new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1752609
dnes :: 68     online :: 1
za posledný
týždeň :: 811     mesiac :: 3986
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Streda 17. Apríla 2024 :: Meniny má Rudolf
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 3. rok
[späť]

5. Liturgické knihy – Misál /druhá časť/

Publikované :: 2016-07-08 13:41:34
    Slovo pre animátora: Témy, ktoré môžeme čerpať z misála sme ešte ani zďaleka nevyčerpali, a ani si nedávame tento cieľ. Presahuje nás to. A potom: Mnohé veci je potrebné preberať postupne, nenásilne. Nám zatiaľ postačí, ak budeme z neho vedieť pripraviť to, čo je potrebné k slúženiu svätej omše. Dnes si predstavíme, ako treba hľadať texty na sviatky alebo spomienky svätých. Aby to chlapci dobre pochopili, povieme si trochu kto sú svätci. O aký typ ľudí vlastne ide. Bude to trochu mini „svätológia“. ;-) Isté je, že si celú tému pred vysvetlením miništrantom, musíte dopredu naštudovať a chlapcom vhodne priblížiť. Najlepšie je to veselou formou. Uvedomujeme si, že „matérie“ na prebratie je opäť až až a preto sa nič nestane, ak vám poslúži aj na viacero stretnutí.
Cieľom je predstaviť tú časť misála, kde sa nachádzajú texty o svätcoch a ako sa čo najrýchlejšie zorientovať v ich príprave pred svätou omšou.

    Metodika: Svätci v živote i v misáli.
    Materiál: Sväté písmo, papier, perá, misál, lístočky s názvami (podľa návodu v aktivitách na stretnutie).

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Možno poznáte životopis svätého Františka Saleského (1567-1622). Žil v šestnástom storočí vo Francúzsku, v Savojskom kraji. Bol to vynikajúci človek, ktorý oplýval múdrosťou, osobným šarmom, láskavosťou i jemným prístupom k ľuďom. Vedel srdečne komunikovať a nesmierne miloval Pána Ježiša. Stal sa ženevským biskupom, ale keďže v Ženeve vládli nepriateľsky naladení kalvíni, nemohol mať tam svoje sídlo. Svoju diecézu preto spravoval z Annecy. Mnohí ľ udia v tejto oblasti odpadli od katolíckej viery a to ho veľmi bolelo. Chodil medzi nich, rozprával sa s nimi a pomáhal im, ako sa len dalo. Kázal o Pánu Ježišovi tak príťažlivo, že sa za krátky čas do katolíckej Cirkvi vrátilo okolo sto tisíc ľudí.
    Mnohí keď videli jeho správanie a dobrotu hovorili: „Ako len musí byť dobre v nebi, keď už teraz sa pri ň om tak dobre cítime.“ Stalo sa, že ho niektorí ľudia pozorovali aj kľúčovou dierkou, lebo boli veľmi zvedaví, čo robí vo voľnom čase. A čo zistili? Že sa správa úplne normálne. Tak ako keď je medzi nimi. František Saleský bol veľmi uznávaným duchovným vodcom a napísal o tom aj vynikajúce knihy, ktoré ovplyvnili duchovný život miliónov ľudí. Bol preto navštevovaný množstvom ľudí, ktorí ho prosili o rady.
    Stalo sa, že raz prišla k nemu istá rehoľná sestra, ktorá však bola dosť sebavedomá. Len čo vkročila do jeho kancelárie, bolo to riadne počuť, pretože silno buchla dverami. Ona si však z toho nič nerobila a hneď sa aj pýtala nášho biskupa: „Dôstojný otče, poraďte mi, ako sa dá stať rýchlo svätým? Kde mám začať?“ Svätý František Saleský sa milo usmial a huncútsky jej odpovedal: „Viete, začnite tým, že budete tíško zatvárať dvere.“
    Myslím si, že išlo o trefnú odpoveď. Šitú na jej správanie. Po smrti bol František Saleský vyhlásený za svätého. A je to dobré. Netreba nám zabúdať na velikánov ľudstva.
    Nuž a k tomu hádam treba dodať, že svätci boli a sú tí najsympatickejší, najlepší, ľudia, akí chodili alebo aj chodia po našej zemi. Sú to ľudia „akurát“. Vedia poradiť, pomôcť, potešiť i povzbudiť. Sprítomňujú v sebe Pána Boha. Okolo svätého človeka je vždy veľa ľudí. Prečo? Lebo vytvára pohodu a radostnú atmosféru, v ktorej ľudia chcú zostať a mať radi jeden druhého. Je správne, ak na takýchto ľudí nezabudneme. Ak aj svet je nevďačný a časom na nich zabudne, tak aspoň Cirkev si na nich pamätá a na tých najvýznamnejších aj každý rok spomína. Do Rímskeho misála sa „dostali“ tí svätci, ktorí mali vplyv na celú Cirkev. A je ich mnoho. Väčšinou sa slávia v deň, kedy zomreli. Alebo lepšie povedané v deň, kedy prešli na druhú stranu, do Božieho kráľovstva. Predstavme si svätcov podrobnejšie. A ani nie tak po mene, ako podľa ich činnosti.

    Aktivita na stretnutie: Uvedieme ju krátkou úvahou. Svätci vždy napodobňovali Pána Ježiša. V čom? V tom, že sa snažili osvojiť si svoj pohľad na život taký, aký mal On. Chceli milovať ako On. Chceli konať ako On. A čo konal náš Spasiteľ? Pán Ježiš liečil, kázal, vyučoval, vychovával, vyháňal zlých duchov, nasycoval ľudí, staral sa o tých najchudobnejších, obetoval za nás svoj život... A čo robili svätci? Jedni kázali a starali sa o duše druhých (ako napríklad svätý Anton), druhí vyučovali (ako Tomáš Akvinský, Terézia Avilská), ďalší sa obetovali službou pre chorých (svätý Kamil, Alžbeta Uhorská), mnohí vychovávali mládež a ľudové vrstvy (ako svätý don Bosco, svätá Uršuľa), iní vyháňali zlých duchov vysluhovaním sviatosti zmierenia (páter Pio, Ján Vianney), veľký počet svätcov šírilo vieru na misiách (svätý František Xaverský), ďalší svedčili o pravom Bohu obetovaním života (svätý Tarzícius a iní mučeníci)... A tak popri tom, že mali v srdci veľkú lásku, osvedčili sa aj v nejakej činnosti, ktorú robil aj Pán Ježiš. Podľa toho sa k menu svätcov pridáva aj vlastnosť, titul, charakteristika, ktorá ich najviac vystihuje. V nej pôsobili, alebo vynikali. To si musíme pri príprave textov na svätú omšu všímať. Od toho sa vždy odpichneme!
    Spomenieme si niektoré: kňaz, biskup, pápež, misionár, vychovávateľ, kazateľ, (teda ide o pastierov cirkvi), učiteľ cirkvi, rehoľník, panna, svätec (myslí sa na Bohu milú činnosť rôzneho druhu), apoštol,... Iste, sú aj ďalšie činnosti, v ktorých boli svätci vzoroví. Vašou prvou úlohou je zoradiť uvedené typy svätcov podľa toho, ako si myslíte, že ich činnosť bola dôležitá pre ľudí. (Môžete to urobiť aj tak, že každému miništrantovi dáte vytlačené lístočky s jednoslovnými charakteristikami svätcov a on ich zoradí.) A chcete vedieť poradie, ktoré je uvedené v misáli? Tu je: apoštoli, svätí, mučeníci, pastieri Cirkvi, panny, rehoľníci... Načo je to dobré? Nuž na prípravu piesni vďaky, čiže prefácii, ktoré sa použijú pri Svätej omši. Všimnite si, že toto poradie je uvedené aj v misáli. Opakujem už známe: Ak si to osvojíte a budete vedieť, akú má daný svätec charakteristiku, veľmi rýchlo pripravíte potrebnú prefáciu.
    V misáli pred týmito prefáciami nájdete ešte ďalšie. Podľa hierarchie a Liturgického obdobia. Ako nasledujú? Adventné, Vianočné, Pôstne, Veľkonočné, Nedeľné, O Eucharistii, k Panne Márii, Anjelom, k svätému Jozefovi. Potom nasledujú prefácie k sviatkom: apoštolov, svätých, mučeníkov, pastierov Cirkvi, panien a rehoľníkov, spoločné pre svätých, o zosnulých. Ale o tom sme už hovorili trochu vyššie. Ak ovládate toto poradie, tak zrazu viete, či máte ísť v listovaní dozadu, či dopredu. A to je v momentoch, kedy ide o čas (napríklad v priebehu omše pri oltári) nesmierne dôležité.

    Ďalšie aktivity na stretnutie:
1. Je dobré vedieť, kde sa nachádzajú ďalšie meniace sa modlitby pre jednotlivých svätcov. Prezradíme to bez mučenia. Sú v druhej časti misála. (Miništrantom to prakticky ukážeme a potom im dáme aj priestor na osvojenie si problematiky. Nech si zalistujú v misáli.) Svätci sú usporiadaní podľa kalendára. Začína sa od januára a zoznam končí v decembri. Takže ako nám ubieha rok, môžeme sledovať na ktorý deň pripadne ten ktorý svätec. 2. V tejto súvislosti musíme vedieť, že spomienka na niektorých svätcov sa slávi len v niektorej oblasti či len v niektorom národe a zase iní svätci sa slávia v celej Cirkvi. Závisí to od významnosti konkrétneho svätca. Tak napríklad u nás sa slávi spomienka na svätého Svorada a Benedikta, pustovníkov. Ale v Maďarsku veruže o nich veľa nevedia. Nuž a tiež platí, že hoci je svätec známy po celom svete, na niektorých je len ľubovoľná spomienka a na iných je spomienka povinná. Vašou úlohou je určiť päť svätcov, ktorých spomienka sa väčšinou slávi len na Slovensku. Potom uveďte mená troch svätcov, ktorí sú známi na celom svete, ale spomienka na nich je ľubovoľná. (Všetky aktivity môžete urobiť aj ako súťaž medzi miništrantmi.) 3. Už sme spomínali, že spomienka na niektorých svätcov je ľubovoľná a na iných povinná. Platí to aj o sviatkoch. Niektoré sú prikázané, iné nie. Prinášame vám ďalší náhodný zoznam. Sú v ňom uvedené liturgické slávenia s rôznou záväznosťou slávenia: Slávnosť, sviatok, ľubovoľná spomienka, prikázaný sviatok, povinná spomienka, všedný deň. Vašou úlohou je dať ich do správneho poradia. Č iže priradiť im správnu dôležitosť. Od vrchu nadol. Už? Tak si to porovnajte so správnym zoradením: prikázaný sviatok (býva aj slávnosťou), slávnosť (niektorá nemusí byť prikázaným sviatkom), sviatok, spomienka, ľubovoľná spomienka, féria – všedný deň. Toto poradie je veľmi dôležité, pretože nám určuje, či sa vo svätej omši použije Glória a Krédo, prípadne iné dôležité prvky. 4. Skúste si prakticky precvičiť prípravu misála na slávenie svätej omše pre niektorého svätca.

    Predsavzatie: Samo štúdium misála a najmä tej časti o svätcoch.

    Príbeh: Vojna zúrila... A mnohí ľudia besneli akoby stratili rozum. On bol policajtom v talianskom meste Palidore. Aj uprostred tohto pekla zostal však hlboko veriacim. Pravidelne chodieval na svätú spoveď a na sväté prijímanie. Keď bolo potrebné, pomohol aj pri miništrovaní. Aj inak pomáhal ľuďom. Robil to z presvedčenia, že len láska môže zmeniť svet. 22. septembra 1943 sa Nemcom v meste stala nehoda. Kontrolovali opustené muničné sklady. Objavili v nich akúsi starú nevybuchnutú muníciu a tá medzi nimi explodovala. Dvaja nemeckí vojaci boli na mieste mŕtvi a ďalší dvaja boli ťažko ranení. Avšak záležitosť si ich veliteľ vysvetlil inak: „Bola to sabotáž. Chcem mená vinníkov!“ Darmo vysvetľovali domáci karabinieri, že sa to muselo inak stať, že v mestečku nie sú žiadni atentátnici. Nemecký veliteľ bol neoblomný a držal sa svojej verzie.
    Nasledoval hrozný teror. 23. septembra fašisti zhromaždili na námestí dvadsaťdva chlapov. Ak sa vinník neprihlási, zomrú všetci. V kritickej chvíli náš policajt smelo vystúpil dopredu a povedal: „Ja som vinný...“
    Všetci vedeli, že on so smrťou Nemca nemá nič spoločného. Nemecký dôstojník však všetkých dal vyviesť von z mestečka. Všetci hrôzou tŕpli, čo bude nasledovať, pretože začali si kopať hroby. Taliansky karabinier opäť zobral zodpovednosť na seba. Tých dvadsiatich dvoch nemecký komandant prepustil. Potom však vydal jeden hrozný rozkaz: „Páľ!“
    Nevinného policajta zastrelil. Mal len dvadsaťtri rokov. Volal sa seržant Salvo D´Acquisto (1920-1943), hrdina. Je pochovaný v Neapole, v Bazilike svätej Kláry. Začal sa s nim proces blahorečenia a Ján Pavol II ho v príhovore ku karabinierom dal za veľký vzor hrdinstva a statočnosti pre všetkých, ktorí sa neboja obeti.

    Priatelia, môže sa na takéhoto človeka zabudnúť? Nie. Zostali mu vďační nielen tí dvadsiati dvaja, ktorí boli priamo zachránení z tej tragickej situácie, ale aj ich rodiny a ďalší, ktorým dal vzor nebojácnosti. Takýmito boli vlastne všetci svätci, ktorých mená sú uvedené v Rímskom misáli. Ak chcete vedieť, v čom konkrétnom sa vyznamenali, dobre počúvajte modlitbu dňa, ktorá odkrýva ich hlavné tajomstvo. Tajomstvo, z ktorého cítiť, kde sa ich láska k Bohu a ľuďom najviac prejavovala.
pict_20160708135841n46.jpg
 
Počet zobrazení: 1282x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT