6. A)

- Pane, patrí ti chvála za všetky tvoje diela:
za stromy plné vtákov, týčiace sa až k oblakom.
Za farebne kvitnúce kvety, ktoré sú okrasou našej planéty.
Nádherné sú aj zvieratá malé i veľké, morské, lesné,
poľné aj ostatné pozemské.
Priezračná horská voda, ktorá tečie až do mora.
Podzemné naše krásy, na ktoré sú veľké ohlasy.
Krásne sú aj plesá – keď ich uzrie turista – duša mu zaplesá. (Monika, 7. r.)

- Každý deň sa pravidelne modlím, aby sa môj vzťah s Bohom stále prehlboval. Rozhovor s Bohom mi dáva silu žiť a čeliť všetkým problémom, robí ma silnejšou. Nie vždy dostanem to, čo žiadam, ale vždy dostanem dostatok síl, aby som prijala Božiu vôľu a stále viac ho milovala. Stále viac si uvedomujem, že cieľom modlitby nie je získať to čo chceme, ale naučiť sa prijať to, čo naozaj potrebujeme. Nie vždy sa dokážem sústrediť pri modlitbe, ale aj tak sa modlím, lebo môj vzťah s Bohom musí byť pravidelne vyživovaný modlitbou, v ktorej sa buduje moja dôvera v neho.
(Mária, 3. B)

- Moja modlitba väčšinou spočíva v tom, že Pána prosím, aby mi daroval čoraz väčšiu lásku k nemu a tá, aby sa ukazovala aj v láske k mojim blížnym, aby posilňoval moju vieru, aby nikdy neprestala rásť. Aby som vždy verila a cítila, že je vždy so mnou aj v ťažkých skúškach, aby mi odpustil, keď som v nich neobstala a prosím ho, aby som sa k nemu blížila aj odstraňovaním pokleskov. Som mu veľmi vďačná, lebo už niekoľkokrát mi pomohol, pozdvihol ma z mojich dlhodobých slabostí, hoci nie vtedy, keď som to čakala. Taktiež ho prosím, aby moja ľútosť bola vždy úprimná a aby sa blížila k tej dokonalej. Prosím ho, aby si moje srdce a srdcia mojich blízkych, ale aj srdcia tých, ktorí mi ublížili pritiahol k sebe a neopustil. Prosím ho ešte o veľa viac vecí, ale zároveň mu za veľa ďakujem. Moje modlitby sú väčšinou prosiace, lebo cítim, že sa Ježišovi ani zďaleka nepodobám, že Boha ani zďaleka nemilujem tak, ako by som mala a mohla. (Laura, sexta)

- Pre mňa je najdôležitejšie mať s Bohom osobný vzťah a práve preto sa s ním chcem rozprávať čo najviac. Mám rada aj modlitbu ruženca. Je to úžasný Máriin dar pre nás, pretože akokoľvek sa snažím, nikdy moja modlitba nie je úplne na 100 percent, no viem, že Mária mi pomôže a Bohu predloží 100 percentnú modlitbu, pričom ona doloží to, čo mi chýbalo. Taktiež veľmi rada spievam a hrám na gitare na Božiu slávu, je to pre mňa tiež určitý druh modlitby. Snažím sa o to, aby celý môj život bol modlitbou. A dúfam, že raz budem môcť spolu so sv. Pavlom povedať: Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. (Zuzana, sexta)

Je dôležité, aby sme vedeli využiť svedectvá žiakov, ktorých učíme a ktorí sú pred nami. Preto prinášame niekoľko návrhov na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny na náboženstve:

• ako motiváciu (pozvanie k modlitbe);
• ako prehĺbenie a formáciu (svedectvo rovesníkov, formovanie návyku pravidelnej modlitby);
• ako metodický materiál počas výkladu v téme: modlitba (dôvera, pomoc v ťažkostiach, poďakovanie Bohu a pod.);
• na vzbudenie záujmu žiakov, na aktivizáciu žiakov;
• ako úvahu a rozjímanie – možnosť uvažovania nad problémom modlitby dnes, prečo sa mladí (ne)modlia, čo im to dáva;
• v príprave na prijatie sviatosti birmovania;
• aj inak – na stretkách mladých, v náboženských krúžkoch, vo farskej katechéze.

Metodický postup:

1. variant

Učiteľ vyberie niektoré svedectvá modlitby a rozdá žiakom: v skupine, vo dvojiciach alebo jednotlivcom. Sú farebne rozlíšené a označujú spôsob práce s nimi.
Úlohou žiakov je :
• pozorne prečítať výroky,
• na základe textu charakterizovať, čo je modlitba,
• svedectva rozdeliť podľa toho, o akú modlitbu ide (chvály, vďaky, prosby, odprosenia),
- vyznačiť červenou obľúbené modlitby žiakov,
- vyznačiť žltou svedectvá žiakov, ktoré hovoria, že modlitba je rozhovor,
- vyznačiť modrou tie, ktoré predstavujú prosebnú modlitbu,
- vyznačiť zelenou modlitby vďaky,
- vyznačiť hnedou modlitby, v ktorých je ľútosť a odprosenie,
• vyjadriť svojimi slovami čo je podľa teba modlitba, ako ty vnímaš modlitbu,
• vyznačiť príslušnou farbou, aká je tvoja modlitba,
• porovnať svoje vyjadrenia o modlitbe so svedectvami žiakov,
• porovnať vyjadrenia s tým, čo o modlitbe hovorí Pán Ježiš vo Svätom písme,
• formulovať spoločný záver o modlitbe,
• urobiť rozhodnutie pre svoju modlitbu ( v čom sa možno zlepšiť).

Práca s textami Youcatu

Ak majú žiaci k dispozícii Youcat - Modlitby pre mladých (hnedý) – môžu svoje poznatky o modlitbe rozšíriť.

• vyhľadať: Malá škola modlitby (str. 12),
• prečítať si text podľa bodov,
• diskutovať o ňom (porovnať svoju modlitbu, svedectva modlitieb žiakov),
• urobiť si predsavzatie ako zlepšiť svoju modlitbu,
• pozvať niekoho k modlitbe, spoločne sa pomodliť v rodine, v škole,
• záver urobiť spoločne formou zhotovenie plagátu: Malá škola modlitby.

V Youcate pre mladých (žltý) – vyhľadať a zistiť:

• aká bola modlitba Abraháma,
• ako sa modlil Mojžiš,
• ako sa modlil Ježiš,
• ako sa modlila Mária,
• vyhľadať a odpísať citát o modlitbe, zdôvodniť výber,
• urobiť rozhodnutie pre seba, pre svoju modlitbu.

Variant 2:

Učiteľ dá žiakom rozdeleným do skupín, dvojíc alebo jednotlivcom časť textov, ktoré nie sú farebne zvýraznené. Úlohou žiakov je texty pozorne prečítať a naformulovať odpoveď na otázky:

• charakterizuj čo je modlitba,
• kedy sa modlíme,
• ku komu sa modlíme,
• za koho sa modlíme,
• čo nám dáva modlitba,
• koho v modlitbe oslavujeme,
• farebne rozlíš modlitbu chvály, vďaky, prosby a odprosenia,
• akou farbou by si označil svoju modlitbu,
• ktorá modlitba ti je najbližšia,
• napíš svoju vlastnú modlitbu,
• vytvoriť kartotéku modlitieb.

Práca s Youcatom

Ak máme k dispozícii Youcat – Modlitby pre mladých (hnedý) – môžeme pokračovať:
• vyhľadaj a prečítaj jednu modlitbu chvály, prosby, vďaky a odprosenia,
• vymysli názov obrazu, ktorý je na str.160 a prečítaj modlitbu sv. Bernarda,
• ku komu sa obracia a o čo prosí v modlitbe sv. Bernard?

V Youcate – Príprava na birmovku (oranžový) – vyhľadať:
• čo hovorí o modlitbe Matka Tereza a emeritný pápež Benedikt XVI. (str. 70)
• vytvor plagát o modlitbe (malá škola modlitby), ktorý bude zhrnutím učiva.

Uvedené varianty je možné obmieňať, prispôsobiť obsahu a téme, v ktorej ich možno využiť, ako aj veku a úrovni žiakov, ktorým materiál pripravujeme.


Spracovala. Božena Nemčíková
pict_20141218142330vy7.png
Zdroj: cestazivotom.eu
 
Počet zobrazení: 1493x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT