new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1707255
dnes :: 48     online :: 1
za posledný
týždeň :: 798     mesiac :: 3389
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Nedeľa 4. Júna 2023 :: Meniny má Lenka
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Rok sv. Martina
[späť]

Svätý Martin, ochranca chudobných /katechéza/

Publikované :: 2016-11-28 15:15:36
Katechézu s prvkami Lectio divina je možné použiť v rámci farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy.

Téma: Cirkev slabých
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Cieľ:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu Flp 2, 5-8; 2 Kor 8, 9 o dôležitosti aplikovať v živote kresťanské hodnoty - pomoc chudobným a slabším.                      
Afektívny: Živou vierou a skutkami lásky byť svedkami Božieho milosrdenstva vo svete. 
Obsahová línia: kerygmatická
Metódy: s prvkami Lectio divina
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, šatky rozličných farieb, papierová prilba, meč, malé sviece

ÚVOD

Privítanie, krátka modlitba.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Čítanie – biblického textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho).
 
Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa jeho chudobou obohatili. (2 Kor 8, 9)
Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. (Flp 2, 5-8)     

    Práca s textom:

    Všetci si sadneme do kruhu. Katechéta položí do stredu kartičky s kľúčovými slovami z textu (myslenie, Ježiš Kristus, božská prirodzenosť, rovnosť s Bohom, zrieknutie seba, prirodzenosť, sluha, podobný ľudom, človek, poníženosť, poslušnosť, smrť, kríž, bohatý, chudobný) tak, že text je otočený smerom dole a nevidieť ho. Kartičky sú poukladané v myšlienkovom slede podľa biblického textu. Katechéta môže vyzvať prvého žiaka, ktorý otočí kartičku, aby ju položil viditeľnou stranou na zem a na uvedené kľúčové slovo vymyslel vetu. Vyzve ďalšieho žiaka a ten na druhé slovo vymyslí ďalšiu vetu. Jednotlivé vety majú vytvárať myšlienkový a chronologický kontext. V závere prečítajú vytvorené rozprávanie a porovnajú ho s pôvodným biblickým textom, zdôvodnia odchýlky a vysvetlia pochopenie kľúčových slov.

2. Meditácia

    Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.
Pán  Ježiš  nás  učil  chudobe  celým  svojím  životom.  Prvý  príklad  nám  dal  už  v  Betleheme,  keď sa  narodil  v  chudobnej  maštali  a  uložený  bol  na  seno  do  jasličiek. Stal sa chudobným nie kvôli samotnej chudobe, ale – ako hovorí svätý Pavol – „aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“. Keď Pán Ježiš prišiel na zem a keď sa neskôr dal pokrstiť, neurobil to preto, že by musel robiť pokánie. Urobil to preto, aby bol s ľuďmi, ktorí potrebovali pomoc. Preto vzal na seba bremeno našich hriechov. Takto nás zachránil a vyslobodil z našej biedy. Apoštol Pavol nehovorí, že sme boli oslobodení Kristovým bohatstvom, ale jeho chudobou. Kristova chudoba je spôsob, akým nás miluje, keď sa stáva jedným z nás. Jeho chudoba spočíva v tom, že sa stal človekom a niesol naše slabosti a viny. Tým nám Pán Ježiš zjavil Božie milosrdenstvo. Podľa pápeža Františka je Kristova chudoba najväčším bohatstvom: Ježiš je bohatý svojím nekonečným spoliehaním sa na Nebeského Otca tým, že mu v každej chvíli dôveroval, vždy chcel plniť iba Božiu vôľu.   
    Kristus sa stáva chudobným vo sviatostiach, vo svojom slove a vo svojej Cirkvi, ktorá je ľudom chudobných. Dáva nám silu, aby sme dokázali  byť chudobní, a tak dosiahli nebeské kráľovstvo.

3. Aplikácia

    Poznáte príbeh chlapca, ktorý sa stal začiatkom roka v ďalekom Afganistane? Žije tam päťročný Murtaza, ktorý pochádza z chudobnej rodiny. Veľmi túžil mať futbalový dres svetoznámeho futbalistu Lionela Messiho. Keďže rodičia sú nezamestnaní, nemohli Murtazovi kúpiť naozajstnú kópiu dresu argentínskej futbalovej hviezdy. Preto chlapcovi vyrobil napodobeninu dresu jeho starší brat.

    Pri výrobe použil igelitovú nákupnú tašku, ktorej modré a biele pruhy pripomínajú dres argentínskeho národného tímu. Brat tiež napísal fixkou na „tričko“ Messiho meno a číslo desať, ktoré futbalista nosí. Fotografie malého Afganistanca obleteli celý svet a všimol si ich aj samotný Lionel Messi. Ten chlapcovi vzápätí poslal dva svoje originálne podpísané dresy.

    Niečo podobné môžeme čítať aj v životopise sv. Martina, ktorý je patrónom našej diecézy a je patrónom aj chudobných. Viete o jeho príbehu povedať viac? Necháme priestor na odpovede. Ak deti nepoznajú príbeh o sv. Martinovi, katechéta stručne ale výstižne predstaví jeho život.
    Aj my sme povolaní všímať si chudobu našich bratov a sestier a urobiť konkrétne kroky na jej zmiernenie. V chudobnom máme uvidieť Kristovu tvár. Keď milujeme chudobného a pomáhame mu, milujeme Krista a pomáhame Kristovi.
Sme povolaní nasledovať a napodobňovať Pána Ježiša, ktorý vyhľadával chudobných a hriešnikov ako pastier, ktorý s láskou hľadá stratenú ovečku.
    Adventné obdobie je vhodným časom na sebareflexiu. Je časom uvažovania nad tým, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou vlastnou chudobou.
 
Aktivita: Martin a žobrák

Prostredníctvom hry predstavíme svätého Martina ako človeka, ktorý ochotne pomáhal iným a tak prinášal radosť a svetlo do ich života. Usilovať sa konať tak ako Martin.
 
Sv. Martin bol človekom, ktorý ochotne pomáhal iným, a tak prinášal radosť a svetlo do ich života. Spoločne budeme prežívať udalosti z jeho života. Prostredníctvom hry na role zahráme príbeh svätého Martina. Učiteľ skladá šatku do formy brány.

Čo to môže byť? Deti premýšľajú a hovoria, čo vzniklo zo zloženej šatky a k čomu slúži brána.
Naša brána nás vedie do mesta. Keď cez ňu prejdeme, nájdeme sa uprostred mesta. Je v ňom veľa domov. Deti znázorňujú, že sú domom. Vstanú zo svojich miest, zdvihnú ruky a nimi znázorňujú strechy domov. Každé dieťa dostane ešte jednu šatku, rozličnej farby a zloží ju do tvaru domu.
Uprostred tých domov sa nachádza veľké námestie. Viete čo sa deje na takom námestí? Koho tam možno stretnúť? Deti hovoria o svojich predstavách, navzájom znázorňujú stretnutie ľudí na námestí a milo sa zvítajú: Ako som rád, že ťa vidím!
Zvítali ste sa navzájom, rozprávali ste sa medzi sebou. V takom meste sa však deje aj všeličo iné. Ale ako je to za bránami mesta? Deti rozprávajú a znázorňujú. 
Pred bránou mesta však leží žobrák. Je mu zima. Fúka studený vietor. Tento človek nenašiel v meste žiadne miesto na nocľah. Deti to znázorňujú a pritom hrajú postavu žobráka, ktorý sa opiera o barlu a vystiera k ľuďom svoju zmrznutú ruku. Náhle počuť, že niekto prichádza na koni. Prichádza silný, mladý vojak. Na svojom koni sedí hrdo. Deti vydávajú zvuk konských kopýt.
Ako vyzerá ten jazdec? Na hlave má prilbu, na pleciach červený plášť. Na zem položíme prilbu, plášť.
Vidieť ho už zďaleka. Pri sebe má aj meč. Položíme na zem prinesený meč.
Dostal ho od cisára, aby bránil svoju krajinu. Ten vojak sa volá Martin. Martinov kôň sa zastavuje pred žobrákom. Martin vytiahne meč a rozpolí svoj červený plášť na dve časti. Znázorňujeme to isté.
Jednu časť plášťa podá žobrákovi a niečo mu hovorí. Čo mu asi vraví? Deti povedia svoju predstavu.
Aj žobrák otvára svoje ústa a trasúcim hlasom niečo povie: Deti opäť povedia svoju predstavu.      
Martin položí plášť na plecia žobráka, poďakuje sa a pokračuje v ceste ďalej. Deti opäť vydávajú zvuky konských kopýt, ktorý postupne tíchne. Deti si navzájom dávajú na plecia červený plášť, zabalia sa do neho a hovoria slová poďakovania.

Martin ide domov. Svojho koníka zatvorí do stajne a ide spať. Má neobyčajný sen. Vidí pred sebou Ježiša, ktorý je zahalený do polovice plášťa, čo daroval žobrákovi. Ten človek, ktorému daroval svoj plášť, musel byť Ježiš. Martin premýšľa: to Ježiš potreboval môj plášť. Martin sa rozhodne. Už nechce byť vojakom. Chce slúžiť Ježišovi a pomáhať iným ľuďom. Zrieka sa aj svojej prilby i meča. Prilbu a meč kladieme na zem pri našej bráne do mesta. Položíme na zem šatku žltej farby a na ňu postavíme sviecu.
Martin pomohol nielen žobrákovi, ale aj mnohým ľuďom, bol pre nich svetlom. Prinášal radosť do sŕdc ľudí. Každé dieťa dostane do ruky zapálenú sviecu a položí ju na svoj dom a vyjadrí sa ako konkrétne môže robiť radosť a dobro druhým.
Tak ako Martin priniesol svetlo do domovov iných ľudí, tak robte aj vy a deľte sa s ním s inými. 

Na záver aktivity katechéta zdôrazní dôležitosť byť ochotný preukázať milosrdenstvo, pomoc a službu každému, kto to potrebuje.

4. Modlitba

Dobrý Bože, Martin pomohol mnohým ľuďom a stal sa pre nich svetlom. Daj aby sme aj my pomáhali naším bratom a sestrám, a tak sa pre nich stali svetlom života. Amen.
Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: Božia láska, milosrdenstvo, chudoba, skutky lásky, poďakovanie za... (Súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úryvok Blahoslavenstvá Mt 5,1-12).

5. Kontemplácia

Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Je dôležité, aby sme Božiemu slovu dovolili vstúpiť do nášho života, lebo má moc zmeniť náš život. Je to postupný proces, na ktorom je potrebné pracovať. Na základe posolstva Božieho slova sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosti, situácie, ktoré sme prežili. Postupne sa snažíme osvojiť si Boží pohľad, v ktorom môžeme objaviť Božie milosrdenstvo. Počas modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno-dve slová) z prečítaného úryvku alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. obraz sv. Martina ako sa delí o svoj plášť a pod.

ZÁVER

Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k čítaniu životopisov svätých, k sviatostnému životu - častému prijímaniu sviatosti zmierania (sv. spovede), sviatosti Oltárnej – Eucharistie, k  prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby v rodine, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti. Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC                                                                                                      
Biblia s aplikáciami pre život, sportky.sk
A. Kostelanský, M. Karasová: Inovatívne metódy náboženskej výchovy v predprimárnej a primárnej edukácii

Počet súborov na stiahnutie: 2
icon_picture.png
.png [88 kB]  Počet stiahnutí: 389x
icon_picture.png
.jpg [46 kB]  Počet stiahnutí: 351x
pict_20161128151519atf.jpg
Zdroj: Archív DKÚ
 
Počet zobrazení: 1886x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2023   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT