new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1693208
dnes :: 54     online :: 1
za posledný
týždeň :: 820     mesiac :: 3514
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Štvrtok 23. Marca 2023 :: Meniny má Adrián
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 3. rok
[späť]

3. Liturgické knihy - lekcionáre

Publikované :: 2016-07-11 08:32:35
    Slovo pre animátora: Pamätajme, že chlapci miništranti dorastajú do veku, kedy im môžeme čoraz viac dôverovať a dávať zodpovednejšie úlohy. Sloboda a zodpovednosť však idú ruka v ruke. Samozrejme, že k tomu patrí aj naša kontrola ich postupov. Alebo lepšie povedané, naše trpezlivé sprevádzanie ich činnosti. Počítame teda s tým, že už vedia vystupovať pred oltárom a nastal čas, aby sa vedeli obracať aj v sakristii. Čo tým myslíme? Nuž sakristia je akýmsi riadiacim centrom všetkých liturgických aktivít. Zo sakristie vychádzajú mnohé povely, ba tu vlastne začína ich miništrantská služba. Takže chlapci majú poslúžiť už tu.
    A ako sme sa už zmienili, chlapcov chceme urobiť „sebestačnými“, teda schopnými okolo Svätej omše všetko zvládnuť. Aj jej prípravu. Nuž a s tým súvisí poznanie liturgických kníh, matérie, ktorá sa používa pri Svätej omši, nastavenie techniky rôzneho typu, príprava oltára, atd. Musíme na to však ísť postupne a systematicky. Veľa vecí už poznajú, ale ďalšie sú pred nimi. Dnes ich chceme naučiť narábať s lekcionármi. Nuž ale ak by sa vám zdala téma príliš obšírna, dá sa použiť aj na dve stretnutia. To si už zvážte sami.

    Cieľom je predstaviť miništrantom lekcionáre a uviesť ich do prípravy liturgických čítaní na daný deň.

    Metodika: Lekcia z lekcionárov
    Materiál: Sväté písmo, papier, perá, lekcionáre rôzneho typu.

    Príbeh na úvod. Japonský cisár Taiko Sama nemal rád kresťanov. Ich statočný život pôsobil na cisársky dvor vyrušujúco. Mnohí z cisárových ľudí sa cítili ohrození, pretože sa pod vplyvom kresťanstva ukázali ako nemravní ľudia. Cisár mal proti kresťanom aj iné argumenty a preto ich začal kruto prenasledovať. V roku 1596 v meste Nagasaki dal popraviť dvadsaťdeväť kresťanov. Medzi odsúdenými boli aj traja chlapci miništranti. Volali sa Ľudovít, Tomáš a Anton. Rozsudok smrti znel: „Ukrižovať!“ Chlapci však všetko znášali hrdinsky. S Tomášom dokonca ukrižovali aj jeho otca. Ich matka z diaľky videla koniec ich života a so slzami v očiach hovorila: „Bože, ty si mi ich dal. Ja ti ich ochotne vraciam.“
    Veríme, že o niekoľko minút už boli miništranti a všetci mučeníci v nebi pri Pánu Ježišovi. Odkiaľ však brali títo veriaci takúto úžasnú silu? Bez pochybností môžeme povedať, že svoju odvahu a výdrž vo dobrom opierali o Božie slovo a Eucharistiu. O vieru v dobrotivého Otca, ktorý síce dopustil, že chvíľku trpeli, ale potom už celú večnosť boli pri ňom v raji.

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Chlapci, aby sme aj my vedeli čerpať energiu z Božieho slova a Sviatostného Pána Ježiša, musíme ich vedieť dobre prežívať. A aby sme ich dobre prežívali, musíme sa na to dobre pripraviť. A práve vo Svätej omši je priestor, ako občerstviť svoje duše. Nuž ale musíme sa na ňu dobre pripraviť. O tom bude dnes reč.
    Ako istotne viete, Svätá omša má dve veľké časti: Bohoslužbu slova a Bohoslužbu obety. Niekedy sa hovorí, že sa vo Svätej omši schádzame okolo stola Slova a okolo a stola Eucharistického pokrmu. Tým prvým stolom je ambón a druhým oltár. Na prvom sa ako pokrm podáva Božie Slovo a na druhom je pokrmom Telo Kristovo - Eucharistický Kristus. Obrazne môžeme povedať, že počas Svätej omše sa posilníme jedným aj druhým. Nesmieme však zabúdať, že za týmto nebeským pokrmom je sám Duch Svätý, ktorý nám pomáha veci takto duchovne vnímať. My sa dnes ideme viac venovať Bohoslužbe Slova a tomu, ako pripraviť zodpovedajúce čítania, ktoré sa počas nej prednesú. (Animátor si pripraví lekcionár a začne názorne prezentovať svoj nasledujúci výklad poukázaním na jednotlivé lekcionáre, lekcie, ich usporiadanie.)
    Aby sme si pripomenuli všetky najdôležitejšie časti z Dejín spásy, zodpovední v Cirkvi pripravili na každú Svätú omšu čítanie zo Svätého písma. Čítania sú rôzne a sú zo Starého aj Nového zákona. Skúste sa rozpamätať, že vo všedný deň je to prvé čítanie, žalm a evanjelium. Na slávnosti, v nedele a prikázané sviatky je pridané aj druhé čítanie. Nuž a aby pred oltárom nebol chaos a nehľadali sme vo Svätom písme príslušné texty, čítania na jednotlivý deň sú pri sebe a sú usporiadané v knihe, ktorú nazývame Lekcionár. Tento názov môžeme preložiť aj ako „súhrn lekcii“. Nuž a lekciou zase nazývame jednotlivé state, úryvky, odseky textu. Preto keď sa ťa niekto opýta: „Budeš čítať prvú lekciu?“ neupadni do paniky ale pokojne odpovedz: „Som k dispozícii.“ Alebo: „Nie, dnes som indisponovaný.“

    Teória okolo čítania vo Svätej omši ešte neskončila. My už vieme, že Liturgický rok má svoje obdobia. Je vynikajúce, že sa v týchto obdobiach čítajú zodpovedajúce texty z Písma, ktoré súvisia s udalosťami v tomto období. Nuž a opäť z praktických dôvodov sú tieto texty usporiadané v rôznych lekcionároch. (Animátor môže opäť zobrať do rúk lekcionáre a názorne ukazovať to, čom hovorí.) A tak máme lekcionáre na:

Nedele. (Lekcionár číslo I.)
Ferie v Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období. (Lekcionár číslo II.)
Cezročné obdobie. (Lekcionáre číslo III a IV.)
Rozličné príležitosti. (Lekcionár číslo V.)

    Aktivita s lekcionármi: Všimnime si tieto lekcionáre trochu zbližša. Upozorňujeme však dopredu, že lekcionáre môžu byť usporiadané aj inak. Napríklad nedeľné čítania z roku A, B, či C môžu byť v troch oddelených lekcionároch. A v cudzine to môže byť ešte trochu inak. Nech vás to neprekvapí, všade sa osvedčila iná prax. Nuž ale na Slovensku je to predovšetkým tak, ako sa uvádza nižšie. Tak poďme na to a predstavme si naše lekcionáre! (Animátor vysvetľuje a stále sa snaží aj názorne ukazovať v lekcionároch obsah prednášajúcej témy. Prednáška by sa dala dobre zvládnuť aj za pomoci prezentácie. K tomu je však potrebné vopred pripraviť patričné technické zabezpečenie.)

    Lekcionár číslo I. Sú v ňom nedeľné čítania, ktoré majú trojročný cyklus. Cudzie slovo „cyklus“ znamená, že sa opakujú. Toto opakovanie nastáva po troch rokoch. Nuž a roky sa označujú písmenami A, B, C. Je to z praktického dôvodu, aby liturgické čítania boli pestré a aby sme sa tak dozvedeli čo najviac zo Svätého písma. Zmena v rokoch A, B či C nastáva vždy začiatkom adventu.
    Lekcionár číslo II. Sú v ňom čítania na ferie v Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období. Stretávame sa tu zase s cudzím slovom „feria“. Označuje deň v Liturgickom kalendári (období), v ktorom sa nič „mimoriadne“ nekoná. Na takto označený deň nepripadá nijaký mimoriadny sviatok. Slávi sa „len“ dané obdobie a čítajú sa príslušné texty, ktoré súvisia s daným liturgickým obdobím.
    Lekcionáre číslo III a IV. Používajú sa v Období cez rok majú dve varianty: Prvý a druhý cyklus. Čo to znamená? Nuž len to, že každý druhý rok sa v Období cez rok strieda lekcionár. Sú teda aj dve varianty liturgických textov. Prečo takáto komplikácia? Nie, vôbec nejde o komplikáciu, ale o prezieravý ťah, aby sa nám čítania často neopakovali. Veď je toľko krásnych miest v Písme, ktoré treba ľuďom priblížiť, však?
    Lekcionár číslo V. Obsahuje čítania na Sväté omše pri vysluhovaní sviatostí (napríklad pri krste detí, dospelých; pri sviatosti birmovania; pri udelení sviatosti kňazstva; pri uzatváraní sviatosti manželstva; pri pomazaní chorých;) a svätenín (napríklad pri posviacke kostola alebo oltára; pri požehnaní kalicha;). Obsahuje tiež čítania pri Svätých omšiach za rozličné potreby, čítania pre votívne omše a pre omše za zosnulých. Môžeme mu dať taký náš pomocný názov, že je to „špeciálny“ lekcionár.

    Nuž a povieme si: „Už je teórie okolo lekcionárov koniec?“ Veruže nie! Chlapci, dobre viete, že počas roka slávime rôzne slávnosti, sviatky, spomienky na svätcov. A tí mali rôzne poslanie, napríklad ako: apoštoli, mučeníci, pastieri veriacich, učitelia cirkvi, rehoľníci či svätí muži a ženy... Je preto vhodné, aby mali svoje vlastné čítania, ktoré sú blízke ich životu. A je tomu ozaj tak. Vhodné texty nájdete v danom lekcionári v druhej časti knihy. Ale! Mnohé tieto sviatky spadajú na konkrétny dátum. Preto sú vzadu v lekcionári rozdelené čítania podľa dátumu. Teda podľa mesiaca a dňa. Ak majú svätci či udalosti čítanie „vlastné“, čítame ich. Ak nie, môžeme zobrať čítania aj zo dňa.

    Ďalšie aktivity na stretnutie. 1. Vyššie uvedený text vyzerá skoro hrozivo. Možno máte na jazyku: „Kto sa v tom má vyznať?“ Ale je to pomerne jednoduché. Len si to treba osvojiť a prakticky precvičiť. Ako pomôcka nám poslúži to, že každé obdobie sa delí na týždne a týždne na patričné dni. Preto máme kvôli rýchlej navigácii v Lekcionári navrchu napísané: Druhý veľkonočný týždeň, sobota. Alebo: Šestnásty týždeň v Cezročnom období, štvrtok, ale 20. Nedeľa v období cez rok, alebo úplne niečo iné. Všetky tieto naše úvahy zhrňme do odporúčaní, ako pripraviť čítania na Svätú omšu.

Príprava liturgických čítaní na Svätú omšu mimo nedieľ. Je nutné vedieť:
Či je prvý rok, alebo druhý. (Volím patričný lekcionár.)
Aké je Liturgické obdobie. (Advent, pôst, cezročné obdobie,... Volím patričný lekcionár.)
Aký je týždeň v tomto období. (V lekcionári hľadám zodpovedajúci týždeň.)
Aký deň práve beží. (V lekcionári hľadám zodpovedajúci deň.)
Či je v ten deň nejaká slávnosť, sviatok, spomienka na svätca, alebo... (Ak áno, v lekcionári hľadám čítania, ktoré sú na zodpovedajúcom mieste. Väčšinou je to v zadnej časti lekcionára.)

Príprava liturgických čítaní na Svätú omšu v nedeľu. Je nutné vedieť:
Aký ročný cyklus čítaní práve beží. (A, B, alebo C?)
Aké je Liturgické obdobie.
Ktorá je nedeľa v danom období.
Či na túto nedeľu nepripadá nejaká špeciálna slávnosť. (Ak áno, v nedeľnom lekcionári hľadám čítania, ktoré sú na zodpovedajúcom mieste. Väčšinou je to v zadnej časti lekcionára.)

    Ako ďalšiu aktivitu na dnešné stretnutie navrhujem prepísať tieto postupy a vyvesiť ich na miništrantskú nástenku, prípadne ich napísať ako pomocný text na čistý papier. Potom ich môžeme rozmnožiť a vložiť do každého lekcionára. Kým sa to chlapci nenaučia.
2. Poprezerajte si lekcionáre a všimnite si, ako sú stavané, kde sa nachádzajú čítania na všedný deň, kde na sviatky, na spomienku na svätcov. Potom si tiež nájdite, kde sa v knihe nachádza obsah. Ten v krízových situáciách veľmi pomôže. Ušetrite čas a nedôjde k bezmyšlienkovitému listovaniu. 3. Precvičte sa v príprave čítaní na ľubovoľný deň. Urobte to tak, že vedúci zadá úlohu: „Priprav mi čítania na utorok v siedmom týždni v cezročnom období.“ Potom zadá zase iný dátum. Hľadanie môže byť realizované aj ako súťaž, pričom sa chlapcom meria čas. Ten, kto nájde čítanie prvý, má bod. Súťažiť môžeme napríklad do piatich bodov. 4. Teraz môžeme vidieť, ako je dobré, že sme si prebrali teóriu okolo Liturgického roku, čo kedy v ňom nasleduje, čo sa v ňom slávi a tak ďalej. Ono to s liturgickým čítaním veľmi súvisí. Nuž ale ak vám to všetko z hlavy vyfučalo, nájdite si príslušnú tému z druhého ročníka formácie miništrantov a zopakujte si ju. Čo chvíľa budete v problematike doma.

    Predsavzatie: Nájsť si chvíľku a v pokoji si sám prelistovať niekoľko rôznych lekcionárov, aby ste mali v tom jasno.
Príbeh: Rím má nesmierne veľa cenných kultúrnych pamiatok. A vždy keď bola vojna, všetci tŕpli, či nedôjde ku katastrofe a či pamiatky nebudú zničené. Tak tomu bolo aj počas Druhej svetovej vojny.
    V jej konci Nemci obsadili Rím a spojenci ich chceli z mesta vyhnať. Pozemný útok malo predchádzať masívne bombardovanie. Proti tomu sa veľmi intenzívne zasadil sám Svätý otec Pius XII. Znepriatelené vojska mu prisľúbili zdržanlivosť, ale aj tak niekoľko bômb zasiahlo Vatikán. Bolo to 5. Novembra 1944. Našťastie pri bombardovaní nikto nezomrel a neboli zasiahnuté ani najväčšie pamiatky ako Chrám svätého Petra či Vatikánske múzea. Svätý otec pokračoval vo vyjednávaní so všetkými vojenskými stranami a dostal prísľub, že sa bombardovanie ani boje v uliciach Ríma už neuskutočnia. A tak sa nakoniec aj stalo.
    Na odstraňovanie vojnových trosiek prišlo niekoľko tisíc mladých ľudí. Pápež Pius XII ich srdečne privítal a potom rukou ukázal na Baziliku svätého Petra: „Keby ste niekedy videli ruiny tohto krásneho chrámu, na ktorý sme my kresťania hrdí, zapamätajte si, že to nebude koniec Cirkvi, ale iba zrúcanina krásneho chrámu. Pretože Cirkev, to ste vy všetci spolu a každý z vás osobitne.“
   
    Chlapci, pravdu povedal tento múdry pápež. My sme chrámom Ducha Svätého. V nás chce žiť Kristus. Sily zvonka nás nepremôžu. Ublížiť nám však môže neporiadok v našom vnútri. Chaos v našich myšlienkach, rozhodnutiach a úkonoch. Povrchnosť pri počúvaní Božieho slova. Nepripravenosť v liturgii. A práve dnes sme sa touto témou tomu všetkému chceli vyhnúť. Išlo nám o to, ako pripraviť Liturgické čítania, aby nedošlo k hromadnému chaosu počas Svätej omše. Dúfam, že ste si to zobrali k srdcu. Lebo krásnym a plynulým čítaním Písma budujete Božie kráľovstvo nielen v sebe ale aj v ľuďoch, ktorí vás počúvajú.

pict_20160711084111fl9.jpg
 
Počet zobrazení: 1610x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2023   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT