new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1693203
dnes :: 49     online :: 1
za posledný
týždeň :: 815     mesiac :: 3509
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Štvrtok 23. Marca 2023 :: Meniny má Adrián
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 3. rok
[späť]

4. Liturgické knihy – Misál /prvá časť/

Publikované :: 2016-07-08 14:24:20
    Ak chceme dosiahnuť, aby boli miništranti schopní samostatne fungovať, pripraviť všetky veci na Svätú omšu a zvládnuť aj iné úlohy, musíme ísť na to systematicky a poučiť ich o všetkom, čo k tomu potrebujú vedieť. Nuž a samozrejme, že to žiada aj prax. Minule sme sa venovali lekcionárom, dnes si ideme predstaviť misál. Žiaľ, tento pripraviť nevedia miništranti ani po dlhých rokoch miništrovania. Nie je to ťažké, ale žiada si to mať vedomosti z viacerých oblastí a zároveň ich vedieť spojiť – použiť. Čo teda hlavne k tomu potrebujú? Znalosti o Liturgickom roku ako aj vedomosti o štruktúre Svätej omše. Tieto témy sme však už „absolvovali“, takže ideme ďalej. Ak by to však chlapcom robilo problém, treba si to zopakovať. Dnes si predstavíme misál, opíšeme niečo z jeho histórie a v praktickej časti ho skúsime „transportovať“ do presbytéria. Chlapcom ponúkneme možnosť spraviť prvý diel jeho prezentácie. Téma okolo misála je veľmi obsiahla a istotne nám zaberie viacero stretnutí. Nevadí. Nič sa nedá robiť. Tak či tak ho musíme ovládať.

    Cieľom je predstaviť misál ako jednu zo základných liturgických kníh potrebných k slúženiu Svätej omše.

    Metodika: Dotkni sa knihy, ktorú poznajú miništranti všade vo svete
    Materiál: Sväté písmo, papier, perá, misál. (Ak je ich viac, je to výhodnejšie pre názorné ukážky.)

    Príbeh na úvod: Starší duchovný otec sa ocitol v strede miništrantov. Chlapci si ho pozvali
medzi seba a usadili ho do „kresla pre hosťa“. Išlo o aktivitu, v ktorej si raz do mesiaca
zvykli niekoho pozvať medzi seba, aby dostali rady i povzbudenie do života. Páter sa ujal
slova a nakrátko sa predstavil. Potom zmĺkol a odkašľal si. Jeho šediny mu zdobili pokojnú
múdru tvár. No miništrant Peter mu nedoprial dlhý odpočinok a spýtal sa ho:
„Počul som, že ste boli niekoľko rokov v base a predsa ste tam slúžili Svätú omšu. To sa
dalo?“
    „Nuž najdôležitejšie bolo získať matériu – víno a nekvasený chlieb. A keď sa mi to podarilo,
urobil som si malý kalich z pohárika a paténu z časti konzervy. Potom som si našiel vhodný
čas a miesto v cele, aby ma z pozície strážnika nebolo úplne vidno a išlo to.“
„A čo liturgické texty?“ spýtal sa ďalší miništrant Ivo.
„Nuž niektoré časti Svätého písma som vedel naspamäť a tak isto aj najdôležitejšie časti
misála. Vtedy bol ešte písaný po latinsky.“ Odpovedal skromne páter a opäť sa odmlčal. Ale
ticho prerušili prekvapené výkriky prítomných miništrantov:
„Čo? Vy ste vedeli misál naspamäť? A po latinsky?“
„No nie celý. Ale to, čo som potreboval k slúženiu Svätej omše, to som vedel.“ Dopovedal
svoj príbeh duchovný otec a chlapci nevychádzali z údivu. V priebehu ďalšej rozpravy sa
dozvedeli ďalšie zaujímavé informácie o komunistickom prenasledovaní kňazov. Obdivovali
ich vernosť Pánu Ježišovi i to ako boli vo väzení vynachádzaví a dokázali aj tam slúžiť Svätú
omšu. Dalo sa to aj vďaka tomu, že ovládali naspamäť jej posvätné texty.
Oni ich vedeli naspamäť, miništranti dnešných čias by mali vedieť aspoň v nich správne listovať. Poďme na to.

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Chlapci misál istotne hneď spoznáte, pretože je to zvyčajne tá najväčšia, najhrubšia a najťažšia kniha, ktorá sa v kostole nachádza a pri Svätej omši používa. Ak by vám padla na nohu, mohla by vám ju aj zlomiť! Prečo je taká ťažká?
Nuž lebo musí spĺňať viacero podmienok, ktoré jej „pridávajú“ na váhe. Duchovnej i hmotnej. Tak si povedzme o nej základné údaje:

1. Obsahuje všetky liturgické modlitby na celý Liturgický rok.
2. Sleduje a sprevádza každú časť Svätej omše.
3. Sú v nej všetky liturgické smernice a pokyny. Teda v tejto knihe je uvedené všetko, čo treba pri jednotlivých slávnostiach či pri jednotlivých úkonoch počas týchto slávnosti robiť. No nielen to! Je tam aj zaznamenané, ako to treba robiť.
4. Kniha je logicky skĺbená a v praxi ľahko ovládateľná. Preto usporiadanie modlitieb je priehľadné, aby sa v knihe dalo ľahko orientovať.
5. Jednotlivé obdobia Liturgického roku sú vhodne oddelené.
6. Na knihu sú kladené aj vysoké estetické požiadavky: Písmena musia byť dostatočné veľké, aby sa dalo z nej dobre čítať.
7. Jednotlivé stránky misála musia byť z kvalitného papiera, aby sa kniha raz dva nezamastila.
8. Stránky musia byť spolu dobre zošité, aby nelietali krížom krážom a nerobili neliturgický chaos.
9. Obal knihy musí byť pevný. Misál je kniha, ktorá by mala vydržať aj niekoľko desiatok rokov a je dôležité, aby sa rýchlo nerozsypala.
10. Nuž a tak sa nečudujme, že počet strán tejto knihy sa blíži k číslu 1300 a váha tej našej sa blíži skoro k piatim kilám.

Krátka história jednej knihy. (Pokračujeme v čítaní textu, ale môžeme mať tieto informácie aj v „malíčku“ a prezentovať ich z hlavy.) A ako vôbec misál vznikol a ako sa vyvíjal? Nuž v začiatku sa pri slávení Svätej omše používali improvizované texty. Slová premenenia však boli už od začiatku jasné a presne definované. Sú uvedené v evanjeliách a aj v Skutkoch apoštolov. Prvý historik Cirkvi, svätý Lukáš nám ich tu dôkladne zapísal.
    Texty používané počas Svätých omší sa čoskoro zjednocovali a vytvárali sa z nich tematické zväzky. Boli v nich modlitby, liturgické čítania na jednotlivé dni ba aj liturgické pokyny na slúženie Svätej omše. Postupom času v Cirkvi na Západe prevládol Rímsky obrad. Termín môžeme vysvetliť, že išlo o Rímsky spôsob slávenia Svätej omše. Tieto rímske predpisy na slúženie Svätej omše sa dostali aj do liturgických kníh. A tak spomínané liturgické zväzky sa časom dali do jednej knihy. Po Tridentskom koncile (1545-1563) dostala názov Rímsky misál. (Missale Romanum). Slovo misál je odvodené od slova missa (omša). (Takže by sme titul tejto knihy hádam mohli preložiť aj ako Rímska omša.) Od roku 1570 sa stal záväzným pre celú Rímsko-katolícku Cirkev. Tento Misál sa prakticky používal bez zmeny 400 rokov.
    Na Druhom Vatikánskom koncile (1962-1965) sa mnohé liturgické slávenia i štruktúra Svätej omše upravili. Samozrejme, že to podstatné, to nemenné tam zostalo. No niektoré časti sa upravili najmä takým spôsobom, aby slávenie bolo zrozumiteľnejšie, prehľadnejšie a aby sa do Svätej omše mohli omnoho viac zapojiť aj prítomní ľudia. Biblické čítania sa oddelili a vznikli lekcionáre. A tak v roku 1970 je na svete nový, obnovený Rímsky misál. Jeho podoba je taká, ako ju poznáte dnes aj vy.

    Aktivita na stretnutie: (Je veľmi dôležité, aby ste misál prítomným chlapcom osobne prezentovali. Možno je vhodné prečítať im aj niektoré úvodné odporúčania a texty od rôznych liturgických komisii. Posúďte podľa vzniklej situácie.) Chlapcov v krátkosti oboznámime. Nejdeme ešte do hĺbky, ale iba tak „zvonku“, podľa vyššie uvedených bodov. Nuž a potom prejdeme na praktické témy - ako sa s ním narába. Môžu si ho poťažkať, poobzerať či odniesť do presbytéria. Oboznámime ich, že tesne pred Svätou omšou je väčšinou umiestnený na abaku a na oltár sa prináša až pri príprave obetných darov. Ak sa používa pod misál aj podnos, tak sa učíme, ako sa s ním narába – ako sa rozkladá, skladá, upravuje uhol sklonu. Dbáme pri tom, aby sa neurobil hrmot.
    Miništrantov poučíme ako dávať misál na podnos, aby ten nespadol a neurobil ďalší rachot a tiež si precvičíme, ako sa má kniha otočiť ku kňazovi. Veľmi dôležité je pri tom nezhodiť oltárne sviece, neprevrátiť kalich a nepokrčiť oltárnu plachtu. To znamená, že chlapci musia mať dostatok sily, aby zdvihli podnos aj s knihou.
    V misáli sú aj záložky, šnúrky a iné pomôcky na označenie miesta príslušného textu. To je veľmi dôležité kvôli plynulému prechodu od textu k textu. Zvýrazníme, že musíme dať pozor, aby sme pri manipulácii s misálom neumastili špinavými rukami jeho stránky. Iná riadna galiba nastane, ak roztrhneme knižné šnúrky alebo záložky po bokoch misála. Nuž a veľmi nepríjemné je, ak prudkými ťahmi roztrhnem stránku knihy. Dajte na to pozor a buďte jemní. Takéto silné ťahy robia drevorubači a nie miništranti pri oltári.

    Ďalšie aktivity na stretnutie. 1. Veľkú pozornosť venujeme aj odloženiu misála na určené miesto. Zvykne sa to robiť vo vhodnom čase po Svätej omši. A kedy ten čas nastane? Pravidlo je jednoduché: Aby sme nerušili ďakovnú modlitbu veriacich. S misálom narábame opatrne, dbáme, aby nebol pokrčený, obliaty, zavoskovaný či inou miništrantskou a živelnou pohromou zasiahnuteľný. 2. Chlapci v tomto veku sú už dostatočne technicky zdatní a tak im istotne nebude problém urobiť projekt na predstavenie základných údajov o Rímskom misáli. Prezentácia môže mať viac dielov. Sleduje sa v nich prebratý text v danej téme. Môžu k tomu použiť fotoaparáty, mobily, počítače, internet, obrázky... Výsledná práca môže byť v elektronickej podobe, alebo aj v printovej – tlačiarenskej forme. Projekt môžete robiť všetci naraz, alebo ak je vás väčší počet, tak sa môžu miništranti rozdeliť do skupín. Víťazný práca sa môže prezentovať na nástenke alebo na inom vhodnom mieste. 3. Zachovalosť liturgických kníh (najmä lekcionárov a misála) veľmi napovedá aký je vzťah v tej ktorej farnosti k posvätným veciam. Ako je to u vás? Nepotrebovali by vaše knihy menšiu rekonštrukciu? Ak áno, nevezmite iniciatívu celkom do vlastných rúk, ale skúste o tom prehodiť pár slov najprv s kostolníkom a potom aj s „vyššou“ inštanciou. 4. Urobte si rozhovor o danej téme a o tom, ako na vás pôsobí misál a narábanie s ním.

    Predsavzatie: Nájsť si čas a osobne sa trochu venovať misálu.
Príbeh. Istotne viete, že v stredoveku boli obľúbené rytierske súboje. Mladíci skúšali v nich svoju odvahu, sebaovládanie, silu, česť ako aj iné chlapské vlastnosti. V mnohých súbojoch išlo len o súťaživosť, prestíž či slávu. Ale niekedy sa stalo aj to, že súboje boli na život a na smrť. Príčinou týchto strašných zápasov bola urážka, zrada, či iné vážne či menej vážne dôvody. Bojujúce strany si tak riešili svoje spory. Cirkev s tým nesúhlasila a hlásala filozofiu odpustenia a zmierenia. No bojachtiví kohúti sa súbojov nechceli vzdať. Súboje sa vyvíjali s časom a keď boli na svete pištole, tak ľudia po sebe aj strieľali. Dokonca si k tomu brali svedkov, sekundantov. Nuž musíme konštatovať, že mnohé tieto súboje sa skončili aj smrťou. V Nemecku sa istý známy spisovateľ a básnik dostal do sporu s akýmsi šľachticom. Pourážali sa a keď nenávisť neprestávala, zaznelo: „Vyriešme to súbojom.“ „Súhlasím,“ odpovedal básnik. „Akú zbraň navrhujete?“ „Pištole.“ Poponáhľal sa s návrhom protivník.
    Na úsvite sa nepriatelia stretli na odľahlom mieste. Postavili sa chrbtom k sebe a svedkovia dali povel: „Teraz.“ Účastníci súboja kráčali desať krokov, obrátili sa namierili a... Spisovateľ vystreli prvýl, ale netrafil. No ďalšiu strelu už nemal. Nepriateľ zacielil a vyšla rána. Básnikom to až tak trhlo. Dostal zásah. Ale čo to. Nepadol na zem i keď bol veľmi bledý. Siahol rukou na prsia, potom do náprsného vrecka a tvár sa mu vyjasnila. Bola tam peňaženka s veľkým počtom bankoviek . Guľku uviazla v nich. Spisovateľ sa zmohol iba na jedinú vetu: „To boli najlepšie uložené peniaze v mojom živote.“ Potom podišiel k sokovi a podal mu ruku. „Odpusť, nekonal som múdro.“ A nepriatelia sa zmierili.

    Nuž a my môžeme urobiť z tohto príbehu jedno nesmierne dôležité ponaučenie. Čo nosíš pri svojom srdci, aby si odolal streľbe zlého? Aké hodnoty nosíš pri svojom srdci, aby si bol ochránený od útoku zlého? Je to Písmo? Alebo modlitby z misála? Len ty vieš, len ty vieš...
pict_20160708143459yfi.jpg
 
Počet zobrazení: 2415x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2023   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT